اهرم و معاملات اهرم دار


حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

اهرم رشد معاملات مسکن

دنیای اقتصاد : معاملات خرید مسکن در کشور برای دومین ماه پیاپی با رشد همراه شد. آمار جدید از نبض خرید و فروش مسکن در شهرها نشان می‌دهد بهمن ماه امسال خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهرها در مقایسه با بهمن سال گذشته ۱۱ درصد - بدون احتساب تهران- افزایش یافت. دی‌ماه امسال برای اولین بار طی سال ۹۸ حجم معاملات خرید مسکن در این شهرها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد کرد. در تهران هم این شاخص ۴۸ درصد رشد کرد. از نگاه کارشناسان علت اصلی بازگشت خریداران به بازار در شهرها، «وام‌های جدید» است.

ماه میانی زمستان سال جاری به‌عنوان دومین ماه متوالی رشد حجم معاملات خرید مسکن در همه شهرهای کشور- بدون محاسبه تهران- شناسایی شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بر پایه آمارهای رسمی نشان می‌دهد در بهمن ماه امسال برای دومین ماه پیاپی حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور- بدون محاسبه تهران-در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد کرد. دی‌ماه امسال برای اولین بار طی سال ۹۸ حجم معاملات خرید مسکن در این شهرها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد کرد و این روند در بهمن ماه نیز ادامه‌دار شد. آمارهای سامانه رهگیری مسکن نشان می‌دهد حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در همه شهرهای کشور بدون محاسبه آمار معاملات مسکن شهر تهران در بهمن ماه امسال به ۱۸ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی رسید. این میزان در همه شهرها با احتساب شهر تهران معادل معامله خرید ۳۰ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی در کل کشور بوده است.آمارها نشان می‌دهد بدون محاسبه تحولات بازار مسکن شهر تهران در تحولات کشوری بازار مسکن در بهمن ماه امسال، حجم معاملات خرید مسکن در مقایسه با دی‌ماه-رشد ماهانه حجم معاملات- معادل ۱۷ درصد افزایش یافته است. این میزان رشد ماهانه در شهر تهران در بهمن در مقایسه با دی ماه ۹۸ معادل ۲۴ درصد بوده است.در حالی‌که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در بهمن ماه امسال در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته با رشد ۴۸ درصدی همراه شد، تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی در این بازه زمانی در سایر اهرم و معاملات اهرم دار شهرها نیز ۱۱ درصد افزایش یافت.به این ترتیب در سایر شهرها برای دومین ماه پیاپی در بهمن ماه امسال، تعداد معاملات خرید مسکن در مقایسه با ماه مشابه سال قبل افزایش یافت و ابعاد بازار خرید وفروش واحدهای مسکونی به لحاظ تعداد معاملات، نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل بزرگ‌تر شد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در حالی حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور به استثنای شهر تهران در بهمن ماه امسال برای دومین ماه متوالی در مقایسه با ماه مشابه آن در سال قبل افزایش یافته است که از ابتدای سال جاری تا قبل از شروع فصل زمستان، حجم معاملات خرید مسکن در همه شهرهای کشور بدون محاسبه شهر تهران به‌طور متوسط حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال قبل کمتر بود. در واقع حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور بدون محاسبه ولحاظ تحولات بازار مسکن شهرتهران در ۹ ماه اول سال جاری در مقایسه با ۹ ماه اول سال گذشته به‌طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر بوده است.با این حال در دی ماه و سپس بهمن ماه برای دو ماه متوالی، حجم معاملات خرید مسکن در سال ۹۸ در مقایسه با ماه‌های مشابه سال ۹۷ افزایش یافت.

حجم معاملات خرید مسکن در همه شهرهای کشور به استثنای پایتخت در دی ماه امسال در مقایسه با دی ماه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافت. در بهمن ماه نیز تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی در این شهرها با رشد ۱۱ درصدی در مقایسه با بهمن سال ۹۷ همراه شد.آمارها نشان می‌دهد اگرچه در بهمن ماه برای دومین ماه پیاپی بازار مسکن شهرهای کشور- بدون محاسبه تحولات بازار مسکن شهر تهران- با رشد مثبت مواجه شد، اما سرعت رشد تعداد معاملات خرید مسکن در این ماه در مقایسه با سرعت رشد تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی در این شهرها در دی ماه، کاهش یافته است.

در واقع رصد آخرین تحولات مربوط به بازار کشوری مسکن نشان می‌دهد در همه شهرهای کشور بدون لحاظ شهر تهران، اگرچه در بهمن ماه حجم خرید واحدهای مسکونی به واسطه افرایش سطح تقاضا در بازار مسکن افزایش یافته است، اما سرعت رشد معاملات خرید واحدهای مسکونی در این ماه در مقایسه با سرعت رشد معاملات در دی ماه روند کاهشی داشته است.بررسی تحولات بازار معاملات مسکن در این شهرها نشان می‌دهد اگرچه در بهمن ماه نیز خریداران در بازار مسکن حضور داشته و حجم معاملات خرید ملک در مقایسه با دی ماه و به‌خصوص در مقایسه با رکود معاملاتی بهمن ماه سال گذشته رشد کرده است، اما روند افزایش حجم معاملات خرید مسکن که در دی ماه آغاز شده بود هم‌اکنون دچار کاهش سرعت شده است.این موضوع به‌عنوان یک نکته مهم قابل تامل است. اگر چه در دو ماه ابتدایی زمستان سال جاری حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور بدون محاسبه شهر تهران به میزان قابل توجه افزایش یافت، اما به دلیل رکود حاکم بر بازار کشوری معاملات واحدهای مسکونی، این میزان رشد نیز رشدی کافی و علامت شروع رونق در بازار مسکن محسوب نمی‌شود.انتظار می‌رود روند رشد آغاز شده در حجم معاملات خرید آپارتمان‌های مسکونی که از دی ماه در بازار معاملات کشوری مسکن آغاز شد و در بهمن ماه با شیب کمتری ادامه یافت در این ماه سرعت بیشتری به خود می‌گرفت.

در واقع در شرایطی که بازار معاملات مسکن در شهرهای کشور-به استثنای شهر تهران- در دی ماه با افزایش حجم معاملات خرید مسکن مواجه شد با توجه به حجم و سطح معاملات، انتظار می‌رفت سرعت رشد در ماه‌های بعد بیشتر باشد، اما عملا سرعت رشد معاملات خرید مسکن به لحاظ تعداد معاملات در بهمن نسبت به دی ماه کمتر بود و از رشد نقطه‌ای ۱۴درصدی در دی ماه به رشد نقطه‌ای ۱۱درصدی در بهمن ماه کاهش یافت.

تحولات دو ماه اخیر بازار کشوری مسکن- به‌استثنای شهر تهران- منجر به طرح دو سوال مهم می‌شود. اولین سوال درخصوص اهرم بازگشت تقاضا به بازار مسکن در دی ماه وسپس بهمن ماه است که موجب شد در حالی‌که حجم معاملات خرید مسکن در ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری در مقایسه با ۹ ماه اول سال گذشته به‌طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت اما برای اولین‌بار در سال ۹۸ در دی ماه حجم معاملات ۱۴ درصد ودر بهمن ماه ۱۱ درصد افزایش یابد. در واقع این سوال مطرح است که اهرم بازگشت متقاضیان به بازار مسکن در دی ماه و بهمن ماه چه بود؟

سوال دوم آن است که چرا در حالی که انتظار می‌رفت سرعت رشد معاملات خرید مسکن در بهمن ماه نسبت به دی ماه افزایش یابد اما عملا سرعت رشد تعداد معاملات در ماه میانی زمستان در مقایسه با ماه ابتدایی این فصل کمتر شد؟

در پاسخ به سوال اول درخصوص اهرم بازگشت تقاضا به بازار زمستانی مسکن در همه شهرهای کشور بدون محاسبه تهران، بررسی‌های «دنیای‌‌اقتصاد» نشان می‌دهد «افزایش سقف وام مسکن» یکی از مهم‌ترین دلایل بازگشت تقاضا به بازار مسکن در شهرهای کوچک و حتی تعداد قابل‌توجهی از شهرهای بزرگ بوده است.ابتدای دی ماه سقف وام خرید مسکن در همه شهرهای کشور متناسب با تعداد جمعیت شهرها افزایش یافت. وام مسکن آنی-وام خرید مسکن با استفاده از اوراق-که برای متقاضیان انفرادی در شهر تهران ۶۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ (شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر) ۵۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان بود به ترتیب به ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.

این افزایش سقف وام مسکن اگرچه نتوانست به دلیل جهش قیمت وگرانی مسکن در شهر تهران بازار مسکن شهر تهران را از این ناحیه تحت‌تاثیر قرار دهد اما مهم‌ترین اهرم بازگشت تقاضا به بازار مسکن سایر شهرها به‌خصوص شهرهای کوچک محسوب می‌شود. این رقم با احتساب رقم ۴۰ میلیون تومانی تسهیلات جعاله مسکن که در همان زمان خرید مسکن و به همراه وام اوراق به متقاضیان پرداخت می‌شود هم‌اکنون به ترتیب در شهر تهران به ۱۴۰، در شهرهای بزرگ به ۱۲۰ و در شهرهای کوچک به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد. هم‌اکنون قدرت این وام به‌طور متوسط در شهرهای کشور به استثنای شهر تهران برای تامین هزینه خرید حدود ۵۰ مترمربع واحد مسکونی کفایت می‌کند. این در حالی است که این میزان در شهرهای کوچک به‌طور متوسط برای تامین هزینه خرید ۷۰ مترمربع واحد مسکونی کافی است.این میزان برای متقاضیانی که واجد شرایط وام زوجین هستند به طور متوسط حدود ۱۰۰ مترمربع است. این موضوع و پوشش مناسب وام خرید مسکن پس از افزایش سقف وام در دی ماه یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در دو ماه ابتدایی زمستان سال‌جاری محسوب می‌شود.

هر چند «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که حدود یک‌ماه قبل و در تشریح دلایل افزایش حجم معاملات مسکن در دی ماه منتشر کرد علاوه بر اثر افزایش سقف وام خرید مسکن در بازگشت متقاضیان به بازار مسکن در سایر شهرها، چهار علت عمده دیگر این موضوع را نیز اعلام کرد. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» در آن زمان نشان داد دست‌کم تحت‌تاثیر پنج علت عمده حجم معاملات خرید مسکن در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل برای اولین‌بار طی سال ۹۸ افزایش یافت.

اولین عامل به ترس از گرانی یا همان «انتظارات تورمی» نسبت داده شد. زمزمه افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک در دی ماه سال جاری، بخشی از خریداران مصرفی و سرمایه‌ای را به بازار مسکن کشاند هر چند تحقیقات انجام شده نشان داد بخشی از این ترس کاذب و ناشی از جوسازی برخی از واسطه‌هاست. موضوعی که در بهمن ماه با خروج حدود نیمی از سفته‌بازها از بازار کشوری مسکن (بدون محاسبه شهر تهران) به اثبات رسید.«افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت وساز» از دیگر عوامل محرک ورود متقاضیان به بازار زمستانی مسکن در ابتدای این فصل عنوان شد. آن‌طور که فعالان بازار مسکن در آن زمان به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند قیمت برخی از مصالح ساختمانی در ابتدای زمستان نسبت به ماه‌های قبل با افزایش محسوس مواجه شد که همین موضوع احتمال گرانی مسکن در ماه‌های آینده را برای متقاضیان پررنگ‌تر کرد و آنها را برای حضور در بازار و انجام معامله ترغیب کرد. «تاثیر افزایش قیمت زمین» از دیگر عوامل محرک در افزایش تعداد معاملات مسکن در دی ماه اعلام شد. «افزایش سقف وام خرید مسکن» نیز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش حضور متقاضیان به‌خصوص دو گروه از متقاضیان مصرفی مسکن یعنی خانه‌اولی‌ها و متقاضیان تبدیل به احسن مسکن(خانه دومی‌ و چندمی‌ها) عنوان شد. این عامل از ابتدای زمستان موجب شد آن دسته از تقاضای مصرفی به‌خصوص تقاضای خانه‌اولی که پیش از این به دلیل ضعف بنیه مالی قادر به ورود به بازار مسکن نبود در بازار حاضر شود و اقدام به جست‌و‌جو و خرید مسکن کند. سقف فعلی وام خرید مسکن به‌طور نسبی پوشش مناسبی از هزینه خرید آپارتمان در سایر شهرها به‌خصوص شهرهای کوچک را ایجاد کرده است. عامل پنجم در افزایش حجم معاملات مسکن سایر شهرها که در گزارش «دنیای‌اقتصاد» به آن اشاره شد «رشد بازارهای موازی همچون بورس و افزایش قیمت ارز» بود. این عامل نیز یکی از عواملی عنوان شد که همزمان با شروع فصل زمستان در افزایش تقاضا برای خرید مسکن موثر واقع شد.

برخی از این عوامل به‌خصوص تاثیر افزایش سقف وام مسکن در بهمن ماه منجر به افزایش حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور-بدون محاسبه شهر تهران-شد. با این حال انتظار قبلی از بابت افزایش سرعت رشد معاملات خرید مسکن در این ماه محقق نشد و برعکس سرعت رشد حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در این ماه در مقایسه با دی‌ماه کاهش یافت.

فعالان بازار مسکن شهرهای کشور مهم‌ترین عامل در کاهش سرعت رشد حجم معاملات خرید مسکن در شهرهای کشور در بهمن ماه را به اثر روانی ناشی از افزایش محسوس نرخ ارز در بهمن ماه مربوط می‌دانند. نوسانات افزایشی نرخ ارز در ماه میانی زمستان از دیدگاه فعالان بازار کشوری مسکن باعث شد فروشنده‌ها با نوعی نگرانی از بابت احتمال قریب به یقین افزایش هزینه‌های ساخت وساز و در نتیجه افزایش قیمت مسکن در ماه‌های پیش‌رو مواجه شوند. در چنین شرایطی عمده فروشنده‌های مسکن در بهمن ماه دو رفتار مختلف را در پیش گرفتند. عده‌ای به‌طور موقت از فروش واحدها خودداری کرده و فایل‌های خود را از بنگاه‌ها خارج کردند اما عده دیگر به دلیل انتظارات تورمی اقدام به تغییر قیمت و افزایش قیمت‌های اعلامی کردند.

همزمان با کاهش عرضه مسکن به بازار فروش به دلیل رفتار متفاوت فروشنده‌ها در بهمن‌ماه، نه تنها این موضوع یعنی کاهش عرضه منجر به کاهش سرعت رشد حجم معاملات مسکن شد بلکه در بسیاری از موارد قیمت‌های اعلامی از سوی فروشندگانی که اقدام به افزایش قیمت‌های پیشنهادی خود برای فروش واحدها کرده بودند از سوی خریداران و متقاضیان خرید مسکن مورد پذیرش واقع نشد.در واقع به دلیل حساسیت بسیار زیادی که عمده شهرهای کشور از جمله شهرهای کوچک به افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت دارند، افزایش غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌های پیشنهادی در برخی فایل‌های فروش مسکن از سوی متقاضیان خرید مورد پذیرش واقع نشد و این اقدام فروشنده‌ها از سمت تقاضای مسکن پس زده شد.همین موضوع باعث شد حجم معاملات خرید مسکن اگر چه در شهرهای کشور برای دومین ماه پیاپی و تحت تاثیر عوامل گفته شده افزایش یافت اما سرعت رشد حجم معاملات در مقایسه با دی ماه کمتر شد.

فعالان بازار کشوری مسکن می‌گویند در صورتی که نرخ ارز در بهمن ماه دچار نوسانات افزایشی نمی‌شد وانتظارات تورمی در بازار مسکن را دامن نمی‌زد به‌طور قطع نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در بهمن ماه بیشتر از دی ماه به ثبت می‌رسید.تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت بازار کشوری معاملات مسکن همچنین نشان می‌دهد در بهمن ماه در شهرهای کشور به استثنای شهر تهران بیش از ۵۰ درصد از حجم معاملات مربوط به معاملات مصرفی واحدهای مسکونی بوده است که بخش عمده این معاملات خریدهای شب عید یا به اصطلاح معاملات تبدیل به احسن مسکن بوده است.در بهمن ماه حجم معاملات سفته‌بازانه بازار مسکن وحضور سفته‌بازها در بازار کشوری معاملات مسکن- به استثنای شهر تهران-به نصف کاهش یافت و اگر چه در دو ماه قبل یعنی آذر و دی ماه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از معاملات کشوری خرید مسکن در اختیار سفته‌بازها قرار داشت اما این نسبت هم‌اکنون به کمتر از نصف حجم کل معاملات کاهش یافته است.

اطلاعات مربوط به وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن که از سوی شبکه بانکی کشور منتشر شده است اثر افزایش سقف وام خرید مسکن بر افزایش حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در زمستان سال جاری را تایید می‌کند.براساس اعلام شبکه بانکی، تا پایان دی ماه سال جاری میزان تقاضا برای دریافت وام خرید مسکن در کشور در مقایسه با مقطع زمانی مشابه سال قبل روند کاهشی داشت. اما از زمستان سال جاری به دنبال افزایش سقف وام خرید مسکن این تقاضا افزایش یافت. از ابتدای بهمن ماه امسال که سقف وام خرید مسکن به‌طور متوسط حدود ۶۰ درصد افزایش یافت تقاضا برای دریافت وام مسکن در کشور ۹ درصد رشد کرد. این در حالی است که میزان تقاضا برای دریافت وام مسکن در ۱۰ ماه اول سال جاری در مقایسه با ۱۰ ماه اول سال گذشته با افت ۴۸ درصدی مواجه شده بود. فعالان بازار معاملات مسکن کشور افزایش سقف وام خرید مسکن در زمستان امسال را به‌عنوان اهرم بازگشت تقاضا به بازار معاملات مسکن معرفی می‌کنند.

بررسی تفاوت فیوچرز و مارجین از صفر تا صد

تفاوت فیوچرز و مارجین

در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین بپردازیم. در ابتدا به‌صورت جداگانه فیوچرز و مارچین را بررسی می‌کنیم تا کارایی آن‌ها را به خوبی درک کنیم. سپس تفاوت آن‌ها را بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که کدام بهتر است. در صورتی که قصد دارید در بازار ارزهای دیجیتال عمیق شوید و علاوه‌بر آشنایی کامل با بازارهایی نظیر فیوچرز ، توانایی تحلیل و تریدینگ ارزهای دیجیتال را کسب نمایید حتما در دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس شرکت کنید.

منظور از معاملات مارجین چیست؟

قبل از بررسی تفاوت فیوچرز و مارجین به بررسی کلی در مورد مفهوم معاملات مارجین می پردازیم، معاملات مارجین یکی از روش های معامله می باشد که در آن برای انجام معامله از سرمایه ی شخص ثالث برای خرید و فروش استفاده می شود. در این معامله در مقایسه با سایر روش های معمولی معامله، امکان استفاده از اهرم ها و دستیابی به میزان سوددهی بالاتر به معامله گران داده می شود.

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کنند

در بازار ارزهای دیجیتالی برای معامله گران مارجین توصیه می شود که اطلاعات خود را در مورد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیشتر کنند. برای انجام یک معامله مارجین، بایستی سرمایه گذار قسمتی از دارایی و سهام خود را درگیر معامله کند، به این سرمایه ی اختصاص یافته، مارجین گفته می شود. بعد از این که سرمایه گذار اقدام به تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه ی مارجین خود کرد، نوبت به تعیین اهرم می رسد.

منظور از تعیین اهرم و یا لوریج، مقدار ضریبی است که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند مشخص کند که چند برابر مارجین خود تصمیم به دریافت وام دارد. معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتال به دو صورت لانگ و شورت انجام می شود. معاملات لانگ دقیقا شبیه به معاملات معمولی هستند، معامله گر با در نظر گرفتن این که قیمت ها بالا می روند، وارد این معامله می شود. در این نوع معامله با افزایش قیمت ها، سرمایه گذار می تواند سود بردارد. ولی در معامله شورت، موضوع کاملا برعکس است، یعنی سرمایه گذار با پیش بینی کاهش قیمت وارد معامله می شود و در صورت افت قیمت ها می تواند سود کسب کند.

مارجین تریدینگ

بررسی مزیت ها و معایب معاملات مارجین

مزایای معاملات مارجین

از جمله ی مهم ترین مزیت های معاملات مارجین در چند برابر شدن سود معامله گران می باشد. امکان توزیع سرمایه و باز کردن موقعیت های متعدد به صورت همزمان از دیگر مزیت های این معاملات مارجین هستند. استفاده از اهرم از دیگر مزایای معامله های مارجین می باشد که معامله گران می توانند پوزیشن های بزرگتری نسبت به سرمایه ی اصلی خودشان باز کرده و سود بیشتری را در این راستا کسب نمایند.

معایب معاملات مارجین

معاملات مارجین در کنار مزایای زیادی که برای معامله گران دارد، برخی ایرادات و نقاط ضعفی هم به همراه دارد. یکی از بزرگترین ایراداتی و معایبی که معاملات مارجین دارد، در چند برابر بودن ضرر آن است. در صورتی که معامله گر، نتواند سرمایه ی خود را مدیریت کرده و ریسک خود را تحت کنترل داشته باشد، پوزیشن هایش خیلی راحت کال مارجین می شوند. البته برای جلوگیری از این مشکل به معامله گران توصیه می شود تا از حد ضرر استفاده کنند. به این صورت که در صورت رسیدن قیمت تعیین شده به حد ضرر، پوزیشن ها به شکل خودکار بسته می شوند و همین امر موجب ممانعت از ضرر بیش از حد و کال مارجین شدن سرمایه ی معامله گر می شود.

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟

قبل از پرداختن به تفاوت فیوچرز و مارجین بهتر است به بررسی کلی در مورد معاملات فیوچرز بپردازیم، معاملات فیوچرز یا معاملات آتی همان گونه که از نام آن مشخص است مربوط به آینده می باشد. به این صورت که این معامله ها در زمان های گذشته یا حال انجام می شود ولی زمان سر رسید آن در آینده می باشد. در این معاملات یک دارایی مشخص مانند ارزهای دیجیتال و یا فلزات گران بها و .. وجود دارد که در مدت زمان مشخص و با قیمتی معلوم معامله می شوند. معاملات فیوچرز به منظور پوشش ریسک و سفته بازی بین دو طرف منعقد می شود. با استفاده از این معامله، معامله گران از نوسانات بازار در امام می مانند. در معاملات فیوچرز برای موقعیت خرید از عبارت Position Long و برای موقعیت فروش از عبارت Position Short استفاده می شود. انجام معامله های فیوچرز به دو صورت اسپات و فیوچرز انجام می شود.

فیوچرز یا مارجین؟ کدام یک بهتر است؟

برای افرادی که سرمایه ی کافی را جهت شروع یک معامله ندارند، معاملات مارجین بهترین گزینه برای آن ها می تواند باشد، و برای معامله گرانی که دارای موجود حساب قابل قبولی هستند. معاملات فیوچرز می تواند گزینه ی مناسب تری جهت انجام معامله هایشان باشد. در پاسخ به این که فیوچرز بهتر است یا مارجین؟ باید گفت که: معامله گر بایستی با توجه به نوع بازار خود و میزان سهام و سرمایه ای که دارد و با توجه به تجارب گذشته ای که از دیگر پلتفرم های معاملات سنتی دارد، می تواند تشخیص دهد که انجام کدام معامله می تواند برایش سوددهی زیادتری داشته باشد.

حتما بازدید کنید: آموزش ارز دیجیتال در شیراز

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین در چندین مورد می باشد که به صورت زیر دسته بندی شده است:

  • بازارها و دارایی های معاملاتی: معامله گران در معاملات مارجین تمامی سفارشات خود را در بازار اسپات ثبت می کنند، در صورتی که معامله گران در معاملات فیوچرز تمامی سفارشات خرید خود را در بازار مشتقات انجام می دهند. اولین تفاوت فیوچرز و مارجین در انجام معاملات در دو بازار مختلف می باشد.
  • اهرم: دومین مورد مهم در تفاوت فیوچرز و مارجین در اهرم یا لوریچ می باشد. معامله گران برای انجام معاملات مارجین از اهرم های 3 تا 10 برابر استفاده می کنند، در صورتی که در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم های بالاتر تا 125 برابر نیز وجود دارد. ضریب اهرم بر اساس این فاکتورها مشخص می شوند.
  • تخصیص وجه تضمین: با اهرم و معاملات اهرم دار استفاده از اهرم معامله گران در معاملات فیوچرز و مارجین می توانند آن را از کراس به ایزوله و بر عکس تبدیل کنند. به این صورت که آن ها می توانند سرمایه ی خود را به یک پوزیشن کراس و یا ایزوله تبدیل کنند. این کار موجب تضمین وجه آن ها و کنترل ریسک معاملاتی می شود.

کارمزد معاملات : یکی دیگر از تفاوت فیوچرز و مارجین در کارمزد معاملات می باشد. به این صورت که در معاملات مارجین به معامله گران این امکان داشته می شود تا از پلتفرم معاملاتی، وام بگیرند و کارمزد آن برای ساعت بعد حساب کند. معامله گر بعد از طی مدت زمانی تمامی مبلغ وام را پس می دهند برای همین خاطر، معامله گران بایستی برای عدم لیکویید شدن، اطمینان کافی را از داشتن دارایی کافی در حسابشان حاصل نمایند. در معالمات فیوچرز دیگر بازپرداختی در کار نمی باشد.

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت مارجین در معاملات بایننس

معاملات مارجین در سیستم های معاملاتی سنتی بسیار مورد قبول می باشد و از محبوبیت ویژه ای هم بین معامله گران برخوردار است. چون در این پلتفرم به معامله گران اجازه ی استفاده از اهرم های زیادی داده می شود و همین امر موجب افزایش سود دهی آن ها با توجه به سرمایه ای که دارند می گردد. معاملات مارجین بایننس روشی برای داد و ستد دارایی های رمزنگاری شده به وسیله ی قرض کردن سرمایه می باشد که به کاربران اجازه ی دسترسی به سرمایه های بیشتر را تحت عنوان اهرم پوزیشن های معاملاتی بزرگتر می دهد.

نکات مهم درباره معامله فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین به کنار، هر دوی این پلتفرم ها، فرصتی جهت رشد سرمایه ی معامله گران می باشد. در صورتی که دانش کافی و استراتژی مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررهای بزرگ را یک معامله گر داشته باشد، می تواند در انجام معامله های فیوچرز یا مارجین سود های زیادی را دریافت کند.

جمع‌بندی

در این مقاله تفاوت فیوچرز و مارجین را برای شما توضیح دادیم، همچنین مزایا و معایب هرکدام را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. شما باید پس از مطالعه‌ی این مقاله درک درستی از بازارهای فیوچرز و مارجین و تفاوت آن‌ها با هم به‌دست آورده باشید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

نظر مراجع معظم تقلید درباره معامله در بازار فارکس

حوزه/ حجت الاسلام صالحی با تشریح شرایط بازار فارکس و احتمال وجود معاملات صوری، غیرشرعی و ربوی در این بازار به بررسی حکم شرعی فعالیت در فارکس پرداخت.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از اصفهان به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام امیر صالحی، کارشناس فقه و مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به بررسی حکم شرعی معامله و فعالیت در بازار فارکس پرداخت.

وی با بیان اینکه به زبان ساده «فارکس» بورس بین المللی تجارت ارز می باشد، اظهار کرد: بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف نظیر ریال، دلار، یورو، پوند، ین و دینار معامله می شوند.

این مبلغ تصریح کرد: در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامی که ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.

اشکالات بازار فارکس

حجت الاسلام صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه امروزه به عنوان «بازار فارکس» در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی اهرم و معاملات اهرم دار است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است، نخستین اشکال این است که بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: اشکال دیگر بازار فارکس این است که بعضی از سرمایه گذاری های در فضای مجازی یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گذار را جای دیگری مثل قاچاق و نظیر آن سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.

شرط حرام معامله را باطل می‌کند

وی ادامه داد: بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است، مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه شرط حرام موجب بطلان معامله می‌شود، اظهار کرد: بنابراین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است، بنابراین معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.

نظر مراجع معظم تقلید پیرامون فارکس

این کارشناس فقه و احکام شرعی در ادامه به بررسی فتاوای مراجع معظم تقلید پیرامون بازار فارکس پرداخت و گفت: حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال که معامله در بازار فارکس چه حکمی دارد می‌فرمایند: بطور کلی صحت معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.

وی در ادامه افزود: بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند، دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود.

حجت الاسلام صالحی خاطرنشان کرد: دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید توجه شود که معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب اهرم و معاملات اهرم دار درآمد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست. معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.(استفتاء اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شمارهr5r9p6k).

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: حضرت آیت الله سیستانی پیرامون بازار فارکس اجازه ورود در چنین معاملاتی را نمی‌دهند، همچنین نظر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در خصوص بازار فارکس این است که از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد، حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز می‌فرمایند با توجه به این‌که فارکس شرایط شرعیه معاملات را ندارد جایز نیست و حضرت آیت الله نوری همدانی هم فتوا می‌دهند که بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مقلدان به فتاوای مراجع تقلید خود، اظهار کرد: با توجه به اشکالاتی که بازار فارکس دارد و به آن اشاره شد افراد در ورود به این بازار اینترنتی هوشیارانه عمل کرده و فریب ظاهر بزک کرده آن را نخورند و جهات شرعی آن را مورد توجه قرار داده تا انسان دچار معاملات حرام و باطل نشود.

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

برای گفتن از حکم شرعی فارکس و نظر مراجع مختلف درباره این بازار بهتر است ابتدا با خود بازار فارکس آشنا شویم و شرایط معامله آن را بهتر درک کنیم. در این صورت می توانیم این شرایط را با نظر اسلام مقایسه کنیم و به نتیجه مشخصی برسیم و در نهایت نگاه مراجع مختلف را در این باره خواهیم دید.

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

حکم شرعی فارکس

برای گفتن از حکم شرعی فارکس و نظر مراجع مختلف درباره این بازار بهتر است ابتدا با خود بازار فارکس آشنا شویم و شرایط معامله آن را بهتر درک کنیم. در این صورت می توانیم این شرایط را با نظر اسلام مقایسه کنیم و به نتیجه مشخصی برسیم و در نهایت نگاه مراجع مختلف را در این باره خواهیم دید.

بازار فارکس را می توان بزرگ ترین بازار مالی دنیا دانست که تمام مردم دنیا حق حضور در آن را دارند و هیچ محدودیت و قانون محدود کننده خاصی بر آن اعمال نمی شود. این بازار به شکل پایه ای بر اساس خرید و فروش ارز ساخته شده است و نسبت ارزها به یکدیگر این بازار را شکل داده است.

به طور مثال به ازای یک دلار شما می توانید دو یورو داشته باشید و به ازای دو یورو شما می توانید چهار ین به دست بیاورید. این معادلات جذاب و تغییر نسبت ها باعث شده است بازار فارکس تبدیل به بازاری پویا باشد که در آن هم سودهای بسیاری وجود دارد و هم ضررهای غیرقابل تصور می توان از آن داشت. اما به جز ارز، تمام سهام های معتبر دنیا مانند سهام های بازار آمریکا در این بازار قابل خرید و فروش است و شما می توانید به جز این ها، طلا و نفت و . را نیز خرید و فروش کنید.

بازار فارکس را بازار نوین سرمایه داری و بازار بورس را بازار کلاسیک سرمایه داری می نامند. بنابراین عملا بازار فارکس بازاری برای خرید و فروش است که بر اساس ارز پایه گذاری شده است. شما تصور کنید که در میدان فردوسی تهران عده ای به خرید و فروش ارز و دلار مشغول هستند. از آن جایی که نسبت ارز دلار به نسبت ریال بسیار بیشتر است و این نسبت روز به روز بیشتر می شود، از این رو در ایران، دلار تبدیل به یک بازار سرمایه گذاری سنتی شده است.

همین موضوع به شکل گسترده تر آن در بازار فارکس وجود دارد. البته باید در نظر داشت که در بازار فارکس این نسبت ها به شکل قانون مدارتر و همچنین منطقی تری وجود دارد و نمی توان در آن انتظار سودهای سرمایه گذاری دلار در ایران را داشت. اما سوال اصلی اینجاست که بازار فارکس با این شرایط آیا با موازین اسلامی همخوانی دارد یا نه؟ (1)

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

شرایط خرید و فروش در اسلام

حال نوبت این است که شرایط خرید و فروش را در احکام اسلامی جست و جو کنیم تا بتوانیم حکم شرعی فارکس را بر اساس این شرایط مورد سنجش قرار دهیم.

مهمترین موردی که در خرید و فروش از سمت اسلام مورد اهمیت قرار دارد اهرم و معاملات اهرم دار این است که در این معامله، عدالت از دو طرف رعایت شده باشد. یعنی جنس یا خدمتی به اندازه واقعی آن به فروش رسد و به اندازه واقعی آن هزینه دریافت شود. هر طرفی که این اندازه را رعایت نکند و در پی سود بیشتر اقدام به تغییر این قانون کند معامله از نظر اسلامی باطل است و باید خسارتی پرداخت شود.

مورد مهم دیگر در احکام شرعی خرید و فروش اهرم و معاملات اهرم دار این است که جنس یا خدمت خرید و فروخته شده، باید ضرر جانی و مالی برای فرد ثالث و حتی خود فرد نداشته باشد. به طور مثال شما حق ندارید جنسی را بخرید که با استفاده از آن خودتان را بکشید و یا بخواهید دیگران را تهدید کنید. از این رو این گونه اجناس تحت شرایط خاص و با ضمانت های خاصی خرید و فروش می شود تا بتوان از عدم رسیدن آسیب، مطمئن شد.

مورد مهم دیگر این است که اسلام برخی از اجناس را مخصوصا در قسمت خوراکی ها، حرام اعلام کرده است. از این رو خرید و فروش این اجناس به طور کلی ممنوع و حرام است. اجناسی مانند مشروبات الکلی، گوشت های حرام و . از نظر اسلام حرام بوده و هیچ توجیهی برای تجارت آن وجود ندارد.

مورد دیگر این است که در اسلام، ربا حرام است. یعنی بهره کشیدن روی پولی که قرض داده می شود. در این جا اسلام مخالفت خود را با کالا قرار گرفتن پول اعلام می کند و همین موضوع باعث می شود کمی در مورد حکم شرعی فارکس محتاط عمل کنیم و درباره آن شک نماییم. به نظر می رسد در بازار فارکس این پول و سرمایه است که به عنوان کالا مطرح می شود و در دید اول، بازار فارکس می تواند حرام باشد. اما آیا واقعا این چنین است؟ در ادامه بیشتر با این موضوع آشنا خواهیم شد. (2) و (3)

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

تطبیق حکم شرعی فارکس با احکام اسلامی

همانطور که گفتیم بازار فارکس، بازار تبادل ارز های بین المللی و مطرح دنیا است و از طرفی اسلام با کالا قرار گرفتن پول مخالف است. بنابراین عملا به نظر می آید که حکم شرعی فارکس منفی باشد و آن را منفی بدانیم. اما این واقعیت ماجرا نیست. در داستان ربا و بهره آن، فرد قرض دهنده پول هیچ کاری انجام نمی دهد و این فرد قرض گیرنده است که باید سعی کند علاوه بر اصل پول، سود آن را نیز تامین کند. اما در بازار فارکس داستان اینگونه نیست. در واقع در این بازار یک ارز با ارز دیگر مبادله می شود و به نوعی عملی مانند صرافی صورت می گیرد.

بحث بازار فارکس این جاست که شما با توجه به هوش اقتصادی و تجاری خود می توانید حدس بزنید بجای داشتن دلار می توانید یورو داشته باشید و یورو می تواند سود بیشتری به شما برساند. این جا هیچ طرف در ضرر نخواهد بود. بلکه شما خود را سوار بر بازار اقتصاد کرده اید و بر اساس نمودارها و آمار و جداول مختلف مشخص می کنید تبادل بین کدام دو ارز می تواند برای شما مفید تر و سودآور تر باشد. از این رو عملا می توان گفت که بازار فارکس، ارز را دست مایه سود قرار نمی دهد بلکه این نسبت های بین ارزهاست که سودسازی می کند و باعث می شود که فرد سود یا ضرر داشته باشد.

بنابراین می توان گفت در بازار فارکس چیزی برخلاف موازین شرعی وجود ندارد و نشانه ای نمی توان پیدا کرد که نشان دهد این بازار برخلاف شرع باشد. از این رو حکم شرعی فارکس این است که این بازار حلال است و فعالیت در آن آزاد و هیچ مشکلی از این نظر وجود ندارد. اما با این وجود گاهی در گوشه کنار صفحات مجازی می شنویم که بازار فارکس حرام است و فعالیت در آن جایز نیست.

اولا این گونه افراد و این اخبار با اهداف خاصی منتشر می شوند. زیرا فعالیت در این بازار دست دلالان ارز را در ایران کوتاه می کند و سودآوری همیشگی را برای آن ها ندارد. از طرف دیگر همیشه طرفداران آتشی و تقدس های خشک در طول تاریخ وجود داشته اند. اما از این سخنان نباید اینگونه برداشت شود که بازار فارکس کاملا بی اشکال است. در ادامه به موارد حرام بودن در حکم شرعی فارکس می پردازیم. (2)

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

در چه شرایطی حکم شرعی فارکس حرام می شود؟

نکته مهمی که اهرم و معاملات اهرم دار مراجع تقلید و به طور کلی اسلام درباره حکم شرعی فارکس ذکر می کند این است که این سرمایه گذاری به شکل آنلاین است و این ارتباط مجازی می تواند زمینه های حرام بسیاری را به وجود بیاورد. به طور مثال کارگزاری های آنلاینی وجود دارند که به نام سرمایه گذاری در فارکس، سرمایه مردم را در بازارهای قاچاق و اسلحه وارد می کنند و از این راه سود حاصله را به مردم بر می گردانند.

در این حالت کاربرد اشتباه از نام فارکس و همچنین سوء استفاده از این بازار، باعث می شود که ضرری به بخشی از جامعه برسد و بر اساس نکته گفته شده در بالا در صورت رسیدن زیان به کسی یا گروهی، آن معامله باطل است.

از طرفی دیگر برخی از این کارگزاری ها به شکل قمار و شانس به این بازار وارد شده اند و این دید را به مشتریان خودشان القا می کنند. از آنجایی که قمار در اسلام حرام است، از این رو می توان گفت که این گونه دید در بازار فارکس نیز حرام است. بنابراین به طور کلی می توان گفت که حکم شرعی فارکس بستگی به نوع کاربری آن دارد. اگر سود حاصل از آن یا نحوه سرمایه گذاری از آن باعث ایجاد مفسده ای شود این بازار حرام می شود.

نکته مهم دیگری که دوباره باید بر آن تاکید کرد این است که در این بین انتخاب کارگزاری مناسب و مطمئن می تواند پاک و سالم بودن سرمایه گذاری شما را تامین کند. آنلاین بودن و همچنین نبود ارتباط مستقیم، پیدا کردن این کارگزاری را سخت تر می کند. اما به هر حال برای کسانی که اسلام و نظرات آن برایشان مهم است، واجب است که در انتخاب کارگزاری، فارغ از مسائل مالی آن دقت داشته باشند.

البته در این مسیر بهتر است ارگان های اسلامی و دولتی وارد شوند و با در نظر گرفتن شرایط اسلامی، برخی از کارگزاری ها را معرفی کنند تا این بار بزرگ از دوش سرمایه گذار برداشته شود و عملا با اطمینان قلبی بیشتری افراد وارد این بازار پر سود شوند. (2)

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

برخی از نظرات مراجع تقلید در باب حکم شرعی فارکس

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی)
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی)
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی)
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی)

همانطور که مشاهده می کنید جز رهبر اسلامی ایران که با رعایت شرایطی، رای به جایز بودن بازار فارکس داده است، سایر مراجع چندان به این بازار خوشبین نیستند. یکی از دلایلی هم که خود بانک مرکزی ایران در این بازار حضور دارد را می توان نظر نسبتا مساعد رهبری در این باب دانست. اما به طور کلی یادتان باشد که شما مرجع تقلیدی برای خودتان دارید و فارغ از هر گونه استدلال و دلیل، باید بر مسیر گفته های این مرجع قدم بردارید. (2)

اهرم در معاملات فرصت یا تهدید

قبل از ورود به بحث اهرم اجازه بدید تعریفی از این اصطلاح داشته باشیم. ضریب اهرم یا “Leverage” اعتباری است که کارگزار یا بروکر به شما می دهد برای اینکه بتوانید بیشتر از توان سرمایه خود معامله کنید، استفاده از ضرایب اهرمی باعث می شود که نوسان های کم در قیمت منجر به زیان یا سود بالایی در حساب شما بشود و افزایش این ضریب با بالا بردن ریسک در معاملات نسبت مستقیم دارد.

مثلا ضریب اهرم در بازار آتی تهران حدوده ۲۰ است (۱:۱۰) یعنی به ازای هر هزار تومان کاهش یا افزایش قیمت از موجودی شما ده هزار تومان کم یا اضافه میشود. یا مثلا ضریب اهرم در خرید و فروش طلای ایران (مظنه) حدود ۳۰ می باشد (۱:۳۰) و یا ضریب اهرم در بازار های مالی خارج از کشور به هزار و حتی بالاتر هم میرسد (۱:۱۰۰۰).

ضریب اهرمی یا لوریج از جذابترین بخشهای بازار های مالی جهانی است که اکثر اهرم و معاملات اهرم دار معامله گران آماتور و حرفه ای را به خود جذب میکند. این مزیت به ظاهر فوق العاده، در بیشتر مواقع باعث خسارتهای بسیار بزرگ به معامله گران آماتور و تازه کار میشود و کم نیستند معامله گران حرفه ای که بر اثر طمع در انجام معاملات خود در دام گسترده ضریب اهرمی یا لوریج افتاده و سرمایه های کلانی را از دست داده اند.

طی یک تحقیق که در یکی از کارگزاری ها بر روی بیش از ۱۰۰۰ معامله گر و در طی ۵ سال انجام شد نشان میدهد بیش از ۹۹ ٪ معامله گرانی که از ضریب اهرمی بالا (۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰ و .. ) استفاده میکنند طی ۱ سال حتما سرمایه خود را از دست میدهند. ولی معامله گرانی که از ضریب اهرمی حداکثر ۵۰ استفاده میکنند احتمال از بین رفتن سرمایه آنها بسیار کم است و بطور معمول بیش از ۷۵ درصد این معامله گران در مارکت موفق به کسب سود میشوند. و این یک حقیقت تلخ برای معامله گران بازارهای مالی است.

وجود ضریب اهرم همانطور که میتواند سریع حساب شما را رشد دهد به همان نسبت نیز می تواند سریع حساب شما را سوخت کند. این همان مفهوم شمیشر دو لبه هست. پس اگر می خواهید در بازارهای مالی اهرم دار موفق شوید اژدهای درون خود را آرام کنید و تصور یک شبه پولدار شدن را از فکر خود بیرون کنید مگر اینکه قصد داشته باشید با انتخاب ضریب اهرم بالا دست به قمار بزنید و همانطور که می دانید قمار یعنی یا صفر یا یک، و یک تاجر و سرمایه گذار هرگز بر روی سرمایه خود قمار نمیکند. بلکه با یه حاشیه ریسک معقول به انجام کارهای تجاری خود می پردازد.

اگر از ضریب اهرم بالا استفاده کنید کمر حساب شما در نوسانات کوچک بازار به سرعت شکسته میشود. ما یک اصل داریم در بازار سرمایه و اون اصل ماندگار بودن است، پس با انتخاب اهرم مناسب مانع از بین رفتن سرمایه خود شوید، شاید در اوایل کار سود نمی کنید یا کم سود میکنید ولی حضور شما در مارکت و کسب تجربه به مرور از شما یک تریدر خود ساخته و قوی میسازد. پس سرمایه خود را از دست ندهید تا بتوانید ماندگار شوید.

ه این شکل نگاه کنید (یک تصویر شماتیک از ضریب اهرم ۱:۵۰۰ که وزن تقریبی هر سنگ ۱۰۰ برابر وزن شماست) شاید شما در ظاهر توانسته اید بر این ۵ سنگ غلبه کنید و آنها بلند کنید ولی احتمال اینکه این سنگها بر روی شما واژگون شود و سرمایه شما را نابود کند طبق آمار حدود ۹۰ درصد است. پس به اندازه توان خود بار بلند کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.