دلایل نوسان قیمت سهام


هنگامی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، به دلیل نبود خریدار کافی در بازار، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

پایان نامه پايان نامه علل و دلايل نوسان قيمت و تغييرات شاخص قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس

تحولات اخير در بورس كشور و آغاز روند نزولي در قيمت سهام موجب پاره اي برداشت هاي عجولانه و در پاره اي موارد ناآگاهانه گرديد كه در ابعاد گسترده اي در رسانه هاي گروهي بازتاب يافت. نوسان قيمت سهام درتمام بورس هاي اوراق بهادار جهان اتفاق افتاده است و امر غير عادي نمي باشد. زيرا سهام و ساير گونه هاي اوراق بهادار نمايانگر تمامي عوامل تأثير گذارنده اعم از بروني و دروني است . بنابراين هر گاه دگرگوني خاصي در عوامل تأثير گذارنده به وجود آيد بازتاب آن ناخودآگاه بر روي قيمت سهام مشاهده مي گردد. بورس تهران در طول 6 ساله تجديد فعاليت خود مواجه با دوره هاي ركود و رونق بوده است كه متأثر از عوامل بروني و دروني بوده اند. وچود چنين نوسان هايي در بازار بورس اوراق بهادار ،‌يافتن علت هاي آن را ضروري مي نمايد . از آنجا كه بازار بورس تهران هنوز بازار نوپا تلقي مي شود ، انجام تحقيقات مفيد ، براي رشد و توسعه ي چنين بازاري كه براي رشد اقتصادي كشور لازم است ضروري به نظر مي رسد.

در كشورهاي در حال توسعه ،‌هسته ي مركزي رشد اقتصادي و بستر لازم جهت وارد شدن در فرآيند توسعه يافتگي تشكيل ،‌سرمايه مي باشد. تشويق مردم به پس انداز ، سرمايه گذاري در امور توليدي و تجهيز نهادهايي مستلزم آن است كه مقادير قابل توجهي از منابع كشور ، با انحراف از تهيه ي كالا وخدمات مصرفي ، صرف توليد كالاهاي سرمايه اي شده و يا از پس اندازهاي خارجي به شكل اخذ وام استفاده شود. به بيان ديگر تشكيل سرمايه در كلي ترين شكل خود تنها از طريق استقراض داخلي يا خارجي امكان پذير است. از آنجا كه توسل به استقراض خارجي توسط دولت ها هيچگاه نمي تواند ،مطلوبيت تجهيز منابع داخلي و كسب مشاركت مردمي را داشته باشد، لذا تجهيز پس اندازهاي داخلي براي تأمين مالي و تشكيل سرمايه از اهميت ويژه اي برخوردار است . البته لازم به توجه است كه وجود پس اندازهاي داخلي شرط لازم براي تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي نيست . چگونگي جذب پس اندازها و هدايت ان ها به سوي سرمايه گذاري نكته مهم و قابل توجهي است.

يكي از مهمترين اقدامات در اين خصوص ،ايجاد نهادهاي اقتصادي سالم و كار آمد و فعال است.

در ممالك توسعه يافته بورس اوراق بهادار به عنوان يك ابزار قدرت در جهت جذب سرمايه هاي كوچك و بزرگ سرگردان مردم و هدايت آن ها به سوي امور توليدي عمل مي كند. بورس در حقيقت جايگاهي در قلب اقتصاد دارد و داراي نقش حياتي به عنوان ابزار اصلي توسعه مي باشد . در بورس از طريق ايجاد بازارهاي جديد و توسعه ي خدمات آن و آگاهي بخشيدن به عموم از طريق برقراري جريان سالم و سريع اطلاعات از فعاليت هاي شركت هاي پذيرفته شده حمايت مي كند. وظيفه ي اصلي بورس تدارك بازارهاي كارآمد با ابزار متنوع براي برآورد نيازهاي سرمايه گذاران با اميال و اهداف منفاوت است.[1] بورس محلي است كه در آن سرمايه گذاراني نظير مؤسسات صنعتي و بازرگاني و حتي دولت و شهرداري ها و ديگر سازمان هاي عمومي و خصوصي به دنبال يافتن شريك در سرمايه گذاري يا گرفتن وام براي تأمين هزينه هاي خود يا اعمال سياست هاي مختلف پولي و مالي با عرضه ي سهام ،‌اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار وارد ميدان مي شوند . دارندگان پس اندازهاي كوچك و بزرگ مي توانند با پاسخگويي به اين تقاضاها سرمايه گذاري را ميسر بسازند.

تعيين قيمت پايه سهام يكي از موارد حساس و با اهميت براي سرمايه گذاران است . در كشورهاي پيشرفته كه داراي بازار سرمايه مترقي و نظام يافته هستند ، تعيين قيمت پايهي سهام توسط بورس هاي اوراق بهادار صورت نمي گيرد ، بلكه بانك هاي سرمايه گذاري ،شركت هاي پذيره نويسي و شركت هاي كارگزاري ،قيمت پايه سهم را تعيين و حتي نسبت به تغييرات قيمت نسبت به قيمت پايه ي اعلام شده احساس مسئوليت نموده و عكس العمل نشان مي دهند. در ايران بدليل فقدان نظام مترقي بازار سرمايه و عدم وجود بانك هاي سرمايه گذاري و شركت هاي پذيره نويسي ، انجام اين مهم به عهده ي سازمان بورس اوراق بهادار گذاشته شده بود. اداره ي ارزيابي سهام مسئوليت تعيين قيمت پايه سهام را تقريباً از شروع مجدد سازمان پذيرش ،كميته ي ارزيابي سهام اقدام به محاسبه ي پايه ي سهام مي نمود.

بورس تهران براي قيمت گذاري سهام از فرمول استفاده مي كرد . كه در اين فرمول:

1) Eps از فرمول بدست آمده است كه بدون در نظر گرفتن كسري ذخائر است كه از خارج قسمت سود قبل از كسر ماليات به تعداد سهام حاصل مي گردد.

2) R نرخ بازده است كه بين 25 درصد تا 30 درصد در نوسان است.

3) G نرخ رشد است كه بين 0 تا 5 درصد در نوسان بوده است .

با استفاده از فرمول فوق دو قيمت تعيين مي گردد:

الف) پايين ترين قيمت با استفاده از فرمول

ب) بالاترين قيمت با استفاده از فرمول

در صورتيكه فرمول علمي محاسبه ي قيمت سهام به صورت مي باشد كه نرخ رشد Eps مورد توجه كامل مي باشد.

نوسان قيمت و تغييرات شاخص قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اثر برور علل و دلايلي بوده است . بررسي و مطالعه ي اين علل و عوامل مورد بررسي قرار ميگيرد.

دلايل انتخاب موضوع :

در پي بروز نوسانات اخير در شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،يافتن علل نوسانات قيمت هسام همواره ذهن ما را به خودمشغول مي كرد. هميشه اين سوال برايمان مطرح بود كه چه عواملي باعث ايجاد نوسان در شاخص قيمت سهام ميگردد، و اين سوالات ما را ترغيب مي كرد تا تلاش هاي ذهني خود را براي پاسخ به اين سوالات متركز نماييم و لذا بر آن شديم تا پروژه ي روش تحقيق خود را به اين موضوع اختصاص دهيم.

ايجاد شرايطي در بازار كه هم قيمت اوراق بهادار به درستي و عادلانه تعيين گردد و هم تخصيص سرمايه كه مهمترين عامل توليد و توسعه ي اقتصادي است به صورت مطلوب و بهينه انجام شود ، به كارايي بازار سرمايه بستگي دارد . وجود اطلاعات كافي در بازار و انعكاس به موقع و سريع اطلاعات بر روي قيمت اوراق بهادار يكي از مشخصات كارايي بازار مي باشد . در بازار كارا،‌اطلاعاتي كه در بازار دلایل نوسان قیمت سهام پخش مي شود به سرعت بر قيمت تأثير مي گذارد . در چنين بازاري قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي آن نزديك است به عبارت ديگر ويژگي مهم بازار كارا اين است كه قيمت تعيين شده در بازار شاخصي مناسب از ارزش واقعي اوراق بهادار است.[2]

سابقه ي بازار سرمايه در ايران به صورت سازمان يافته به كمتر از 40 سال مي رسد و از قدمت چنداني برخوردار نيست. در اين مدت نيز ( مخصوصاً در اواسط كار و بعد از انقلاب ) ، فعاليت بازار بورس از يك ركود نسبي برخوردار بوده و درواقع اصل فعاليت بعد از جنگ شروع شده است . با اين حال در اين مدت كوتاه بازار بورس شاهد نوسانات شديد و افت و خيزهاي فراواني بوده و مخصوصاً در يك سال اخير نوسانات آن بسيار چشمگير بوده است.

درآنچه در ادامه مي آيد سعي شده است ضمن بررسي عوامل گوناگون تأثير گذارنده بر اين مهم به مسائل جانبي نيز اندكي پرداخته شود.

فرضيه هاي اوليه اي كه براي اين كار در نظر گرفتيم شامل سه گروه به شرح زير است:

الف ) عوامل اقتصادي :

 • تغييرات نرخ سود بانكي و سطح عمومي قيمت ها باعث نوسان قيمت در بازار بورس ايران مي شود.
 • تغييرات نرخ بيكاري دلایل نوسان قیمت سهام باعث نوسان قيمت در بازار بورس ايران مي شود.
 • نوسان درآمد سرانه باعث نوسان قيمت در بازار بورس ايران مي شود.
 • موفقيت هاي شركت ها و افزايش سود پيش بيني شده و تقسيم سود باعث نوسان قيمت در بازار بورس ايران ميشود.

ب ) عوامل سياسي:

 • حضور جناح هاي سياسي متمايل به اقتصاد آزاد در حاكميت كشور باعث نوسان قيمت در بازار بورس ايران مي شود.
 • منازعات سياسي بين الملل باعث نوسان قيمت در بازار بورس ايران مي شود.

ج ) عوامل اجتماعي :

 • عدم شفافيت لازم ( وجود اطلاعات نامتقارن ) در بازار بورس باعث نوسان قيمت در بازار بورس ايران مي شود.

فرضيه هاي فوق الذكر از نوع فرضيه هاي نامعلوم مي باشند . اين بدان علت است كه اساساً نوسان داراي جهت مشخصي نمي باشد.

روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات :

روش تحقيق انتخاب شده ، زمينه اي « موردي»[3]و جامعه ي آماري در نظر گرفته شده براي امر تحقيق مشهد مقدس مي باشد.

روش هاي جمع آوري اطلاعات :

 • جمع آوري اطلاعات از طريق مطالعه ي كتب و مراجع كتابخانه اي و منابع كتبي عمومي( به طوركلي مباحث تئوري و نظري مطرح شده در اين زمينه )
 • مصاحبه ي برنامه ريزي نشده براي كسب هر گونه اطلاعات كاربردي و مفيد در اين زمينه از افراد صاحب نظر و با تجربه
 • استفاده از پرسشنامه بي بي نام با سوالات بسته كه نمونه اي از آن در پيوست (1) ارائه شده است.

موانع و محدوديت هاي تحقيق :

1) محدوديت زماني :‌ به علت گستردگي موضوع مورد بحث و همچنين كوتاه بودن و فشرده بودن ترم دوم تحصيلي ،زمان بيشتري براي انجام اين دلایل نوسان قیمت سهام تحقيق نياز بود.

2) عدم رقابت مردم و سرمايه گذاران به تكميل پرسشنامه و پاسخگويي به سوالات .

3) عدمدادن مجوز برايتوزيع پرسشنامه در تالار بورس مشهد : به علت وجود مسائل و سوالات سياسي در پرسشنامه از توزيع آن در تالار بورس مشهد جلوگيري به عمل آمد.

سهم :‌قسمتي است از سرمايه ي شركت سهامي كه مشخص كننده ي ميزان مشاركت و تعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد.

ورقه ي سهم : سند قابل معامله اي است كه نماينده ي تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.

Eps : معيار كلي از عملكرد تجاري شركت است چرا كه عم نتايج حاصل از عملكرد شركت را نشان مي دهد و هم از تأثير مالي متأثر مي شود همچنين به عنوان معياري از قدرت درآمد آتي شركت در دلایل نوسان قیمت سهام نظر گرفته شده و بدين سبب عامل مهمي در تعيين قيمت بازاري سهام مي باشد . اين نسبت هم براي سرمايه گذاران در تصميم گيري خريد سهام يك شركت و هم براي خود شركت ها به منظور تعيين موقعيت نسبي شان در صنعتي كه درآن فعاليت مي كنند از اهميت خاص و ويژه اي برخوردار است . سرمايه گذاران با استفاده از اين نسبت مي توانند سود آوري شركت را اندازه گيري نموده و افزايش يا كاهش آن را در سال هاي مختلف ملاحظه نمايند.

بورس اوراق بهادار : به معني يك بازار متشكل و رسمي سرمايه است كه در آن خريد و فروش سهام شركت ها يا اوراق قرضه ي دولتي يا مؤسسات معتبر خصوصي ،‌تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصي انجام مي شود . مشخصه ي مهم بوري اوراق بهادار ، حمايت دلایل نوسان قیمت سهام قانون از صاحبان پس اندازها و سرمايه هاي راكد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است . همچنين بورس اوراق بهادار ،‌از سوي ديگر مركز جمع آوري پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي به منظور تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري بلند مدت است.

شاخص :‌واژه ي شاخص [4] به معناي نمودار ،‌نماينده ، نشان دهنده ،نماياننده مي باشد . از نظر كاربردي شاخص كمتيي است كه نماينده ي چند متغير همگن مي باشد . شاخص وسيله اي براي اندازه گيري و قايسه پديده هايي است كه داراي ماهيت و خاصيت مشخصي هستند . بنابراين بر مبناي شاخص مي توان تغييرات ايجاد شده در متغيرهاي معيني را در طول يك دوره بررسي نمود.

شاخص هر بورس همچون دماسنج نشان دهنده وضعيت بازار سرمايه و وضعيت اقتصادي يك كشور است. كاهش شاخص سهام عموماً به معناي ركود اقتصادي و افزايش آن به مفهوم رونق اقتصادي است.

[1] -GR kincaid , “ policy implication of structural changes in finacial markets”.

Finance & Development , march 1988 Vol 25, No 1, pp2-5

[2] – دكتر علي جهانخاني،‌نظريه ي بازار كاراي سرمايه ، مجله ي تحقيقات مالي ، سال اول ، شماره 1 ، زمستان 72 ، ص 7

نوسان قیمت سهام | چرا قیمت سهام کاهش یا افزایش می یابد؟

نوسان قیمت سهم

چیزی که به سودآوری یا زیان دهی در بازارهای بورس منجر می شود، افزایش و کاهش یا نوسان قیمت سهام است. نوسان های قیمتی در بازار سرمایه توسط ناظر نماد بوسیله ابزاری به نام دامنه نوسان کنترل می شود. در بورس بسیاری از کشور ها بدلیل افت نوسانات بازار، دامنه مجاز نوسان بکار گرفته می شود. با این حساب دانستن این موضوع که چرا قیمت سهام کاهش دلایل نوسان قیمت سهام یا افزایش می یابد و چه عواملی موجب این فراز و فرود شده و در موفقیت سهامداران بازار سرمایه، دخیل خواهد بود.

در این مطلب موارد زیر بررسی خواهند شد:

 • چه دلایلی باعث افزایش یا کاهش قیمت سهم می شوند؟
 • افزایش سرمایه شرکت چه تاثیری در قیمت سهم دارد؟
 • آشنایی با انواع مجامع
 • سهامدار حقوقی چه نقشی در افزایش یا کاهش قیمت دارد؟

نخستین قانون سودآوری در بازار بورس در این خلاصه می شود که به وقت مناسب نسبت به خرید یک سهم اقدام کرده و در زمان افزایش قیمت منطقی آن، به فروش بپردازید. از همین روی دانستن دلایل نوسان قیمت سهام به شما کمک می کند تا خرید و فروش های منطقی و هوشمندانه ای داشته باشید.

در حقیقت این که بدانیم چه عواملی موجب افزایش یا کاهش قیمت هر دلایل نوسان قیمت سهام سهم می شوند، باعث می گردد که شناخت و پیش بینی بهتری از زمان تغییرات قیمتی داشته باشیم و به همان سان در خرید و فروش سهم های مختلف موفق ظاهر شویم. این همان کلید موفقیت در بازار بورس است و می تواند به سودآوری های پی در پی بینجامد.

اما در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم که دلایل نوسان قیمت سهام چیست و به واقع چرا قیمت یک سهم کاهش یا افزایش می یابد؟ چه می شود که قیمت سهام A از امروز به فردا به کف رسیده و یا سهام B در عرض چند روز متوالی به صورت مرتب به سقف دامنه نوسان خود می رسد. ( دامنه نوسان سهام بازه ای است که هر سهم در هر روز قادر به تغییر قیمت در آن خواهد بود. این دامنه در بازارهای بورسی مختلف کمی متفاوت بوده و در بازار فرابورس تهران 5+ و 5- است. به این معنا که قیمت هر سهم می تواند به اندازه 5 درصد بالاتر رفته و یا به میزان 5 درصد کاهش یابد.)

دلایل نوسان قیمت سهام

دلایل نوسان قیمت سهام را می توان در دلایل داخلی شرکت ها و نیز عوامل بیرونی و محیطی تقسیم کرد. هر یک از این عوامل در برهه های زمانی خاص تاثیرات مستقیم یا غیرمستقیم خود را بر قیمت سهم های مختلف گذاشته و موجب کاهش یا افزایش قیمت ها می گردد، اما در حالت عادی دامنه نوسان در بازار بورس و فرابورس (به جز بازار پایه) مثبت 5 و منفی 5 می باشد.

دلایل نوسان قیمت سهم

تغییرات در میزان عرضه و تقاضا از دلایل نوسانات قیمت سهام

این فرمول کلی چیزی است که همیشه در هر بازاری شاهد آن هستیم. با افزایش مقدار عرضه و کاهش تقاضا، نوسان قیمت سهام به سمت منفی رفته و با کاهش قیمت سهام روبرو هستیم. به همین صورت زمانی که میزان عرضه کاهش یافته و تقاضا افزایش پیدا کند، نوسان قیمت سهام به سمت مثبت رفته و با افزایش قیمت سهام مواجه خواهیم شد، بنابراین اختلاف بین تقاضا و عرضه موجب حرکت قیمت می شود.

نقش سهامداران حقوقی عمده در نوسانات قیمت سهام

سهامداران حقوقی متشکل از تحلیل گران فوق حرفه ای که با کلیات بازار پیش می روند و نگاه بلندمدت و بنیادی به سهم دارند. سهامداران حقوقی در روز های مثبت بازار فروشنده و در روزهای منفی بازار خریدار هستند، درواقع با اینکار تعادل بازار برقرار می شود. حال در صورتی که سهامداران حقوقی عمده که بخش زیادی از سهام یک شرکت ارائه دهنده را در اختیار داشته باشند، فروش سهم های آن ها، بر نوسانات قیمت سهام تاثیر خواهند گذاشت. به این صورت که اگر سهامداران عمده حقوقی که حجم زیادی از درصد سهام A را در اختیار دارند، یکباره نسبت به فروش آن اقدام کنند، شاهد افت قیمت سهام A خواهیم بود. (به واقع در این صورت عرضه نسبت به تقاضا بیشتر شده و به شکلی بدیهی قیمت سهام کاهش می باید.)

سهامدار حقوقی

تغییر ارزش واقعی شرکت ارائه دهنده سهام

ارزش واقعی شرکت ها بر اساس در نظر گرفتن صورت های مالی، پتانسیل رشد شرکت و دیگر عوامل تعیین می شود. سهام ها در بازار بورس پایین تر از ارزش ذاتی شان مورد معامله قرار می گیرند، تا زمانی که تقاضا برای سهام بالا باشد، قیمت به سمت ارزش ذاتی خود پیش می رود و این ارزنده بودن سهم و شرکت را نشان می دهد. بنابراین تغییر ارزش واقعی شرکت ارائه دهنده سهام، یکی از اصلی ترین عوامل نوسان قیمت سهام و کاهش یا افزایش آن است. بدیهی است که با کاهش ارزش شرکت ارائه دهنده سهام، شاهد افت قیمت سهم آن شرکت نیز خواهیم بود. به همین ترتیب با افزایش ارزش شرکت ارائه دهنده سهامی خاص، قیمت سهم آن نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.

تغییرات در روند اقتصادی کشور

اوضاع سیاسی و اقتصادی از جمله عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام می باشد. اگر در اقتصاد و سیاست کشور ها شاهد آرامش باشیم، فعالیت های بازار سرمایه مثبت و روند روبه رشدی را خواهد داشت. به طور کلی تغییرات در روند اقتصادی کشور و جهان و حتی مسائل سیاسی روز، تاثیر خود را بر شاخص های بورس خواهد گذاشت و به تناسب جهت گیری، موجب کاهش یا افزایش قیمت سهام خواهد شد. با بروز مشکلاتی در یک صنعت خاص، شاهد افت قیمت سهم های وابسته به آن خواهیم بود. به طور مثال زمانی که کارخانه های خودروسازی با مشکلات جدیدی مواجه شده و معضلاتی در آن ها به وجود می آید، به شکلی کاملا قابل انتظار باید منتظر کاهش قیمت سهم های خودرویی باشیم.

افزایش سرمایه شرکت ارائه دهنده سهام

شرکت ها برای توسعه کسب و کار و گسترش شرکت و هم چنین برای حفظ یا افزایش قدرت رقابت از طریق افزایش سرمایه اقدام می کنند. با افزایش سرمایه شرکت ارائه دهنده سهام، قیمت سهام آن نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. پس از افزایش یافتن سرمایه، غالبا شاهد نوسان قیمت سهام هستیم و این یک نقطه عطف در نرخ آن سهم خاص، به حساب خواهد آمد.

افزایش سرمایه

نوسانات در بازارهای موازی از دلایل نوسانات قیمت سهام

در صورتی که بازارهای موازی بازار بورس و اوراق بهادار (بازار بورس و بازار فرابورس)، به نوسانات قابل توجهی دچار شوند، پس لرزه های آن بازارهای اوراق بهادار را نیز تحت تاثیر قرار خواهند داد. به طور مثال اگر بازار طلا یا ارز نوساناتی پیدا کرده و یا وضعیت اقتصادی به شکلی پیش رود که با کاهش ارزش پول ملی روبرو باشیم، شاخص کلی بورس تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و باید انتظار نوساناتی در نرخ سهام های مختلف را داشته باشیم.

افشای اطلاعات در خصوص شرکت ارائه دهنده سهام

دربازار بورس اطلاعات جزء مهمترین متغیرهای موثر روی قیمت و ارزش سهم می باشد. شرکت ها وظیفه دارند تمام اطلاعات تاثیرگذار را به روش های مشخص شده اعلام کنند و در دسترس استفاده همگان قرار گیرد، برای سرمایه گذاری عادلانه شرکت ها باید هم اطلاعات خوب و هم بد را باید افشا کنند. افشای اطلاعات مختلف در مورد شرکت ارائه دهنده سهام، بر قیمت سهام تاثیر گذاشته و موجب افزایش یا کاهش قیمت آن سهم خواهد شد. بدیهی است در صورتی که اخبار مثبتی در خصوص عملکرد مالی و ترازنامه شرکتی به بیرون درز پیدا کند، نیز با نوسانات قیمت سهام روبرو هستیم.

اخبار مثبت و نشانگرهای رشد شرکت سهام گذار در بازار بورس، به احتمال زیاد موجب افزایش قیمت سهم شده و اخبار منفی و نشانگرهای افت مالی در شرکت ارائه دهنده سهام، می تواند به نوسانات در جهت کاهش قیمت سهم منجر می شود.

دلیل افزایش قیمت سهام های بورس چیست؟

اقتصاد نیوز: نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: اقبال به بازار سرمایه بهترین فرصت برای تامین مالی طرح‌های نیمه تمام زیادی است که در کشور وجود دارد.

دلیل افزایش قیمت سهام های بورس چیست؟

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم، عباس آرگون افزود: دولت می‌تواند طرح‌های نیمه تمام را در غالب شرکت سهامی تعریف و در بورس عرضه کند و از این طریق با تامین مالی و اتمام این طرح‌ها گامی در تحقق جهش تولید بردارد.

وی اضافه کرد: اکنون بهترین فرصت است تا حجم بالای نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود که می‌تواند عاملی برای ظرفیت سازی در تولید و اشتغال پایدار باشد.

وی با بیان اینکه دولت هم می‌تواند از این فرصت برای خود تامین مالی داشته باشد گفت: البته دولت به جای دخالت کردن باید از بازار سرمایه حمایت کند.

آرگون افزود: در شرایطی که کمبود عرضه در مقابل تقاضا در بازار سرمایه وجود دارد بنگاه‌های بزرگ می‌توانند با عرضه سهام خود در این بازار، سرمایه‌های خود را از بازار ثانویه به بازار اولیه منتقل کنند و با ظرفیت سازی‌ها و ایجاد اشتغال، به افزایش تولید کمک کنند.

وی ادامه داد: هر قدر شرکت‌های بیشتری در بازار سرمایه داشته باشیم از آنجا که بازار سرمایه نماد شفافیت در کشور است این امر به ارتقاء شفافیت در اقتصاد کمک می‌کند ضمن اینکه ورود شرکت‌های بیشتر در بازار سرمایه، به تقاضای بازار هم پاسخ خواهد داد.

رشد 90 درصد شاخص سهام از ابتدای سال تا کنون

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون شاخص سهام در بازار سرمایه حدود 90 درصد رشد داشته است گفت: درحالی که رشد اقتصادی دلایل نوسان قیمت سهام ما منفی است این میزان رشد شاخص با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد بلکه این رشد ناشی از عدم رونق در سایر بازار‌های موازی مانند ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن است که موجب شده حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه وارد شود البته به نسبت تقاضای ایجاد شده در بازار سرمایه، عرضه‌ها شکل نگرفته است.

آرگون افزود: یکی دیگر از عوامل رشد شاخص را می‌توان انتظارات تورمی دانست به طور نمونه سال گذشته 41 درصد تورم داشتیم، اما پیش بینی افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند از تورم امسال بیش از این رقم است که موجب شده برای حفظ ارزش پول خود اقبال بیشتری به بازار سرمایه داشته باشند.

وی مکانیزم بازار سرمایه را دیگر عامل رشد شاخص این بازار برشمرد و گفت: دامنه نواسان 5 درصدی که دراین بازار دیده شده خود عامل تحریک کننده برای رشد شاخص و صف نشینی‌های طولانی برای خرید سهام است.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: باید با تسهیل و سرعت بخشی به افزایش سرمایه شرکت ها، نقدینگی جامعه را جذب و آن را به طور مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی تزریق کنیم ضمن اینکه باید بتوانیم عرضه‌های اولیه جدید هم در بازار سرمایه داشته باشیم.

آرگون با اشاره به اینکه در برخی سهام‌ها رشد‌های چند درصدی در روز‌های اخیر داشتیم افزود: اگر بازار‌ها را با هم مقایسه کنیم در بازار‌های دیگر هم شاید چنین حباب‌هایی وجود داشته باشد به طور نمونه در بازار سرمایه، شاخص کاملا مشخص است و روزانه ثبت می‌شود، اما در بازار‌هایی مانند مسکن شاخص‌ها به این دقت و ظرافت، بیان نمی‌شود.

سهامداران باکوچکترین نوسان از بازار سرمایه خارج نشوند

این کارشناس بازار سرمایه گفت: سهامدارانی که وارد بازار سرمایه می‌شوند حتماً با کار کارشناسی به خرید سهام اقدام کنند و به جای سهم تکی، حدالامکان سبدی از سهام را با مشورت گیری از افراد متخصص و کارشناس از جمله کارگزاری‌ها و شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری تهیه کنند ضمن اینکه به صورت هیجانی وارد بورس نشوند و با کوچکترین نوسانی از آن خارج نشوند.

آرگون با بیان اینکه نوسان جزء ذات بازار سرمایه است گفت: سهامداران با یک نگاه میان مدت و بلند مدت وارد بازار سرمایه شوند و دارایی‌های مازاد خود را وارد بازار سرمایه کنند و سفارش اکید ما این است از فروش دارایی‌های موجود خود و وارد کردن آن به بازار سرمایه خودداری کنند.

دلایل نوسانات روزانه قیمت سهام + اطمینان خاطر به سهامداران تا ۳‌ ماه آینده

کارشناس بازارسرمایه با اشاره به دلایل نوسانات روزانه قیمت ها و بورس و اثر افزایش دلار گفت: سهامداران می‌توانند با اطمینان‌خاطر برای ۳‌ ماه آینده اقدام به‌ سرمایه‌گذاری کنند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد‌مهدی مومن‌زاده با انتشار مطلبی با عنوان " شانس کسب سود در بازار سهام" اعلام کرد: در یک روز معاملاتی افزایش قابل‌توجه نماگر‌‌های بورسی و در روزی دیگر هیجان از سوی متقاضیان خرید سهام کاهش می یابد که این‌گونه نوسانات از موضوعاتی پیرامون مسایل رفتاری و روانی نشات می‌گیرد. بازار پس از ‌‌ماه‌ها نوسان در مرحله نزولی، مدتی است به‌نظر می‌رسد روندی رو‌به‌رشد را شروع کرده است.

این روند افزایشی تحت‌تاثیر متغیر‌های اقتصادی و سیاسی بیرون از بازار بوده که در برخی از روز‌های معاملاتی نیز تشدید می‌شود. تغییرات مطلوب در متغیر‌های مطرح شده باعث افزایش استقبال سرمایه‌گذاران و رشد حجم معاملاتی نیز خواهد شد. افزایش حجم هم می‌تواند در قیمت‌های مثبت‌ بازار را سبز‌پوش کند. به‌دلیل اینکه اکنون در ابتدای مسیر صعودی قرار ‌گرفته و همچنان‌ ترس در رفتار سرمایه‌گذاران مشاهده می‌‌شود، بعضا در ساعت‌های پایانی بازار میزان فروش از میزان خرید پیشی می‌گیرد.

بنابراین چنین عدم‌ تعادلی که در عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد به‌روز بعدی معاملاتی منتقل خواهد شد. به‌عنوان مثال در صورتی‌که متغیری بیرون از بازار (اخبار اقتصادی و سیاسی) سبب شده باشد در یک روز خاص معاملاتی نماگر اصلی مثبت شود، ممکن است در روز بعدی اثر این عامل کمرنگ‌ و حتی خنثی شود.

در این شرایط افزایش عرضه نسبت به‌تقاضا می‌تواند منجر به‌ تغیر رفتار در بازار شود. بر این اساس زمانی‌که متغیر‌های اثر‌گذار، بنیادی و ناشی از عملکرد شرکت‌ها باشند کمتر شاهد تغییر رفتار هیجانی در بازار خواهیم بود. در حال‌حاضر با قرار گرفتن در ابتدای روند صعودی بازار، موضوعاتی پیرامون ‌ترس سرمایه‌ گذاران به‌دلیل تجربه ‌دوره طولانی‌مدت ریزش و عدم‌اعتماد به‌تداوم رشد و از بین رفتن سریع اثر متغیر‌های بیرونی در جریان داد و ستد‌ها تجربه ‌می‌شود. از مجموع این عوامل می‌توان به‌عنوان دلایلی بر نوسانات روزانه قیمت سهام شرکت‌ها نام برد.

بطور کلی شرایط فعلی بازار مطلوب ارزیابی می‌شود و به‌نظر می‌رسد با استقرار دولت جدید و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و متغیر‌های اقتصادی و سیاسی بازار با شیب ملایم روند رو به‌رشدی را تجربه‌ خواهد کرد. درباره افزایش نرخ دلار و میزان اثر‌گذاری آن در بازار سهام نیز می‌توان گفت این رویداد در هر بازه زمانی می‌تواند سبب رشد شاخص‌‌های سهام شود. چرا‌که بازار همبستگی زیادی با این نرخ ‌دارد. بنابراین رشد دلار به‌دلایلی از جمله افزایش در عدد اسمی سود و افزایش در ارزش جایگزینی شرکت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز صعود قیمتی در بازار سهام شود.

از کابینه جدید و به‌ویژه مدیران اقتصادی دولت سیزدهم که مدتی بعد روی کار خواهند آمد نیز انتظار می‌رود در راستای ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، حمایت واقعی از بازار سرمایه، افزایش نقش در تولید ثروت در جامعه و طراحی ابزار‌‌های جدید به‌منظور حرفه‌ای‌تر شدن بازار گام بردارند. فارغ از این موارد، بازار سهام در حال‌حاضر از شرایط مطلوبی برخوردار بوده و در یکی از کم‌ریسک‌ترین حالت‌ها قرار گرفته است.

برآیند سرمایه‌گذاری در این بازار مثبت ارزیابی خواهد شد. چرا‌که متغیر‌ها نشان از رشد با شیب ملایم‌ دارند. بنابراین سهامداران می‌توانند با اطمینان‌خاطر بیشتری برای ۳‌ ماه آینده اقدام به‌ سرمایه‌گذاری در بازار سهام کنند. در این بین شانس سودآوری در بخش مولد اقتصاد نیز به‌مراتب بیش‌تر از ریسک زیان خواهد بود.

9 دلیل اصلی کاهش قیمت سهام

چرا قیمت سهام کاهش میابد

بازار سهام به طور مداوم در حال نوسان است و قیمت هر سهم در طول روز معاملاتی افزایش و کاهش پیدا می‌کند. هر گاه قیمت تعداد زیادی از سهام مختلف یا گروهی از آن‌ها که «شاخص بورس» نامیده می‌شود، به شدت کاهش پیدا کند به اصطلاح گفته می‌شود که «بازار سهام سقوط کرده است!» اما کاهش قیمت سهام به چه دلایلی اتفاق می‌افتد؟

 • سقوط بازار سهام عبارت است از افت ناگهانی یا شدید قیمت کلی سهام که معمولاً در زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد.
 • دلایل کاهش قیمت سهم می‌تواند عوامل مختلفی از جمله اتفاقات اقتصادی یا بلایای طبیعی، سفته‌بازی یا وحشت سرمایه گذاران باشد.
 • سرمایه گذاران می‌توانند با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و یا سرمایه گذاری روی اوراق بهادار کم ریسک‌تر، خود را برای افت بازار سهام آماده کنند.

مهمترین علت کاهش قیمت سهام

قیمت سهام بورس‌های جهانی ممکن است به دلایل اقتصادی و غیر اقتصادی مختلفی به یک باره افت کند.

مهمترین علت کاهش قیمت سهم در بازار بورس در درجه اول ترکیبی از کاهش تقاضا و فروش از روی هراس (پانیک سل) است. بازارها معمولاً در پایان یک دوره صعودی طولانی یا حباب قیمت سقوط می‌کنند؛ یعنی زمانی که خوش‌بینی سرمایه گذاران و خریدهای بی‌رویه آن‌ها موجب فراتر رفتن قیمت از ارزش واقعی سهام می‌شود.

عرضه و تقاضا

هنگامی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، به دلیل نبود خریدار کافی در بازار، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

هنگامی که سرمایه گذاران متوجه شوند که قیمت دارایی به اوج خود رسیده است، شروع به فروش دارایی‌های خود دلایل نوسان قیمت سهام می‌کنند تا قبل از سقوط بازار و متحمل شدن زیان شدید، از بازار خارج شوند.

از آنجا که تمام قیمت‌های بازار بر اساس ارزشی شکل می‌گیرد که مجموعه سرمایه گذاران به سهام شرکت‌ها نسبت می‌دهند، کافی است یک سفارش فروش بزرگ در بازار ثبت شود تا موجی از وحشت در میان سرمایه گذاران خرد ایجاد شده و همگی اقدام به فروش دارایی‌های خود کنند. در مدت کوتاهی صف‌های فروش طولانی در بازار شکل می‌گیرد و قیمت به صورت تصاعدی شروع به ریزش می‌کند.

در ادامه مهم‌ترین دلایل کاهش قیمت سهام را بررسی خواهیم کرد:

1. فروش گسترده سهام توسط سهامداران عمده

برخی از حقوقی‌ها که سهام یک شرکت را در اختیار دارند، یک محدوده قیمتی یا یک رویداد خاص را به عنوان یک هدف برای فروش قرار می‌دهند. مثلاً، ممکن است سیاست‌های سهامدار دلایل نوسان قیمت سهام عمده این باشد که اگر سود عملیاتی شرکت صاحب سهام به طور مداوم افت کرد اقدام به فروش گسترده سهام آن کند.

یا مثلاً تعیین می‌کنند اگر قیمت سهام از 300 تومان بالاتر رفت، زمان شناسایی سود است و بهتر است میزان سرمایه‌گذاری‌شان را در آن شرکت کاهش دهند.

البته این یک مثال است و فروش سهام توسط سهامداران عمده می‌تواند به دلایل گوناگونی رخ دهد. در هر حال، اگر این فروش به طور گسترده اتفاق بیفتد و عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، شاهد کاهش قیمت سهام آن شرکت خواهیم بود.

اما سرمایه گذاران عادی چگونه می‌توانند از فروش گسترده سهام توسط سهامداران عمده مطلع شوند؟

با مراجعه به سایت Tsetmc.com و صفحه نماد شرکت‌ها می‌توان به آمار خرید و فروش‌ها دسترسی پیدا کرد.

چند نکته در رابطه با فروش سهام توسط سهامدار عمده وجود دارد:

 • حجم خرید و فروش سهامداران عمده معمولاً بالاست. زمانی که حجم معاملات آنها نسبت به تعداد کل سهام شرکت و نسبت به میزان سهامی که در اختیار دارند کم باشد، تاثیر مثبت یا منفی آن معامله نیز کمتر خواهد بود.
 • روند معاملات سهامدار عمده را می‌توان با کلیک روی نام شرکت در لیست سهامداران عمده مشاهده کرد، که آیا مرتب در حال فروش است یا اینکه این فروش موقتی انجام گرفته است.
 • با خرید و فروش سهامدار عمده نمی‌توان و نباید هیچ تصمیمی برای خرید و فروش گرفت. معاملات سهامدار عمده ممکن است هزاران دلیل مختلف داشته باشد و همیشه نشان‌دهنده وجود اتفاقی خاص در یک شرکت نیست.
 • گاهی اوقات پس از فروش گسترده سهام توسط سهامدار عمده و افت قیمت سهم، در صورتی که عوامل بنیادی شرکت و عملکرد آن مثل سابق باشد، معمولا قیمت سهم مجدد رشد می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که افت قیمت صرفا به دلیل فروش گسترده سهم توسط سهامدار عمده بوده و وضعیت بنیادی شرکت تغییری نداشته است.

2. تحلیل‌ها یا اخبار منفی

یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت سهم انتشار تحلیل‌ها یا اخبار منفی پیرامون یک سهم است. گاهی اوقات یک تحلیلگر یا خبرنگار یا یک رسانه که دارای مخاطبین بسیار زیاد است، در مورد وضعیت یک شرکت یا صنعت اخبار یا تحلیل منفی منتشر می‌کند.

این اطلاعات (حتی اگر کمی منفی باشد) می‌تواند روی دید سرمایه‌گذاران و خوانندگان تاثیر بگذارد، مخصوصاً آن‌هایی که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت انجام می‌دهند و رفتارهای احساسی‌شان بیشتر است.

فروش احساسی

جوّ کلی حاکم بر بازار نقش مهمی در تصمیم‌گیری فعالان بازار دارد و اخبار منفی می‌تواند به سرعت موجب شکل‌گیری موج‌های فروش شود.

در هر حال، در نتیجه انتشار این اطلاعات و تحلیل منفی، فشار فروش در معاملات سهام افزایش می‌یابد و موجب کاهش قیمت سهم می‌شود.

هرچقدر نفوذ آن رسانه و تحلیلگر یا خبرنگار بیشتر باشد و آن محتوا به دست افراد بیشتری برسد، تاثیرگذاری آن خبر بیشتر خواهد بود.

سرمایه‌گذار حرفه‌ای می‌داند زمانی که تحلیل‌ها و اطلاعات منفی در مورد یک شرکت منتشر شده و باعث افت قیمت سهم می‌شود، اگر وضعیت بنیادی آن شرکت تغییری نکرده باشد، چنین تغییر قیمتی صرفا یک موقعیت خرید است.

زیرا پس از اینکه فشار فروش روانی ناشی از آن اطلاعات منفی کنار رفت، قیمت سهم رشد می‌کند و در بیشتر مواقع تا سطح قیمت قبلی می‌رسد.

3. محقق نشدن شایعات دلیل کاهش قیمت سهام

گاهی اوقات یک شرکت مطابق پیش‌بینی‌هایی که انجام داده، سودآوری دارد ولی این سودآوری که در گزارش مالی اعلام شده، شایعاتی که وجود داشته را محقق نمی‌سازد.

مثلا شایعه شده که یک شرکت در سه‌ماهه اول سال مالی خود، 250 ریال سود می‌سازد ولی این اتفاق نمی‌افتد.

شایعات می‌تواند یک تخمین غیررسمی یا شنیده شده در بازار باشد که سود یک شرکت را حدس می‌زند. اینچنین شایعاتی مخصوصا اگر به طور گسترده پخش شوند، تاثیر بیشتری روی قیمت سهام می‌گذارند. معمولا یک سرمایه‌گذار معمولی نمی‌تواند کاری در برابر این شایعات انجام دهد.

4. عملکرد ضعیف شرکت

گاهی اوقات برای افت قیمت سهام یک دلیل بنیادی وجود دارد. مثلا در صورت‌های مالی یک شرکت حاشیه سود خالص کاهش یافته است یا اینکه نقدینگی شرکت به طرز قابل ملاحظه‌ای کم شده است. یا اینکه ممکن است شرکت هزینه‌های عمومی و تولیدی بسیار زیادی را برای ایجاد یک محصول جدید پرداخت کرده باشد.

عملکرد ضعیف

گزارش‌ها و صورت‌های مالی نشان دهنده وضعیت اقتصادی شرکت‌ها هستند و تحلیل‌گران با توجه به آن‌ها ممکن است اقدام به فروش سهام یک شرکت کنند.

سرمایه‌گذاران باید به طور محتاطانه صورت‌های مالی را بررسی کنند تا ببینند تخمین‌ها و پیش‌بینی‌های انجام گرفته محقق خواهد شد یا نه. بررسی وضعیت اقتصادی شرکت اهمیت زیادی دارد، زیرا دیر یا زود این وضعیت در قیمت سهام آن منعکس خواهد شد.

مخصوصا به حاشیه سود خالص و هزینه‌های عملیاتی باید دقت شود. این دو مورد باید در گزارش‌های سه ماهه و یک ساله در چند سال مالی بررسی شده و همچنین موجودی نقدی شرکت را در دوره‌های قبلی و فعلی بررسی نمود.

در نهایت باید به بررسی نظرات مختلف تحلیلگران و رسانه‌ها در مورد سود و وضعیت اقتصادی شرکت موردنظر پرداخت. زیرا ممکن است اطلاعاتی یافت شود که توسط شما نادیده گرفته شده یا به آن دقت نشده است.

5. تغییر در چشم‌انداز شرکت

همه شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند سالیانه باید یک مجمع عمومی برای تقسیم سود، تصویب صورت‌های مالی و… تشکیل دهند. در این مجمع باید به سخنان هیئت مدیره در خصوص آینده و چشم‌انداز شرکت دقت کرد.

سرمایه‌گذاران باید هرگونه اظهارات و پیش‌بینی‌های مثبت یا منفی که خلاف انتظار سرمایه‌گذاران است را به خاطر بسپارند، زیرا این موارد اثر خود را روی قیمت سهم خواهد گذاشت.

سرمایه‌گذاران بهتر است گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت را پس از مجمع در سایت کدال یا سایت شرکت مطالعه کنند.

6. کاهش قیمت سهام به دلیل افزایش سرمایه

شرکت‌ها گاهی افزایش سرمایه می‌دهند و به همین دلیل تعداد سهام آنها افزایش می‌یابد.

وقتی تعداد سهام افزایش می‌یابد، قیمت هر سهم می‌شکند.

به طور مثال اگر سهام شرکتی در زمان افزایش سرمایه 100 درصدی، 700 تومان باشد، و سهامداری 10000 سهم از آن داشته باشد، قیمت سهم به 350 تومان می‌رسد ولی در عوض تعداد سهام افراد دو برابر می‌شود.

سهام جدید ممکن است فورا به پرتفوی اضافه نشود و اضافه شدن سهام جایزه مدتی طول بکشد.

اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد (حق تقدم به سهامداران تعلق بگیرد) تبدیل شدن حق تقدم به سهم، معمولا چند ماه به طول می‌انجامد.

7. تأثیرگذاری اقتصاد جهانی بر بازار بورس

بخشی از صنایع اصلی بازار بورس کشور از جمله صنایع فولاد،‌ پتروشیمی، سنگ آهن، فلزات رنگی، سیمان و دیگر سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آن‌ها که بیش از 60 درصد ارزش بازار بورس را تشکیل می‌دهد، تحت تاثیر اقتصاد جهانی و قیمت کالاها در بازارهای بین‌المللی قرار دارند.

اقتصاد جهانی

بخش بزرگی از بازار بورس کشور تحت تاثیر اقتصاد جهانی و قیمت کالاها در بازارهای بین‌المللی دستخوش تغییر می‌شود.

به همین دلیل سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری با زیر نظر گرفتن همیشگی وضعیت اقتصاد جهانی مناطق تعیین‌کننده مانند امریکا، اروپا، چین و… تلاش می‌کنند تاثیر تحولات اقتصاد جهانی را بر قیمت‌ کالا‌ها در بازارهای بین‌المللی تحلیل کرده و اثر آن را بر صنایع «کامودیتی ‌محور» در داخل کشور ارزیابی کنند.

اتفاقاتی نظیر رکود اقتصادی، بحران‌های مالی، همه‌گیری بیماری‌ها و جنگ می‌تواند بر قیمت جهانی صنایع فوق تاثیر گذاشته و موجب افت قیمت ناگهانی آن‌ها شود. مدیران حرفه‌ای در بازار بورس می‌توانند با تحلیل آخرین وضعیت اقتصاد جهانی و پیامد آن برای قیمت کالا‌ها در بازارهای جهانی اقدام به پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های مرتبط داخلی کنند.

8. تاثیر عوامل اقتصاد کلان کشور بر کاهش قیمت سهام

مجموعه دیگری از عوامل مرتبط که می‌تواند ارزش سهام شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد مربوط به عوامل و متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، مالیات، وضعیت حامل‌های انرژی، تعرفه بازرگانی و… است.

تحلیل‌گران با تجربه روند تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی را دنبال کرده و تاثیر آن را بر صنایع مختلف ارزیابی می‌کنند؛ آن‌ها با توجه به برآوردهای خود ممکن است نسبت به خرید یا فروش سهام در بازار سرمایه‌ اقدام کنند.

این افراد در بیشتر موارد قبل از آنکه ارزش سهام سقوط کند نشانه‌های ضعف بازار را شناسایی کرده و سفارش‌های سنگین فروش خود را ثبت می‌کنند. به دنبال آن‌ها سرمایه گذاران دیگر هیجان زده شده و سعی می‌کنند به سرعت از بازار خارج شوند. این فروش از روی هراس منجر به افت هر چه بیشتر قیمت‌ها در مدت زمان کمی می‌شود.

برای مثال، افزایش شدید نرخ ارز موجب رشد قیمت سهام شرکت‌های صادراتی می‌شود که معمولا هزینه‌های آن‌ها ریالی و درآمد‌هایشان ارزی است.

افزایش یا کاهش نرخ مالیات نیز می‌تواند باعث نوسان بازارهای مالی شود. مثلا، تصویب لایحه مالیاتی دونالد ترامپ در امریکا موجب افزایش بیش از 20 درصدی ارزش بازارهای مالی آن کشور شد. علاوه بر این، افزایش نرخ بهره می‌تواند منجر به کاهش P/E شرکت‌ها، کاهش ارزش سهام و افت چشمگیر ارزش اوراق خزانه در بازار بدهی شود.

در نهایت، سیاست‌های کلان مربوط به کاهش یارانه‌های انرژی هم می‌تواند اقتصاد صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و… را تحت تاثیر قرار دهد و موجب کاهش شدید قیمت سهام این صنایع شود.

9. تحولات درونی صنایع و شرکت‌ها

یکی از مهمترین عوامل موثر بر اقتصاد شرکت‌ها، تحولات درونی صنایع و شرکت‌ها است. همان‌طور که می‌دانید، شرکت‌ها آخرین وضعیت اقتصادی و تحولات درونی خود را به صورت گزارش‌های مالی شامل گزارش‌های میان‌دوره‌ای صورت سود و زیان، گزارش تولید ماهانه، گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش تفسیری مدیریت،‌ گزارش‌های افزایش سرمایه و گزارش‌های شفاف‌سازی منتشر می‌کنند.

تحلیل‌گران بنیادی با مطالعه منظم این گزارش‌ها، ارزش سهام شرکت‌های مدنظر را سنجیده و با مشاهده اخبار و گزارش‌های غیرمساعد مربوط به وضعیت اقتصادی و مالی شرکت‌ها در زمان مناسب اقدام به فروش سهام خود کنند.

سوالات متداول

سقوط بازار سهام عبارت است از افت ناگهانی یا شدید قیمت کلی سهام که معمولاً در زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد.

سقوط بازار سهام در درجه اول ناشی از ترکیبی از کاهش تقاضا و فروش از روی هراس (پانیک سل) است.

در هنگام سقوط بازار، بنابر استراتژی‌هایی که دارید، می‌توانید به سرعت از بازار خارج شوید یا در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید پله‌ای کنید. همچنین، باید از قبل با تشکیل یک پورتفوی متنوع و افزودن دارایی‌های کم ریسک‌تر آماده روزهای منفی بازار باشید. در نهایت، می‌توانید با داشتن دیدگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری منتظر بمانید تا بازار دوباره صعودی شود.

نتیجه‌گیری

افت یا سقوط بازار سهام به معنی کاهش ناگهانی و چشمگیر قیمت سهام در بخش بزرگی از بازار سهام است. هجوم سرمایه گذاران برای فروش سهام خود منجر به کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها می‌شود، که این می‌تواند منجر به افت‌های بزرگ و حتی ایجاد بازار نزولی یا رکود شود.

همیشه دلیل یا دلایل محسوسی برای کاهش قیمت سهام وجود دارد و این وظیفه سرمایه‌گذار است که با هوشیاری و بررسی‌های دقیق دلایل فروش سراسری را شناسایی کند و بر اساس آن تصمیم‌های آگاهانه‌ای در مورد دارایی‌های خود بگیرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.