صحت امواج الگوی الیوت


صحت امواج الگوی الیوت

معنی اوراق بهادار آمریکا تحلیلگر رالف نلسون · الیوت (IiR.N.Elliott) بر اساس این کشف، او تجزیه و تحلیل نظری از بازار مربوطه ارائه شده، در بازار برای 13 نوع از الگوها تصفیه شده (الگوی) یا موج (امواج)، این الگوها در بازار تکرار، اما فاصله زمانی بین وقوع اندازه دامنه و لزوما قابل تکرار نیست. بعدها متوجه شد که یک الگوی بزرگتر از این نوع فرم ساخت یافته گرافیکی را می توان متصل به هم به شکل الگوهای مشابه. این یک سری از تفسیر معتبر از قانون استفاده می شود برای توضیح رفتار بازار، با تاکید خاص بر ارزش پیش بینی نوسانات در اصل، نظریه گروه الیوت است که معتبر، همچنین به عنوان نظریه موج شناخته شده است. الیوت تئوری امواج (تئوری امواج الیوت) تجزیه و تحلیل فنی سهام نظری است. این روند بازار تکرار یک الگو، هر چرخه شامل پنج امواج و سه در حال افزایش است سقوط موج. روند تئوری امواج الیوت در اندازه های مختلف به نه دسته، طولانی ترین چرخه موج بزرگ (supercycle بزرگ) یک دوره بزرگ پوشا 200 سال است، در حالی که مایکروویو دوم (subminuette) تنها روند در عرض چند ساعت پوشش . اما صرف نظر از اندازه از روند، در هر چرخه متشکل از هشت امواج را تشکیل می دهند این مرحله بدون تغییر است.

قضیه از این نظریه است: قیمت سهم با خط روند اصلی، نوسانات در دستور پنج امواج در برابر خط روند اصلی، پس از نوسانات در جهت از سه موج. طول موج می تواند بیش از 100 سال، کاملا یک دوره کوتاه از امواج زمان.

نظریه موج امواج در امواج، امواج بزرگ وجود دارد در امواج، امواج دارای امواج کوچک، امواج کوچک و همچنین امواج بسیار کوچک، به شرح زیر است: [1]

تئوری الیوت این است که، آن است که آیا یک بازار گاو نر و یا یک بازار خرس است، هر یک چرخه کامل، وجود خواهد داشت چند گروه. چرخه بازار گاو نر در پنج باند برای اولین بار پس از سه نزولی است صعودی است، در حالی که پنج گروه اول، اول، سوم، پنجم، که یک عدد فرد است، در حال افزایش است، دوم، چهارم و ششم باند، حتی باند که شش گروه زوج است که به وضوح نزولی، تعداد هفتم به پایان رساندن جستن فرد است. بنابراین اساسا باند ترتیب عجیب و غریب در درجات مختلف، صعودی یا بازگشت است، و حتی باند ترتیب نزولی است و یا به عقب افتاد. کل چرخه است در ظاهر یک قانون به طور کلی معرفی شده اند. از یک زمان طولانی به عنوان خوانده شده پنج چرخه اول از یک گروه تشکیل یک حلقه بزرگ از گروه اول، سه باند برای تشکیل یک گروه دوم از یک چرخه. حلقه گروه های بزرگ نیز توسط هشت گروه تشکیل شده است. آیا بازار خرس، وضعیت برعکس است، سابق پنج باند در بازار نزولی است، سه در حال نشان دادن بازار صعودی است. پنج باند برای اولین بار، بلکه برای اولین بار، سه، پنج باند نظم عجیب و غریب مثل خرس بود، دو، جستن چهار حتی سفارش گروه در پایان بازار صعودی در سه بخش، ششم، هشت صعودی، عقب افتاد با اتمام هفتم. چرخه مجموع هنوز هم یکی از آخرین نگاه از هشت گروه. در بازار خرس، یک چرخه بزرگ هم به منزله یک برای اولین بار، دو باند، یک چرخه همچنین از هشت گروه تشکیل شده است.

این که آیا آن یک بازار گاو نر و یا یک بازار خرس است، و گروه سوم طولانی ترین است، که بیشترین افزایش را افزایش می دهد، سقوط نیز بزرگ ترین کاهش.

"آثار کامل از تئوری امواج الیوت" مقدمه: انسان معنوی الیوت ساخته شده است که سهم مهمی در نظریه موج از یک زبان برای توصیف بازار سهام، کمک های بی شماری بینش سرمایه گذاران به بازار سهام، تئوری امواج الیوت است که اغلب مورد استفاده قرار یکی از این ابزار تجزیه و تحلیل روند، شناخته شده به عنوان "کلید به رفتار بازار است."

① چرخه کامل شامل هشت امواج، پنج بر سه فراز زندگی. ② امواج را می توان به امواج سطح بالا ترکیب شده، آنها را می توان به امواج کوچک سطح پایین تقسیم شده است.

③. دنبال امواج پیاده روی جریان اصلی را می توان به پنج امواج کوچک سطح پایین تر تقسیم می شود.

④ 1،3،5 سه موج، سه موج اول ممکن است در کوتاه ترین یک موج نیست.

⑤ اگر سه فشار موج امواج امواج تبدیل فرمت، بقیه از زمان در حال اجرا از دو موج خواهد بود بیشتر سازگار و قدر.

⑥. تنظیم موج معمولا در قالب سه موج را اجرا کنید.

⑦ تئوری نسبت طلایی از ترکیبی منحصر به فرد از اعداد با پایگاه داده از نظریه موج است.

⑧ اغلب مواجه می شوند 0.382،0.5 و در نظر گرفتن نسبت 0.618.

⑨ نه پایان موج چهارم پایین تر از بالای موج اول است.

نظریه گروه ⑩ الیوت شامل سه بخش است: نوع، میزان و زمان، که به ترتیب اهمیت به رتبه بندی. نظریه گروه ⑾ الیوت در درجه اول نشان دهنده روانشناسی جمعی. بیشتر مردم درگیر در بازار، بالاتر از دقت و صحت.

ویژگی های عمومی

(1) ظهور و سقوط شاخص سهام به نوبت خواهد شد.

(2) برای ترویج تنظیم امواج و موج دو نوع اساسی از نوسانات قیمت، در حالی که هل دادن امواج (به عنوان مثال، سازگار با امواج روند بازار) را می توان به پنج امواج کوچک تقسیم شده، معمولا با موج اول، دو موج اول، اولین امواج معمولا A، موج B، C لانگ گفت، سه موج، چهار موج اول، پنج موج اول برای نشان دادن، تنظیم موج نیز می توان به سه موج کوچکتر تقسیم شده است.

(3) پس از بالا هشت امواج (پنج در سوم پایین) تکمیل یک چرخه کامل، روند چرخه بعدی از هشت امواج وارد کنید.

طول (4) به این شکل امواج از زمان تغییر نمی کند، چرا که بازار مطابق با الگوهای اصلی آن ایجاد می شود. امواج می تواند کشیده شده، شما همچنین می توانید باریک، اما الگوی پایه بی انتها است. [3]

به طور خلاصه، نظریه موج را می توان در یک جمله خلاصه شده است: "که چرخه هشت موج"

سه مولفه های کلیدی

سرمایه گذاران باید آگاه اند که نظریه کلیدی امواج الیوت به طور عمده شامل سه بخش است: [4]

صحت امواج الگوی الیوت

معنی اوراق بهادار آمریکا تحلیلگر رالف نلسون · الیوت (IiR.N.Elliott) بر اساس این کشف، او تجزیه و تحلیل نظری از بازار مربوطه ارائه شده، در بازار برای 13 نوع از الگوها تصفیه شده (الگوی) یا موج (امواج)، این الگوها در بازار تکرار، اما فاصله زمانی بین وقوع اندازه دامنه و لزوما قابل تکرار نیست. بعدها متوجه شد که یک الگوی بزرگتر از این نوع فرم ساخت یافته گرافیکی را می توان متصل به هم به شکل الگوهای مشابه. این یک سری از تفسیر معتبر از قانون استفاده می شود برای توضیح رفتار بازار، با تاکید خاص بر ارزش پیش بینی نوسانات در اصل، نظریه گروه الیوت است که معتبر، همچنین به عنوان نظریه موج شناخته شده است. الیوت تئوری امواج (تئوری امواج الیوت) تجزیه و تحلیل فنی سهام نظری است. این روند بازار تکرار یک الگو، هر چرخه شامل پنج امواج و سه در حال افزایش است سقوط موج. روند تئوری امواج الیوت در اندازه های مختلف به نه دسته، طولانی ترین چرخه موج بزرگ (supercycle بزرگ) یک دوره بزرگ پوشا 200 سال است، در حالی که مایکروویو دوم (subminuette) تنها روند در عرض چند ساعت پوشش . اما صرف نظر از اندازه از روند، در هر چرخه متشکل از هشت امواج را تشکیل می دهند این مرحله بدون تغییر است.

قضیه از این نظریه است: قیمت سهم با خط روند اصلی، نوسانات در دستور پنج امواج در برابر خط روند اصلی، پس از نوسانات در جهت از سه موج. طول موج می تواند بیش از 100 سال، کاملا یک دوره کوتاه از امواج زمان.

نظریه موج امواج در امواج، امواج بزرگ وجود دارد در امواج، امواج دارای امواج کوچک، امواج کوچک و همچنین امواج بسیار کوچک، به شرح زیر است: [1]

تئوری الیوت این است که، آن است که آیا یک بازار گاو نر و یا یک بازار خرس است، هر یک چرخه کامل، وجود خواهد داشت چند گروه. چرخه بازار گاو نر در پنج باند برای اولین بار پس از سه نزولی است صعودی است، در حالی که پنج گروه اول، اول، سوم، پنجم، که یک عدد فرد است، در حال افزایش است، دوم، چهارم و ششم باند، حتی باند که شش گروه زوج است که به وضوح نزولی، تعداد هفتم به پایان رساندن جستن فرد است. بنابراین اساسا باند ترتیب عجیب و غریب در درجات مختلف، صعودی یا بازگشت است، و حتی باند ترتیب نزولی است و یا به عقب افتاد. کل چرخه است در ظاهر یک قانون به طور کلی معرفی شده اند. از یک زمان طولانی به عنوان خوانده شده پنج چرخه اول از یک گروه تشکیل یک حلقه بزرگ از گروه اول، سه باند برای تشکیل یک گروه دوم از یک چرخه. حلقه گروه های بزرگ نیز توسط هشت گروه تشکیل شده است. آیا بازار خرس، وضعیت برعکس است، سابق پنج باند در بازار نزولی است، سه در حال نشان دادن بازار صعودی است. پنج باند برای اولین بار، بلکه برای اولین بار، سه، پنج باند نظم عجیب و غریب مثل خرس بود، دو، جستن چهار حتی سفارش گروه در پایان بازار صعودی در سه بخش، ششم، هشت صعودی، عقب افتاد با اتمام هفتم. چرخه مجموع هنوز هم یکی از آخرین نگاه از هشت گروه. در بازار خرس، یک چرخه بزرگ هم به منزله یک برای اولین بار، دو باند، یک چرخه همچنین از هشت گروه تشکیل شده است.

این که آیا آن یک بازار گاو نر و یا یک بازار خرس است، و گروه سوم طولانی ترین است، که بیشترین افزایش را افزایش می دهد، سقوط نیز بزرگ ترین کاهش.

"آثار کامل از تئوری امواج الیوت" مقدمه: انسان معنوی الیوت ساخته شده است که سهم مهمی در نظریه موج از یک زبان برای توصیف بازار سهام، کمک های بی شماری بینش سرمایه گذاران به بازار سهام، تئوری امواج الیوت است که اغلب مورد استفاده صحت امواج الگوی الیوت قرار یکی از این ابزار تجزیه و تحلیل روند، شناخته شده به عنوان "کلید به رفتار بازار است."

① چرخه کامل شامل هشت امواج، پنج بر سه فراز زندگی. ② امواج را می توان به امواج سطح بالا ترکیب شده، آنها را می توان به امواج کوچک سطح پایین تقسیم شده است.

③. دنبال امواج پیاده روی جریان اصلی را می توان به پنج امواج کوچک سطح پایین تر تقسیم می شود.

④ 1،3،5 سه موج، سه موج اول ممکن است در کوتاه ترین یک موج نیست.

⑤ اگر سه فشار موج امواج امواج تبدیل فرمت، بقیه از زمان در حال اجرا از دو موج خواهد بود بیشتر سازگار و قدر.

⑥. تنظیم موج معمولا در قالب سه موج را اجرا کنید.

⑦ تئوری نسبت طلایی از ترکیبی منحصر به فرد از اعداد با پایگاه داده از نظریه موج است.

⑧ اغلب مواجه می شوند 0.382،0.5 و در نظر گرفتن نسبت 0.618.

⑨ نه پایان موج چهارم پایین تر از بالای موج اول است.

نظریه گروه ⑩ الیوت شامل سه بخش است: نوع، میزان و زمان، که به ترتیب اهمیت به رتبه بندی. نظریه گروه ⑾ الیوت در درجه اول نشان دهنده روانشناسی جمعی. بیشتر مردم درگیر در بازار، بالاتر از دقت و صحت.

ویژگی های عمومی

(1) ظهور و سقوط شاخص سهام به نوبت خواهد شد.

(2) برای ترویج تنظیم امواج و موج دو نوع اساسی از نوسانات قیمت، در حالی که هل دادن امواج (به عنوان مثال، سازگار با امواج روند بازار) را می توان به پنج امواج کوچک تقسیم شده، معمولا با موج اول، دو موج اول، اولین امواج معمولا A، موج B، C لانگ گفت، سه موج، چهار موج اول، پنج موج اول برای نشان دادن، تنظیم موج نیز می توان به سه موج کوچکتر تقسیم شده است.

(3) پس از بالا هشت امواج (پنج در سوم پایین) تکمیل یک چرخه کامل، روند چرخه بعدی از هشت امواج وارد کنید.

طول (4) به این شکل امواج از زمان تغییر نمی کند، چرا که بازار مطابق با الگوهای اصلی آن ایجاد می شود. امواج می تواند کشیده شده، شما همچنین می توانید باریک، اما الگوی پایه بی انتها است. [3]

به طور خلاصه، نظریه موج را می توان در یک جمله خلاصه شده است: "که چرخه هشت موج"

سه مولفه های کلیدی

سرمایه گذاران باید آگاه اند که نظریه کلیدی امواج الیوت به طور عمده شامل سه بخش است: [4]

معرفی سبک های مختلف الیوتی

الیوت “نظریه امواج الیوت” را در نیمه نخست قرن بیستم به بازار سرمایه معرفی کرد. او با بررسی قیمت ها در بازار سرمایه متوجه شد نه تنها تغییرات قیمت کاملا منظم است بلکه از ساختار خاصی که با طبیعت نیز هماهنگی و هارمونی کامل دارد، پیروی می کند. با این کشف او توانست مکانیزمی برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار سرمایه طراحی کند. الیوت این کار را با ابداع الگوهایی که در بازار به صورت مرتب تکرار می شدند انجام داد.

معرفی سبک های مختلف الیوتی

الیوت بر این باور بود که هر عرصه ای که در آن جنب و جوش و فعالیت مردم زیاد باشد، حرکت ها بر اساس قاعده ای طبیعی که او آن را نظریه موج، برگرفته از حرکت امواج دریا، می خواند، انجام می شود و البته پر واضح است که بزرگترین نمود چنین بالا و پایین شدنی، بازار سرمایه است.

الیوت به مدد هوش و نبوغ شگفت انگیزش، با بررسی نمودارهای صنایع داوجونز توانست مجموعه ای از اصول و قوانینی تدوین کند که در آن زمان این قواعد کلیه حرکت های بازار مالی آن دوران تا سال 1940 را توجیه می کرد.

در آن سال ها هنگامی که سرمایه گذاران بر این باور بودند که محال است شاخص داوجونز سقف سال 1929 را بشکند و اعداد فراتری را تجربه کند، الیوت بازار افزایشی و شدیدی را برای چند دهه پیش بینی کرد و امروز شاهدیم اکثر پیش بینی های او تحقق یافته است.

هر قدر در شرایط غیر قابل پیش بینی اقتصاد مانند رکودهای اقتصادی، جنگ های بزرگ، بازسازی های پس از جنگ و شکوفایی های اقتصادی بیشتر تامل می کنیم، بهتر درک می کنیم که نظریه امواج الیوت کاملا متناسب با واقعیت های زندگی است. این مهم سبب ایجاد اطمینان بیشتر به این اصل انکار ناپذیر می شود.

در سال ۱۹۳۹ نظریات الیوت با کمک سی جی کولینز، طی مقالاتی که در مجله فایننشال ورلد منتشر شدند، مورد توجه وال استریت قرار گرفت . طی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ( پس از مرگ الیوت )، همیلتون بولتون کارهای او را پیش برد. در سال ۱۹۶۰ بولتون کتاب اصل امواج الیوت را نوشت. پس از مرگ الیوت ، تقریبا این کار از جمله ی نخستین کارهای عمده ای بود که انجام شد.

سبک پریچر:

رابرت پریچر دست نوشته های الیوت را گردآوری و آنها را بازنویسی کرد و معرفی دوباره امواج الیوت مرهون زحمات ایشان است. پس از الیوت و همکارش بولتون تقریبا می توان گفت اولین فردی که شروع به تحقیق و توسعه در مورد امواج الیوت کرد پریچر بود. امواج الیوت همانند هر علم دیگری با گذشت زمان نیازمند توسعه بیشتر و به روز رسانی می باشد تا بتواند همگام با تغییرات در طول زمان پیشروی نماید.

الیوت بیشتر زمان خود را صرف مبانی و کلیات الگوها علی الخصوص امواج ایمپالس (شتابدار) کرده بود از این رو با گذشت زمان و افزایش تعداد معامله گران، به پیچیدگی های بازار افزوده می شد و کار با تئوری امواج الیوت سخت تر می نمود. پریچر توانست توضیحات بیشتری را به تئوری اصلی اضافه نماید از جمله توضیحات مفیدی در مورد امتداد در الگوهای ایمپالس، کانال کشی، تناوب، جنبه های ریاضی و فیبوناچی در امواج الیوت، توضیحات مختصری در مورد کارکشن (اصلاحی، تصحیحی) های استاندارد و توضیحات بسیار مختصرتری در مورد ترکیبات کامپلکس در کارکشن ها ارائه کرد.

در آن زمان امواج ایمپالس زیادی در نمودارها وجود داشت از این رو شاید بررسی کارکشن های سخت و دشوار خیلی مفید فایده نبود. اکثر توضیحات تکمیلی که پریچر ارائه کرد، هر چند در زمان خود بسیار مفید بود اما تقریبا همه ی آن ها را در قالب “راهنما” منتشر کرد.

یکی از ضعف های بزرگ پریچر همین امر بود چرا که عملا “راهنما” ها قوانین الزام آور نبودند که بتوانند در تصمیم گیری معامله گران نقش اصلی را ایفا کنند. این راهنماها اگر در چارتی بودند، الگوها به ایده آل های پریچر نزدیک می شدند و اگر نبودند عملا مشکلی صحت امواج الگوی الیوت در الگوها و شمارش های الیوتی ایجاد نمی شد. همچنان در بازار دو مشکل بزرگ برای معامله گران به روش الیوت وجود داشت. عدم وجود قوانین سرسختانه و محکم برای تشخیص امواج ایمپالس و عدم تبیین دقیق کارکشن ها.

نکته ای که جالب است بدانید رابرت فارغ التحصیل روانشناسی است و تئوری الیوت را بوسیله نظریه سوشیونومیکس socionomics به اقتصاد، اجتماع، سیاست و … بسط داد. فراگیری تئوری موجی الیوت بدلیل پیش بینی های حیرت آور ایشان با این روش بوده است و اکثریت تحلیل گران موجی در دنیا پیرو ایشان هستند.

از اساتید دیگری که عملا دنبال روی پریچر بود و توانست توسعه ی بیشتری در کارکشن های کامپلکس دهد رابرت بالان بود. بالان علی رقم توسعه بیشتر کارکشن های کامپلکس همچنان نتوانست قوانین الزام آور در این مورد پیدا کند و همچنین نتوانست حلقه ی مفقوده بحث درجه و چگونگی کنش این ترکیبات پیچیده با الگو های مجاور را کشف کند. جفری کندی نیز مطالب مفید بیشتری را نتواست به الیوت اضافه کند و بیشتر سعی کرد به کاربردهای عملی الیوت در بازار بپردازد. وین گورمن و کنستانس براون و بیشتر اساتید دیگر بیشتر دنباله روی رابرت بوده اند.

سبک گلن نیلی:

گلن نیلی آخرین استاد نام آشنا و نابغه ی دنیای الیوت در سال 1980 شروع به تحقیق بیشتر کرد. این تحقیقات به منظور روشن کردن دقیق و فنی الگوهای ایمپالس و کارکشن های استاندارد و غیر استاندارد و تفاوت های ریزبینانه آنها انجام شد. در نهایت این تحقیقات در سال 1987 تکمیل شد و در قالب کتاب Mastering Elliott Wave Analysis (این کتاب با نام استادی در تئوری موجی الیوت ترجمه ناصر دادگستر منشتر شده).

گلن نیلی در طول این سالها توانست اکثر ضعف های روش های قبلی را مرتفع نماید و انقلابی عظیم در تئوری موجی الیوت بنا نهاد. سبک حاضر با هدف ایجاد یک ترقی چشمگیر در قابلیت بقای صحت امواج الگوی الیوت تئوری موجی الیوت نوشته شده و این هدف را با مطرح کردن یک رویکرد عملی و کاربردی پیرامون تحلیل بازارها انجام می دهد. این رویکرد ابتکاری که با تحلیل موجی الیوت به سبک نیلی شناخته می شود و به نئوویو شهرت دارد.

حین مطالعه این سبک ، به سرعت در خواهید یافت که شبیه هیچ سبک دیگری در حوزه ی تحلیل بازارها نیست. آنچه در این سبک معرفی شده ، اولین رویکرد گام به گام درباره تئوری موجی الیوت می باشد که تا کنون به رشته ی تحریر در آمده است. هیچ جنبه ای از این تئوری نمانده که شما بخواهید در آن تعمق و تحقیق کنید. تمام جرئیات کاملا شرح داده شده است به طوری که هر جمله ای وقف چیزی شده است.

گلن نیلی در طول 37 سال گذشته توانست با پیش بینی های بی نظیر خود توانایی سبک نئوویو را به اثبات برساند. آخرین پیش بینی او کاهش قیمت طلای جهانی از محدوده ی 1900 دلار به محدوده ی 1000 دلار می باشد که در مخیله ی بهترین تحلیل گران جهان نمی گنجید و خیلی ها 5 سال قبل او را در نشریات خود “دیوانه” نامیدند.

به تفاوت های عمده ی سبک نیلی با سایر سبک های الیوتی می توان به صورت خلاصه اشاره کرد :

●تعاریف مبهم تک موج در نمودارهای میله ای (یا کندل استیکی) را با ابداع دیتای خطی با عنوان کش دیتا مرتفع کرد.
●تدوین قوانین اضافه ای در مورد امواج ایمپالس (شتابدار) برای پایان دادن به اما و اگرهای موجود در “راهنما”ها.
●تدوین قوانین ساختاری به منظور مرتبط ساختن هر الگو با الگوی مجاروش.
●تدوین قوانین دقیق و کاملا کاربردی درجه به منظور ترکیب الگوها.
●تشریح بسیار کامل تمام کارکشن های استاندارد با ابداع قوانین منحصر به فرد.
●تشریح بسیار کامل کارکشن های کامپلکس و نحوه ی کنش آنها با باقی الگوهای بازار با ابداع قوانین روانشناسی.
●ابداع قوانین منطق در بازار و کشیدن خط بطلان بر دیدگاه صرفا ریاضی وار در بازار.

در مورد گلن نیلی و ویژگی های این سبک منحصر به فرد ساعت ها می توان صحبت کرد. بزرگترین نقص این سیستم ، زمان بر بودن یادگیری آن است که نیلی بارها بر آن تاکید داشته است و نمی توان در اندک زمان یکی دو ماهه به فراگیری آن پرداخت.

سبک ماینر:

سبک ماینر یک سبک معاملاتی است نه تحلیلی، بنابراین ماینر یک سبک تحلیلی مخصوص بخود استفاده نمیکند (قیمت، الگو، زمان) بلکه با ترکیب بهینه از ابزارهای موجود که شاید برگرفته از اطلاعات و سبک تحلیلی دیگران باشد استفاده میکند. برای داشتن یک معامله موفق هنر استفاده از الیوت فقط در جهت یک ورود و خروج موفق در معامله گری، استفاده بیشتر از ابعاد مختلف بازار به جز قیمت از بارزترین ویژگیهای سبک ماینراست.

بیشترین تمرکز ایشان بر داشتن یک موقعیت معاملاتی ایده آل با بیشترین احتمال موفقیت از ورود تا خروج .او از هر دیدگاه جدیدی در جهت ارتقا این شرایط استفاده میکند. به عقیده ماینر استفاده از الیوت تا زمانی که به ایجاد یک شرایط معاملاتی ایده ال کمک کند میتواند کارساز باشد. ظرافت خاص در نوع ورود و خروج بازار از وِیژگیهای سبک معاملاتی ماینر است.

سبک ایان کوپسی:

اصول موجی الیوت به‌طور گسترده‌ای توسط معامله گران جهت پیش‌بینی چرخه‌های بازارها مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما ایان کوپسی یک اشتباه اساسی را در شیوۀ توسعۀ ساختارهایی که رفتار قیمت را تعریف می‌کند کشف نمود. او در کتاب خود با نام harmonic elliott wave ( با ترجمه مهدی مهدی میرزایی) چگونگی تعدیل در ساختار امواج انگیزشی الیوت را توضیح می‌دهد و نشان میدهد چه چیزی در اصول موجی اشتباه است و با تعیین ساختارهای تعدیلی‌ ها اجازه می‌دهد تا پیش‌بینی معاملاتی دقیق‌تری داشته باشیم).

ایان کوپسی بیان می‌دارد روشی که به این کشف منجر شده، نسبت‌های ریاضی مشترکی هستند که بخش‌های مختلف ساختار موجی را به هم پیوند می‌دهند. وی نمونه‌های عملی باارزشی برای توضیح یافته‌های خود ارائه کرده است. «ایان کوپسی» نشان می‌دهد که امواج درواقع چگونه توسعه می‌یابند و تصورات غلطی که الیوتیسین ها برای سال‌ها ترویج نموده‌اند را رد می‌کند. وی از روش‌های خود با این دلیل که امواج باید دارای نسبت‌های مشترک متداول باشند دفاع صحت امواج الگوی الیوت می‌کند و کمک می‌کند تا خواننده نسخۀ تعدیل‌شده اصول موجی را با درک و دقت بیشتری به کار ببرد.

ایان کوپسی عقیده دارد که یک اشتباه اساسی در اصول موجی محبوب الیوت وجود دارد و بیان می‌دارد روش تعدیلی‌اش به‌وسیلۀ آزمون‌وخطا این اشتباهات را رفع نموده است تا تحلیل دقیق‌تری ارائه شود.هماهنگی در امواج الیوت باید توسط افرادی موردمطالعه قرار بگیرد که به اصول موجی الیوت ایمان‌دارند و در آن به سطح مهارت یا استادی رسیده‌اند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

تحلیل تکنیکال شاخص کل-2

در تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس-۲ ادامه روند اصلاحی شاخص بورس ایران را بررسی میکنیم. در تحلیل گذشته مشاهده کردید که همه چیز مطابق با پیشبینی و تحلیل موجی پیش رفت و شاخص یک حرکت صعودی رو به بالا انجام داد. اجازه دادیم قطعات جدید شاخص شکلگیری کنند تا بدون تعصب و پیش داوری بتوانیم نظر بهتری در خصوص مسیر آینده بدهیم.با کامل شدن شاخه C داخلی از الگوی موج B احتمال پدیدار شدن الگو فلت بسیار کاهش پیدا کرد و تقریبا میتوانیم آن سناریو را نادیده بگیریم ، پس الگوی فرض شده فعلی مطابق با تحلیل را مثلث برچسپ گذاری کردیم . از آن جا که تمامی قوانین مثلث های انقباضی به خوبی در این سه شاخه دیده میشود، سناریو مثلث انقباضی بهترین مورد موجود برای قطعه B از درجه بالاتر تلقی خواهد شد .

پس نتیجه گیری میکنیم که موج A از درجه بالاتر قفل گذاری شده و مارکت در حال تکمیل ساختار موج B می باشد . با بررسی سیکل های مارکت نمی توانیم زیاد خوش بینانه نظر بدهیم و سناریو صعودی برای بازار بورس ایران بسیار کم رنگ می باشد. اگر به بازنگری شاخه a از B بپردازیم و مسیر آن را از اول دنبال کنیم متوجه خواهیم شد که پساالگویی قطعه قبلی (دیامتریک الماسی) از همان ناحیه شروع شده است و اگر قصد داشته باشیم مارکت را از درجه بالاتر صعودی ببینیم با توجه به حالت وقوع موج b از B سناریو صعود تقریبا منتفی خواهد شد . خیلی خب دلیل این اتفاق چه چیزی است ؟

دلیل این اتفاق را میتوانیم در کند بودن موج b از B بیابیم ، یعنی در واقع موج b شروع یک حرکت نمی باشد و مثلا نمیتوان آن را به عنوان یک حرکت اصلاحی در دل موج صعودی تصور کرد.

بعد از کامل شدن موج c ، تاکیدی بر عدم صحت سناریو صعودی به طور مجدد در مارکت اتفاق افتاد.

در حال حاضر با بررسی خلاصه این موارد و جمع بندی آنها همه چیز مثل همیشه در تحلیل دیده می شود و انتظار ریزش عمیقی در مارکت داریم.

مثل همیشه تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی دارند و هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نخواهند شد.

نئوویو چیست

مصاحبه با مبتکر تئوری نئوویو آقای گلن نیلی در مورد نظریه نئوویو

از آنجا که اغلب این سوال را از ما می پرسند که: “تحلیل نئوویو چیست؟” ما با گلن نیلی گفتگو کردیم تا داستان منحصر به فرد خود در مورد چگونگی خلق نئوویو بعد از آشنایی با تئوری موجی الیوت، آموزش قواعد امواج الیوت و جستجوی راه هایی برای بهبود مستمر تئوری موجی برای علمی تر، منطقی تر، قابل اعتمادتر و دقیق تر شدن آن را بشنویم. در حقیقت او خاطر نشان می کند که”نئوویو تماماً در مورد پیش بینی دقیق تر بازارهاست.” در اینجا پاسخ گلن نیلی به این سوالات متداول آورده شده است.

تحلیل نئوویو چیست

نئوویو،تئوری موجی الیوت را در شکل اصلی خود بکار می گیرد و پیوسته تک تک مراحل این فرآیندرا طوری تنظیم می کند که منطقی، عینی و قابل فهم باشند.
نئوویو شامل کنترل نحوه ترسیم نمودارها و انواع داده هایی است که برای ترسیم نمودارها استفاده می کنید(که این داده ها باید همیشه بصورت داده های بازار نقدی(کش دیتا)باشند که از مدار اعتبار خارج نمی شوند). نئوویو نحوه ترسیم داده ها را بیان می کند، بنابراین از نمودارهای میله ای الگوهای عادی استفاده نمی کنید، بلکه از آنچه نمودارهای موجی نامیده می شود استفاده می کنید که به شما امکان می دهد جریان واقعی قیمت بازار را از سقف به کف یا کف به سقف در طول زمان مشاهده کنید، که به شما امکان می دهد پیش بینی های دقیق تری داشته باشید.

نمونه هایی از دو نمودار موجی…

مصاحبه کننده : آقای نیلی، چگونه با تئوری موجی الیوت شروع کردید؟ و با گذشت سالها، چگونه متوجه شدید که باید قدم هایی برای منطقی تر شدن آن بردارید؟

– من در شرکت نفت کار می کردم و شروع به خواندن کتاب های تحلیل بازار سهام کردم و به کتابی برخوردم که حاوی توصیف انواع مختلف تجزیه و تحلیل فنی بود، و امواج الیوت یکی از آنها بود. وقتی در مورد امواج الیوت مطالعه کردم.

فوراً فهمیدم که”همین است”زیرا یکی دو سال بود که در مورد بازارها جستجو و مطالعه می کردم. فقط با خواندن توضیحات در مورد اینکه چیست و چطور عمل می کند، بلافاصله فهمیدم که این همان مدل یا تئوری-تعریف بازارها-است که به دنبالش بودم، زیرا بسیار پیشرفته تر و چند بعدی تر از مدل های قبلی بود. این مدل به روانشناسی انسان مرتبط بود و توضیح می داد که چرا بازارهای نوسانی در مقیاس های بزرگتر و کوچکتر بالا و پایین می روند. با این روش، تصادفی بودن رفتار بازار معنا پیدا می کرد.
بنابراین همه چیز از آنجا شروع شد. و بعد، هر کتابی که در مورد امواج الیوت وجود داشت را تهیه کردم. راستش هیچ کدام واقعا عالی نبودند.

مصاحبه کننده: چرا؟

پس از مطالعه همه چیزهایی که در این زمینه یافتم، متوجه شدم که کمبودهای زیادی وجود دارد. هیچ کجا به شما نمی گویند چطور نمودارهای خود را رسم کنید، نمودارها را از کجا شروع کنید، چگونه تجزیه و تحلیل را شروع کنید، از چه نوع داده هایی در نمودارهایتان استفاده کنید. خیلی چیزها از قلم افتاده بود.

با این اطلاعات اولیه ای که به دست آوردم، به این نتیجه رسیدم: “خوب، اگر من در این وضعیت هستم، احتمالاً افراد زیادی هم در این وضعیت هستند. شاید من بتوانم آنچه صحت امواج الگوی الیوت را که در مورد این فرآیند و نحوه صحیح انجام آن آموخته ام را به مردم آموزش دهم.”. در نتیجه شروع به تدریس کردم.

مصاحبه کننده: هرگز فکرش را می کردید؟

– هرگز فکر نمی کردم در جریان تدریس، نهایتاً هزاران چیز جدید در مورد امواج الیوت که هرگز تصورش را هم نمی کردم را یاد بگیرم-مفاهیمی که در هیچ یک از کتابهایی که خوانده بودم ذکر نشده بود. به همین دلیل در طول این مدت با آموزش دادن به مردم و پرسیدن سوالات و مجبور شدن به ارائه پاسخ و تفکر عمیق در مورد پاسخ ها و تأمل در این مورد در طول سالهای متمادی، ایده های متفاوتی در رابطه با امواج الیوت به ذهنم رسید.

هر بار که متوجه می شدم چیزی در فرایند استاندارد امواج الیوت سنتی کم است، به ایده ای می رسیدم. من ایده های خودم را روی یک کارت شاخص می نوشتم و همه آن کارت های شاخص را ذخیره می کردم. من صدها مورد از آنها را داشتم. با گذشت زمان، کل فرایند تجزیه و تحلیل در ذهن من تبدیل به یک مدل متوالی و پشت هم شد. من متوجه شدم که همه به ترتیب ابتدا این کار؛ دوم این کار؛ سوم این کار؛ چهارم این کار را انجام می دهند پس دریافتم که یک فرایند منطقی برای هر نوع الگو اعمال می شود.

به تدریج ایده هایم را در طول سالها جمع کردم. حداقل پنج یا شاید هفت سال را صرف مطالعه، تفکر، تدریس و معامله گری کردم. این کارتهای فهرست زمانی بسیار مفید واقع شدند که فهمیدم یک فرایند عینی از تجزیه و تحلیل خلق کرده ام که تا قبل از این وجود نداشته است- و حالا می توانم کتابی در این زمینه بنویسم: کتاب استادی در تئوری موجی الیوت.

اولین کاری که انجام دادم ساماندهی همه آن کارت های شاخص بود ! مفاهیم فلسفی در فصل 1 و سپس ترسیم داده ها در فصل 2 وجود دارد. مراحل تجزیه و تحلیل مقدماتی داده ها در فصل 3 است، و سپس مقیاس بندی داده ها در فصل 4. من به مفاهیم تئوری امواج منظم در فصل 5 می پردازم، و سپس فصل 6 در مورد نحوه تأیید الگوها صحبت می کند. و الی آخر.

مصاحبه کننده: آقای نیلی، شما نام کتاب خود را “استادی در تئوری موجی الیوت” گذاشتید. در چه مرحله ای نام نئوویو به ذهنتان خطور کرد؟

– وقتی کتابم را نوشتم، بدون اینکه بدانم پایه و اساس نئوویو را گذاشته بودم. من نسخه های اولیه را به چندین نفر نشان دادم، و همه آنها در مورد نامیدن آن به Neely Wave با من بحث کردند. با این حال، من از اسم Neely Wave بسیار ناراضی بودم، زیرا نظریه اصلی را من خلق نکرده بودم- احساس می کردم من فقط به آن چیزی اضافه کرده ام.

درست مثل این است که ریاضی را ریاضی نیلی بخوانید فقط به این دلیل که شاید ریاضی را به سطح جدیدی مانند جبر یا مثلثات رسانده باشید. هنوز ریاضی است، اینها فقط مفاهیم و جزئیات الحاقی برای مواجهه با شرایط پیشرفته تر و بغرنج تر است.

مصاحبه کننده: پس در ابتدا Neely wave گزینه مد نظر بود؟

من احساس کردم که تئوری موجی را بسط دادم-مبنای اصلی تئوری را من ایجاد نکرده بودم. قبل از اینکه اصلا تصمیم بگیرم فرآیند خود را نئوویو بنامم، فصلی در کتابم- فصل 6-با موضوع قوانین پسا سازندگی منطق نوشتم. این امر بعد از گذراندن کل مراحل یعنی جمع آوری داده ها، کنار هم قرار دادن نمودارها، شروع تحلیل، یافتن الگوها، ترکیب این الگوها در ساختار ایمپالسیو (پیشرو) یا اصلاحی، محقق می شود و بعد از آن به فرایند تأیید واقعی می رسید.

پس از پایان الگو، باید انواع خاصی از رفتارها را مشاهده کنید که ثابت می کند تحلیل شما درست بوده است. در اصل، این مثل پیش بینی در مورد آینده است، و تنها راه فهمیدن درست بودن آن این است که منتظر اتفاقات آینده باشید، درست است؟

در نتیجه من با همین روش به تئوری موجی نزدیک شدم. اگر فکر می کنید ساختار شما یک الگوی پیشرو(ایمپالسیو)یا یک حرکت پنج موجی یا زیگزاگ یا هر الگوی دیگری است. پس از پایان آن الگو، باید انواع خاصی از رفتارها (شرایط پسا الگویی) را نشان دهد تا ثابت شود آنچه شما فکر می کردید در واقع همان چیزی است که وجود داشته و فصل ششم کتاب هم در همین ارتباط است.

در پایان فصل 6، از آنجا که از نامیدن آن به امواج نیلی احساس نارضایتی می کردم. فقط فصل 6 را تئوری Neely Extensions of Wave (ملحقات موجی نیلی) نامیدم. زیرا اینجاست که من واقعاً شروع به حرکت به قلمروها و خلق مفاهیم جدید کردم تا فرآیند تحلیل پیچیده تر، منطقی تر، عینی تر و علمی تر شود. بنابراین من آن را Neely Extensions of Elliott Wave Theory (ملحقات نیلی در تئوری موجی الیوت) نامیدم.

حدود 20 سال پس از نوشتن کتابم- و با تکیه بر نظر عموم- تصمیم گرفتم کسب و کار و فرایند تئوری موجی خود را چیز دیگری بنامم. تصمیم من بر نئوویو بود، که یک نسخه کوتاه شده از Neely Extensions of Wave Theory است. و به همین دلیل است که حروف N و E با حروف بزرگ نوشته می شوند.

مصاحبه کننده: ما در حال بزرگداشت سی امین سالگرد انتشار کتاب استادی در تئوری موجی الیوت هستیم. این کتاب کلاسیک همچنان مرتبط است. در واقع، این کتاب منبعی است برای کسانی که می خواهند امواج الیوت را بیاموزند یا بر آن تسلط پیدا کنند. به عنوان یک شرکت، نئوویو طی چند دهه تغییر و رشد کرده است. به طور خلاصه، آیا می توانید کمی در مورد نحوه توسعه تخصص خود در معاملات توضیح دهید؟

– پس از گذشت 15 سال از پیشرفت تدریجی در تحلیلگری و پیش بینی امواج، متوجه شدم که توانایی من در پیش بینی بازارها با سرعتی بیشتر از توانایی من در معامله گری بازارها در حال پیشرفت است. این برای من خیلی گیج کننده بود. فرض من این بود(کاری که اکثر مردم هم می کنند)که برای معامله گری و کسب درآمد، باید بتوان بازار را پیش بینی کرد برخلاف همه که تصور می کنند مستقیماً باید به کسی وصل بود.

مصاحبه کننده: این تاثیری در معاملات و پیش بینی شما داشت؟

– همچنان که در پیش بینی بهتر و بهتر شدم. متوجه شدم که توانایی من برای پیش بینی با سرعت بسیار بیشتری در حال افزایش است. بعنوان مثال، به شکل لگاریتمی، در حالی که معاملات و نتایج حاصل از معاملات من احتمالاً فقط از نظر حسابی پیشرفت می کردند. نتایج معاملاتی من با صحت پیش بینی های من همگام نبود. و این واقعاً مرا اذیت و گیج کرده بود. این باعث شد از خودم سوال کنم: “چه چیزی را نادیده گرفتم؟ چه خبر است؟”

سرانجام، پس از 15 تا 20 سال فعالیت در این تجارت، به نظرم رسید که معامله گری و پیش بینی یکی نیستند. به همین دلیل من دوره های صحیح معامله گری را آموختم زیرا پیروی از دوره های غلط معامله گری باعث می شود: زمانیکه بازار در وضعیتی است که قادر به پیش بینی هستید، بتوانید عملکرد خوبی داشته باشید اما وقتی نتوانید پیش بینی کنید، عملکرد خوبی هم نداشته باشید.

مصاحبه کننده: چه چیزی را نمی توانستید پیش بینی کنید؟

– متوجه شدم که قدرت من در پیش بینی گام به گام پیشرفت کرده است. به عنوان مثال، ما معمولا می توانیم مراحل روند الگوی پیشرو(ایمپالسیو)یا اصلاحی را پیش بینی کنیم. یعنی شما می توانید موج 1، موج 3 و موج 5 را به خوبی پیش بینی کنید. اما نمی توانید موج 2 و 4 را به خوبی پیش بینی کنید. همچنین می توانید موج A ، موج C و موج اصلاحی را به خوبی پیش بینی کنید، اما موج B را خیر.

این تحقق هسته اولیه بود، پایه و اساس چیزی که من اکنون آن را سیستم معامله گری ریور می نامم. زیرا شروع به جستجوی راه هایی برای معامله گری بازارهایی کردم که مستقیماً با بازارهای قابل پیش بینی ارتباط ندارند. و اینگونه بود که تحقیقات اولیه من به وجود آمد. حدود 20 سال طول کشید تا من بتوانم به کل این معمای پیچیده پی ببرم!

نتیجه دادن سیستم معامله گری ریور در واقع پیچیده تر از بهبود بخشیدن به امواج الیوت سنتی بود، چرا که از هیچ خلق شده بود. بعلاوه، معامله گری با آن پیچیده تر است. چند دهه پیش، هرگز چنین تصوری نداشتم، اما این کار خیلی پیچیده تر از پیش بینی بازارها است.

مصاحبه کننده: آقای نیلی، شما همیشه می گویید که پیش بینی ها سودده نیستند بلکه تکنیک های معاملاتی مفید، سودآور هستند.

– بله درست است. در بحث معامله گری، هدف شما کسب سود است. شما باید همیشه نگران این مسئله باشید. بنابراین اینها دو چیز کاملاً متفاوت هستند. نئوویو همه چیز در مورد پیش بینی دقیق تر بازارها است. و سیستم معامله گری ریور باعث معاملات سودآور میشود.

ترجمه اختصاصی تحلیل گران برتر سرمایه مصاحبه نئوویو چیست با آقای گلن نیلی.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.