شرایط معاملاتی بی نظیر


-->

نقد تسنیم به تحلیل سعید حجاریان

خبرگزاری اصولگرای تسنیم نقدی به تحلیل سعید حجاریان وارد کرد، این مقاله عینا در پی می آید:

“سعید حجاریان متعلق به طیف سومی است که متناسب با تغییر وضعیت های اجتماعی، دست به تغییر راه کنش می‌زند. اگر نمد تحلیل سیاسی برایش آورده‌ای نداشته باشد، ابایی از این ندارد که اصطلاحات و تئوری‌های دنیای سیاست را بر بدن جامعه و فرهنگ، جاری سازد.”

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر علیان نژادی در یادداشتی در نقد سعید حجاریان از تئوریسین‌های جریان اصلاحات نوشت:

بند اول. میل به استثنایی نشان دادن وضعیت نظام، کشور و مردم، یکی از پایه‌های تحلیلی و پیش فرض‌های اساسی برخی سلبریتی‌های فکری جریانات سیاسی است که هر از چند گاهی به فراخور حادثه، به زبان و بیان این عده می‌آید. برخی از این چهره‌ها که صراحت بیشتری دارند، ناغافل لابلای حرف‌ها و مواضعشان، دلیل این واژه سازی را لو می‌دهند. برخی دیگر البته به نحوی پنهان‌تر، ژستی حق به جانب و منصفانه گرفته، به طوری که گویا به عنوان ناظری بی‌طرف، تنها به شرح ماوقع می‌پردازند.

سعید حجاریان اما متعلق به طیف سومی است که متناسب با تغییر وضعیت های اجتماعی، دست به تغییر راه کنش می‌زند. اگر نمد تحلیل سیاسی برایش آورده‌ای نداشته باشد، ابایی از این ندارد که اصطلاحات و تئوری‌های دنیای سیاست را بر بدن جامعه و فرهنگ، جاری سازد و با این حربه، اصرار کند که بله، حرف من همان بوده که قبلا گفته‌ام؛ من که از استثناءزدایی سیاسی گفته بودم، الان از استثنازدایی در حوزه شهروندی می‌گویم.

به زعم وی، الان که گوش معترضین به حرف جریانات سیاسی بدهکار نیست، من به عنوان یک سلبریتی فکری، باید در نقش تحلیلگر اجتماعی ظاهر شوم. هر چند بدلیل عدم سواد در حوزه دانش اجتماعی مجبور شوم، به جریان شناسی نرمالیزاسیون سیاسی پرداخته و در چند خط آخر نتیجه بگیرم که بله، باید اکنون از اولویت نرمال سازی سیاسی دست شست و به نرمال سازی حوزه اجتماعی و فرهنگی روی آورد.

بند دوم. به زعم وی بر اساس منطق منحنی نرمال، کشور در دوره‌هایی وارد وضعیت استثنایی می‌شود، دوره‌هایی که تک منحنی توزیع نرمال قدرت، تبدیل به دو منحنی در مقابل هم می‌شود. در واقع گویا فضای کشور فضای دوقطبی شده و لازم است جریانی سر کار بیاید تا این فضای دوقطبی شده را مجددا به وضعیت نرمال برگرداند. هرگاه قله منحنی نرمال تبدیل به دره شود، وضعیتی دو کوهانی به وجود می‌آید، وضعیتی که مستعد بروز ناآرامی ها و اعتراضات است. از نظر وی، دوره اصلاحات و دوره اعتدال دوران نرمال شدن اقتصاد، فرهنگ و سیاست بوده است. دوران ماقبل اصلاحات و ماقبل اعتدال اما کشور دچار وضعیت استثنایی است. نکته جالب توجه آن جاست که از نظر وی در دو سوی این دو قطب منحنی نرمال، دو جریان محافظه کار و برانداز قرار دارند و جریان اصلاحات همواره در مدار عقلانیت و صلح و مدارا بوده است.

با استدلال وی جریان اصلاحات، تنها جریانی است که می‌تواند منحنی دوکوهانه شده توزیع نرمال را مجددا نرمال کرده و به عنوان راه حل وضعیت استثنایی درآید؛ اکنون نیز که معترضین نمایندگی جریانات سیاسی را نمی‌پذیرند، باید فرمان را از نرمال سازی حوزه سیاسی به نرمال سازی حوزه اجتماعی چرخاند. به همین منظور نتیجه می‌گیرد، می‌توان در عرصه فرهنگ و جامعه نرمال شد اما عجالتا از حوزه سیاسی دست کشید و گفت خیلی خوب، عیبی ندارد می توان مانند شوروی دوران برژنف یا چین کنونی بود.

بند سوم. بند اول اگر، به منظور توصیف رفتار سیاسی حجاریان نوشته شده باشد، بند دوم که تلخیصی از یادداشت اخیر وی است، بازتاب تحلیلی همین راهکنش کانفورمیستیِ(حزب باد مسلکی) عمیق‌ترین سلبریتی فکری جریان اصلاحات است. در بند سوم می‌خواهم نشان دهم، برعکس آنچه حجاریان نوشته است، کشور، نظام و مردم دقیقا در دورانی وارد وضعیت استثنایی شدند که جریانات سیاسی حاکم، میل به برهم زدن وضعیت انقلابی آن سه گانه داشته‌اند. تقریبا در اوایل دولت اعتدال بود که حجاریان با دست پاچگی، یادداشت نرمالیزاسیون را در نشریه اندیشه پویا منتشر کرد. یادداشتی که در آن قرار بود، کشور با حسن روحانی از وضعیت استثنایی دوران احمدی نژاد عبور کرده و نرمال شود. راه این نرمال‌سازی به زعم وی، متعهد شدن کشور به قرارداداهای بین المللی با جریان سلطه بود. به زعم وی و دولت اعتدال، راه نجات اقتصاد کشور حل مسائل کشورهای سلطه با ایران بود و این یعنی باید تبدیل به بازیگری بهنجار از نظر آن کشورها می‌شدیم. برنامه جامع اقدام مشترک بر همین مبنا تدوین و امضاء شد. به نحو خوش بینانه، قرار بود کشور از مواهب برجام برخوردار شود تا زمینه نرمال شدن منحنی فراهم شود؛ غافل از آنکه شناخت جبهه سلطه از ماهیت انقلابی مردم و نظام بیشتر از، تحلیل ساده اندیشانه و آنرمال حجاریان و دولت اعتدال بود.

از منظر جریان سلطه، خروج ایران از تحریم ها، فضای تنفسی برای کشور ایجاد می کرد که سرعت پیشروی انقلابی در داخل و خارج را دو چندان می نمود. بنابراین تا جایی به بازی دادن دولت و این طیف خام اندیش ادامه داد، که سنگینی آثار تحریم را بر دوش مردم تحمیل کرد. وقایع دیماه 96 و آبان 98، ماحصل خام اندیشی ای بود که نه تنها به نرمال شدن یا عادی شرایط معاملاتی بی نظیر سازی روابط کشور در عرصه خارجی نینجامید که موجد وضعیت استثنایی در داخل کشور شد.

بند چهارم. وضعیتی که مردم، نظام و کشور را مجددا متوجه خروج از وضعیت استنثایی دوران روحانی کرد، یعنی همان وضعیتی که در نتیجه نادیده گرفتن ظرفیت انقلابی و یا کند شدن حرکت جهادی دورن زا، به وجود آمده بود. مردم تصمیم گرفتند، مجددا از وضعیت استثنایی دوران روحانی به وضعیت انقلابی بازگشت نمایند. ظرفیت‌های انقلابی خود را نشان داده و حرکت جهادی درون زا برای حل مشکلات و مصائب را شروع کنند. دولت نیز به این ندا و مطالبه عمومی لبیک گفت، منحنی دو کوهانی شده، دولت غربگرا در برابر مردم انقلابی را تبدیل به منحنی نرمال نظام انقلابی نمایند. حرکت شروع شد، محکم و سریع و بی محابا. دولت نیز به مردم اعتماد کرد، هرچند هزینه‌اش را در برابر ضدانقلاب و جریانات سیاسی غربگرا به جان خرید.

اصلاحات اقتصادی با تکیه به مردم و نه طرف خارجی استارت خورد. هم مردم و هم دولت می‌دانستند این تغییر ریل بی هزینه نخواهد بود. مردم هزینه تحمل شرایط معیشتی ناشی از اصلاحات اقتصادی را به جان خریدند و در سه گانه بی‌نظیر «سرود، غدیر و اربعین»، حجت را بر دشمن تمام کردند. نفوذ منطقه‌ای به بالاترین میزان خود رسید. نیاز دشمن به امتیاز دادن و عقد قرارداد، بالاتر از همیشه بود. بله این وضعیت برای دشمن، وضعیتی استثنایی بود که باید برهمش می زد. زودتر از آنکه خیال سیاستگزار از اولویت بهبود شرایط اقتصادی راحت شود، تا وارد فاز اصلاحات اجتماعی و فرهنگی شود. اولویتی که تلنگر دشمن، اهمیت آن را بیشتر از قبل گوشزد کرد. انرژی این حادثه به نفع مردم و نظام و کشور تمام می شود. ما تصمیم گرفتیم از وضعیت استثنایی عبور کنیم، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه فرهنگ و هم در عرصه جامعه. ما هم می خواهیم نرمال شویم، منتها نه با انقلاب زدایی، بلکه با انقلابی ماندن.

خرید لوازم خانگی از بانه

خرید لوازم خانگی از بانه

-->

جشن تولد دختر حامد سلطانی | سوپرایز حامد سلطانی در نبود همسر مرحومش برای تنها دخترش

ازدواج لیلا اوتادی با تاجر عرب | ازدواج لیلا اوتادی کولاک کرد

فوری | مدارس و دانشگاه های کشور تعطیل شد

صورت ورم کرده نسرین مقانلو در فراق پسرش | چه بلایی سر نسرین مقانلو آمده؟

ازدواج لیلا اوتادی با تاجر عرب | ازدواج لیلا اوتادی کولاک کرد

اگر قصد خرید لوازم خانگی جهت تأمین جهیزیه یا نوسازی و بروزرسانی محیط زندگیتان را دارید، خرید از بانه بهترین گزینه است. بدون شک نام بانه و مراکز فروش عمده محصولات خانگی این شهر را شنیده‌اید. شهر بانه یکی از مناطق مرزی استان کردستان در مرز با کشور عراق است و به دلیل واردات قانونی و غیرقانونی انواع لوازم منزل، به یکی از مراکز اصلی تهیه محصولات خانگی در کشور تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که هرساله تعداد زیادی از هم میهنانمان این شهر را برای تأمین لوازم و تجهیزات خانگی موردنیازشان انتخاب می‌کنند.

درصورتی‌که قصد خرید ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال، تلویزیون و غیره را در شهر بانه دارید، برای آشنایی بیشتر با نحوۀ خرید محصولات موجود در بانه با ما همراه باشید.

خرید جهیزیه یکی از مراحل اصلی و اساسی برای شروع زندگی هر جوانی است. بر همین اساس زوج‌ها و خانواده‌هایشان همواره به شرایط معاملاتی بی نظیر دنبال پیدا کردن مراکز فروش جدیدترین محصولات موجود در بازار، با قیمت مناسب و مقرون‌به‌صرفه هستند. در این راستا خرید لوازم خانگی از بانه به‌منظور تهیه و تکمیل جهیزیه، بهترین گزینه خواهد بود و تا به‌حال نیز شاهد افزایش روزافزون خرید محصولات خانگی از این شهر هستیم. به‌عبارتی می‌توان گفت مراکز فروش لوازم و محصولات خانگی در بانه با قیمتی کمتر از سایر مناطق ایران سبب شده تا این شهر به یکی از قطب‌های مهم و اصلی جهت فروش انواع محصولات ایرانی و خارجی تبدیل شود.

دلیل اصلی ارزان بودن محصولات خانگی در بانه چیست؟

هنگام بررسی قیمت لوازم و محصولات خانگی در شهر بانه، خواهید دید که کلیه لوازم با قیمتی کمتر از سایر شهرهای به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. به همین سبب بسیاری از خریداران به دنبال پاسخ این سؤال هستند که"دلیل این ارزانی و تفاوت قیمت چیست؟ یا آیا فروش لوازم منزل با این قیمت برای فروشندگان مقرون‌به‌صرفه است؟ در پاسخ به این سؤالات و ده‌ها سؤال دیگر باید گفت تمامی مراکز خرید لوازم خانگی در کشور، جهت تأمین مایحتاج مشتریان و تهیه لوازم و محصولات خانگی، هزینه‌ای را بابت گمرک و مالیات پرداخت می‌کنند. درواقع صرف این هزینه‌ها باعث می‌شود تا مبلغی به هزینه تأمین و فروش محصولات خانگی اضافه شود. درصورتی‌که خرید محصولات خانگی از بانه اصلاً این‌گونه نیست و به لحاظ اینکه فروشندگان هیچ هزینه‌ای برای مالیات و گمرک پرداخت نمی‌کنند، قیمت محصولات خانگی در این شهر به نسبت کمتر از سایر شهرها و استان‌های کشور است.

با این توصیف می‌توان گفت خرید لوازم خانگی از بانه بهترین گزینه برای تهیه لوازم موردنیاز منزل و سایر محصولات موجود در بازار شرایط معاملاتی بی نظیر است. البته در این زمینه نیز فروشگاه‌ها و سایت‌های مختلفی اقدام به عرضه لوازم صوتی، تصویری، لباسشویی، ظرفشویی و غیره نموده‌اند. بر همین اساس همواره سعی کنید وسایل موردنیاز خود را از فروشگاه‌ها و سایت‌های معتبر دارای نماد اعتماد الکترونیک خریداری نمایید تا علاوه‌بر یک خرید ایمن و مطمئن، از هرگونه کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی جلوگیری به‌عمل آید.

خرید لوازم خانگی از بانه به‌صورت اینترنتی

پیشرفت تکنولوژی در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث شده تا بسیاری از کارها و معاملات به‌صورت آنلاین و اینترنتی انجام شود. خرید لوازم خانگی از بانه نیز از این قاعده مستثنی نیست و فروشگاه‌ها و سایت‌های مختلفی اقدام به عرضه انواع محصولات خانگی، آرایشی، بهداشتی و غیره به‌صورت اینترنتی نموده‌اند. شما هم می‌توانید بدون حضور فیزیکی در شهر بانه و مراجعه به فروشگاه‌های مختلف، محصولات دلخواهتان را انتخاب نموده و خریداری کنید. در این روش علاوه‌بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های رفت‌و‌آمد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانید تمامی برندهای موجود در بازار را بررسی نموده و مناسب‌ترین و ارزان‌قیمت‌ترین لوازم و تجهیزات خانگی را تهیه نمایید.

انواع لوازم و تجهیزات خانگی در شهر بانه

یکی از مراحل اصلی و مهم برای خرید لوازم خانگی از بانه، آشنایی با لوازم و محصولات موجود در این شهر است تا ضمن شناخت کامل و جامع تمامی لوازم و برندها، بتوان بهترین گزینه را انتخاب نموده و خریداری کرد. انواع تجهیزات خانگی در شهر بانه به شرح زیر است :

1- ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی از لوازم پرکاربرد و موردنیاز در تمامی محیط‌های خانگی، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، آسایشگاه‌ها، خشکشویی‌ها و غیره است؛ به همین سبب مصرف‌کنندگان به کیفیت، کارایی و قیمت این محصول اهمیت فراوانی می‌دهند. به همین منظور در شهر بانه جدیدترین و به‌روزترین مدل‌های ماشین لباسشویی تهیه شده و به دست مصرف‌کنندگان در اقصی نقاط کشور می‌رسد. خاطرنشان می‌شود که قیمت خرید ماشین‌های لباسشویی در این شهر نیز به نسبت ارزان‌تر از سایر شهرها است و همین امر باعث شده تا در سال‌های اخیر شاهد افزایش تقاضای خرید از بانه باشیم.

ماشین‌های لباسشویی موجود در سایت‌ها و فروشگاه‌های بانه با بهره‌گیری از به‌روزترین فناوری‌های دنیا، بهترین خدمات را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند و در مقایسه با سایر لوازم موجود در بازار، طول عمر بالاتر و کارایی مناسب‌تری دارند؛ بدین‌ترتیب خرید لوازم خانگی از بانه، بهترین راهکار برای تهیه لوازم اصل، باکیفیت و قیمت مقرون‌به‌صرفه است.

2- ماشین ظرفشویی

در سال‌های اخیر خرید و استفاده از ماشین‌های ظرفشویی رونق چشمگیری داشته است؛ چراکه این دسته از لوازم منزل به لحاظ برخورداری از برنامه‌های مختلف شست‌وشو و کارایی منحصر‌به‌فرد در کوتاه‌ترین زمان، حجم زیادی از ظروف را با کیفیت عالی می‌شویند. در شهر بانه انواع مختلفی از ماشین ظرفشویی با قابلیت‌ها و کارکردهای گوناگون تهیه شده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. شما نیز در صورت نیاز می‌توانید به‌صورت حضوری یا اینترنتی، اقدام به خرید لوازم موردنیازتان کنید. البته به یاد داشته باشید که برای خرید لوازم خانگی نظیر ماشین ظرفشویی و لباسشویی، حتماً برندهای اصلی، معتبر و دارای قابلیت‌های مختلف را انتخاب نمایید تا علاوه‌بر طول عمر و کارایی مطلوب، امکانات متعددی را در اختیار شما قرار دهد و از همه مهم تر برای سرویس و تعمیر لباسشویی به مشکل نخورید.

3- یخچال و فریزر

یخچال و فریزر به‌عنوان یکی دیگر از لوازم موردنیاز در منزل، بیشترین میزان تقاضای خرید لوازم خانگی در بانه را به خود اختصاص داده‌اند؛ ازآنجایی‌که کیفیت و طول عمر کلیه مواد غذایی از قبیل میوه، سبزیجات، گوشت و غیره و همچنین داروهای مصرفی تا حد زیادی به نحوع عملکرد یخچال و فریزر بستگی دارد؛ هنگام خرید این دسته از محصولات خانگی نیز باید نهایت دقت را به خرج دهید و بهترین و باکیفیت‌ترین برندها را انتخاب نموده و خریداری کنید. خوشبختانه در این زمینه نیز کلیه مراکز و سایت‌های خرید لوازم خانگی در بانه، محصولات خود را بر اساس برند، امکانات و قیمت دسته‌بندی کرده‌اند و همین امر سبب شده تا فرآیند انتخاب و خرید محصولات خانگی سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود؛ بنابراین شرایط معاملاتی بی نظیر هنگام خرید از بانه حتماً به این نکته توجه ویژه داشته باشید و متناسب با نیاز، ابعاد محیط و توان مالی، مناسب‌ترین گزینه را انتخاب نمایید. همانطور که میدانید نمایندگی سامسونگ و نمایندگی ال جی جزو نمایندگی هایی هستند که بهترین خدمات رو میدهند، پس حتما زمان خرید به برند لوازم خانگی توجه کنید.

4- تلویزیون

اگر از علاقه‌مندان به ورزش‌های مختلف نظیر فوتبال و فیلم و سریال‌های مختلف هستید، قطعاً بدون تلویزیون زندگی برایتان سخت و کسل‌کننده خواهد شد؛ ازاین‌رو هنگام خرید لوازم خانگی برای جهیزیه و سایر اهداف حتماً یک تلویزیون باکیفیت و دارای قابلیت‌های متنوع را خریداری نمایید. در این‌خصوص نیز سایت‌ها و فروشگاه‌های عرضه محصولات خانگی در بانه اقدام به تهیه و عرضه انواع تلویزیون‌های LED از برندهای مختلف نموده‌اند تا مصرف‌کنندگان به‌راحتی بتوانند برند موردنظرشان را انتخاب نموده و متناسب با قیمت تلویزیون‌ها و توان مالی، مناسب‌ترین گرینه را انتخاب کنند.

5- کولر گازی و کولر آبی

به طبع با گرم شدن هوا نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی احساس می‌شود؛ علاوه‌بر این، در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای کشور بیشتر ماه‌های سال هوا گرم است و بدون استفاده از کولر گازی نمی‌توان زندگی راحت و مناسبی داشت. در این راستا به‌منظور خرید لوازم خانگی در شهر بانه، انواع کولر گازی از برندهای مختلف تهیه شده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. از بین برترین برندهای موجود در بازار محصولات خانگی بانه، می‌توان به ال‌جی، سامسونگ، گری، هایسنس و پاناسونیک اشاره کرد. البته علاوه‌بر کولرهای گازی، کولر آبی و سایر لوازم سرمایشی نیز در این شهر و مراکز فروش آن عرضه می‌شود؛ بنابراین هر آنچه را که برای بهبود کیفیت سیستم سرمایشی محیط زندگیتان می‌خواهید، به‌راحتی می‌توانید از شهر بانه تهیه کنید.

6- جاروبرقی، آب‌میوه‌گیری، چرخ گوشت و غیره

به‌طور کلی محصولات خانگی طیف گسترده‌ای از وسایل را به خود اختصاص داده‌اند و به همین جهت برای خرید لوازم خانگی می‌بایست به مراکز و سایت‌هایی مراجعه نمود که از تنوع محصولات خانگی و با کیفیت عالی برخوردار باشند؛ بدین‌ترتیب برای تهیه لوازمی نظیر چرخ گوشت، جاروبرقی، آب‌میوه‌گیری، ماکروویو، اجاق گاز، فرگاز و غیره می‌توانید خرید از بانه را انتخاب کنید. در سایت‌ها و مراکز فروش شهر بانه، انواع لوازم منزل با کیفیت عالی و قیمت مقرون‌به‌صرفه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. قطعاً هرچه تنوع محصولات بیشتر باشد، مشتریان راحت‌تر می‌توانند اقلام موردنیازشان را انتخاب نموده و خریداری کنند.

جمع‌بندی

خرید لوازم خانگی همواره یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی زوج‌های جوان و والدین آن‌ها برای شروع زندگی مشترک است؛ به‌گونه‌ای که مدت‌زمان زیادی را صرف انتخاب و خرید لوازم ضروری و اصلی زندگی می‌کنند. در حال حاضر خرید از بانه به دلیل بهره‌مندی از محصولات باکیفیت و ارزان قیمت، بهترین گزینه برای خرید محسوب می‌شود و بسیاری از مصرف‌کنندگان و فروشندگان، این شهر را برای تهیه اقلام موردنیازشان انتخاب نموده‌اند.

* مطلب فوق رپرتاژ اگهی می باشد و سایت خبری شمانیوز مسئولیتی بابت آن ندارد .

اینجانب درمرخصی بدون حقوق از بیمه ایران هستم

شرکت بیمه البرز با قدمتی نزدیک به ۶۰ سال در ۲۸ تیرماه سال ۱۳۳۸ توسط بخش خصوصی با عنوان بیمه یورکشایرتاسیس و پس از مدتی به بیمه البرز تغییر نام داد.

اینجانب درمرخصی بدون حقوق از بیمه ایران هستم

درسال ۶۷ شرکت بیمه البرز به همراه دیگر شرکت‌های بیمه، ملی اعلام شد و در سال ۸۸ به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی در بورس پذیرفته و ۸۰ درصد سهام آن واگذار شد و از یک شرکت بیمه دولتی به شرکت بیمه خصوصی تغییر مالکیت داد.

شرکت بیمه البرز هم اکنون با ۵۳ شعبه و بیش از دو هزار نماینده فعال، در سراسر کشور مشغول به فعالیت است.

این شرکت بیمه‌ای دارای بیشترین ظرفیت نگهداری در بین شرکت‌های بیمه خصوصی است.

درحال حاضر، محسن پورکیانی مدیرعامل شرکت بیمه البرز است.

در کارنامه کاری پورکیانی، سمت‌هایی همچون مدیر برنامه و بودجه شرکت بیمه ایران، مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین، مامور کارگزاری بورس بیمه ایران، عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ایران و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران هم به چشم می‌خورد.

دردوماه اخیر بحث‌هایی پیرامون بازنشستگی مدیرعامل کنونی بیمه البرز وشیوه عملکرد این شرکت مطرح شد بنابراین چابک آنلاین، با مدیرعامل شرکت بیمه البرز درباره چالش‌های مدیریت در یکی ازشرکت‌های بزرگ بیمه‌ای به گفتگو نشسته که از نظر می‌گذرد:

شرکت بیمه البرز درمرحله افزایش سرمایه قراردارد و سرمایه این شرکت از رقم ۲۸.۸۴۸ میلیارد ریال به رقم ۳۵.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه اتفاق می‌افتد، با توجه به نوع افزایش سرمایه چرا آورده نقدی ندارد و بیشتر از سود انباشته است؟

پورکیانی: موضوع افزایش سرمایه در شرکت‌های بیمه‌ای ظرفیت نگهداری شرکت‌ها را به عنوان مهم‌ترین زیرساخت گسترش فعالیت در بازار افزایش می‌دهد؛ بنابراین در شرایط خاص تورمی کشور به عنوان مؤلفه بسیار مهمی در راستای ارتقای منافع ذینفعان و حفظ و ارتقای مزایای رقابتی شرکت در بازار مورد توجه ویژه هیأت مدیره شرکت بیمه البرز است.

برهمین اساس شرکت بیمه البرز در راستای تقویت زیرساخت‌های خود، تلاش جدی برای تقویت و افزایش ظرفیت نگهداری انجام داده تا به راحتی بتواند در راستای تحصیل و نگهداشت پورتفو‌های بزرگ نزد شرکت، اقدام کند؛ بنابراین شرکت بیمه البرز در چند سال اخیر در راستای گسترش زیرساخت‌های شرکت به این مقوله به صورت جدی توجه کرده و درحال حاضر نیز با توجه به تصمیمات هیأت مدیره، مرحله دیگری از افزایش سرمایه در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفته است.

اما در رابطه با بخش دوم پرسش، باید عرض کنم که این موضوع بر می‌گردد به اختیاری که هیات مدیره از مصوبه مجمع عمومی در سال ۱۳۹۸ برای افزایش سرمایه گرفته است.

زیرا همانگونه که می‌دانید، براساس تبصره ماده ۱۶۱ قانون تجارت، هیات مدیره گزارش توجیهی درخصوص افزایش سرمایه را در اختیار بازرس قانونی قرار می‌دهد و بعد از رسیدگی بازرس قانونی در اختیار مجمع قرار می‌گیرد و مجمع نیز در این خصوص تصمیم می‌گیرد.

نگاه مجمع عمومی بیمه البرز در سال ۹۸ این بوده که برای ظرفیت سازی از داخل شرکت اقدام کرده و از ظرفیت موجود در مقوله تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت با توجه به معافیت‌های مالیاتی و همچنین سود تقسیم نشده استفاده کند و به دنبال استفاده از منابع خارجی از محل آورده نقدی نبوده است.

نکته دیگری که به درستی مورد توجه هیأت مدیره و مجمع عمومی قرار گرفت، صورت جریان نقدینگی شرکت بود.

آمار موجود حاکی از آن است که جریان نقدینگی بیمه البرز از میانگین متوسط صنعت بسیار بیشتر بوده است.

چنانچه صورت جریان نقدینگی بیمه البرز را در سال گذشته با دوره‌های گذشته مقایسه کنید متوجه می‌شوید که جریان نقدینگی سیالی در شرکت ایجاد شده است؛ بنابراین مدیریت بهینه این منابع باعث شده تا بتوان بر منابع داخلی تکیه کرده و ضرورتی برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و ایجاد فشار برای سهامداران وجود نداشته است.

درحال حاضر یکی از موضوعاتی که مزیت رقابتی شرکت بیمه را در بازار پرتفوی‌های بزرگ صنعت بیمه به وجود می‌آورد، ظرفیت نگهداری شرکت است.

زیرا درآیین نامه ۵۱ شورایعالی بیمه ارتباط با پرتفوی‌های بزرگ بیان شده که هرشرکت می‌تواند حداکثر تا معادل ظرفیت نگهداری را نزد خود نگاه داشته و ملزم است تا مابقی را به سایر شرکت‌های بیمه واگذار کند.

براین اساس، هرشرکتی که ظرفیت نگهداری پایین تری داشته باشد، مجبور می‌شود پروژه‌های بزرگ را به علت ریسک زیاد و ظرفیت نگهداری پایین به شرکت‌های بیمه دیگر منتقل کند.

با توجه به این ساختار قانونی، شرکت بیمه البرز برای اینکه بتواند در پرتفوی‌های بزرگ نقش آفرین شود باید ظرفیت نگهداری خود را بالا ببرد تا بتواند بخش عمده‌ای از پرتفو‌های بزرگ را در داخل شرکت حفظ کند و این موضوع به عنوان یکی از استراتژی‌های شرکت و هیأت مدیره در چند سال اخیر بوده است.

تجدید ارزیابی که درسال ۹۸ شکل گرفته از محل دارایی ثابت بوده، اما درحال حاضر، نقشه راه جدیدی از سوی هیات مدیره برای افزایش سرمایه طراحی شده که زیر ساخت شرکت را به گونه‌ای تقویت کند تا بیمه البرز همواره جزء رتبه‌های یک و دو بازار بوده و بتواند در بازار صنعت بیمه نقش برجسته و تاثیرگذاری را در پرتفوی‌های بزرگ وهمچنین بیمه‌های خرد داشته باشد.

چرا با توجه به گزارش حسابرس در مورد اختلاف نظر برسر صرافی دلا میرگلد، هنوز پرونده این موضوع باز است؟

پورکیانی: حسب شکایت بیمه البرز، این پرونده در حال حاضر در مرجع قضایی در هر دو بخش کیفری و حقوقی مطرح و در جریان است و روند قضایی این پرونده‌ها طولانی و زمان بر است.

البته که ما به عنوان هیأت مدیره در راستای حفظ حقوق شرکت و ذینفعان آن به صورت مستمر موضوع را مورد پیگیری قرارمی دهیم، ولی دادگاه و فرآیند رسیدگی آن، خارج از اختیار شرکت است.

به استناد قانون برای قطعی شدن رای نیاز است تا پروسه تعیین وقت رسیدگی، صدور رای بدوی، تجدید نظر و اعتراض طرفین دعوا به صورت کامل طی شود و تا زمانی که این پروسه قانونی تمام نشود، نمی‌توان در خصوص اینکه پرونده به نتیجه نرسیده، اظهار نظر کرد.

فرآیند رسیدگی خارج از اختیار شرکت است و اگر نمی‌خواستیم پیگیری کنیم، اصلا شکایت نمی‌کردیم.

تیم مدیریت فعلی شرکت بیمه البرزدر همان بدو قبول مسئولیت به این موضوع توجه کرد و تنها سه ماه بعد از انتخاب هیات مدیره، شکایت کیفری را مطرح کرد و شکایت را که قبلا تنها از جنبه حقوقی انجام شده بود، از حیث کیفری نیز مطرح کرد تا بتواند از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حراست از منافع ذینفعان بهره برداری کند.

درحال حاضر برای پرونده حقوقی، رای بدوی صادرشده و به تجدید نظر رفته، و روندکیفری در مرحله بازپرسی است.

با توجه به نامه اخیر بیمه ایران به شما آیا قانونا مشمول بازگشت به بیمه ایران هستید؟

پورکیانی: جهت اطلاع باید عرض کنم که موضوع نامه شرکت بیمه ایران، صرفاً توصیه‌ای بود.

زیرا اینجانب در وضعیت مرخصی بدون حقوق از بیمه ایران هستم و به استناد تبصره ۱ ماده ۸۴، کارکنان دستگاه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری با موافقت دستگاه‌های خود می‌توانند حداکثر ۳ سال مرخصی بدون حقوق استفاده کنند و این مدت تا ۵ سال قابل افزایش است.

بنابراین، این موضوع جزء حقوق قانونی هر کارمند است و در صورت تمایل وی و تأیید سازمان می‌تواند از آن استفاده کند.

از سوی دیگر، هر فرد درحالت مرخصی بدون حقوق از یک سازمان، هیچگونه حقوق و مزایایی از سازمان دریافت نمی‌کند و به استناد ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸۴ این دوره جزء سابقه خدمت وی در دستگاه تلقی نمی‌شود، بنابراین درحالت اشتغال قرار ندارد.

قانونگذار در مفاد قانون برنامه ششم توسعه و همچنین مفاد ماده قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون ممنوعیت ۲ شغل، ضمن استناد به تعریف شغل در قانون، با توجه به این واقعیت که مرخصی بدون حقوق مقوله پست سازمانی، دریافت حقوق مزایا و همچنین اشتغال به کار در سازمان را شامل نشده است، مرخصی بدون حقوق را تابع قانون ممنوعیت ۲ شغل ندانسته و بنابراین موضوع حالت مرخصی مشمول قانون ممنوعیت بیش از یک شغل را شامل نمی‌شود.

درخصوص موضوع بازنشستگی هم، عرف این است که هیچ سازمانی از کارمند خود سوال نمی‌کند که آیا تمایل به بازنشستگی دارد و برای انجام تکالیف قانونی خود، درموعد مقرر حکم بازنشستگی کارمند را صادر می‌کند.

با وجود افزایش جدی هزینه‌های اداری در سه ماه اول، چرا سود خالص شرکت فقط ۷ درصد رشد کرده و بین هزینه جاری و سود عایدی تناسبی وجود ندارد؟

پورکیانی: صورت‌های مالی سه ماهه وشش ماهه به علت تقدم و تاخر رویداد‌های بیمه گری ماهیت موقت داشته و با توجه به اینکه بعضی از بیمه نامه‌ها در دوره قبل صادر شده و قسمتی از معاملات فصلی در دفاتر مالی منعکس می‌شود، برای ارزیابی سنجش عملکرد به اندازه صورت‌های مالی سالیانه قابل استناد نیست.

بنابراین، برای انجام مقایسه منصفانه باید عملکرد سه ماهه با دوره ۳ ماهه مشابه صورت گیرد تا بررسی روند فعالیت‌های بیمه گری را با دقت بیشتر و بیطرفانه انجام دهیم و به بیان حسابداری، باید اصل تطابق را رعایت کنیم.

با این وجود، خوشبختانه این نوید را می‌دهم که شرکت بیمه البرز مطابق با اطلاعات ۶ ماهه خود که در کدال منتشر شده، علاوه بر تحقق بودجه مصوب، به سود آوری مناسبی هم رسیده است؛ بنابراین می‌توان گفت که به حالت بهینه نسبت‌های مالی دست یافته و کارآیی مناسب هزینه و اثربخشی عملکرد مالی محقق شده است.

بر این اساس، متوسط افزایش هزینه‌های اداری شرکت از متوسط صنعت و سایر نرخ‌های تورمی بسیار پایین تربوده و توازن مورد نظر شما را نشان می‌دهد.

آیا در بررسی عملکرد هیات مدیره قبلی به مواردی مغایر با قانون برخورد داشته اید؟

پورکیانی: اینجانب به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت می‌توانم در پاسخ به پرسش جنابعالی به وجود حسابرس و بازرسی قانونی در شرکت و برگزاری مجمع عمومی و تسویه حساب مدیران اشاره کنم و چنانچه تخلفی وجود داشته عملاً موضوعات را می‌توان در صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی و بازرسی مشاهده کرد، ولی خوشبختانه اینجانب به صورت صریح با این موضوع برخوردی نداشته ام.

واقعیت این است که صورت‌های مالی آن سال‌ها در مجامع مربوطه رسیدگی و تصویب شده و نیازی به کنکاش در جزئیات این صورت‌ها با این ذهنیت وجود نداشته است.

با این وجود، در موضوعاتی نظیر صرافی دلامیرگلد که مورد سوال واقع شده و نیاز به بررسی ویژه داشته اند، طرح دعوا شده و از طریق مراجع قضایی در حال دادرسی هستند و ما نیز حسب وظایف قانونی خود در حال پیگیری هستیم.

یکی ازمشکلات صنعت بیمه، عدم ارتباط با سازمان‌های دولتی دیگراست، چرا عملکرد صنعت بیمه در ارتباط با سازمان‌های دیگر ضعیف است؟

پورکیانی: این مشکل هم فرهنگی و هم سیستمی است، یعنی سیستم‌های یکپارچه ایجاد نشده که بتوانند ازاطلاعات و داده‌های همدیگر استفاده کنند و لازم است که شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی دراین زمینه فعال باشند و این ارتباط را با سازمان‌هایی که به داده آن‌ها نیاز دارند برقرارکنند.

در قانون بیمه شخص ثالث، بحثی است به اسم تبادل اطلاعات در رابطه با حوادث رانندگی در ماده ۴۷ و ۴۳ که آنجا اشاره می‌کند برای مدیریت حوادث باید سامانه‌هایی وجود داشته باشد و در این سامانه‌ها تبادل اطلاعات انجام شود.

اما تبادل اطلاعات نیاز به زیر ساخت دارد و آیا این زیرساخت در تمام نهاد‌های کشوروجود دارد که این تبادل شکل بگیرد؟

پورکیانی: شاید بیمه مرکزی برای کاهش قیمت تمام شده با توجه به اینکه زیرساخت آن را دارد، این امکان را داشته باشد که این اطلاعات را بگیرد، ولی طرف مقابل هم باید زیرساختی داشته باشد و درکنار آن آمادگی انتقال این داده را نیز داشته باشد؛ بنابراین نیاز است تا تغییراتی در این ساختار صورت بگیرد که بخشی فرهنگی و بخشی سیستمی است.

بعضا در سازمان‌هایی که داده و سامانه‌های لازم ایجاد شده، اطلاعات خود را به نام محرمانه بودن منتشر نمی‌کنند یا بابت انتقال اطلاعات مبلغی دریافت می‌کنند که این رفتار با دولت الکترونیک همخوانی ندارد و درصورت رفع این مشکلات، جایگاه صنعت بیمه تقویت شده ودرتصمیماتی که بیمه نیز از بازیگران شرایط معاملاتی بی نظیر اصلی به شمار می‌رود، به مرور زمان این ارتباط و اثربخشی ایجاد و تقویت خواهد شد.

درخصوص دخالت سهامداران در پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای، گفته می‌شود که بخش مهمی از پرتفوی شرکت‌هااز سوی سهامدار عمده تامین می‌شود که این پرتفوی‌ها با نرخ‌های پایین به شرکت‌های بیمه‌ای داده می‌شود، راهکار خروج از این وضعیت چیست؟

پورکیانی: شرایط معاملاتی بی نظیر درخصوص سایر شرکت‌ها نمی‌توانم اظهارنظر کنم، ولی اگرشرکتی حرفه‌ای رفتار کرده و بخواهد یک پوشش آتش سوزی یا مهندسی حتی برای سهامدار عمده خود هم صادر کند قاعدتا باید فرآیند حرفه‌ای را طی کند، زیرا این یک قاعده کلی است.

وقتی سهامدار نرخ غیر فنی بخواهد و شرکت بیمه بپذیرد باعث ورشکستگی یا ضرر و زیان آن شرکت می‌شود و درکل دو طرف باید در یک چارچوب منطقی به همدیگر نگاه کنند ودر چارچوب بنگاه داری با هم صحبت کنند و اگر نرخ شرکت بیمه نرخی فنی است و برروی آن نرخ پافشاری می‌کند سهامدار فشار نیاورد، چون در صورت انجام این کار، زیان آن در آینده از یک کانال دیگر به خود سهامدار برمی گردد.

خوشبختانه در بیمه البرز تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده و سهامدارعمده کاملا منطقی بوده و چنین انتظاراتی ندارد و، چون سهامدار عمده خود یک بنگاه اقتصادی است، با دید حرفه‌ای و در چارچوب بنگاه داری به شرکت نگاه می‌کند.

به نظر شما چه راهکاری برای درک بهتر محصولات صنعت بیمه در جامعه وجود دارد؟

پورکیانی: تبلیغات به خودی خود برای بنگاه‌های اقتصادی ارزش خاصی ندارد و نیاز است تا اثربخشی هزینه‌هایی تبلیغاتی بر عملکرد شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته و در این خصوص تصمیم گیری شود.

قاعدتا اثر تبلیغات باید از هر دو جنبه فروش و سود شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد و حد بهینه آن با برقراری توازن بین هزینه‌های تبلیغاتی و میزان بهبود در این دو متغیر مشخص شود.

تبلیغات در شرایط فعلی صنعت، دو وجه دارد یک وجه برندینگ برای گسترش نفوذ در بازار است وشرکت‌های جدیدی که تاسیس می‌شوند نیاز دارند تا اول نام تجاری و لگوی خود را برند کنند.

وجه دوم تبلیغات، این است که صنعت بیمه نباید درخصوص محصول تبلیغ کند و تبلیغات خود را بیشتر باید دروجه خدمت متمرکز کند زیرا، محصول صنعت بیمه خسارت است نه فروش؛ بنابراین فارغ از فضای تبلیغی و هیجاناتی که شرکت به بازار وارد می‌سازد باید بررسی کند که آیا این امکان را دارد تا خدمات مناسب به مردم ارائه دهد یا خیر و در صورت مثبت بودن از تبلیغات برای ارتقای سطح فعالیت خود در بازار بهره برداری کند.

با توجه به ساختار صنعت بیمه، به نظر می‌رسد تبلیغات شرکت‌های جدید از اثربخشی لازم برخوردار نباشد؛ چون برخی از شرکت‌های جدید، از ارزش پایین برند برخوردار بوده و کسی آن‌ها را نمی‌شناسد، ولی شرکت‌هایی که قدیمی‌تر وشناخته شده‌تر هستند، با توجه به ارزش برند خود می‌توانند برخورد حرفه‌ای تری با هزینه‌های تبلیغاتی داشته و توازن مطلوب در هزینه‌های تبلیغاتی خود را ایجاد کنند؛ بنابراین هرشرکتی متناسب با وضعیت جاری و ارزش برندی که دارد باید تبلیغات خود را انجام دهد، ولی درمجموع تبلیغات وهزینه‌هایی که دراین مسیر می‌شود باید در راستای رسیدن به شاخص‌ها و برنامه‌های مورد نظر هرشرکت باشد.

شرکت بیمه البرز علاوه بر تبلیغ محصول که در کل صنعت رایج است، توجه ویژه‌ای به تنوع ارائه خدمات به مشتریان داشته و این تمایز را در تبلیغات خود به مشتری گوشزد می‌کند.

زیرا موفقیت همزمان در این دو وجه است که می‌تواند ضریب وفاداری رابطه مشتری با شرکت بیمه البرز و ماندگاری وی با بیمه البرز را نسبت به سایر شرکت‌ها افزایش دهد؛ بنابراین اگر رابطه موجود بین هزینه تبلیغات شرکت‌های بیمه و رشد پرتفو را به صورت دوطرفه بررسی کنید، خواهید دید که بیمه البرز به تناسب تبلیغاتی که انجام داده پرتفوی خود را افزایش داده و بخش عمده‌ای ازاین پرتفوی مربوط به پایداری مشتریان قبلی شرکت است که خدمت از شرکت گرفته و رضایت آنان ازتنوع محصولات و کیفیت خدمات دریافتی، عامل اصلی توصیه بیمه البرز به سایرین بوده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.