گانت چارت از کجا آمد؟


تحقیق درباره شبكه هاي احتمالي، روش مسير بحراني و نمودار گانت


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 21 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه شبكه هاي احتمالي، روش و مسير بحراني و نمودار گانت قبل ار تلاش جهت استفاده از اين ابزار ( Pert ، CPM و Gantt ) اطاعات پروژه بايد از طريق معيني جمع آوري شده باشند. لذا لازم است يك توضيح پايه اي و اساسي در مورد قدم هاي ارتباطي ابتدايي كار داده شود. فرايند طراحي يك پروژه شامل مراحل زير است: 1-مشخص كردن تاريخ شروع پروژه 2-مشخص كردن روز تكميل پروژه 3-انتخاب كردن روش و شيوه هاي اجراي پروژه و گانت چارت از کجا آمد؟ طول عمر استفاده از پروژه. 4-مشخص كردن حوزه و ميزان وسعت پروژه در دوره و مرحلة انتخاب شدة روش اجراي گانت چارت از کجا آمد؟ پروژه و طول عمر پروژه 5-مشخص كردن با انتخاب روش هايي كه جهت مرور پروژه مورد استفاده قرار مي گيرند. 6-مشخص كردن و از پيش تعيين كردن نقاط عطف يا تاريخ هاي بحراني پروژه كه بايد به آنها پرداخت و رسيدگي كرد. 7-ليست كردن فعاليتها، با دورة پروژه، در ر …

گانت چارت پیاده سازی 5s

گانت-چارت-پیاده-سازی-5s

توضیحات:
نظام 5s نخستین بار توسط گانت چارت از کجا آمد؟ ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از پنج S است. 5s پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها و مدلها می باشد و مزیت آن این است که در همه جا قابل پیاده سازی است.
اجرای 5sبرای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود.برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از ایمنی گانت چارت از کجا آمد؟ و بهداشت ، بهره وری ، صرفه جویی در هزینه ها ،کیفیت و پیشگیری از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد . اجرای منظم مراحل نظام آراستگی محیطی پاکیزه وبهداشتی رافراهم می آورد و از همه مهم ترتلاش برای ایجاد عادت های صحیح درکارکنان مهم ترین عامل درتحقق محیط های آراسته است واین مهم دراجرای بند پنجم حاصل خواهدشد. وجودمحیطی سامان یافته ازلوازم تولید یاارائه خدمات باکیفیت است.
از ضرورت های مقدم بودن اجرای این نظام می توان به نمونه های زیر اشاره گردد:
سرعت دستیابی افزایش می یابد.
نتایج برای همه ی افراد قابل درک است .
محیط کاری تمیز و سازمان یافته خواهد شد.
عمر وسایل و آلات کار افزایش می یابد.
هزینه پیاده سازی پایین

عبارت « پنج اس »5s براساس حروف ابتدای پنج واژه گانت چارت از کجا آمد؟ ژاپنی انتخاب شده است:
ساماندهی Seiri
پاكیزه سازی Seiso
نظم و ترتیب Seiton
استانداردسازی Sekitsu
انضباطShitsuke
در این فایل مراحل پیاده سازی نظام آراستگی (5s) بصورت گانت چارت در محیط نرم افزار مایکروسافت پروجکت آورده شده است. این گانت چارت بصورت جامع و عمومی می باشد گانت چارت از کجا آمد؟ و و برای هر شرکت یا سازمانی با توجه به شرایط آن میتوان این مراحل موجود در گانت چارت را پیاده سازی کرد.

اجرای 5s, پیاده سازی 5s, نظام آراستگی, مراحل پیاده سازی پنج اس, نظام آراستگی 5S , دانلود گانت چارت از کجا آمد؟ مراحل پیاده سازی 5s ,گانت چارت پیاده سازی 5s,چارت پیاده سازی,بهره وری,صرفه جویی در هزینه ها,کیفیت و پیشگیری از خرابی ها,دانلود گانت چارت پیاده سازی

گانت چارت پیاده سازی 5s

گانت چارت پیاده سازی 5s

اجرای 5s, پیاده سازی 5s, نظام آراستگی, مراحل پیاده سازی پنج اس, نظام آراستگی 5S , دانلود مراحل پیاده سازی 5s ,گانت چارت پیاده سازی 5s,چارت پیاده سازی,بهره وری,صرفه جویی در هزینه ها,کیفیت و پیشگیری از خرابی ها,دانلود گانت چارت پیاده سازی

توضیحات:
نظام 5s نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از پنج S است. 5s پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها و مدلها می باشد و مزیت آن این است که در همه جا قابل پیاده سازی است.
اجرای 5sبرای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود.برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از ایمنی و بهداشت ، بهره وری ، صرفه جویی در هزینه ها ،کیفیت و پیشگیری از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد . اجرای منظم مراحل نظام آراستگی محیطی پاکیزه وبهداشتی رافراهم می آورد و از همه مهم ترتلاش برای ایجاد عادت های صحیح درکارکنان مهم ترین عامل درتحقق محیط های آراسته است واین مهم دراجرای بند پنجم حاصل خواهدشد. وجودمحیطی سامان یافته ازلوازم تولید یاارائه خدمات باکیفیت است.
از ضرورت های مقدم بودن اجرای این نظام می توان به نمونه های زیر اشاره گردد:
سرعت دستیابی افزایش می یابد.
نتایج برای همه ی افراد قابل درک است .
محیط کاری تمیز و سازمان یافته خواهد شد.
عمر وسایل و آلات کار افزایش می یابد.
هزینه پیاده سازی پایین

عبارت « پنج اس »5s براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است:
ساماندهی Seiri
پاكیزه سازی Seiso
نظم و ترتیب Seiton
استانداردسازی Sekitsu
انضباطShitsuke
در این فایل مراحل پیاده سازی نظام آراستگی (5s) بصورت گانت چارت در محیط نرم افزار مایکروسافت پروجکت آورده شده است. این گانت چارت بصورت جامع و عمومی می باشد و و برای هر شرکت یا سازمانی با توجه به شرایط آن میتوان این مراحل موجود در گانت چارت را پیاده سازی کرد.

گانت چارت پیاده سازی 5s

گانت-چارت-پیاده-سازی-5s

توضیحات:
نظام 5s نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از پنج S است. 5s پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها و مدلها می باشد و مزیت آن این است که در همه جا قابل پیاده سازی است.
اجرای 5sبرای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود.برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از ایمنی و بهداشت ، بهره وری ، صرفه جویی در هزینه ها ،کیفیت و پیشگیری از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد . اجرای منظم مراحل نظام آراستگی محیطی پاکیزه وبهداشتی رافراهم می آورد و از همه مهم ترتلاش برای ایجاد عادت های صحیح درکارکنان مهم ترین عامل درتحقق محیط های آراسته است واین مهم دراجرای بند پنجم حاصل خواهدشد. وجودمحیطی سامان یافته ازلوازم تولید یاارائه خدمات باکیفیت است.
از ضرورت های مقدم بودن اجرای این نظام می توان به نمونه های زیر اشاره گردد:
سرعت دستیابی افزایش می یابد.
نتایج برای همه ی افراد قابل درک است .
محیط کاری تمیز و سازمان یافته خواهد شد.
عمر وسایل و آلات کار افزایش می یابد.
هزینه پیاده سازی پایین

عبارت « پنج اس »5s براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است:
ساماندهی Seiri
پاكیزه سازی Seiso
نظم و ترتیب Seiton
استانداردسازی Sekitsu
انضباطShitsuke
در این فایل مراحل پیاده سازی نظام آراستگی (5s) بصورت گانت چارت در محیط نرم افزار مایکروسافت پروجکت آورده شده است. این گانت چارت بصورت جامع و عمومی می باشد و و برای هر شرکت یا سازمانی با توجه به شرایط آن میتوان این مراحل موجود در گانت چارت را پیاده سازی کرد.


download
اجرای 5s, پیاده سازی 5s, نظام آراستگی, مراحل پیاده سازی پنج اس, نظام آراستگی 5S , دانلود مراحل پیاده سازی 5s ,گانت چارت پیاده سازی 5s,چارت پیاده سازی,بهره وری,صرفه جویی در هزینه ها,کیفیت و پیشگیری از خرابی ها,دانلود گانت چارت پیاده سازی

عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration در MSP+راه حل

عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration

در این مقاله از مقالات آموزش نرم افزار Msp می خواهیم عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration در گانت چارت از کجا آمد؟ MSP و علت عدم این همخوانی را آموزش دهیم. و در ادامه مقاله راه حل این مشکل را به شما آموزش خواهیم داد. در مباحث برنامه ریزی و کنترل پروژه نرم افزار MSP می دانیم که duration اختلاف تاریخ شروع و پایان یا start و finish هر فعالیت است . اما گاهی در انجام محاسبات متوجه می شویم که این دو مورد با هم همخوانی ندارند و در محاسبات تعداد روز های کار شده یا در گانت چارت دچار مشکل می شویم . می خواهیم علت این امر را بیان کنیم .

ویدیو عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration در MSP

علت عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration در MSP

پروژه ای را در نظر بگیرید که در شکل زیر نشان داده شده است . همان طور که مشاهده می کنید برای فعالیت C مدت زمان انجام فعالیت یا Duration ۱۰ روز در نظر گرفته شده است ، اما تاریخ شروع و پایان به ترتیب ۱ ام و ۶ ام هستند . در واقع ۵ روز اختلاف دارند . ظاهرا مشکلی وجود داشته است زیرا عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration در نرم افزار MSP در این پروژه مشاهده می شود .

عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration در MSP

همچنین روی گانت چارت ۵ روز کاری را مشاهده می کنید که برای فعالیت C در نظر گرفته شده است .

عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration

علت این امر تنظیمات change working time است زیرا change working time را تغییر داده ایم اما مطابق با آن تنظیمات defualt نرم افزار را تغییر نداده ایم .

تنظیمات change working time به چه صورتی انجام می شود؟

در تب Project از منوی بالای صفحه ، قسمت change working time را انتخاب می کنیم . پنجره ای باز می شود که نشان داده شده است تقویم تعریف شده هر روزش ، روز کاری است . و مطابق شکل زیر از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب تایم کاری است یعنی در روز ۱۶ ساعت کار تنظیم گانت چارت از کجا آمد؟ شده است .

عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration

در صفحه اصلی نرم افزار ام اس پی برای فعالیت C قسمت work عدد 80 hrs نوشته شده است به این معنا که 80 ساعت کاری برای انجام فعالیت C نیاز است .

اگر دقت کنید متوجه می شوید که منطق نرم افزار بر این است که اگر 5 روز ، مطابق با روزی 16 ساعت کار کنید ، کار 10 روزه ی شما که فعالیت C است انجام می شود .

در حقیقت هر روز را مطابق با تنظیمات Duration در MSP در قسمت تنظیمات defualt ، عدد 8 ساعت را در نظر گرفته ایم ، اما چون در گانت چارت از کجا آمد؟ قسمت change working time هر روز 16 ساعته در نظر گرفته شده ، عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration در MSP رخ می دهد .

حل مشکل عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration در MSP

برای حل مسئله ی عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration در MSP می بایست همزمان با تغییر تنظیمات change working time تنظیمات options را نیز تغییر دهیم . برای این منظور به شکل زیر عمل می کنیم :

مرحله ۱ : از تب Project قسمت change working time را انتخاب می کنیم .

مرحله ۲ : بر روی دکمه ی options از پایین پنجره کلیک کرده و در مرحله بعد ، در قسمت schedule تغییرات را باید ایجاد کرد .

عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration در MSP

مرحله ۳ : مطابق با تنظیمات change working time ساعت شروع تایم کاری را ۶ صبح یعنی ۶:۰۰ AM و ساعت پایانی روز را ۱۰ شب یعنی ۱۰:۰۰ PM تنظیم می کنیم .

مرحله ۴ : همچنین Hours par day یعنی ساعات کاری در روز که می بایست عدد ۱۶ را تنظیم کرد و ساعت کاری در هفته Hours per week را ۱۱۲ قرار می دهیم چون ۷ × ۱۲ = ۱۱۲ همچنین ۳۰ روز کاری در ماه را تنظیم می کنیم . سپس دکمه ی OK را برای تنظیم شدم می زنیم .

نکته مهم : توجه داشته باشید تنظیمات تقویم کاری را مانند مراحل گفته شده ، بهتر است در مرحله اول انجام محاسبات پروژه انجام دهید ، چون در این صورت قبل از محاسبات تغییرات تقویم ایجاد می شود گانت چارت از کجا آمد؟ و بعد از آن دچار تغییرات نمی شود .

با استفاده از مراحل گفته شده ، مسئله ی مهم عدم همخوانی تاریخ start و finish با Duration در MSP حل می شود و از این پس اگر تاریخ فعالیتی از یکم تا ششم باشد قسمت Duration هم عدد ۵ را نشان می دهد که در ۵ روز ، هر روز ۱۶ساعت گانت چارت از کجا آمد؟ ؛ فعالیت انجام می شود . همچنین نمودار گانت ۵ روز کاری را نشان خواهد داد . در این صورت نرم افزار هر ۱۶ ساعت را یک روز کامل در نظر گرفته است و انجام فعالیت ها را با این اصل انجام می دهداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.