ضریب بتا چه می‌‌گوید؟


ضریب بتا

ضریب بتا، فاکتوری برای بررسی وضعیت سبد (یا سهم) نسبت به نوسانات شاخص است. به این معنا که در صورت تغییرات شاخص، بازدهی شاخص چه مقدار تغییر خواهد کرد. طبیعتا سبد مطلوب ، سبدی است نسبت به نوسانات شاخص حساسیت کمتری داشته باشد.

ضریب بتا بیانگر ریسک سیستماتیک ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ هم هست و برای ارزیابی و مدیریت ریسک سیستماتیک از این فاکتور استفاده می شود.

مقادیر مختلف ضریب بتا

بتا برابر یک

سهمی که بتا برابر یک دارد، در واقع کاملا با شاخص همبسته است. این دست سهام ریسک سیستماتیک ندارند و اضافه کردن آنها به سبد ریسکی ندارد.

بتا کوچکتر از یک

بتا کوچکتر از یک، همبستگی کمتر با شاخص را نشان میدهد. این سهم ها نسبت به تغییرات شاخص حساسیت کمتری دارند، در نتیجه ریسک کمتری دارند.

بتا بزرگتر از یک

بتا بزرگتر از یک ، یعنی حساسیت بیشتر نسبت به تغییرات شاخص، یعنی ریسک بیشتر و مدیریت ریسک سخت تر. اضافه کردن چنین سهمی به سبد، ریسک را افزایش میدهد.

بتا منفی

مقادیر منفی ضریب بتا نمایانگر حساسیت معکوس به شاخص هستند. سهم هایی که چنین مقادیر بتایی دارند، خلاف جهت شاخص حرکت میکنند.

درباره bifilter

نرم افزار فیلتر هوشمند، بی‌فیلتر، اطلاعات نمادهای بورسی و ارزهای دیجیتال را به صورت روزانه پایش و استخراج می‌کند. این اطلاعات با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحلیل می‌شود و براساس فیلترهای مختلف، دسته‌بندی می‌شوند. نتیجه این تحلیل‌ها، به صورت اطلاعات کاربردی و قابل استفاده جهت یافتن فرصت‌های مستعد سرمایه‌گذاری و بهینه کردن حضور در بازارهای سرمایه و کاهش ریسک در اختیار شما قرار می‌‌گیرد.

آیا می دانید ضریب بتا (Beta Coefficient) چیست؟

Beta Coefficient

از ضریب بتا چه می دانید؟ آیا با عملکرد آن در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارای مالی آشنا هستید؟ برای آشنایی شما با این مفهوم باید بگوییم که ضریب بتا یا عامل بتا (Beta coefficient) معیاری برای اندازه‌گیری نوسان (یا ریسک سیستماتیک) یک سهم نسبت به کل بازار است.

ضریب بتا در مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAMP) به کار می‌رود که رابطه میان ریسک سیستماتیک (Systematic Risk) و بازدهی انتظاری (Expected Return) داریی‌ها را توضیح می‌دهد. CAMP یا همان مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به طور گسترده به عنوان روشی برای قیمت‌گذاری اوراق بهادار ریسکی و تخمین بازدهی انتظاری دارایی‌ها به کار می‌رود و هر دو عامل ریسک دارایی‌ و هزینه سرمایه هم در آن لحاظ می‌شود.

ضریب بتا

روش محاسبه ضریب بتا (β) سهم

این عامل، بی‌ثباتی و نوسان یک سهم خاص را نسبت به ریسک سیستماتیک کل بازار اندازه می‌گیرد. از لحاظ آماری، بتا نمایانگر شیب خط رگرسیون مجموعه نقاط داده‌ (Data Points: مقداری عددی روی نمودار) است. در علوم مالی، هر کدام از نقاط داده نمایانگر بازدهی یک سهم خاص در مقابل کل بازار است.

در واقع عامل بتا بازدهی سهم را در واکنش به نوسانات بازار توصیف می‌کند. ضریب بتای یک سهم با تقسیم حاصل کواریانس بازدهی‌ سهم و بازدهی‌ بازار به ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ واریانس بازدهی بازار طی یک دورۀ مشخص به دست می‌آید.

ضریب بتا به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ضریب بتا

Re برابر است با بازدهی یک سهام خاص

Rm برابر است با بازدهی کل بازار

صورت کسر، یعنی کوواریانس بازدهی سهم و بازار (Covariance(Re,Rm)) به این معنی است که چه مقدار از تغییرات بازدهی سهم یا ارز دیجیتال به تغییرات بازدهی بازار مربوط است.

مخرج کسر، یعنی واریانس بازدهی بازار (Variance(Rm)) بیانگر میزان پراکندگی مجموعه نقاط داده از مقدار میانگین آن است.

محاسبه مقدار عامل بتا به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند دریابند که آیا حرکت قیمت یک ارز دیجیتال یا سهم با باقی بازار همراستا است یا خیر. این ضریب همچنین می‌تواند اطلاعاتی در مورد میزان نوسان (یا مقدار ریسک) یک ارز دیجیتال نسبت با رمزارزهای دیگر بازار ارائه دهد. برای اینکه اطلاعات ارائه‌شده توسط ضریب بتا مفید باشد، لازم است که سهم و بازار با هم مرتبط باشند. به عنوان مثال محاسبه ضریب بتا برای اوراق قرضه ETF و S&P 500 نمی‌تواند اطلاعات مفیدی ارائه دهد؛ زیرا اوراق قرضه و سهام چندان شباهتی به هم ندارند. اما محاسبه این ضریب برای قیمت رمزارزها و بازدهی کل بازار کریپتو همواره اطلاعات مناسبی را ارائه می‌دهد.

برای کسب اطمینان از مناسب بودن معیاری (بازار) که در نسبت با یک سهم خاص سنجیده می‌شود، لازم است که مقدار ضریب تعیین (R-squared) آن سهم زیاد باشد. ضریب تعیین، معیاری در علم آمار است که درصد تغییر قیمت تاریخی یک رمزارز یا سهم را نشان می‌دهد.

هنگامی که از عامل بتا برای تعیین درجه ریسک سیستماتیک یک رمزارز استفاده شود و ضریب تعیین آن نسبت به بازار مقدار زیادی باشد، یعنی آن ارز دیجیتال و بازار به هم مرتبط هستند.

به عنوان مثال یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (ETF) طلا مانند سهام طلای صندوق اسپایدر (GLD) به عملکرد بازار شمش طلا وابسته است. در نتیجه یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (ETF) طلا نسبت به شاخص S&P 500 ضریب بتا و ضریب تعیین پایینی دارد.

می‌توان مفهوم ریسک را به دو دسته تفکیک کرد. دسته اول ریسک سیستماتیک نام دارد که به ریسک کاهش قیمت کلی بازار مربوط است. بحران مالی سال ۲۰۱۸ به این نوع ریسک مربوط بود و تنوع سهام موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاران ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ نمی‌تواند از این نوع ریسک بکاهد. ریسک تنوع‌ناپذیر (un-diversifiable risk) نام دیگر ریسک سیستماتیک است.

ریسک غیرسیستماتیک یا ریسک تنوع‌پذیر (Diversifiable Risk) به نااطمینانی یک سهم یا صنعت خاص مربوط است. به عنوان مثال اعلام خبر ناگهانی و غافلگیرکننده مبنی بر وجود درصد بالایی از ترکیبات خطرناک فرمالدئید در کف‌پوش‌های چوبی محصول شرکت Lumber Liquidators در سال ۲۰۱۵ نمونه‌ای از ریسک غیر‌سیستماتیک است. این ریسک مختص یک سهم یا شرکت است و می‌توان مقدار آن را با تنوع‌بخشی به سهام کاهش داد.

ضریب بتا

انواع مقادیر ضریب بتا

ضریب بتا برابر با ۱

اگر عامل بتای رمزارز یا سهمی برابر با مقدار ۱ باشد، یعنی قیمت ارز دیجیتال یا سهم به شدت با بازار همبستگی دارد. سهمی که ضریب بتای آن ۱ است، ریسک سیستماتیک دارد. باید توجه کرد که نمی‌توان با محاسبه ضریب بتا ریسک غیرسیستماتیک را تشخیص داد. افزودن سهمی با ضریب بتای ۱ به پرتفو (سبد دارایی) باعث افزایش ریسک پرتفو نمی‌شود اما از طرفی هم احتمال بازدهی اضافی آن سبد را افزایش نمی‌دهد.

β کمتر از ۱

اگر عامل بتا کمتر از ۱ باشد، به این معنی است که از منظر تئوری میزان نوسانات آن رمزارز یا سهم از مقدار نوسان بازار کمتر است. افزودن چنین رمزارز یا سهمی به یک سبد دارایی، از میزان ریسک سبد می‌کاهد.

ارز دیجیتال‌های مطلوب، اغلب ضریب بتای کمتری دارند؛ زیرا تمایل دارند که آهسته‌تر از میانگین بازار حرکت کنند.

β بیشتر از ۱

اگر عامل بتای سهمی بزرگ‌تر از ۱ باشد، از منظر تئوری به این معنی است که بیشتر از بازار نوسان می‌کند. به عنوان مثال اگر ضریب بتای سهمی خاص ۱۰۲ باشد، یعنی ۲۰% بیشتر از بازار نوسان دارد. سهام حوزۀ تکنولوژی و همچنین سهامی که ارزش بازار پایینی دارند، معمولاً ضریب بتای بیشتری نسبت به بازار دارند. افزودن چنین سهمی به یک سبد دارایی، ریسک سبد را افزایش می‌دهد و در کنار آن ممکن است بازدهی انتظاری نیز افزایش یابد.

β منفی

بعضی از سهم‌ها ضریب بتای منفی دارند. سهمی با ضریب بتا ۱- بیانگر همبستگی معکوس سهم با بازار است. چنین سهمی می‌تواند نمایانگر معکوسی از روند بازار باشد. معاملات اختیار فروش (Put Options) و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری معکوس (Inverse ETFs) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضریب بتای منفی داشته باشند. همچنین معدودی از گروه‌های صنعتی هستند که ضریب بتای منفی در آنها رایج است، مانند استخراج‌کنندگان طلا و همینطور برخی توکن های لوریج شده نیز بتای منفی دارند.

ضریب بتا در تئوری و در عمل

عامل بتا در تئوری فرض می‌کند که بازدهی ارز دیجیتال یا سهم از منظر علم آمار به صورت نرمال توزیع می‌شود؛ اما بازارهای مالی مستعد شگفتی‌های فراوانی هستند. در واقعیت بازدهی همیشه به صورت نرمال توزیع نمی‌شود. در نتیجه پیش‌بینی ضریب بتا در مورد آینده قیمت یک ارز دیجیتال سهم همیشه درست از آب در نمی‌آید و ممکن است اشتباه باشد.

سهمی با بتای پایین ممکن است نوسانات کمی داشته باشد و حتی احتمال دارد در بلند‌مدت هم روندی نزولی در پیش بگیرد. در نتیجه، اضافه کردن سهمی با روند نزولی، تنها زمانی ریسک سبد دارایی را کاهش می‌دهد که سرمایه‌گذار ریسک را بر اساس نوسان تعریف کند. اما در عمل، سهمی با ضریب بتای اندک که روندی نزولی دارد، به احتمال زیاد باعث بهبود عملکرد سبد دارایی نمی‌شود.

به همین ترتیب، سهمی با ضریب بتای بالا که عمدتاً به سمت بالا در نوسان است، ریسک سبد دارایی را افزایش خواهد داد؛ اما از طرفی هم ممکن است عواید آتی و بازدهی را زیاد کند. به همین دلیل توصیه می‌شود که سرمایه‌گذار برای ارزیابی یک سهم، هم از ضریب بتا و هم از وجوه دیگری مانند عوامل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کند.

محدودیت‌ها و معایب ضریب بتا

با وجود اینکه ضریب بتا می‌تواند اطلاعات مفیدی از ارزیابی یک سهم ارائه دهد اما محدودیت‌هایی هم دارد. ضریب بتا برای تعیین ریسک کوتاه‌مدت سهم و همچنین در تحلیل نوسانات برای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مفید است. اما از آنجایی که ضریب بتا با استفاده از نقاط داده تاریخی محاسبه می‌شود، لذا در پیش‌بینی قیمت‌های آینده چندان به کار سرمایه‌گذاران نمی‌آید.

از طرفی دیگر، در سرمایه‌گذاری‌های بلنده‌مدت نیز چندان کاربرد ندارد؛ زیرا نوسانات قیمت ارز دیجیتال یا سهم می‌تواند به طرز قابل توجهی از یک سال تا سال دیگر متفاوت باشد و بسته به مرحله رشد شرکت و عواملی دیگر تغییر کند.

شروع سرمایه‌گذاری در سهام – قسمت چهلم

در قسمت‌های قبل به توضیح مفاهیم بازده،‌ ریسک و سبد سهام پرداخته شد. از مهم‌ترین مسائل پیرامون هر سرمایه‌گذاری، ریسک مربوط به آن است و در مقابل هر ریسک سرمایه‌گذاری انتظار بازگشت سرمایه وجود دارد. برای تعیین نرخ بازده یک دارایی از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای استفاده می‌شود. ازاین‌رو، در این قسمت به توضیح مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای پرداخته می‌شود.

مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای
مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) رابطه بین ریسک و بازده مورد‌انتظار دارایی‌ها را توصیف می‌کند. این مدل به‌ویژه برای ارزش‌گذاری سهام و اوراق بهادار مورد استفاده قرار می‌گیرد. به بیانی دیگر، می‌توان گفت که در مدل قیمت‌گذاری دارایی‌ سرمایه‌ای، بازده مورد‌انتظار سهام یا پرتفوی، برابر با نرخ بهره بدون‌ریسک به‌اضافه پاداش ریسک‌پذیری است. برای شروع لازم است در مورد انواع ریسک‌ها توضیح داده شود.

انواع ریسک کدام‌اند؟
ریسک‌های کلی در ارتباط با یک ورقه بهادار را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ ریسک غیر‌سیستماتیک و ریسک سیستماتیک. ریسک غیر‌سیستماتیک ‌بیانگر آن قسمت از ریسک دارایی است که مربوط به عوامل تصادفی بوده و از طریق متنوع‌سازی اجزای پرتفوی قابل‌حذف است. این ریسک محدود به عواملی می‌شود که مختص شرکت هستند، ‌نظیر اعتصاب کارکنان شرکت، دعاوی حقوقی و قانونی مطرح‌شده در خصوص شرکت و یا از دست دادن یک مدیر کلیدی و مهم شرکت. در مقابل، ریسک سیستماتیک مربوط به عوامل بازار است که بر ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ تمام شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد و از طریق متنوع‌سازی قابل‌حذف نیست. عواملی نظیر جنگ، ‌تورم پیش‌بینی‌نشده، ‌حوادث بین‌المللی و رویدادهای سیاسی از جمله ریسک‌های سیستماتیک هستند.
ازآنجاکه هر سرمایه‌گذار قادر است با تشکیل یک پرتفوی مناسب از دارایی‌ها تا حد بسیار زیادی از ریسک غیر‌سیستماتیک سرمایه‌گذاری بکاهد و حتی آن را به صفر برساند،‌ بنابراین ‌تنها ریسکی که در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذار در نظر گرفته می‌شود،‌ ریسک سیستماتیک است.

ارتباط مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای و ریسک سیستماتیک
مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، ریسک سیستماتیک و بازده دارایی‌ها را با یکدیگر مرتبط می‌سازد و جهت استفاده از این مدل باید ضریب بتا را شناخت. ضریب بتا برای اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک و ارائه توضیحاتی در خصوص اندازه مناسب آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌عبارت ‌دیگر، ضریب بتا شاخصی است از درجه تغییرات بازده یک دارایی که در واکنش به تغییرات بازده بازار رخ می‌دهد.
ضریب بتا و تفسیر آن
ضریب بتای بازار برابر با عدد یک در نظر ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ گرفته می‌شود و سایر بتاها در مقایسه با آن بیان می‌‌شوند. مقادیر مربوط به بتا برای هر دارایی می‌تواند مثبت و یا منفی باشد، اما مطلوب آن است که مقدار بتا مثبت شود. در اکثر اوقات بتا بین ۰/۵ و ۲ است. انتظار می‌رود بازده سهمی که ریسک آن نصف ریسک بازار است ( B= 0/5) به ازای هر ۱ درصد تغییر در بازده پرتفوی بازار، ۰/۵ درصد تغییر کند و بازده سهمی که ریسک آن دو برابر ریسک بازار است ( B= 2) به ازای هر ۱ درصد تغییر در بازده پرتفوی بازار، ۲ درصد تغییر کند. بتای یک پرتفوی را می‌توان به‌راحتی از روی مقادیر بتای هر قلم دارایی موجود در آن پرتفوی برآورد کرد.

محاسبه بتای پرتفوی
اگر فرض کنیم بیانگر درصدی (ریالی) از پرتفوی است که دارایی W j به خود اختصاص داده و نشان‌دهنده بتای دارایی B j است، در این صورت می‌توان بتای پرتفوی را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:

بتای پرتفوی بیانگر درجه تغییر (واکنش) بازده پرتفوی به تغییرات بازده بازار است. برای مثال،‌ هنگامی‌که بازده بازار ۱۰ درصد افزایش می‌یابد، ‌بازده یک پرتفوی با بتای ۰/۷۵ به اندازه ۷/۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.
مثال: شرکت الف می‌خواهد ریسک دو پرتفوی A و B را اندازه‌گیری کند. هر دو پرتفوی شامل ۵ دارایی هستند و اطلاعات مربوط به بتا و درصدی از پرتفوی که هر دارایی به خود اختصاص داده است (نسبت سرمایه‌گذاری)، در جدول زیر آورده شده است.

برای محاسبه بتای پرتفوی‌های A و B لازم است اطلاعات داده‌شده در فرمولی که قبلاً معرفی شد، جاگذاری شوند. بر این اساس:
بتای پرتفوی A عبارت است از:

بتای پرتفوی B عبارت است از:

بتای پرتفوی A برابر با ۱/۱۹۵ و بتای پرتفوی B برابر با ۰/۹۱ است، بنابراین پرتفوی A شامل دارایی‌هایی با ضرایب بتای بالا و پرتفوی B مجموعه‌ای از دارایی‌هایی با مقادیر بتای کوچک‌تر می‌باشد. واضح است که بازده‌ دارایی‌های موجود در پرتفوی A واکنش بیشتری به تغییرات بازده بازار نشان داده و متناسب با تغییر بازده بازار،‌ تغییر می‌کنند. بنابراین، ریسک پرتفوی A بیشتر از پرتفوی B است.

ضریب بتای سهام و تمام چیزهایی که باید بدانید!

ضریب بتای سهام

ضریب بتای سهام یکی از شاخص‌هایی است که در خرید و فروش سهام موثر است. اگر می‌خواهید… خریداری کنید؛ باید به این شاخص نیز توجه ویژه‌‌ای داشته باشید. شاید بارها و بارها در کتاب‌ها و مقالات مختلف در این باره خوانده یا شنیده باشید اما ندانید که چیست؟ و به چه کاری می‌آید؟ در این مقاله قصد داریم شما را با این شاخص بیشتر آشنا کنیم. توجه کنید که این شاخص می‌تواند استراتژی شما را چند قدم جلوتر ببرد. بنابراین اهمیت بالایی دارد. به طور کلی هر شاخصی به اندازه خود می‌تواند استراتژی سرمایه گذاری شما را بهبود دهد.

ضریب بتای سهام چیست؟

یکی از بهترین شاخص‌هایی که با آن می‌توانید ارزیابی سهام انجام دهید؛ ضریب بتای سهام است. توجه داشته باشید که بازار مفهوم ساده‌‌ای نیست. بنابراین نمی‌توان آن را به سادگی ارزیابی کرد. بنابراین با استفاده از یک شاخص ساده نمی‌توان بازار را ارزیابی نمود. بنابراین بهتر است شاخص‌های متفاوت را در ارزیابی سهام دخیل کنید.

ضریب بتای سهام چیست

ضریب بتای سهام چیست

ضریب بتا مشخص کننده ارزنده بودن یا بی‌ارزش بودن یک سهام نیست. بلکه یک ابزار آماری است. ابزارهای آماری نیز نوعی شاخص هستند که به ما در انتخاب سهام با افق روشن کمک می‌کنند. این ابزارها با ارزیابی روند سرمایه گذاری شما به شما کمک می‌کنند که سهامی با افق رویداد خوب خریداری کنید. از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در ضریب بتا تاثیر بگذارند می‌توان به میزان ریسک پذیری، سلیقه شخصی و سرمایه گذاری‌های گذشته سرمایه گذار اشاره کرد.

به طور کلی می‌توان گفت میزان هم سو بودن بازده یک سهم با کل بازار یا همان شاخص کل را با ضریب بتا می‌سنجند. در واقع ضریب بتا یکای اندازه گیری میزان هم سو بودن بازده سهام نسبت به کل بازار است.

تحلیل ضریب بتای سهام

هر شاخصی که اندازه گیری می‌کنید بدون انجام تحلیل درست نمی‌تواند برایتان مفید باشد. این شاخص چه P/E سهام باشد؛ چه ضریب بتا؛ باید به درستی تحلیل شود تا بتواند بهترین عملکرد را از خود نشان دهد. بنابراین اگر در سایتی تنها آموزش اندازه گیری شاخص را مشاهده کردید؛ به سرعت سایت را ترک کنید.

بتا اندازه گیری ساده‌‌ای دارد اما تحلیل آن را نمی‌توان به همین سادگی دانست. بنابراین در صورتی تحلیل سهام شما بهترین تحلیل و سودده خواهد بود که بتوانید به خوبی تحلیل کنید. بهتر است بدانید اگر ضریب بتا مثبت باشد، نشانه همسویی با بازار است. سهامی که شاخص بتای مثبت دارد در صورتی که دیگر شاخص‌ها هم نمای مناسبی داشته باشند می‌تواند برای شما سود آور باشد. توجه داشته باشید که این تنها سهام نیست که نیازمند بتای مثبت است. بلکه شاخص صنعت نیز باید دارای بتای مثبت باشد. به همین منظور قبل از ورود به بازار شاخص بتای صنعت را نیز موردبرسی قرار دهید.

درصورتی که بتای منفی داشتید؛ باید از سهم جدا شوید. منفی بودن بتا نشان دهنده این است که بازار نسبت به سهام ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ واگرایی دارد. از این جهت بهتر است به سهام با بتای منفی نزدیک نشوید. مشاهده شده است بتای بازار صفر نیز می‌تواند باشد. در این صورت سهم و بازار باهم وابستگی چندانی در این مورد ندارند. به این معنی که عملکرد بتا در این صورت خنثی است.

محاسبه ضریب بتای سهام

در محاسبه ضریب بتا به جای اینکه عدد صفر مبنای محاسبه قرار گیرد؛ عدد یک را مبنا قرار می‌دهیم. به طور مثال اگر بگوییم ضریب بتای سهامی برابر ۱. ۲ است؛ به این معنی است که به هر میزان شاخص رشد یا نزول را تجربه کند؛ سهم موردنظر ما ۲۰ درصد رشد یا نزول بیشتری را متحمل می‌شود. به همین شکل اگر شاخص ده درصد رشد را تجربه کند؛ سهم موردنظر ۱۲ درصد رشد می‌کند. این بدان معنی است که رشد ۲۰ درصد بیشتر بوده است.

محاسبه ضریب بتا

محاسبه ضریب بتا

ضریب بتای تهاجمی

فرض کنید در شرکتی سرمایه گذاری کرده اید. رشد شاخص کل بازار در آن زمان خوب بوده و ضریب بتا نشان دهنده عدد ۲ است. این بدان معنی است که شما انتخاب درستی داشته اید. انتخابی به دور از احساسات و کاملا صحیح. در این حالت شاخص موردنظر شما ۲۰ درصد رشد کرده است. این یعنی آن سهم که خریداری کرده‌‌اید؛ ۴۰ درصد رشد داشته است. اما نکته مهمی که بسیاری از سرمایه گذاران تازه کار فراموش می‌کنند این است که برعکس این هم ممکن است.

فرض کنید سهام شرکتی را خریداری کرده اید. ضریب بتا عدد -۲ را نشان می‌دهد. در این صورت باید بگوییم انتخاب شما افتضاح بوده است. شما باید ببینید سهام ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ به… خود رسیده است یا خیر. در صورتی که رسیده باشد؛ هیچ راهی جز فروش سهام ندارید. چراکه این بتا نشان دهنده این است که سهامی که خریداری کرده‌‌اید ۴۰ درصد افت داشته و شما را متحمل زیان کرده است.

به چنین ضریب بتا‌هایی که عددهای نسبتا خوب یا بدی نشان می‌دهند؛ ضریب بتای تحاجمی گفته می‌شود.

ضریب بتای تدافعی

بازهم فرض کنید سهامی خریداری کرده‌‌اید که ضریب بتای آن ۰. ۴ است. این سهام مناسب افرادی است که تلاش می‌کنند دارایی خود را حفظ کنند. این افراد یا سن بالایی دارند یا به تازگی ضربه مالی بزرگی را تجربه کرده اند. چراکه سهامی که این ضریب بتا را دارد؛ یعنی اگر شاخص ده درصد رشد را تجربه کند؛ سهم آن‌ها حدود ۴ درصد رشد می‌کند. این سود کم ولی با ریسک پایین است. به این نوع ضریب بتاهایی که افراد در حالت تدافعی انتخاب می‌کنند؛ ضریب بتای تدافعی گفته می‌شود.

ضریب بتای خنثی

زمانی که بتای سهامی برابر صفر باشد؛ به اصطلاح می‌گویند که ضریب بتای سهام خنثی است. این بدان معنی است که روند شاخص هیچ دخالتی در روند سهم موردنظر ما ندارد. این یعنی چه شاخص رشد داشته باشد و چه نزول کند؛ سهام رفتار منحصربه فردی دارد و تاثیری از شاخص نمی‌گیرد.

حالت رفتار معکوس

در صورتی که ضریب بتای سهمی منفی باشد؛ به این معنی است که رفتار سهام با رفتار شاخص رابطه عکس دارد. به طور خلاصه می‌توان گفت ضریب بتا تنها ۵ حالت زیر را تجربه می‌کند:

 1. همسو با بازار (بازدهی برابر شاخص)
 2. خنثی (بدون تاثیر پذیری از شاخص)
 3. حرکت خلاف جهت شاخص کل
 4. شارپ، مناسب نوسان گیری، پرریسک و تهاجمی
 5. کند، ثقیل، کم ریسک، تدافعی

فورمول ضریب بتای سهام

در این فورمول در صورت کسر، کوریانس بین بازده سهم و بازده بازار را محاسبه می‌کنیم. در مخرج نیز واریانس کلی بازار قرار داده می‌شود. به یاد داشته باشید تنها ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ محاسبه فورمول نیست که اهمیت دارد. بهتر است تحلیل به خوبی انجام گیرد.

در علوم مالی ضریب بتا عددی به منظور سنجش ریسک سیستماتیک بازار است. دقت داشته باشید که ریسک بازار به دو نوع: ۱. سیستماتیک ۲. غیر سیستماتیک تقسیم می‌شود. ریسک سیستماتیک به ریسک مربوط به تحولات کلی بازار می‌پردازد. برای مثال ریسکی که بیماری کرونا ایجاد کرده است یک ریسک سیستماتیک است. چراکه بر کل بازار تاثیر گذاشته است. ریسک غیر سیستماتیک نیز به برسی تحولات انفرادی و خاص شرکت می‌پردازد.

ضریب بتای نسبی سهام

در برخی موارد مشاهده شده است که تغییر پذیری و وابستگی یک حرکت یک سهم نسبت به شاخص کل بازار مورد برسی قرار نمی‌گیرد. در ضریب بتای نسبی به برسی وابستگی بین دو سهم گرچه از گروه‌های متفاوتی باشند؛ می‌پردازیم. به عنوان مثال هر تصمیمی که در سهم خودرویی سایپا گرفته شود؛ به شکل کاملا مستقیم بر نماد وساپا تاثیر می‌گذارد. این بدان معنی است که بتای مثبت بالایی نسبت به یکدیگر دارند. همچنین نشان دهنده وابستگی بالا میان این دو سهم است. به این نوع ضریب بتا، ضریب بتای نسبی سهام گفته می‌شود.

بتای سهام و مدیریت سبد گردان‌ها

سبدگردان‌ها باید توجه داشته باشند که به نسبت میزان سرمایه‌‌ای که تقبل می‌کنند؛ استراتژی‌های متفاوتی در نظر می‌گیرند. برای مثال اگر سبدی به ارزش یک میلیارد اداره می‌کنیم؛ بهتر است بتای کل سبد را پایین نگه داریم. این کار باعث می‌شود سرمایه‌‌ای که داریم را بهتر حفظ کنیم. این در حالی است که اگر سبد با ارزش کمتری مدیریت می‌کنیم؛ می‌توانیم ریسک بیشتری پذیرا باشیم. بنابراین می‌توان بتای بالاتری خریداری کرد.

سبد گردان‌ها

نکات لحظه آخری ضریب بتای سهام

 • سهام‌هایی که بتای بالاتری دارند؛ بهتر نقد می‌شوند. به این معنی که نقدشوندگی بهتری دارند.
 • معمولا سهام‌هایی که بتای بالاتری دارند؛ برای نوسان گیری مناسب‌تر هستند. البته این سهام‌ها معمولا ریسک بیشتری هم خواهند داشت.
 • سهم‌های کند و ثقیل معمولا بتای پایینی دارند.
 • سهام‌هایی که عمق زیادی ندارند؛ معمولا بتای زیادی هم ندارند. این بدان معنی است که می‌توانید با پول کم نیز روی آن‌ها مانور دهید. مانند گروه قندی که هرگاه شاخص قرمز می‌شود؛ پول به سمت این گروه می‌رود. آن هم به این دلیل است که به راحتی و با پول کم حرکت می‌کنند.
 • برای اندازه گیری بتای سهام معمولا از داده‌های ۹۰ روزه استفاده می‌شود.

ضریب بتای سهام از ابزارهای اندازه گیری است که به کمک سهام داران می‌آید. این ضریب به تنهایی نمی‌تواند تایین کند کدام سهام را خریداری می‌کنید. اما می‌تواند دلیل محکمی برای خرید سهام شرکت باشد. از مهم‌ترین و بهترین کارها برای داشتن یک سهام خوب، مطالعه است. بنابراین الف بورس پیشنهاد می‌کند مقالات اهمیت حدضرر تا کجاست؟، سود آورترین سهام های بورس را از آن خود کنید.، راز سود چند صد درصدی در بازی حق تقدم سهام، فروش سهام چرا و چگونه؟، نکات هوشمندانه برای خرید سهام سود آور و… را مطالعه کنید.

 • اشتراک در توییتر
 • اشتراک در فیسبوک
 • اشتراک در تلگرام
 • اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

آشنایی با اوراق مسکن

اوراق استفاده از حق تقدم تسهیلات مسکن اوراق استفاده از حق تقدم تسهیلات مسکن یکی از ابزارهای نوینی بود که برای نخستین بار معاملات آن در فرابورس ایران انجام شد.

جبران ضرر در بورس

جبران ضرر در بورس واجب ترین واجب بورسی

جبران ضرر در بورس یکی از مهم‌ترین کارهایی است که هر سرمایه‌گذار و معامله گری در بورس باید با آن آشنایی کامل داشته باشد. هرچقدر هم که سرمایه‌دار بزرگی باشید؛.

زنجیره ضرر

زنجیره ضرر چیست؟

زمانی که این عنوان را می‌بینید ممکن است ندانید چرا آن را برگزیده ایم. حتی بسیاری از افرادی که تازه در بازار بورس و فرابورس فعالیت می‌کنند ممکن است تا.

انواع مجامع عمومی شركتهای سهامی

انواع مجامع عمومی شركتهای سهامی مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود . مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عموم و آراء.

تاریخچه بورس در جهان و ایران

در این نوشته شما با تاریخچه پیدایش بورس در دنیا و ایران آشنا خواهید شد. همچنین خواهید دانست جرقه تشکیل بورس در کشورهای پیشرفته چگونه به ظهور رسیده است. (بیشتر…)

تحلیل بنیادین در بورس

بررسی رابطه تحلیل بنیادین و سرمایه گذاری در بورس

تحلیل بنیادین در بورس: تحلیل بنیادین یک شرکت، شامل تحلیل گزارشات مالی،بررسی سلامت و صحت اطلاعات مالی شرکت، مدیریت شرکت و امتیازات رقابتی، بررسی رقبای موجود در صحنه و بازارهای.

انواع افزایش سرمایه در بازار بورس

افزایش سرمایه در بازار بورس یکی از شیوه های تأمین امور مالی شرکت ها محسوب می شود. چرا که شرکت ها برای گسترش فعالیت های خاص خود و نیز برای.

افراد موفق در بازار مالی

آشنایی با افراد سرشناس بازارهای مالی

در این مقاله از الف بورس، قصد داریم به معرفی بزرگان بازارهای مالی و افراد سرشناس در این حوزه بپردازیم. الگو قرار دادن افراد موفق در هر زمینه‌ای می‌تواند کمک.

10 نکته برتر بورسی – انتخاب سهام برتر

سه گام طلایی برای انتخاب سهام برتر 10 نکته برتر بورسی - انتخاب سهام برتر در این جلسه میخواهم در مورد سرمایه گذاری بسیار حرفه ای و شرح.

مزایای بورس

مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز و دخترش پیرامون ترید

مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز درباره‌ی ترید

در این مقاله قصد داریم به مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز بپردازیم. در این گفتگو که دختر دکتر ویلیامز، جاستین نیز حضور دارد، به مباحث مهمی پیرامون ترید کردن پرداخته.

شاه کلید بزرگان بورس 3 - علم و تجربه

10 نکته برتر بورسی – راه‌های کاهش ریسک

کاهش ریسک . مروری بر مطالب قبل در پست اول در مورد این صحبت کردیم که بزرگان بورس معمولا از تعداد محدودی در سبد سهام خودشان استفاده میکنند و سعی.

ضریب بتا

ضریب بتا با معادل انگلیسی Beta Coefficient، میزان ریسک سیستماتیک سبد سهام را نسبت به ریسک پرتفوی بازار محاسبه می‌نماید و بیان کننده نوسان قیمتی سهم، در مقایسه با شرایط کلی بازاری است.

ضریب بتا (β) وسیله‌ای برای ارزیابی ریسک و بازده یک سهم خاص یا سبدی از سهام در جریان حرکت کلی بازار است.

نحوه محاسبه ضریب بتا

 1. اگر بتا سهم مساوی با یک باشد، میزان کاهش یا افزایش قیمت سهم با حرکت بازار مطابق است.
 2. اگر میزان بتا سهم از یک بزرگتر باشد، کاهش یا افزایش قیمت سهم بیشتر از کاهش یا افزایش بازار باشد و به این سهم، سهم تهاجمی می‌گویند. همانند سهام صنعت خودرو.
 3. اگر میزان بتا سهم از یک کوچکتر و از صفر بزرگتر باشد، میزان کاهش یا افزایش قیمت سهم از روند کلی بازار کوچک‌تر باشد و به این سهم، سهم تدافعی‌ می‌گویند. همانند سهم‌های صنعت غذایی.
 4. اگر بتای سهم برابر با صفر باشد، حرکت قیمت سهم هیچگونه همبستگی با حرکت بازار نخواهد داشت.
 5. اگر بتای سهم از صفر کوچکتر باشد، قیمت سهم برخلاف جهت روند کلی بازار حرکت می‌کند. همانند صنعت معادن طلا و صنعت قند.

اگر سهمی دارای بتای منفی باشد، رفتار آن عکس رفتار بازار است، به‌ طور مثال اگر میزان بتای سهمی منفی یک باشد، درصورتی‌که بازار ۱۰ درصد رشد کند، ارزش این سهم ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

ضریب بتا (β) در بورس – انواع ضریب بتا – نحوه محاسبه ضریب بتا

فرمول ضریب بتا

ضریب بتا شیب معادله‌ رگرسیون خطی بازده دارایی به نسبت بازده بازار است که این موضوع نشان دهنده نوسان قیمتی دارایی در مقایسه با بازار کلی فعال در آن می‌باشد.

که در آن بازه دارایی و بازده بازار می باشد و مقدار ضریب بتا از حاصل تقسیم کواریانس بین بازدهی دارایی و بازدهی بازار بر واریانس بازار به دست می آید که فرمول آن به شرح زیر می باشد

ضریب بتا (β) در بورس – انواع ضریب بتا – نحوه محاسبه ضریب بتا

انواع ضریب بتا و تاثیر آن در سبد و صندوق سرمایه‌گذاری

به منظور محاسبه بتای یک سبد از دارایی‌های سهام یا صندوق‌سرمایه‌گذاری مشترک ، باید بتای هر کدام از سهام سبد دارایی ذکر شده را به دست آورید و سپس به محاسبه میانگین موزون بتای آن‌ها بپردازید که معادل بتای آن صندوق یا سبد دارایی‌ها است.

توجه فرمایید اگر میزان بتای سبد یا صندوق‌سرمایه‌گذاری مشترک کمتر از یک باشد، زمانی که ارزش بازار کاهش یابد، ارزش دارایی‌های آن از ارزش بازار کمتر کاهش می‌یابد و میزان ریسک صندوق‌سرمایه‌گذاری مشترک یا سبد در برابر ریسک بازار کمتر است.

فرمول ریاضی محاسبه ضریب بتا از کواریانس بازده سهم یا سبد و بازده بازار تقسیم بر واریانس بازده‌های بازار بدست می‌آید.

عدد بتا تفسیر
β > 1 تغییرات صندوق بیش از تغییرات
شاخص و هم جهت با آن بوده
مثال بتای صندوق = ۱.۵ (یعنی میزان ریسک بیشتر از شاخص بازار است)
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ رشد کند،صندوق %‌۱۵۰ رشد می‌کند.
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ افت کند،صندوق % ۱۵۰ افت می‌کند.
β = ۱ تغییرات صندوق برابر با تغییرات
شاخص و هم جهت با آن بوده
مثال بتای صندوق =۱ (یعنی میزان ریسک برابر با شاخص بازار است)
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ رشد کند، صندوق هم % ۱۰۰رشد می‌کند.
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ افت کند، صندوق هم % ۱۰۰افت می‌کند.
۰ < β < 1 تغییرات صندوق کمتر از تغییرات
شاخص و هم جهت با آن بوده
مثال بتای صندوق = ۰.۶ (یعنی میزان ریسک کمتر از شاخص بازار است)
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ رشد کند،صندوق %۶۰ رشد می‌کند.
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ افت کند،صندوق %۶۰ افت می‌کند.
β = ۰ تغییرات صندوق هیچ ارتباطی با تغییرات شاخص ندارد
۰ > β > -1 تغییرات صندوق کمتر از تغییرات
شاخص و عکس آن بوده
مثال بتای صندوق = ۰.۶- (یعنی میزان ریسک کمتر از شاخص بازار است)
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ رشد کند،صندوق % ۶۰ افت می‌کند.
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ افت کند، صندوق % ۶۰ رشد می‌کند.
β = -۱ تغییرات صندوق برابر با تغییرات
شاخص و عکس آن بوده
مثال بتای صندوق = ۱- (یعنی میزان ریسک برابر با شاخص بازار است)
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ رشد کند،صندوق % ۱۰۰افت می‌کند.
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ افت کند، صندوق % ۱۰۰رشد می‌کند.
β < -1 تغییرات صندوق بیشاز تغییرات
شاخص و عکس آن بوده
مثال بتای صندوق = ۱.۵- (یعنی میزان ریسک بیشتر از شاخص بازار است)
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ رشد کند،صندوق % ۱۵۰ ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ افت می‌کند.
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ افت کند، صندوق % ۱۵۰ رشد می‌کند.

محاسبه ضریب بتا برای یک صنعت خاص

باید عنوان کنم که می‌توان ضریب بتا را برای یک صنعت خاص هم محاسبه نمود. میتوانید با محاسبه ضریب بتا برای یک صنعت خاص، تقریبا تا حدودی میزان بازدهی یک سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی نمایید.

 1. بطور مثال اگر بتای سهمی ۱/۵ باشد، به این معناست که این سهم به میزان ۵۰ درصد بیشتر از متوسط بازار توسعه‌پذیر میباشد
 2. یا اگر میزان بتای سهمی ۰/۸۵ باشد، به این معناست که این سهم به میزان ۱۵ درصد کمتر از متوسط بازار توسعه‌پذیر می باشد.
 3. اگر میزان ضریب بتای شاخص یک صنعت ۱/۱ باشد، با رشد شاخص کل بورس در یک بازه زمانی، شاخص صنعت موردنظر می‌تواند به میزان ۱۰ درصد بیشتر رشد کند.
 4. زمانی که میزان بتای سهمی ۲ باشد و بازار ۱۰ درصد رشد داشته باشد، قیمت این سهام ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.

به این نکته توجه فرمایید سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیری پایینی دارند، باید بر روی سهامی سرمایه‌گذاری نمایید که بتای پایینی دارند و برعکس سرمایه‌گذارانی که ریسک پذیری بالایی دارند و تمایل به سودآوری بیشتر دارند، می‌توانند در سهامی با ضریب بتای بالا، سرمایه‌گذاری کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.