شاخص مقاومت نسبی


اندیکاتور RSI

شناسایی ملکولی ارقام لوبیا برای مقاومت جزئی در برابر Colletotrichum lindemuthianum بر اساس نشانگر‌های SCAR

بیماری آنتراکنوز لوبیا ناشی از قارچ Colletotrichum lindemuthianum یکی از بیماری های مهم لوبیا در ایران است. در این پژوهش وجود یا عدم وجود ژن های مقاومت به بیماری با استفاده از آغازگرهای SCAR در 12 رقم لوبیای ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی فنوتیپی بیماری در شرایط گلخانه بررسی شد. ژن ‌Co-42 پیوسته به نشانگر SBB14، ژن ‌Co-4 پیوسته به نشانگر SC08، و ژن مقاومت ‌Co-6 با نشانگر SZ20 در ارقام اختر، درخشان، الماس، تلاش و کوشا ردیابی گردید. در ارقام گلی و ناز، ژن Co-42 ردیابی و در ارقام پاک، صدری و خمین دو ژن Co-4 و Co-42 ردیابی گردید. ژن Co-42 پیوسته با نشانگر SH18، در دو رقم درسا و شکوفا ردیابی گردید. حضور ژن مقاومت Co-2، تنها در رقم الماس مشاهده شد. ژن Co-5 پیوسته با نشانگر SAB3 تنها در رقم افتراقی مربوطه مشاهده شد. ارزیابی فنوتیپی بیماری در شرایط گلخانه براساس شدت شاخص بیماری نشان داد که از بین 12 رقم مورد بررسی چهار رقم ( ناز، الماس،درسا و شکوفا) واکنش مقاومت نشان دادند در حالی که دو رقم اختر و گلی در گروه نیمه مقاوم قرار گرفتند. براساس شدت شاخص بیماری ارقام مذکور از یک مقاومت نسبی برخوردار بودند . بررسی همزمان نتایج ملکولی و فنوتیپی نشان داد که تنها دو نشانگر SQ4وSH18 در ارقام مقاوم ( الماس، شکوفا و درسا) موفق به تکثیر باند DNA شدند. نتایج بدست آمده از این پژوهش کمک شایانی در تولید ارقام مقاوم لوبیا به بیماری از طریق هرمی سازی ژن های مقاومت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Molecular identification of bean cultivars for partial resistance to Colletotrichum lindemuthianum based on SCAR markers

نویسنده [English]

  • Bahram Sharifnabi

Bean anthracnose disease caused by Colletotrichum lindemuthianum is one of the most important bean diseases in Iran. In this study, the presence of disease resistance genes was investigated using SCAR primers in 12 Iranian bean cultivars. Also, disease symptoms were evaluated based on the disease severity index in the greenhouse condition. Amplification of SCAR markers SAS13, SY20, SZ04 and SB12 indicated the presence of Co-42, Co-4, Co-6 and Co-9 resistant genes respectively. Cultivars Akhtar, Derakhshan, Almas, Talash and Koosha contained Co-42, Co-4 and Co-6 resistance gene revealed شاخص مقاومت نسبی by amplification of SBB14, SC08 and SZ20 markers accordingly. Co-42 gene was detected in Goli and Naz cultivars and Co-4 and Co-42 genes were present in Pak, Sadri and Khomein cultivars. Co-42 gene that is linked to SH18 marker was observed in Dorsa and Shokofa cultivars. The presence of Co-2 resistance gene was observed only in Almas cultivar. Co-5 gene linked to SAB3 marker was only observed in the related differential cultivars. Phenotypic evaluation for disease symptoms showed that out of 12 cultivars studied, four (Naz, Almas, Dorsa and Shokofa) showed resistance reaction and two (Akhtar and Goli) were moderately resistant. Based on the disease severity index, these cultivars were considered relatively resistant. Simultaneous analysis of molecular and phenotypic data showed that only the two markers of SQ4 and SH18 succeeded in band amplification in resistant cultivars Diamond, Shokofa and Dorsa. The results of this study will be of help in producing resistant bean cultivars to anthracnose disease by resistance gene pyramiding.

آشنایی با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال | شاخص مقاومت نسبی بیدارز

آشنایی با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال | بیدارز

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف استفاده از RSI این است که قدرت یا ضعف فعلی و تاریخی بازار را بر اساس قیمت های پایانی دوره معاملات اخیر ترسیم کند؛ البته شاخص را نباید با مقاومت نسبی اشتباه گرفت.

RSI به عنوان یک نوسان ساز حرکت اندازه گیری می شود و میتواند سرعت و مقدار حرکت قیمت را اندازه گیری می کند.

چگونگی استفاده از اندیکاتور زیبای RSI

RSI معمولاً در بازه زمانی 14 روزه مورد استفاده قرار می گیرد که در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می شود ، سطح بالا و پایین به ترتیب با 70 و 30 مشخص می شود. البته از چارچوب های زمانی کوتاه یا طولانی تر هم میتوان برای چشم اندازهای کوتاهتر یا طولانی تر استفاده کرد.

سطح بالا و پایین در بازه 80 و 20 یا 90 و 10 کمتر اتفاق می افتد، اما نشان دهنده حرکت قوی تر است. اگر خط RSI بالاتر از عدد 70 برود بازار اشباع خرید میشود و سپس کندل های منفی خواهیم داشت. اگر خط RSI پایین تر از عدد 30 برود بازار اشباع فروش میشود و سپس کندل های مثبت خواهیم داشت.

RSI سیگنالهایی را ارائه می دهد که به سرمایه گذاران می گوید هنگام فروش بیش از حد اوراق بهادار یا ارز، خرید کنند و در صورت خرید بیش از حد آن را بفروشند.

RSI با پارامترهای توصیه شده و بهینه سازی روزمره آن مورد آزمایش و مقایسه با سایر استراتژی ها در مارک و شدیوا (2017) قرار میگیرد.

نکته ای که در مورد RSI باید ذکر شود این است که هنگام خروج از مناطق اشباع بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

یکی دیگر از نکات جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد. به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد.

استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

اگر در یک روند صعودی بلند مدت هستیم، سیگنال خرید وقتی اتفاق می شاخص مقاومت نسبی افتد که RSI به زیر ۵۰ حرکت کرده و سپس به بالای آن سطح بازگردد. این اتفاق به معنی پولبک قیمتی باشد، تریدر با مشاهده اتمام پولبک (بر اساس RSI) در پوزیشن خرید قرار می گیرد و روند ادامه پیدا می کند.

سطح ۵۰ به این دلیل استفاده می شود که RSI در یک روند صعودی معمولا به سطح ۳۰ نمی رسد، در غیر این صورت حرکت اصلاحی بالقوه ای در حال شکل گیری است.

پوزیشن فروش در روند نزولی نیز وقتی اتفاق می افتد که RSI به بالای ۵۰ حرکت کند و سپس به زیر آن برگردد. خطوط روند و یا میانگین متحرک می توانند در تشخیص جهت روند و اینکه در چه جهتی پوزیشن اتخاذ شود کمک شایانی نمایند.

ارتباط بین شاخص دما-رطوبت نسبی و رکوردهای روزآزمون تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین اقلیم مدیترانه‌ای ایران

هدف از این تحقیق مطالعه­ اثر شاخص دما-رطوبت (THI) به ­عنوان یک توصیف­ گر محیطی برای استرس گرمایی بر تولید شیر و درصد چربی گاوهای هلشتاین در اقلیم مدیترانه ­ای ایران بود. اطلاعات تولیدی شکم اول جمع‌آوری شده طی سال‌های 1380 تا 1395 مربوط به 42751 و 38829 رأس گاو شیری با 348868 و 302851 رکورد به ­ترتیب برای تولید شیر و درصد چربی شیر مورد استفاده قرار گرفت. میانگین روزانه­ THI برای سه روز قبل از رکوردگیری که از اطلاعات نزدیک ­ترین ایستگاه­ های هواشناسی به گله­ ها محاسبه شده بود به ­عنوان یک اثر محیطی درنظر گرفته شد. مؤلفه ­های (کو) واریانس با استفاده از روش بیزی از طریق مدل رگرسیون تصادفی برای ترکیبات مختلف THI و روز شیردهی (DIM) برآورد شد. در تابعی از روز­های شیردهی با رسیدن به اواخر دوره­ شیردهی، وراثت ­پذیری افزایش و در تابعی از شاخص دما-رطوبت (اوایل دوره­ شیردهی) با افزایش THI، وراثت ­پذیریکاهش می ­یابد. همبستگی­ های ژنتیکی برای مقادیرTHI و DIM با افزایش فاصله بین مقادیر، کاهش داشت که نشان می ­دهد رکوردها در THIهای مختلف مانند DIMهای مختلف از ژن­ های متفاوتی اثر می‌گیرند و هم­ چنین همبستگی های ژنتیکی برآورد شده برای درصد چربی پایین ­تر از مقادیر مربوط به تولید شیر بود. از برآوردهای حاصل از این تحقیق نتیجه‌گیری می ­شود که وارد کردن اثر ژنتیک افزایشی در مدل ارزیابی مقاومت به گرما در گله ­های گاوهای شیری اقلیم مدیترانه ­ای ایران لازم است و پتانسیل ژنتیکی حیوان می­ تواند نقش مهمی در کنترل میزان کاهش تولید شیر گله در شرایط آب شاخص مقاومت نسبی و هوایی استرس ­زا ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.27171388.1398.11.2.5.7

عنوان مقاله [English]

Relationship between temperature-humidity index and test-day milk and fat percentage milk of Holstein dairy cattle in Mediterranean climate of Iran

نویسندگان [English]

  • Sima Savar Sofla 1
  • Reza Seyedsharifi 2
  • Mohammadreza Mansourian 3
  • Mazdak Kazemi 3

1 Research Institute of Animal Science, Research Organization, Agricultural Education and Extension, Karaj, Iran

2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture And Natural Resources, Mohagheq Ardabili University, Ardabil, Iran

In this regard, the objective of this research was to investigate the impact of temperature-humidity index (THI) as an environmental descriptor for heat stress on milk yield (MY) and fat percentage (FP) of Holstein dairy cattle in Mediterranean climate of Iran. The first lactation information between 2001 and 2016 from 42781 and 38829 cows with 348868 and 302851 records, for MY and FP were considered, respectively. The average of daily THI for 3 days before test date was used as an environmental factor which calculated using information of the nearest weather شاخص مقاومت نسبی stations to each herd. (Co) variance components were estimated using Bayesian methodology via random regression model (RRM) for different combinations of THI and days in milk (DIM). As a function of DIM at the end of the lactation increases the heritability and decreases the heritability as a function of the THI with increasing THI.For both DIM and THI values, the genetic correlations gradually decline as the distance between values increases. It is evidence that different records along the different THI values like DIM are affected by different genes. In this regard, the estimated genetic correlations for FP were lower than corresponding correlations for MY. The overall idea of this research on heat stress indicates the need to model an additive genetic effect for heat tolerance of dairy cattle in Mediterranean climate of Iran and the genetic potential of the animal can play an important role in controlling the reduction in the production of herd milk in stressful weather conditions.

توییت 26 بهمن 99: شاخص قدرت نسبی بیت‌کوین به 90 رسید

سیگنال صعودی بیت کوین: هولدرهای 1 هزار تا 10 هزار بیت کوین اخیراً به خرید پرداخته اند

داده های زنجیره ای نشان می دهد که نهنگ های بیت کوین که بین ۱ …

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

قیمت بیت کوین

خط زمانی

توییت 23 فروردین 1400: دیروز 12,677 BTC از کوین‌بیس خارج شد

توییت 22 فروردین 1400: CTO ریپل از کم کردن مقدار باقی مانده کیف پول های ریپل گفت

توییت 20 فروردین 1400: تحلیل کوتاه لینک توسط Perpetual Trading

توییت 17 فروردین 1400: تحلیل کوتاه لینک توسط Prepetual Trading

توییت 16 فروردین 1400: تحلیل کوتاه لینک توسط Prepetual Trading

اخبار تصویری

آب و هوا

بیتز گاردن

    24 خرداد, 1401 21 خرداد, 1401 21 خرداد, 1401 21 خرداد, 1401

در دنیای امروز روش های تجارت و سرمایه گذاری های مالی دستخوش تغییرات بسیاری شده است. گسترش تکنولوژی ، نیاز سرمایه گذاران به محیط های جدید سرمایه گذاری ، ظهور پدیده های موفق ماندد بازار ارز دیجیتال و بسیاری از علل مختلف دیگر این تغییرات در شیوه کسب درآمد و سرمایه گذاری را بوجود آورده است . با توجه به اینکه این نوع سرمایه گذاری و تجارت نیازمند تحلیل فراوان و کسب دانش و اطلاعات به روز میباشد . ادامه متن

اشباع فروش اشباع خرید شاخص قدرت نسبی

در جلسه چهلم در مورد شاخص قدرت نسبی ، اشباع خرید اشباع فروش و تشخیص روند صحبت می کنیم.

شاخص قدرت نسبی RSI

یکی از اسیلاتورهایی که بسیار استفاده میشه و جزء اسیلاتورهای اصلی هستش شاخص قدرت نسبی Related Strength Index یا RSI هست. این اسیلاتور بر اساس اسیلاتور جنبش یا Momentum کار میکنه نرخ تغییرات رو نشون میده که اشباع به چه صورتی هست اشباع در خرید و فروش رو نشون میده.

اشباع فروش-آموزش بورس-مدرسه فارکس-ار اس ای- آشنایی با شاخص قدرت نسبی یا RSI-اندیکاتور پرایس اکشن-اندیکاتور پارابولیک

اشباع خرید Over Bought

اشباع خرید یا Over Bought هستش که بیش از اندازه خرید انجام شده و زمانی هستش که خریداران اقدام به بستن معاملات در سود میکنن و در اسیلاتور مربوطه زمانی هستش که قیمت به بالای level هفتاد وارد میشه و زمانی شاخص مقاومت نسبی که از منطقه هفتاد به سمت پایین قطع کرد ما اقدام به فروش میکنیم یعنی تا زمانی که منطقه تا بالای هفتاد هستش هیچ کاری نمیکنیم و زمانی که هفتاد به پایین رو قطع کرد اقدام به فروش میکنیم.

اشباع فروش Over Sold

اشباع فروش یا Over Sold زمانی هستش که بیش از اندازه فروش انجام شده و فروشندگان اقدام به بستن معاملات خود در سود میکنن زمانی هستش که قیمت به زیر لول 30 وارد میشه و در این حالت اشباع فروش شروع میشه و زمانی که از 30 به سمت بالا حرکت بکنه و 30 به بالا رو قطع کنه ما اقدام به خرید میکنیم.

اشباع فروش-آموزش بورس-مدرسه فارکس-اندیکاتور- اشباع خرید Over Bought-اندیکاتور پیس بینی روند-اندیکاتور پیوت متاتریدر 5

روند بازار با RSI

روند رو هم بر اساس RSI میتونیم تشخیص بدیم. زمانی که نشانه گر در اوسیلاتور مربوطه بالای لول 50 باشه روند صعودی و زمانی که زیر 50 باشه نزولی هستش در حالت صعودی میتونیم اقدام به خرید کنیم و در حالت نزولی میتونیم اقدام به فروش کنیم بعضی از موارد دیگه هستش که تو RSI استفاده میشه استفاده برای شکست روند زودتر از نمودار قیمت که بهمون نشون میده استفاده برای واگرائی و همگرائی که در جلسات بعدی صحبت میکنیم.

اشباع فروش-آموزش بورس-مدرسه فارکس-اسیلاتور- اشباع فروش Over Sold-اندیکاتور پیش بینی خودکار الگوی هارمونیک-اندیکاتور پیوت روزانه

تشکیل الگوها

الگوها در اوسیلاتور و معاملات بر اساس اونها در منطقه های خرید و فروش در نمودار میتونیم Related Strength Index یا RSI رو از قسمت اسیلاتور اضافه کنیم بصورت عادی لول 30 و 70 رو داره که ما میتونیم به اون لول 50 رو هم اضافه کنیم و نمایش اون با این صورت خواهد بود نسبت به نمودار قیمت با یه مقدار اختلاف حرکت میکنه یعنی نسبت به نمودار قیمت یه مقدار کند تر حرکت میکنه و میتونه اشباع ها رو به ما نشون بده در این منطقه شروع به حرکت کرده و در این قسمت به بالای 70 رفته و زمانی که به پایین اون رو شکونده در اینجا بعد از اون حرکت نزولی در نمودار قیمت هم شروع شده و به سمت پایین حرکت کرده که اینجا زودتر از نمودار قیمت به ما شرایط رو توضیح داده بود که میتونیم اقدام به Sell کنیم.

خب حرکت های سریع انجام شده و در اینجا دوباره به زیر 30 اومده و در اینجا 30 رو به بالا قطع کرده یعنی ما از این کندل میتونستیم اقدام به خرید کنیم.

اشباع فروش-آموزش بورس-مدرسه فارکس-rsi- اشباع فروش در بازار سرمایه چیست-اندیکاتور پیوت در متاتریدر 5-اندیکاتور پیوت پونت در متاتریدر 4

مناطق اشباع خرید و اشباع فروش

همونجور که میبنین پیش رفته و در این منطقه دوباره به منطقه اشباع خرید رسیده یعنی بازار حرکت کرده به سمت بالا و در منطقه 70 گیر کرده و در نهایت منطقه 70 رو به پایین شکونده و اشباع خرید رو تکمیل کرده پس تا موقعی که بالای 70 هستش ما اقدام به معامله نمیکنیم تا به پایین بشکونه و ما اقدام به سل کنیم و برای فروش هم به همین صورت هست.

اشباع فروش-آموزش بورس-مدرسه فارکس-شاخص قدرت نسبی- تشخیص روند بازار با RSI-آموزش اندیکاتور پیوت پونت-دانلود رایگان اندیکاتور پیوت پونت

در این قسمت به زیر 30 اومده یک بار برخورد کرده دوباره اومده و از اینجا به بعد یعنی از این کندل به ما گفته که میتونه خرید ها شروع بشه که میبینین دوباره به سمت بالا حرکت کرده و پیشرفت کرده پس به ما مناطق خریدهای اشباع از خریدها مثل اینجا و اشباع از فروش ها رو نشون میده و بقیه اوقات هم در این منطقه حرکت میکنه زمانی که بالای 50 هست مثل این منطقه ها مناطقی هستش که خرید بهتر هست یعنی خرید پیشنهاد میشه و زمان هایی که زیر 50 هست فروش پیشنهاد میشه و مثل نمودار قیمت حرکت هایی رو انجام میده ما میتونیم خطوط حمایت و مقاومت رو در داخل اونها بکشیم.

اشباع فروش-آموزش بورس-مدرسه فارکس- شاخص قدرت نسبی RSI-اندیکاتور محاسبه پیوت پونت-اندیکاتور پین بار

شکست روند

اگر ما در چارت قیمت اینجا یک روندی رو رسم کنیم زمانی که این روند شکسته شده اینجا هست یعنی اولین باری که این روند شکسته شده از این کندل هست که توی چارت اینجا میشه ولی اگر نگاه کنیم در خود RSI روی این کندل به ما شکست رو اعلام کرده بوده یعنی ما میتونستیم با همین کندل اقدام به فروش کنیم که اگر کندل رو هم بررسی کنیم میبینیم که کندل Engulf هست Close اون پایین تر از Open قبلی Low اون پایین تر از Low قبلی و کل قبلی رو پوشش داده و حتی High هم بالاتر از High قبلی هست جای مناسبی بوده چرا که تونسته بوده به مناطق بالایی برسه و در این حدود بارها قیمت وقتی رسیده بوده Reaction نشون داده بوده و حرکت کرده.

اشباع فروش-آموزش بورس-مدرسه فارکس-تحلیل تکنیکال- فیلم آموزش بورس و فارکس-دانلود اندیکاتور پین بار-اندیکاتور تشخیص پین بار

پس زمان مناسبی برای فروش بوده و اینجا هم اگر دقت کنیم میبینیم که زمانی که فروش رو اعلام کرده مکان مناسبی بوده که قبلا هم در این قیمت ها اگر به تایم های بالاتر مراجعه کنیم میبینیم شاخص مقاومت نسبی که واکنش رو نشون داده بوده و میتونیم روند ها رو زودتر از اینکه توی چارت نشون بده ببینیم مثلا اگر اینجا روندی رو داشته باشیم و رسم کنیم همین روند رو هم در نمودارها رسم کنیم هیچ شکستی اتفاق نیوفتاده ولی در اینجا اولین جاییه که شکست تکمیل شده یعنی از این منطقه میتونستیم اقدام به خرید کنیم اگر شرایط مناسبی رو داشته در اینجا زمانی که Pull Back کرده برگشت کرده به حدود همین خط رسیده و ما بر اساس نمودار RSI میتونستیم شاخص مقاومت نسبی اینجا با این کندل همر شروع به معاملات Buy بکنیم پس میتونیم همونجور که توی نمودارهامون روند رو میکشیم توی RSI بکشیم و به ما کمک شایانی رو میکنه.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.