انواع گواهی نامه بورسی


***نرخ کارمزد نسبت به این اعلامِ بورس کالا (تصویر فوق) اندکی تغییر کرده است.

مدارک حرفه‌ای؛ فعالان غیرحرفه‌ای

گروه بورس - مجید اسکندری: اگر به دنبال استخدام در بخش‌های مختلف بازار سرمایه بوده‌اید به طور حتم آگهی‌های استخدام را دیده‌اید. همه‌روزه این آگهی‌ها فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریت مالی و حسابداری را به سوی خود فرا می‌خواند اما در این میان، دارا بودن مدارک حرفه‌ای و گواهینامه‌های مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شرط لازم برای ورود به این بخش‌ها عنوان می‌شود. قدر مسلم، هیچ فارغ‌التحصیل مالی، بدون کار عملی در بخش‌های مختلف نمی‌تواند تجربه لازم را کسب کند و تنها با تکیه بر دانش نمی‌توان در بازار مالی موفق بود، اما «سازمان» هم به عنوان نهاد ناظر بازار، مقرراتی را وضع کرده که همه فعالان باید از آن تبعیت کنند.

گروه بورس - مجید اسکندری: اگر به دنبال استخدام در بخش‌های مختلف بازار سرمایه انواع گواهی نامه بورسی بوده‌اید به طور حتم آگهی‌های استخدام را دیده‌اید. همه‌روزه این آگهی‌ها فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریت مالی و حسابداری را به سوی خود فرا می‌خواند اما در این میان، دارا بودن مدارک حرفه‌ای و گواهینامه‌های مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شرط لازم برای ورود به این بخش‌ها عنوان می‌شود. قدر مسلم، هیچ فارغ‌التحصیل مالی، بدون کار عملی در بخش‌های مختلف نمی‌تواند تجربه لازم را کسب کند و تنها با تکیه بر دانش نمی‌توان در بازار مالی موفق بود، اما «سازمان» هم به عنوان نهاد ناظر بازار، مقرراتی را وضع کرده که همه فعالان باید از آن تبعیت کنند. از جمله دارا بودن مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه برای کارکنان بخش‌های اجرایی بازار رییس اداره آموزش و گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس بر این اعتقاد است که دارندگان این مدارک، افراد توانمندی هستند که اگر در محیط کار قرار بگیرند، افراد موفقی خواهند بود، اما یک کارگزار بورس با صراحت از کارآ نبودن این گواهینامه‌ها انتقاد کرده و می‌گوید: فعالیت در بازار به این گواهینامه‌ها نیاز ندارد. گفت‌وگوی خبرنگار ما با این دو کارشناس بازار، به زوایای مختلف این موضوع پرداخته است: معادل‌سازی گواهینامه‌های قدیمی با گواهینامه‌های جدید رییس اداره آموزش و گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس درباره انواع مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه به خبرنگار ما گفت: از سال ۱۳۹۰ و با تغییر سرفصل‌های آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، تعداد آزمون‌ها از ۵ آزمون به ۹ آزمون ارتقا یافت. آزمون‌های قدیم شامل: اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار، اصول مقدماتی بورس کالا، معامله‌گری قراردادهای آتی، تحلیلگری اوراق بهادار و تحلیلگری بورس کالا بود که در حال حاضر با تغییرات به وجود آمده، آزمون‌های جدید شامل اصول بازار سرمایه، معامله‌گری اوراق تامین مالی، معامله‌گری بورس کالا، معامله‌گری ابزار مشتقه، تحلیلگری بازار سرمایه، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار، ارزش‌یابی اوراق بهادار و کارشناسی عرضه و پذیرش است. حمید فروغ‌نژاد افزود: با توجه به مصوبه هیات مدیره «سازمان» گواهینامه‌های قدیمی به صورت زیر معادل‌سازی می‌شوند: (۱) اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار، به دو گواهینامه اصول بازار سرمایه و معامله‌گری اوراق تامین مالی (۲) اصول مقدماتی بورس کالا، به دو گواهینامه اصول بازار سرمایه و معامله‌گری بورس انواع گواهی نامه بورسی کالا (۳) معامله‌گر قراردادهای آتی به معامله‌گری ابزار مشتقه (۴) تحلیلگری اوراق بهادار و تحلیلگری بورس کالا، به تحلیلگری بازار سرمایه بنابر‌این در حال حاضر ۹ نوع گواهینامه حرفه‌ای بازار سرمایه داریم. وی درخصوص تعداد دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار یادآور شد: در حال حاضر تعداد ۸۰۱۳ نفر دارای گواهینامه‌ حرفه‌ای بازار هستند. البته ممکن است تعدادی از این افراد دارای یک یا چند گواهینامه باشند، بنابراین رقم یاد شده نشانگر تعداد افراد نیست، بلکه نشان‌دهنده تعداد گواهینامه‌های اخذ شده است. گواهینامه حرفه‌ای، شرط لازم نه کافی فروغ‌نژاد با اشاره به اهمیت گواهی‌نامه‌های یادشده گفت: در حال حاضر برای دریافت مجوز فعالیت توسط نهادهای مالی تحت نظارت، داشتن افرادی با گواهینامه حرفه‌ای الزامی است، نظیر مجوز سبدگردانی. همچنین تمامی معامله‌گران باید مدرک حرفه‌ای معامله‌گری متناظر با بورس مربوطه را داشته باشند. البته برای مدیران فعال در نهادهای مالی در صورت داشتن برخی مدارک حرفه‌ای، معافیت‌هایی در نظر انواع گواهی نامه بورسی گرفته شده است. رییس اداره گواهینامه‌های حرفه‌ای «سازمان» درخصوص فاصله مدارک یادشده با کار عملی در بورس توضیح داد: دریافت مدارک حرفه‌ای شرط لازم برای فعالیت در حوزه مربوطه نظیر معامله‌گری است و شرط کافی گذراندن دوره عملی و کسب تجربه مربوطه است. فروغ‌نژاد تاکید کرد: این نکته حائز اهمیت است که عمده آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه براساس استانداردهای CFA برگزار می‌شود و از تجارب آنها در این خصوص استفاده شده است. همچنین مدت اعتبار گواهینامه‌ها دو سال است و افراد برای تمدید آنها باید دوره‌های آموزشی را سپری کنند تا هم چنان دانش آنها به روز باقی بماند. وی سپس گفت: در‌خصوص سپری کردن دوره عملی، در حال حاضر معامله‌گران پس از دریافت گواهینامه باید دوره عملی را نزد بورس مربوطه سپری و در صورت موفقیت مجوز ورود به تالار را دریافت می‌کنند. البته در آزمون‌های حرفه‌ای معمولا سوالات حرفه‌ای و کاربردی مطرح می‌شود. مدارکی با اعتبار داخلی فروغ‌نژاد درباره اعتبار مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه در سایر بازارهای مالی دنیا گفت: در حال حاضر این مدارک در بازارهای دنیا پذیرفته نمی‌شود، اما کسانی که در آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه موفق می‌شوند در صورتی که دانش زبان انگلیسی مناسبی داشته باشند، می‌توانند در آزمون‌های حرفه‌ای CFA به راحتی پذیرفته شوند. وی در واکنش به این پرسش که بسیاری از فعالان موفق بازار فاقد مدارک حرفه‌ای هستند. بنابراین آیا لازم نیست در مدارک حرفه‌ای تجدیدنظر شود، پاسخ داد: همان طور که قبلا نیز به آن اشاره شد، داشتن مدارک حرفه‌ای شرط لازم است و شرط کافی داشتن تجربه کافی در این خصوص است. فروغ‌نژاد درباره ضعف نیروهای حرفه‌ای بازار باوجود صدور تعداد زیادی مدارک بازار سرمایه گفت: با توجه به شرایط بازار سرمایه، برای پذیرفته شدن در این آزمون‌ها، شرایط نسبتا ساده است، زیرا معمولا در صورتی که شخص در آزمون اصول بازار سرمایه میانگین بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کل و در هر درس حد نصاب حدود ۲۰ را اخذ کرده باشد، در این آزمون پذیرفته می‌شود، ولی همین حد نصاب‌ها در آزمون‌های حرفه‌ای مانند CFA دو برابر یعنی ۷۰ و ۴۰ درصد است. رییس اداره گواهینامه‌های حرفه‌ای «سازمان» درخصوص ضعف مهارت‌های انواع گواهی نامه بورسی تحلیلی دارندگان مدارک یادشده تصریح کرد: افرادی که مدارکی مانند تحلیلگری بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزش‌یابی اوراق بهادار را دارند، به نظر من افراد توانمندی هستند و در صورتی که در محیط کار قرار بگیرند، مطمئنا افراد موفقی خواهند بود. آزمون‌های متعدد بدون کارآیی یک کارگزار بورس از تنوع مدارک بازار سرمایه ابراز تاسف کرده و گفت: متاسفانه ما در این زمینه با افراط و تفریط مواجه هستیم یک دوره‌ای اصلا آزمونی در بازار سرمایه نبود اما الان برای هر کاری یک مدرک و یک آزمون گذاشته شده است. همایون دارابی افزود: در سطح بین المللی تمام کشورهای پیشرفته یک آزمون چند مرحله‌ای به نام CFA دارند و در سطح کشورهای آسیایی نیز یک آزمون مشابه طراحی شده است. البته این آزمون‌ها برای برخی عملیات خاص و دارای سطوح مختلف برای مسوولیت‌هایی نظیر مدیریت صندوق‌ها و دارایی طراحی شده است. سختی آزمون هم در سطوح ۱ و ۲ در حدی نیست که آمادگی خاصی لازم داشته باشد. وی با انتقاد از برخی آزمون‌های بازار سرمایه گفت: الان برخی امور ساده نظیر معامله‌گری اوراق بهادار که هر کس یک سطح از آن را به صورت آنلاین می‌تواند برای خود انجام بدهد، در بورس نیازمند مدرک است در حالی که پیش از این افراد در تالار حافظ یک آزمون ساده در حد اپراتوری می‌دادند و تمام، اما الان همین کار در دو آزمون انجام می‌شود. بعد از اوراق، آزمون کالا، بعد اوراق مشتقه و احتمالا به زودی بورس انرژی هم به آزمون نیاز خواهد داشت. این کارگزار بورس خاطرنشان کرد: متاسفانه فقط نفس آزمون مهم است وگرنه اصولا باز‌بینی در مطالب و کارآیی آن صورت نمی‌گیرد. درجه اهمیت این مدارک نیز بر عکس همه دنیا بر‌اساس دشواری و مسوولیت افراد کم می‌شود، یعنی یک اپراتور پشت سیستم باید حداقل در دو آزمون قبول شود ولی اعضای هیات مدیره شرکت‌های کارگزاری و حتی برخی از مدیران عامل حتی یک مدرک ساده هم ندارند و در مورد آنها کار به یک مصاحبه حضوری ختم می‌شود. اجبار فارغ‌التحصیلان مالی برای اخذ گواهینامه دارابی درخصوص اعتبار گواهینامه‌های یادشده در بازارهای بین‌المللی تصریح کرد: این آزمون‌ها اگر براساس استاندارد‌های بین‌المللی بود اشکالی نداشت اما این مدارک در خارج از بازار سرمایه حتی در نظام بانکی یا بیمه ارزشی ندارد. از سوی دیگر مدارک دانشگاهی نیز در این مدارک نهفته نیست یعنی یک فارغ‌التحصیل مالی مجبور به طی کردن این امتحان‌ها است در حالی که سطح مدارک قطعا از سطح مدارک ملی دانشگاهی کمتر است، بنابراین افرادی که می‌خواهند در سطح بین‌المللی کار کنند، چاره‌ای جز گرفتن مدارک بین‌المللی ندارند. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که چرا افرادی که موفق به دریافت گواهینامه‌های سازمان شده‌اند، کارآیی لازم را در معامله، تحلیل‌گری و. ندارند؟ گفت: البته همه این گونه نیستند و هستند افرادی که که در دانشگاه وضعیت خوبی داشته و این مدارک را نیز گرفته و موفق هستند ولی این مدارک همانطور که گفتم یک مدرک خاص نیست یعنی کسی براساس دانش خاصی این مدرک را نمی‌گیرد. وی ادامه داد: حتی سوالات این آزمونها گاه بی‌ارتباط با واقعیت بازار است مثلا درباره قیمت‌گذاری آپشن یا اوراق قرضه سوال می‌شود که ما در بازارمان نداریم حتی مجوز شرعی هم برایش ممکن است نداشته باشیم. یا مثلا از برات سوال می‌آید که پدر بزرگ ما هم سنش به دوره برات قد نمی‌دهد. یا از شرکت مرکب تضامنی مسوولیت محدود سوال می‌شود که حتی در اداره ثبت هم منقرض شده است. دارابی با انتقاد از سیستم آموزشی گفت: مدرک گرایی افت ساختار عملی و علمی کشور است و در همه جا هم این گونه است ما متاسفانه نظام آموزشی صحیحی نداریم و فکر می‌کنیم مدرک به فرد، تجربه و علم می‌دهد. نقل است زمانی که محمود افغان، اصفهان را تصرف کرد برای یکی از دوستانش منصب قاضی القضاتی را در نظر گرفت. به او گفتند که این سمت سواد می‌خواهد و این فرد سواد ندارد، گفت یک حکم سواد هم برایش فراهم کنید. ضرورت تجربه برای کار در بازار این کارگزار بورس درخصوص ارتباط گواهینامه‌های حرفه‌ای و تجربه کار عملی در بورس توضیح داد: یک تحلیلگر با گرفتن مدرک تحلیلگر نمی‌شود بلکه با تجربه و ممارست می‌تواند تحلیلگر شود و همین مساله است که در آزمون‌های بورس لحاظ نمی‌شود یعنی ممکن است فردی امسال لیسانس حسابداری یا مالی بگیرد بعد در حد امتحان کارشناسی ارشد هم ممکن است فردی تمام آزمون‌ها را بتواند قبول شود، ولی آیا تجربه کافی دارد؟ آیا برای فضای پر استرس کارگزاری آمادگی دارد؟ اصولا آیا یک مدیر کارگزاری می‌تواند به صرف داشتن این مدارک به کسی اعتماد کند؟ این مباحث خیلی عمیق است. دارابی در واکنش به این پرسش که آیا بهتر نیست، مدارک بازار سرمایه کاربردی شود به این معنی که گذراندن دوره عملی هم به آن اضافه شود و از حالت تئوری صرف دربیاید، پاسخ داد: باید دید آیا این مدارک اصلا لازم است؟ یک کارگزاری آیا به اندازه بانک اهمیت دارد؟ یا به اندازه شرکت بیمه. پس چرا برای کار در آنها آزمون و یک تشکیلات عریض و طویل لازم نیست؟ ببینید گاهی ما خیلی یک موضوع را پیچیده می‌کنیم. اصولا به غیر از مدیران یک شرکت کارگزاری چه کسی می‌داند چه نیرویی به درد آنها می‌خورد؟ ما خیلی نباید در مسائل اجرایی شرکت‌های بازار سرمایه دخالت کنیم. بلکه مدیریت‌ها را باید از نظر سوابق و مدارک چک کرد ولی حتی این کار در بانک‌ها تنها براساس تجربه است یعنی بانک مرکزی می‌گوید عضو هیات مدیره سه نفره‌شان ۱۰سال سابقه داشته باشند. این شرط منطقی هم هست ولی در حال حاضر ما در شبکه کارگزاری افرادی را داریم که یک روز هم سابقه کارگزاری نداشته و مدیرعامل شده‌اند. کانون کارگزاران، نهاد تشریفاتی وی تصریح کرد: این روند باید بازنگری شود، به شرکت‌ها اجازه تربیت نیروهای مخصوص خودشان داده شود و در نهایت تمرکز روی مدیریت‌ها باید تشدید شود متاسفانه مشکل اساسی در شبکه کارگزاری را همین مدیران بی‌تجربه ایجاد می‌کنند نه کارکنان باسابقه شرکت‌های کارگزاری. دارابی درباره دلایل ضعف نیروهای حرفه‌ای به ویژه در بخش تحلیل باوجود افراد دارای گواهینامه گفت: نقطه ضعف اصلی در حال حاضر نبود یک انجمن صنفی برای کارگزاران است متاسفانه کانون کارگزاران تنها یک نهاد تشریفاتی و شاید هم انتفاعی برای حفظ یک انحصار غیر‌منطقی است. وی تاکید کرد: این کانون اصولا می‌توانست نقش موثری در بازار داشته باشد و می‌توانست نقش مهمی را در آموزش و تربیت نیروها ایفا کند. هر چند که در نهایت روزی می‌رسد که ما هم جهانی شویم و با کنار گذاشتن تلاش بیهوده از اختراع مجدد چرخ دست برداریم و همان مدارک cfaو ciia را برای سمت‌های مهم مد نظر قرار دهیم.

استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار

اخبار و استخدام‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به محض اعلام توسط مراجع رسمی در این صفحه اطلاع رسانی میگردد. بدیهی میباشد شما با مراجعه روزانه به این صفحه میتوانید علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام های سازمان بورس و اوراق بهادار ، آشنایی با سوالات و منابع مطالعاتی استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار و منابع مصاحبه استخدامی، در جریان استخدام جدید نیز قرار بگیرید. در ادامه با کلیک بر روی هر لینک فهرست مطالب به بخش مربوطه هدایت میشوید.

خبر ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ - استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تکمیل نیروی انسانی و جذب نیروی متخصص اقدام به برگزاری آزمون استخدامی در رشته‌های زیر می‌نماید:

لینک ها و صفحات مرتبط با ثبت نام در آزمون

 • متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۱ می‌توانند با مراجعه به صفحه شرایط آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرایط دقیق ثبت نام در آزمون را بررسی نمایند.
 • جهت آمادگی برای شرکت در آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانید از منابع و سوالات مفید موجود در این صفحه و یا سوالات رایگان موجود در صفحه سوالات و منابع آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده کنید.
شرایط عمومی، اختصاصی و لینک ثبت‌نام در آزمون
 • عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام
 • دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
 • آشنایی به زبان انگلیسی بر اساس معیارهای سازمان
 • تسلط بر رایانه و مهارتهای ICDL
 • متولد سال ۱۳۶۹ و پس از آن
  برای مطالعه تمام جزئیات شرایط استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار به صفحه «شرایط استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار » مراجعه نمایید.

برای مطالعه تمام جزئیات شرایط استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار به صفحه «شرایط استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار » مراجعه نمایید

کاربران گرامی، جهت ثبت نام در آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۱ از طریق کلید زیر اقدام نمایید.

آخرین اخبار استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار

تنها داوطلبانی که در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری از رشته‌های قید شده در اطلاعیه شماره ۱ فارغ التحصیل شده‌اند امکان شرکت در آزمون را خواهند داشت. در صورت عدم تطابق مدرک تحصیلی با رشته مورد نظر در هر مرحله از فرآیند آزمون و استخدام حضور داوطلب کن‌لم‌یکن تلقی شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

جهت دسترسی به آخرین وضعیت استخدام‌های جدید و در جریان دولتی در سال ۱۴۰۱، به صفحه استخدام‌های جدید و درجریان مراجعه نمایید

چگونگی استخدام شدن در سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به منظور ایجاد محیطی امن جهت معاملات بورسی و اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است. افزایش سهم بازارسرمایه در تامین مالی شرکت‌های فعال اقتصادی، به کارگیری رویه‌های قانونی برای حفظ سلامت معاملات بورسی، گسترش بازار سرمایه با استفاده از ابزار فناوری، توسعه دسترسی به بازار سرمایه با کمک ابزار فناوری و. از جمله اهداف تشکیل بورس اوراق بهادار کشور است.

متقاضیان محترم شرکت در آزمون استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند پس از بررسی شرایط و مدارک لازم برای استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار که در دفترچه استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داده شده است، جهت ثبت نام در در تهران و کل کشور اقدام نمایند. کاربران سایت «ای استخدام» می توانند برای دریافت نمونه سوالات استخدامی و مصاحبه سازمان بورس مرتبط به بخش منابع مطالعاتی این صفحه مراجعه نمایند و جهت ثبت نام در این آزمون مراحل ثبت نام را طی نمایند.

هر گونه استخدام تحلیلگر بورس، کارشناس بورس، کارآموز بورس و یا استخدام در کارگزاری بورس در همین صفحه اطلاع رسانی می شود و کاربران سراسر ایران می توانند در استخدام بورس شرکت کنند و بعد از مطالعه شرایط استخدام بورس نسبت به ثبت نام استخدام بورس و اوراق بهادار سال ۱۴۰۱ اقدام کنند.

داوطلبان برای ثبت نام آزمون استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانید بعد از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی استخدام اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند

منابع و سوالات مفید برای استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار
منابع مطالعاتی برای مصاحبه استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار

در این بخش تمام منابع مطالعاتی برای مصاحبه آزمونهای استخدامی شامل مصاحبه عقیدتی و سیاسی، روانشناختی، تخصصی و . گردآوری شده است. شما میتوانید با مراجعه به هر لینک مورد نظر مطالب موجود را مطالعه نمایید.

لینکهای مفید و کاربردی برای استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار

در این بخش به منظور دسترسی بهتر، صفحات مهم و کاربردی لیست شده است شما میتوانید در صورت نیاز به هر صفحه بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

آرشیو مطالب پیشین

آرشیو مطالب پیشین و سالهای گذشته مربوط به استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در این قسمت لیست شده است، لطفا در صورت تمایل به مطالعه از پیوست های مربوط به سال مورد نظر خود استفاده بفرمایید

سوالات متداول

برای دریافت آخرین اخبار و اطلاع از آگهی های استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

ثبت نام آزمون استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار از ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ شروع شده است

برای مشاهده آخرین شرایط استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده رشته‌های تحصیلی می توانید به صفحه شرایط استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایید

انواع گواهی نامه بورسی

به زبان ساده، گواهی سپرده همان قبض انبار است، یعنی شما که دارای زعفران هستید می توانید با مراجعه به انبارهای مورد تایید بورس، زعفران خود را تحویل دهید و یک قبض یا گواهی سپرده زعفران دریافت کنید. نکته مهم این است که شما می توانید با طی مراحل، زعفران خود را – بااستفاده از گواهی انبار موجود- در بورس به فروش برسانید. بعد از آن، هر کس گواهی سپرده را در اختیار داشته باشد مالک زعفران موجود در انبار است. نکته مهم دیگر اینکه این گواهی، بارها و بارها قابل معامله است. مثلا هم اکنون که معاملات به صورت آنلاین انجام می شود، فرد خریدار می تواند در یک روز چند بار یک گواهی را خرید و فروش کند.

تصویر زیر به طور خلاصه نکات کلیدی گواهی سپرده را شرح می دهد:

آشنایی با گواهی سپرده زعفران

آشنایی با گواهی سپرده زعفران

نکات مهم

1- بعد از تحیل زعفران به انبار، محصول شما موردآزمایش قرار گرفته و دسته بندی می شود؛ نگین، سرگل، پوشال مرغوب، پوشال معمولی، دسته و … که قیمت ها متفاوتی دارند و در نماادهای متفاوت دسته بندی و معامله می شوند.

2- برای ملاحظه نمادهای فعال فعلی زعفران در بورس به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بروید و در قسمت بالا سمت چپ گزینه جستجو را انتخاب و عبارت زعفران را جستجو کنید.

3- برای شرکت در معاملات گواهی سپرده، نیازی به دریافت کد بورسی مخصوصی نیست، بلکه صرفا کافی است کد بورسی معمولی (کد سهام) داشته باشید. لذا سختی های حضور در معاملات آتی را ندارد.

4- ساعات معاملات گواهی ها از 9:30 تا 15:30 شنبه تا چهارشنبه است و دامنه مجاز نوسان قیمت هم 3 درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل است.

5- کارمزد معاملات، در مجموع حدود 0.5 درصد است که از خریدار و فروشنده اخذ می شود.

***نرخ کارمزد نسبت به این اعلامِ بورس کالا (تصویر فوق) اندکی تغییر کرده است.

انبارهای بورسی گواهی سپرده زعفران

تصویر زیر فهرست و آدرس انبارهای بورسی را نشان میدهد. برای تحویل زعفران و فروش آن از طریق بورس، لازم است به این انبارها مراجعه کنید:

برای ملاحظه آخرین به روزرسانی ها درباره تعداد و ظرفیت انبارها به سایت بورس کالا بروید:

فهرست انبارهای زعفران

کارمزد پذیرش

کشاورزان برای گواهی کردن محصول خود و امکان فروش آن در بورس، باید محصول را به انبار تحویل بدهند. انبار مجاز است حداکثر 3 گرم از زعفران را برای تست بردارد. علاوه بر آن انجام تست هزینه هایی دارد که در جدول زیر آمده است. علاوه بر آن، هزینه انبارداری به میزان روزانه 10 ریال به ازای هر گرم زعفران (30 هزار تومان در ماه بابت هر کیلوگرم) نیز از شما اخذ خواهد شد. تعداد روزهای برای محاسبه هزینه انبارداری به این صورت محاسبه می شود؛ از روزی که محصول تحویل و پذیرش شده است تا روزی که در بورس به فروش برسد. بعد از آن کارمزد بر عهده خریدار خواهد بود. این مبلغ (هزینه انبارداری) توسط بورس از وجه معامله کسر شده و به حساب انباردار واریز می شود.

دریافت کد بورسی برای معامله گواهی سپرده زعفران

گواهی سپرده زعفران با کدهای بورسی معمولی ( که با آن سهام معامله می شود) قابل خرید و فروش است. لذا کافی است به یکی از کارگزاری ها مراجعه کرده و درخواست کد بورسی کنید. معمولا طی چند روز کد بورسی برای شما صادر می شود.

همچنین می توانید از طریق برخی کارگزاری ها به صورت آنلاین ثبت نام کرده و فرآیند دریافت کد بورسی را آغاز کنید. مثلا لینک زیر مربوط به کارگزاری فارابی است که می توانید از طریق ان ثبت نام کنید. مدارک مربوطه را اماده داشته باشید تا در مراحل مختلف ثبت نام بارگذاری کنید.

فرآیند دریافت کد بورسی به صورت آنلاین

اطلاعات بیشتر

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره گواهی سپرده می توانید:

1- با سایت بورس کالا بروید و برگه بازارها، بخش بازارهای مالی، گواهی سپرده کالایی را انتخاب کنید. یا اینکه مستقیما اینجا را لمس کنید.

2- فایل آموزشی بورس کالا، درباره این قراردادها را که در بهمن 1396 تدوین شده را دانلود کرده و مطالعه نمایید:13961119 – آشنایی با گواهی سپرده زعفران

3- پاسخ به 20 سوال درباره معاملات گواهی سپرده را دریافت کرده و مطالعه کنید:پاسخ به 20 سوال درباره گواهی سپرده

4- مشخصات انواع زعفران در قرارداد گواهی سپرده را مطالعه کنید:مشخصات کیفی انواع زعفران در گواهی سپرده

5- برای آشنایی با روند قیمت ها و تحلیل بازار هم می توانید از بخش تحلیل ها در دنیای زعفران استفاده کنید

معرفی 5 تا از بهترین کلاس های آموزش بورس و سهام در ایران

کلاس های آموزش بورس

در این مطلب به کمک یک سری معیار و نظرات کاربران و جستجوهای مختلف، 4 تا از بهترین کلاس های آموزش بورس و سهام در شهرهای مختلف ایران و عمدتا تهران را انواع گواهی نامه بورسی به شما معرفی می کنیم.

ما بعنوان نمونه 10 درس بسیار مهم آموزش نحوه سرمایه گذاری در بورس به زبان ساده (فیلم فارسی) را به شما نمایش دادیم. اما در اینجا می خواهیم بهترین کلاس های آموزش بورس و سهام در ایران را معرفی کنیم. این کلاس ها را ما با معیارهای مختلفی انتخاب کرده ایم هر چند ممکن است بهترین کلاس ها نباشند ولی جزو بهترین ها هستند. معیارهای ما عبارتند از:

 • کیفیت و تجهیزات کلاس ها
 • مهارت اساتید کلاس ها
 • قیمت کلاس ها و تناسب آن با امکاناتی که دریافت می کنید
 • تنوع مهارت ها و آموزش ها
 • اعتبار مدرک ارائه شده و آموزشگاه
 • نظرات کاربران مختلف در فضای مجازی

1- کلاس های آموزشی تالار بورس

کلاس های آموزش بورس و سهام 3

اگر شما جز افرادی هستید که وارد بازار بورس و سرمایه گذاری در آن شده اید و دنبال محلی برای رفتن به یک دوره آموزش بورس ، یک کلاس آموزش بورس هستید این کلاس ها برای شما مناسب است. این دوره شامل دوره وکلاس آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته در بازار بورس و و دوره و کلاس آموزش تحلیل بنیادی کاربردی مقدماتی و پیشرفته در بازار سهام ایران است.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در انواع گواهی نامه بورسی بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

این آموزشگاه فقط در تهران (خیابان سید جمال) شعبه دارد و ظاهرا مدرک دیجیتال دائمی قابل استعلام ارائه می کند.

اطلاعات بیشتر و وب سایت این آموزشگاه

2- کلاس های اماکو باهمکاری سهام یاب

کلاس های آموزش بورس و سهام2

ویژگی مهم دوره های آموزشی اماکو، آموزش و مشاوره در زمان تدریس توسط اساتید دوره ها می باشد که عملا دانشجو را در محیطی واقعی قرار میدهد و برخلاف کلاسهای غیر استاندارد تنها محدود به مثال های جزواتی نیست.

با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت اطلاع رسانی بورس تهران دانشجویان از هر سطحی از دوره (مقدماتی و پیشرفته) میتوانند وارد کلاسهای آموزشی شوند و بر حسب نیاز خود و ضمن دریافت مشاوره، نسبت به شرکت در کلاسها اقدام نمایند.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

این آموزشگاه در تهران (بلوار آفریقا) شعبه دارد و مدرک هم ارائه می کند.

اطلاعات بیشتر و وب سایت این آموزشگاه

خیلی راحت و بدون نیاز به کلاس، با استفاده از این بسته خودآموز بورس و سهام را بصورت اصولی و علمی بیاموزید. بهتر از هر کلاس دیگری! (کلیک کنید)

3- کلاس های مجتمع فنی تهران

کلاس های آموزش بورس و سهام

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران با تکیه بر دانش و تجربه تخصصی اساتید حرفه ای خود در زمینه آموزش های علوم بورسی موفق به برگزاری دوره های تخصصی و جدید در این حوزه شده است که هدف، آموزش علمی و عملی نحوه تجزیه و تحلیل و سرمایه گذاری در بازارهای مالی است، به نحوی که با تلفیق علم و دانش و هنر سرمایه گذاری راه را برای موفقیت و کسب سود در این وادی برای دانشپذیران محترم مهیا سازد. در این راستا، علاقمندان می توانند با گذراندن۴ دوره متفاوت از سطح کاملا مبتدی تا سطح حرفه ای پیش بروند. به این معنا که پس از گذراندن۴ دوره دانش لازم و کافی برای رسیدن به موفقیت در سرمایه گذاری در بورس را فرا خواهند گرفت.

مجتمع فنی تهران در اکثر شهرستان ها و همچنین تهران شعبه دارد و به راحتی می توانید در کلاس ها حضور پیدا کنید و مدرک معتبر دریافت کنید.

اطلاعات بیشتر و وب سایت این آموزشگاه

4- کلاس های کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار

کلاس های آموزش بورس و سهام1

اینجا جایی است که خود بورس حضور دارد! کلاس ها با حضور بهترین اساتید برگزار می شود ولی ممکن است هزینه کلاس ها برای تان زیاد باشد.

 • دوره های عمومی بازارسرمایه
 • سمینارهای تخصصی
 • سمینار ها و دوره های مجازی (آنلاین)
 • دوره آموزشی ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه
 • دوره های ویژه مشمولین قبولی مشروط به تکدرس
 • دوره آموزش کاربردی نظارت و کنترل داخلی شرکتهای کارگزاری
 • و … .

این آموزشگاه فقط درتهران شعبه دارد ولی مدرک آن کاملا معتبر است.

اطلاعات بیشتر و وب سایت این آموزشگاه

5- در شهرهای بزرگ

 • در اصفهان: آتی سرمایه (آدرس: چهارباغ بالا، مجتمع تجاری کوثر، فاز1 – شماره تماس: 03136205248)
 • در مشهد: کالج تی بورس (آدرس سایت -جانباز ۵/۱، برج مروارید گوهرشاد، طبقه ۸، واحد ۶ – شماره تماس: 37058814)
 • در شیراز: کالج تی بورس (آدرس سایت– آدرس: تقاطع ستارخان و مطهری، ساختمان خضرا ۲ ، طبقه همکف – شماره تماس: 36493819)
 • در تبریز: آموزش منطقه ای (آدرس: باغ شمال، ارتش جنوبی – شماره تماس: 04135427621)
 • در یزد: کارگزاری مفید یزد ( آدرس: بلوار شهید منتظر قائم – شماره تماس:03536289722)
 • در کرج: بورسیران (بین بوستان ۴و۵،نرسیده به مطهری، بلوار جمهوری– شماره تماس:34442115)
 • در قم: کارگزاری مفید (آدرس: خیابان دورشهر، میدان رسالت، ابتدای کوچه ۳۱، پلاک ۶۶، – شماره تماس:02537840234)
 • در اهواز: مجتمع چمران (آدرس سایت- آدرس: کیانپارس خیابان اصلی (بلوار چمران) نبش 11 غربی ساختمان دندانپزشکی– تماس:۰۹۰۵۱۸۰۵۲۶۸)
 • در همدان: بورس همدان (آدرس: روی نقشه گوگل (کلیک کنید) – شماره تماس:08138281640)

بطور کلی

اگر در شهرستان هستید و نمی توانید به تهران رفت و آمد کنید، پیشنهاد ما کلاس های مجتمع فنی هست. اگر در تهران هستید و با قیمت کلاس ها مشکلی ندارید، آموزشگاه کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و در غیر این دو صورت، دو آموزشگاه دیگر را پیشنهاد می کنیم. ضمنا اگر وقت یا هزینه کلاس را ندارید، از بسته های آموزشی ما استفاده کنید و صفرتاصد بورس را قورت دهید!

شما هم اگر آموزشگاه برگزار کننده آموزش بورس و سهام خوبی در شهر خود می شناسید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا لیست بالا را کامل تر کنیم.

منظور از کد گواهینامه نقل و انتقال سهام چیست؟ نحوه مشاهده و دریافت کد نقل و انتقال

آیا بورس قمار است؟ حکم شرعی و نظرات مراجع درباره حلال و حرام درآمد بورس

منظور از کد گواهینامه نقل و انتقال سهام بورس چیست؟ این روزها بسیاری از کاربران از ما سوالاتی درباره کد نقل و انتقال سهام می پرسند که تصمیم گرفتیم در این مقاله به این موضوع رسیدگی کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.

منظور از کد گواهینامه نقل و انتقال سهام چیست؟

کد گواهینامه نقل و انتقال سهام چیست؟

در سال های گذشته اگر اقدام به خرید سهام شرکت ها در بورس و فرابورس می کردید یک برگه از طرف کارگزاری به شما ارائه می شد که حاوی مشخصات شما و سهم خریداری شده شما بود.

در این برگه در واقع گواهی شده بود که شما چه تعداد سهم از چه نمادی را خریداری کرده اید.

برای خرید و فروش و نقل و انتقالات سهام به این برگه نیاز داشتید.

یک نمونه از این گواهینامه نقل و انتقال سهام را می توانید در اینجا مشاهده کنید:

کد گواهینامه نقل و انتقال سهام چیست؟

در روز های گذشته بسیاری از فعالین بورس برای افزودن سهام های خریداری شده از طریق پذیره نویسی ها و یا انتقال سهام های قدیمی به پرتفوی کارگزاری ها به مشکل این کد برخورد کرده اند که این مقاله با هدف شفاف سازی بیشتر نوشته شده است.

اما منظور از کد گواهینامه نقل و انتقال سهام چیست؟

در برگه های سهام قدیمی و چاپی که به خریداران ارائه می شد در گوشه سمت چپ یک “شماره گواهینامه” وجود دارد که این شماره همان کد مورد نظر است.

لازم به ذکر است در برگه گواهی سهام های دانلودی ممکن است این کد برای شما درج نشده باشد که مسئله مهمی نیست.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.