انواع تراکنش ها


۲.۵ میلیارد تراکنش الکترونیک در یک ماه /۴۸۷ میلیون تراکنش زیر ۵ هزار تومان

۲.۵ میلیارد تراکنش الکترونیک در یک ماه /۴۸۷ میلیون تراکنش زیر ۵ هزار تومان

نگاهی به آمار تراکنش‌های الکترونیک در مردادماه نشان می‌دهد تعداد و رقم تراکنش‌ها رو به کاهش است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بر اساس گزارش‌های ماهانه شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارتی (شاپرک) در مرداد ماه امسال، تعداد تراکنش‌های با مبلغ زیر ۵۰,۰۰۰ ریال در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با ۴۸۶,۹۹۸,۴۲۵ عدد تراکنش بوده است.

همچنین تعداد تراکنشهای با مبلغ بین ۵۰,۰۰۱ ریال و ۲۵۰,۰۰۰ ریال برابر با ۸۰۹,۰۹۶,۳۵۸ عدد تراکنش بوده و کل تعداد تراکنش‌های با مبلغ بالای ۲۵۰,۰۰۱ ریال برابر با ۶۷۶,۱۶۴,۶۶۴ عدد تراکنش می‌باشد.

درگاه کارتخوان فروشگاهی

بر اساس دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی می‌توان بیان نمود انواع تراکنش ها که بیش از ۹۰ درصد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ کمتر از ۵ میلیون ریال می‌باشد.

درگاه پرداخت اینترنتی

دامنه مبلغی تراکنشهای انجام شده توسط ابزار پذیرش اینترنتی, مبین آن است بیشترین تعداد تراکنشها در ازه ۵۰,۰۰۱ تا ۱۵۰,۰۰۰ ریال قرار گرفته‌اند و این بازه ۳۵/۴۴ درصد از کل تراکنش‌ها را در بر می‌گیرد. در این ابزار پذیرش حدود ۷۸/۵۸ درصد کل تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۲۵۰,۰۰۰ هزار ریال هستند.

درگاه موبایل

در دامنه مبلغی تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی شرایط کاملاً متفاوت با ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی بوده است, به نحوی که ۴۵/۵۹ درصد مجموع تراکنشها دارای مبلغ کمتر از ۲۰,۰۰۰ ریال و ۶۸/۸۶ درصد تراکنشها دارای مبلغ کمتر از ۵۰,۰۰۰ ریال بوده‌اند.

با توجه با استفاده عموم جامعه از کارتهای شارژ با مبلغ در حدود ۵۰,۰۰۰ ریالی و همچنین اقبال فراوان ابزار پذیرش موبایلی به منظور تهیه کارتهای شارژ اپراتورهای مختلف, می‌توان حضور حداکثری تراکنش‌های موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از ۵۰,۰۰۰ ریال را توجیه نمود.

نکته قابل توجه در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه توسط ابزار پذیرش موبایلی، اعمال محدودیت سقف مبلغی ۲ میلیون ریالی می‌باشد.

قدرت خرید مردم چقدر تغییر کرد؟

نسبت دهکی در مقایسه نقطه به نقطه رشد ۹۶/۳۰- درصدی و در قیاس ماهانه نیز رشد ۴/۴۷- درصدی داشته است. در قیاس ماهانه, متوسط مبلغی تراکنشهای دهک دهم رشد ۲/۵۲- درصدی و متوسط مبلغی دهک اول نیز رشد ۲/۰۴ درصدی را تجربه نموده است که در نهایت منجر به رشد ۴/۴۷- درصدی نسبت متوسط قیمت دهک دهم به دهک اول شده است در قیاس ماهانه شده است.

شارژ تلفن همراه، بازیگر اصلی شبکه پرداخت الکترونیک

به نظر می‌رسد که از ابزار کارتخوان فروشگاهی و نیز ابزار پذیرش موبایلی به طور عمده برای خرید کارتهای شارژ تلفن همراه اعتباری نیز استفاده می‌شود.

به طوری که بیشترین تعداد تراکنش از نوع خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه صورت گرفته توسط کارتخوان فروشگاهی, خرید کارت شارژ ۲۰,۰۰۰ ریالی بوده است که به طور متوسط ۳۰ درصد انواع تراکنش ها تراکنشهای این ابزار (دو دهک قیمتی) را در بر می‌گیرد و ۱۰ درصد تراکنشهای این خدمت (یک دهک قیمتی) با مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریالی انجام گرفته است.

این در حالی است که به طور متوسط ۱۰ درصد تراکنشهای این خدمت ( یک انواع تراکنش ها دهک قیمتی) در ابزار پذیرش موبایلی با مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریالی انجام شده است.

به عبارتی این طور به نظر می‌رسد که به طور متوسط حداقل ۴۰ درصد تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی و ۱۰ درصد تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی مربوط به خرید کارت شارژ تلفن همراه اعتباری بوده است. مقایسه متوسط مبالغ هر دهک مبین آن است که در دهکهای پایانی اختلاف متوسط مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی با دو ابزار دیگر در خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه قابل ملاحظه است.انواع تراکنش ها

از جمله علل بیشتر بودن متوسط مبلغ دهکهای مختلف در ابزار پذیرش اینترنتی, استفاده اکثر نهادهای متولی دریافت مالیات و عوارض از درگاههای اینترنتی می‌باشد.

کارت کدام بانک بیشتر استفاده می شود؟

*بالاترین سهم تعدادی از تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکهای “ملت",”ملی ایران",”کشاورزی” و” صادرات ایران”

*بالاترین سهم تعدادی از تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی به بانکهای"ملی ایران”,” ملت”,”پارسیان”, و ”کشاورزی"

*بالاترین سهم تعدادی از تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی به بانکهای”ملت",”آینده",” ملی ایران”و”پارسیان"

*بالاترین سهم مبلغی از تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکهای”ملت",”صادرات ایران",”ملی ایران" و”کشاورزی"

* بالاترین سهم مبلغی از تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی به بانکهای”ملت"," سامان”,”پارسیان"و" شهر”

*بالاترین سهم مبلغی از تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی به بانکهای”ملت",” آینده”,” ملی ایران”و” سامان” تعلق گرفته و این بانکها به ترتیب در مکانهای اول تا چهارم جای گرفته‌اند.

به طور متوسط در مرداد ماه ۱۳۹۸, بانک‌های پذیرنده با ۲/۵۸ درصد رشد مثبت نسبت به ماه گذشته (تیر ۹۸) میزان ۱۱۹ ریال از هر صدهزار ریال مبلغ جذب شده را به عنوان کارمزد پرداخت کرده‌اند که در میان بانک‌های پذیرنده, بانک”صنعت و معدن" با مبلغ ۲۲ ریال از هر صدهزار ریال مبالغ جذب شده کمترین و بانک”پارسیان" با مبلغ ۱۹۸ ریال بیشترین مبلغ کارمزد را به ازای هر ۱۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ جذب شده, پرداخت کرده‌اند.

با توجه به اینکه عامل مؤثر در پرداخت کارمزد تراکنش های خرید, هم تعداد تراکنش ها و هم بازه مبلغی تراکنش ها هستند, به نظر می‌رسد که بانک هایی که نسبتِ کمترِ کارمزد به ازای هر ۱۰۰.۰۰۰ ریال تراکنش داشته‌اند, متوسطِ مبلغیِ بالاتری به ازای هر تراکنش نسبت به سایر بانکها را تجربه کرده اند یا به عبارتی مبلغ تراکنش بیشتری به ازای تعداد تراکنش مشابه با سایر بانک ها, از پذیرندگان خود دریافت کرده‌اند.

اختلاف متوسط کارمزد پرداختی بین بانک با کمترین و بیشترین متوسط, ۹ برابر است.

یعنی بانک” پارسیان " به نسبت هر ۱۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ تراکنش خرید جذب شده ۹ برابر بانک” صنعت و انواع تراکنش ها معدن " کارمزد پرداخت کرده است.

بنابراین بانکهایی مثل” پارسیان ",” قرض الحسنه رسالت ",”اعتباری توسعه " و” اعتباری کوثر مرکزی" در این ماه در فرآیند بازاریابی و نصب ابزار برای صاحبان حساب, اثربخش‌تر عمل نموده‌اند.

در بررسی تعداد و مبلغ تراکنشهای مرداد ماه انواع تراکنش ها ۱۳۹۸ مشخص گردید تعداد تراکنش به ازای مجموع ابزارهای پذیرش ۲,۳۵۶ میلیون تراکنش بوده که این تعداد تراکنش مبلغ ۲,۶۱۷ هزار میلیاردی را در پی داشته است.

در این ماه سهم تعدادی و مبلغی تراکنشها به ترتیب رشد ۰/۶۲ و۱/۱۱- درصدی را نسبت به ماه گذشته تجربه نموده است. مجموع ابزارهای پذیرش در مرداد ماه ۱۳۹۸ با رشد ۱/۴۴ درصدی به نزدیک به ۹,۷۵۴ هزار ابزار رسیده است

که از این تعداد ۷۷/۶۳ درصد سهم بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی, ۱۰/۰۴ درصد سهم ابزار پذیرش اینترنتی و ۱۲/۳۳ درصد نیز سهم ابزار پذیرش موبایلی می‌باشد. بیشترین سهم از مجموع تراکنشهای مرداد ماه ۱۳۹۸ با ۸۸/۱۲ درصد متعلق به ابزار کارتخوان فروشگاهی و به لحاظ سرویس نیز بیشترین سهم در اختیار خدمت خرید کالا و خدمات با ۸۳/۶۶ درصد مجموع تراکنش‌ها می‌باشد. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی ۱۴۰, هر ابزار پذیرش موبایلی ۱۱۹ متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی ۲۷۴ تراکنش می‌باشد و این در حالی است که متوسط مبلغی هر تراکنش ابزارهای پذیرش موبایلی و اینترنتی به ترتیب ۰/۰۶ و ۱/۷۵ میلیون ریال و در ابزار کارتخوان فروشگاهی ۱/۱۴ میلیون ریال می‌باشد.

درصد تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی معادل ۴۸۶,۹۹۸,۴۲۵ تراکنش در بازه مبلغی ۱ تا ۵۰,۰۰۰ ریال, ۳۸/۹۷ درصد تراکنشها معادل ۸۰۹,۰۹۶,۳۵۸ تراکنش در بازه مبلغی ۵۰,۰۰۱ تا ۲۵۰,۰۰۰ ریال و مرداد ۱۳۹۷ درصد معادل مرداد ۱۳۹۸ تراکنش دارای مبلغ بیش از ۲۵۰,۰۰۱ ریال می‌باشند.

انواع خرابی در پایگاه داده و راه‌های مقابله با آن‌ها

به طور انواع تراکنش ها کلی، خرابی‌های پایگاه داده متأثر از ۵ نوع خطای کلی است که می‌توان آنها را به ۵ دسته تقسیم کرد:

انواع خرابی در پایگاه‌داده و راه‌های مقابله با آن‌ها

۱- خطای رسانه Media Failure

خرابی سخت‌افزار یا حذف فیزیکی فایل‌ها از روی رسانه و یا هر مورد دیگری که منجر به عدم دسترسی به همه یا بخشی از ساختار فیزیکی پایگاه داده شود، خطای رسانه به حساب می‌آید. در مواجهه با این خطا، باید قبل از وقوع حادثه، استراتژی‌ مناسبی جهت تهیه و نگهداری نسخه‌های پشتیبان اتخاذ شود و همینطور به منظور محافظت از فایل‌های حیاتی و ضروری، باید پیکربندی پایگاه داده به صورت مناسبی صورت بگیرد.

۲- خطای کاربری User Error

اجرای یک دستور نادرست یا ناخواسته توسط کاربر، می‌تواند منجر به بروز خطای کاربری شود و متأسفانه در بعضی از موارد می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متوجه پایگاه داده کند. به عنوان مثال، در زمان اجرای یک دستور «به‌روزرسانی update»، اگر شرط لازم برای اجرای دستور

فراموش شود، تعدادی رکورد به صورت ناخواسته و با مقادیر نادرست تغییر می‌کند و خطای کاربری رخ می‌دهد.

از آنجا که این خطاها عموماً به صورت سهوی به وجود می‌آیند، جلوگیری از وقوع آنها اغلب غیرممکن یا بسیار دشوار می‌باشد. هرچند که با تخصیص دسترسی‌های مناسب و آموزش‌های لازم می‌توان وقوع آنها را به حداقل رساند.

استفاده از امکان Flashbackدر پایگاه داده اوراکل، می‌تواند امکان بازگرداندن وضعیت به زمانی قبل از تغییرات در گذشته را فراهم کند و علاوه بر آن می‌توان از ابزارهای دیگری مانند Log Miner نیز برای رفع برخی ایرادات استفاده کرد.

انواع خرابی در پایگاه‌داده و راه‌های مقابله با آن‌ها

۳- خطای پردازش Process Errors

این مشکلات اغلب موردی و تصادفی هستند و علت وقوع آنها مشخص است. اما در صورت وقوع آنها به صورت مکرر، باید آن را ریشه‌یابی نمود و علت وقوع آن را برطرف کرد. اطلاعات مندرج در Alert Log معمولاً برای شناسایی علت این اشکال‌ها، انواع تراکنش ها مفید واقع می‌شود. در برقراری ارتباط، امکان انتقال دستوراتِ صادر شده توسط کاربر و دریافت پاسخ آن از طریق پردازش‌های سرور، فراهم می‌گردد. حالتی را در نظر بگیرید که کاربر به پایگاه داده متصل است و پردازش مربوط به این اتصال، به طور ناگهانی دچار اشکال یا قطعی می‌گردد. برای مثال، نرم افزار مورد استفاده بسته می‌شود یا ارتباط شبکه‌ای کاربر با سرور قطع می‌شود؛ این حالتی‌ست که Process Error رخ داده است.

۴- خطای اینستنس Instance Failure

ممکن است هر دلیلی، از جمله قطع ناگهانی برق، اشکال در پردازش‌های پس‌زمینۀ پایگاه داده یا اجرای دستور Shutdown Abort ، پایگاه داده به طور ناگهانی خاموش شود.

در این صورت پردازش DBWR فرصت لازم جهت انتقال اطلاعات موجود در Buffer Cache به دیتافایل را در اختیار نداشته و در نتیجه، اطلاعات مذکور از بین می‌رود. ضمن اینکه Header مربوط به دیتافایل‌ها نیز با کنترل‌فایل Sync نمی‌شود.

در این موارد جای نگرانی وجود ندارد، زیرا تمامی تغییرات در Redo Logها ثبت می‌شوند و در زمان وقوع این وضعیت، اوراکل در اولین شروع مجدد، عملیات Instance Recovery را به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت شخص مسئول پایگاه داده انجام می‌دهد و وضعیت به حالت عادی بر می‌گردد.

۵- خطای دستورات Statement Failure

خطا در اجرای دستورات زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از عملیات اجرای یک دستور، مانند Select، Insert، Update یا Delete با خطا مواجه شود. بسته به هر خطا، باید راه‌حل متناسب با آن را برای رفع ایراد برگزید. اما متداول‌ترین خطاها را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد و برای رفع آنها اقدام کرد:

پردازش تراکنش

پردازش تراکنش: در دانش رایانه پردازش تراکنش نوعی از پردازش اطلاعات است که به عملیات‌های منفرد تجزیه ناپذیری به نام تراکنش تقسیم شده است. به عبارت دیگر یک تراکنش کوچکترین واحد عملیات و کار است. تمام عملیات موجود در یک تراکنش می‌باید به طور کامل انجام پذیرند یا هیچکدام انجام نشوند و نتیجه اجرای تراکنش موفقیت یا شکست است و نمی‌تواند در حالت میانی قرار بگیرد. مدیریت تراکنش یکی از مهمترین ملزومات برنامه‌های کاربردی تجاری هستند. بیشتر برنامه‌های تجاری در حوزه‌های مالی، بانکداری و تجارت الکترونیک برای ارائه خدمات خود تکیه بر پردازش تراکنش دارند.

توصیف

عملیات تشکیل دهنده یک تراکنش مرتبط و وابسته هستند. پردازش تراکنش برای این به وجود آمده است که یک سامانه رایانه‌ای (معمولاً یک سامانه پایگاه داده) را بتوان همواره در یک وضعیت سازگار و مشخص نگاه داشت. برای رسیدن به این هدف در پردازش تراکنش اطمینان حاصل می‌شود که یا تمامی عملیات آن با موفقیت انجام شوند یا همه لغو گردند. به عنوان مثال یک تراکنش مالی ممکن است انتقال مبلغی از حساب پس انداز یک مشتری به حساب جاری مشتری دیگری دریک بانک باشد. این تراکنش را می‌توان به دو عملیات تقسیم کرد: بدهکار کردن حساب پس انداز یک مشتری به اندازه مبلغ مورد نظر و طلبکار کردن حساب جاری مشتری دیگر به اندازه همان مبلغ است. چنانچه تنها یکی از این دو با موفقیت انجام شود و دیگری لغو گردد در پایان روز حسابهای بانک مورد نظر تناقض خواهد داشت و جامعیت داده‌ها به مخاطره می‌افتد.

با پردازش تراکنش می‌توان عملیات مرتبط را در قالب یک تراکنش تجزیه ناپذیر بسته بندی نمود و سیستم پردازش تراکنش در صورتی که حتی یکی از این عملیات با موفقیت انجام نشود تمام عملیات انجام شده را نیز بازگردانی می‌کند و رد پای این تراکنش را پاک می‌کند تا سیستم به همان وضعیت سازگار قبل از آغاز تراکنش برگردد. چنانچه همه عملیات یک تراکنش با موفقیت انجام پذیرد، تراکنش نهایی می‌شود و تغییرات ایجاد شده در سیستم پایدار خواهند بود. پردازش تراکنش جامعیت داده‌ها و سازگاری سیستم را در برابر خطاهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که ممکن است مانع از اجرای کامل یک عملیات شوند محافظت می‌کند.

ویژگیهای ACID برای تراکنش‌ها

یک تراکنش یک واحد کار است که دارای ویژگیهای زیر است:

  • – انواع تراکنش ها تجزیه ناپذیری (Atomicity) یک تراکنش باید به صورت کامل انجام شود یا لغو گردد. شکست هر یک از عملیات بر روی کل عملیات تراکنش تاثیر می‌گذارد و همه عملیات باید لغو و داده‌ها به وضعیت پیشین بازگردند.
  • – سازگاری (Consistency) یک تراکنش باید سیستم را از یک حالت سازگار به حالت سازگار دیگری ببرد و جامعیت داده‌ها را باتوجه به قوانین آن حفظ کند. تراکنش ملزم است تضمین کند که تک‌تک تغییرات در حیطه مفهومی سیستم، بامعنی هستند. به عنوان مثال در یک پایگاه داده رابطه‌ای یک تراکنش باید تمامی محدودیتهای جامعیتی تعریف شده روی داده‌ها را حفظ کند.
  • – انزوا (Isolation)هر تراکنش باید از سایر تراکنش‌هایی که ممکن است همزمان در همان محیط در حال اجرا باشند مستقل باشد. اجرای تراکنش‌ها به صورت همزمان باید با یک ترتیب از اجرای تراکنش‌ها به صورت پشت سر هم یکسان باشد.
  • – ماندگاری (Durability) تاثیرات اجرای موفق یک تراکنش باید ماندگار باشند.

از کنار هم قرار دادن حرف اول لاتین هریک از این ویژگی‌ها کلمه ACID حاصل می‌شود و از این رو این ویژگیها را به اختصار «اسید» می‌نامند.

تعریف ویکی پدیا از پردازش تراکنش

سیستم پردازش تراکنش، (به انگلیسی: transaction processing system) سیستمی کامپیوتری است، که عملیات مهم روزانه یک سازمان را اجرا و ثبت می‌کند. این سیستم‌های پایه‌ای، سطح عملیاتی سازمان‌ها را پشتیبانی می‌کنند.

در دانش رایانه پردازش تراکنش نوعی از پردازش اطلاعات است، که سیستم‌های زیرساختی آنها، یکی از مهمترین ملزومات برنامه‌های کاربردی تجاری در حوزه‌های ارائه خدمات مالی، بانکداری و تجارت الکترونیک به‌شمار می‌آیند.

عملیاتی که قبلاً به صورت دستی انجام می‌شد به منظور افزایش کارایی، کاهش زمان، کاهش خطای انجام عملیات، کاهش هزینه‌های عملیاتی و… مکانیزه می‌شوند، که به آن‌ها سیستم پردازش تراکنش (مخفف انگلیسی: TPS) می‌گویند.

چه تعداد تراکنش بانکی در انواع تراکنش ها ماه، تراکنش تجاری محسوب می‌شود؟

چه تعداد تراکنش بانکی در ماه، تراکنش تجاری محسوب می‌شود؟

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.

به گزارش شهرآرانیوز، پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد، موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره مطرح شد که هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۲۲۰ هزار حساب تجاری شناسایی شده است و این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می‌شود و دیگر شاهد فرار‌های مالیاتی نخواهیم بود.

به گفته اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود.

قائم مقام بانک مرکزی از ارسال پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند و برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.

ابوذر سروش؛ معاون نظارت بانک مرکزی در این باره، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری را ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.

وی با اشاره به اقدام افراد برای تجاری شدن حساب‌های خود تاکید کرد: در روش نخست، اشخاص می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور زمان تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی شماره حساب‌های تجاری صاحبان کسب و کار را از آن‌ها استعلام می‌کند، بنابراین افراد می‌توانند از همان درگاه، شماره حساب‌های تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می‌کند و در صورت تایید، مراتب را انواع تراکنش ها به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می‌کند؛ بنابراین همه حساب‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می‌شوند. البته به استثنای حساب‌های اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایه‌گذاری در کشور را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده باشند.

سروش افزود: در روش دوم، افراد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه و اطلاعات حساب‌های خود نزد آن‌ها را که می‌خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می‌تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.

معاون نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کار‌های اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است. مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق‌های دیگری نیز برای صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آن‌ها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.

نحوه گرفتن گردش حساب از دستگاه پوز

نحوه گرفتن گردش حساب از دستگاه پوز

در این مقاله قصد داریم نحوه گرفتن گردش حساب از دستگاه پوز را به شما همراهان عزیز آموزش دهیم. گرفتن گردش حساب از دستگاه پوز کار چندان دشواری نیست، اما کارایی بسیار مهمی دارد. با آگاهی به نحوه گرفتن گردش حساب از دستگاه پوز مدیریت مالی برای صاحبین فروشگاه و یا شرکت ها بسیار راحت تر می‌باشد.

در برخی مواقع با توجه به شلوغی کاروحجم پرداخت ها ممکن است فروشندگان متوجه نشوند که آیا همه پرداختی ها دارای چاپ رسید هستند یا خیر و یا اینکه در پایان یک روز کاری حساب و کتاب آنها با توجه به رسیدهای چاپی و موارد دیگرهمخوانی دارد یا خیر.

برای حل این مشکل یک راه حل ساده وجود دارد. در کمترین زمان میتوان با گرفتن گردش حساب از دستگاه پوز به این دغدغه ها خاتمه داد.

گرفتن گردش حساب را می توان از دو طریق انجام داد. روش اول ورود به نرم افزار بانکی مورد نظر است. که درآن با ثبت نوع درخواست و تاریخ و زمان می توان خروجی گردش حساب را به دست آورد.

ما در این مقاله نحوه گرفتن گردش حساب از دستگاه پوز را مدنظر قرار داده ایم تا به سوالات شما همراهان گرامی در این زمینه پاسخ دهیم.

نحوه گرفتن گردش حساب از دستگاه پوز|گرفتن گردش حساب و ریز تراکنش ها از دستگاه پوز چطور انجام می شود؟

نحوه گرفتن گردش حساب از دستگاه پوز به چه شکل است؟

همان طور که در ابتدا گفته شد، نحوه گرفتن گردش حساب از دستگاه پوز با هدف مدیریت بهتر تراکنش های مالی یک فروشگاه، شرکت یا هرمکانی که دارای دستگاه پوز است، انجام می‌شود. گرفتن گردش حساب در انواع مختلف دستگاه های پوز می تواند به روش های مختلف انجام گیرد.

اما آنچه مهم است استفاده از یک فرایند مشابه در انواع تراکنش ها همه دستگاه های پوز است که با درک آن ها می توان این کار را در دستگاه های مختلف به راحتی انجام داد.

برای این کار کافیست:

دستگاه پوز خود را روشن کرده و دکمه منو را فشار داده و فروشگاه مدنظر را انتخاب کنید. سپس رمز فروشگاه را وارد کرده و دکمه تایید را فشار دهید.

شما در اصل به نوعی گزارش نیاز دارید، پس گزینه گزارشات را انتخاب و مجدد تایید را فشار دهید. در این قسمت وارد ریزتراکنش ها شده و دکمه تایید را فشار دهید.

در این قسمت دو گزینه تراکنش های موفق و ناموفق وجود دارد که اتفاقا راهنمای خوبی برای فروشنده است تا از تعداد تراکنش های ناموفق خود نیز اطلاع یابد.

به هر حال ما برای گرفتن گردش حساب از دستگاه پوز نیازی به تراکنش های ناموفق نداریم. پس گزینه تراکنش های موفق را انتخاب کرده و و آن را تایید می‌کنیم.

حال با توجه به نوع گزارشی که مدنظر داریم آن ها را انتخاب و مجددا گزینه تایید را میفشاریم. ( منظور از نوع گزارش، گزینه های خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و موارد دیگر است).

پس از مرحله انتخاب گزارش تاریخ و ساعت را در دستگاه پوز ثبت کرده. تا با توجه به آن گردش حساب خود را به دست آوریم.

زیرا ممکن است گردش حساب یک ساعت اخیر، یک روز اخیر و یا حتی چند روز اخیر را نیاز داشته باشیم. پس از وارد کردن تاریخ و ساعت تراکنش ها، تعداد تراکنش هایی که را می خواهید مشاهده کنید انتخاب و در نهایت تایید را بزنید.

اگر نسخه چاپی گردش حساب را لازم دارید دکمه سبز رنگ مربوط به آن را فشار دهید. تا رسید شما چاپ گردد.

با این کار به راحتی می توانید تراکنش ها را مشاهده و بررسی کنید. و از صحت و انطباق آن ها با رسیدهای فروش خود اطمینان یابید.

همچنین تمامی اطلاعات را به صورت دقیق و جزئی تر مانند شماره کارت مشتری (شش رقم اول و چهار رقم آخر کارت)، مبلغ خرید، شماره پایانه، تاریخ و زمان (به صورت ساعت، دقیقه و ثانیه) شماره پیگیری و غیره ارائه می‌دهد.

چاپ اخرین تراکنش دستگاه کارتخوان-min

چاپ اخرین تراکنش دستگاه کارتخوان

وقتی با دستگاه کارتخوان کار می‌کنید به احتمال زیاد با موقعیتی مواجه خواهید شد که کاغذ در دستگاه تمام شده و امکان چاپ رسید وجود ندارد.

در این صورت نمی توانید رسیدی به خریدار ارائه دهید که اتفاق خوبی نیست و ممکن است باعث بی اعتمادی خریداران نیز گردد.

برای حل این مشکل می‌توانید از گزینه چاپ آخرین تراکنش انجام شده استفاده کنید. برای این کار، مراحل زیر را انجام دهید:

  1. دکمه منو دستگاه را زده و گزینه فروشگاه را انتخاب می کنیم.
  2. رمز فروشگاه را وارد کرده و تایید می کنیم.( رمز فروشگاه در PSPهای مختلف یکسان نیست)
  3. گزارشات را انتخاب کرده و تایید می کنیم.
  4. گزینه چاپ مجدد رسید را انتخاب نموده و آن را تایید می کنیم.
  5. گزینه خرید یا قبض را انتخاب و تایید می کنیم.
  6. رسید آخرین تراکنش انجام شده چاپ شده و می توانید به مشتری تحویل دهید.

سامانه مشاهده تراکنش های دستگاه کارتخوان

سامانه هایی جهت مشاهده تراکنش های دستگاه پوز وجود دارد. به این صورت که به حساب بانکی مربوط به دستگاه پوز متصل می‌شود.

به عبارتی با ارائه شماره ترمینال، تمام تراکنش هایی که به حساب متصل شرکت، فروشگاه و غیره واریز شده قابل رویت و چاپ خواهد بود.

راه اندازی چنین سامانه هایی با هدف مشتری مداری و ارتقاء رضایت مشتریان جهت انجام خدماتی با کاربری آسان، افزایش سرعت پاسخگویی و امنیت بالا انجام می‌شود.

شرکت پاسارگاد می‌تواند مثال خوبی برای ارائه این نوع سامانه ها باشد. بطوریکه ازطریق نمایندگی‌های PSP پس از اعتبار سنجی حساب، کارتخوان های خریداری شده را به حساب اعلام شده وصل میکند.

گرفتن گردش حساب ازدستگاه پوز کمک شایانی به صندوقداران فروشگاهها، شرکتها، هتلها و هرمکانی که امروزه دارای کالاهایی جهت فروش و یا خدماتی قابل ارائه دارند می‌کند.

زیرا به آن ها در مدیریت مالی و ریزتراکنش ها کمک کرده تا جمع بندی و حسابرسی ها به صورت درست انجام گیرد.

اگه علاقه دارید تا بیشتر از استفاده و راه اندازی دستگاه کارتخوان رو بدونید مقاله زیر رو حتما بخونید. این مقاله به شما کمک می‌کنه بدونید با استفاده از دکمه های f روی دستگاه کارتخوان چه کارهایی می‌تونید انجام بدید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.