استراتژی های بازاریابی


استراتژی های بازاریابی می توانند به رونق بیشتر کسب و کار شما کمک کنند. همه کسب و کارها هر سال به دنبال استراتژی های بازاریابی جدیدی هستند و این استراتژی های بازاریابی هر سال گرایش‌های جدیدی را می‌آورد و صاحبان کسب و کار می‌دانند برای این‌که رقابت‌پذیر بمانند، باید دقیقا توجه کنند که بازاریاب‌های زیرک و دانا چه می‌کنند. همان‌طور که استراتژی بازاریابی ۲۰۱۶ خود را می‌سازید، در این متن ۱۰ چیز آمده‌است که باید به افزودن‌شان به کمپین‌تان فکر کنید.

بررسی استراتژی های بازاریابی

فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات زیادی در کلیه فعالیت های اجتماعی از جمله کارآفرینی به وجود آورده و به عنوان مهم‌ترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد استراتژی های بازاریابی توجه قرار گرفته است. همچنین کارآفرینی در فناوری اطلاعات بهنه وسیعی برای فعالیت دارد. کارآفربنی لازمه توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است. بر این اساس اهمیت نقش بستر سازی کارآفرینی و وظیفه دولت مشخص می‌شود. دولت باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات را که همان شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی است، توسعه دهد و امکان دسترسی آسان همه به این شبکه را فراهم کند، ضمن اینکه فرهنگ استفاده از شبکه را ایجاد کرده و گسترش دهد و قوانین و مقررات لازم را تدوبن و اجرا کند.
پدیده فرار مغزها که خصوصاً در فناوری نو بیشتر رایج است از نتایج ضعف کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از نیروهای تحصیل کرده این کشورها، صرفاً عملی بار آمده و تربیت شده‌اند و باید توسط دیگران مدیریت شوند و از سوی دیگر، افرادی هم که شخصیت کارآفرینی دارند، بستر کارآفرینی را در این کشورها نمی‌یابند. کارآفرینان می‌توانند مشاغلی را در زمینه فناوری برای متخصصان داخل کشور ایجاد کنند و در اثر رضایت شغلی که بوجود می‌آورند، علاوه برکلیه مزایای کارآفرینی، از فرار مغزها نیز جلوگیری کنند.

طرح كسب و كار (Business Plan)

تعریف طرح كسب و كار سندی مکتوب است که جزئیات كسب و كار ییشنهادی را مشخص می‌کند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی، نیازها، انتظارات و نتایج ییش بینی شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابی کند.
طرح هم برای صاحب آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن، به دلایل زیر لازم است:
۱- مهم آن است که مالک درباره هدف خود از كسب و كار و منابعی که برای آن نیاز دارد به دقت فکر کند.این موضوع در برآورد میزان سرمایه مورد نیاز، به وی کمک خواهد کرد.
2- بعید به نظر می‌رسد که مالک كسب و كار، برای راه اندازی آن سرمایه کافی داشته باشد. حمایت کنندگان مالی-بانکها یا سرمایه گذاران ریسکی-باید متقاعد شوند که سرمایه گذاری در كسب و كار جدید، منطقی و درست است.
۳- فرض بر این است که اکر كسب و كار ایده خوبی نداشته باشد، هم برای صاحب آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن، باید این موضوع را در مرحله برنامه ریزی و قبل از هدر رفتن مقدار زیادی أز زمان و هزینه، شناسایی کنند.

اجزای یک طرح كسب و كار
۱- اهداف کلی
۳- مشخصات مجری طرح وهمکاران
۳- تعربغ و توصیف كسب و كار
۳- تحلیل استراتژی بازار
ه- تحلیل مالی
۶- خلاصه

طرح كسب و كار نشان دهنده جیست؟

آماده کردن یک طرح كسب و كار نتیجه نهایی روند طرح ریزی نیست، بلکه تحقق طرح، هدف نهایی است. با این وجود نوشتن طرح یک مرحله میانی مهم است. طرح نشان می‌دهد که به منظور یک كسب و كار ، بررسی‌های دقیق در ایجاد كسب و كار انجا م شده است و برای راه اندازی آن کارآفرین، وظیفه‌اش را انجام داده است.

هدف طرح:

وجود یک طرح كسب و كار رسمی، صرف نظر از اندا زه كسب و كار آن، به همان اندازه که برای راه اندازی مهم است برای یک كسب و كار برقرار نیز مهم أست.
این طرح را بصورت زیر انجام می‌دهد:
۱-به مدیر یا استراتژی های بازاریابی کارآفرین کمک می‌کند که جوانب و پیشرفت پروره یا كسب و كارش را مشخص، متمرکز و بررسی کنند.
۲- یک چهارچوب منطقی و حساب شده ایجاد می‌کند تا در آن یک حرفه بتواند توسعه یابد و تدابیر مربوط به آن حرفه را در چند سال آینده دنبال می‌کند.
۳- به عنوان ماخذ و مبنایی برای مذاکره با اشخاص ثالث مانند سهامداران، دفاتر نمایندگی، بانک‌ها، سرمایه گذاران و. بکار می‌رود.
۳- معیاری را برای سنجش وضعیت واقعی كسب و كار در برابر آنچه که باید باشد، ارائه می‌دهد.
همانطور که دو شغل مثل هم وجود ندارد و بنابراین طرحهای كسب و كار ما نند هم نیز وجود ندارد. از آنجائیکه، برخی موضوعات استراتژی های بازاریابی در طرح به یک طیفی از كسب و كارها مرتبط هستند بنابراین این امر مهم است که مفاد و مندرجات طرح‌ها با امور فردی متناسب باشد. با این حال، بیشتر طرح‌ها ازیک ساختار آزموده شده و نظر عمومی بر روی آماده سازی طرحی لا بطور وسیعی قابل اجراست متابعت می کتند.
طرح كسب و كار می‌بایست نگرشی واقع بین از ییش بینی‌ها ومقاصد بلندمدت داشته باشد. این دید و نگرش چهارجوبی را به وجود می‌آورد که طرح باید در آن فعالیت کند و نهایتاً" یا موفق می‌شود یا شکست می‌خورد. برای مدیران و یا کارآفرینانی که به دنبال حمایت خارجی هستند، آماده کردن یک طرح جامع، موقیت را در افزایش بودجه‌ها یا تجهیز پشتیبان ضمانت نخواهد کرد. عدم وجود یک طرح منطقی، یقیناً شکست را حتمی خواهد کرد.

اهمیت پروسه:

ایجاد یک طرح كسب و كار رضایت بخش امری پردردسر، اما ضروری است، روند برنامه ریزی، مدیران یا کارآفرینان را وادار می‌کند که کاملاً دریابند آنجه را که می‌خواهند بدست بیا ورند و اینکه چطور و کی آنرا انجام دهند. حتی اگر هیج حمایت خارجی هم نیاز نباشد، طرح كسب و كار می‌تواند برای دوری گزیدن از اشتباهات یا تشخیص فرصت‌های بنیانی نقش حیاتی را بازی کند.
برای عده بسیار زیادی از کارآفرینان و طراحان، روند طرح ریزی (فکر، مذاکره، تحقیق، تجزیه و تحلیل) به اندازه طرح نهایی و یا حتی بیشتر از آن مفید است.
بنابراین حتی اکر به یک طرح رسمی نیاز ندارید، درباره روند طرح ریزی بطور دقیقی فکر کند. این کار می‌تواند سود زیادی برای طرح كسب و كار شما داشته یاشد.
هفته‌های بسیار زیاد کار سخت و پیش نویس های متعدد را از زمان بروز طرح تا گرفتن حق کار ییش بینی کنید. یک طرح مکتوب واضح با بسته بندی جذاب سبب خواهد شد تا حامیان، سرمایه گذاران و. آسان‌تر به آن گرایش پیدا کنند. یک طرح كسب و كار کاملاً آماده نشان خواهد داد که مدیران یا کارآفرینان، کاررا می‌شناسند وآنها را برای پیشرفت طرح پرحسب فرآوریها، مدیریت، سرمایه‌ها ومهمتر ازهمه بازارهای اقتصادی و رقابت اندیشیده اند.

مهارت كسب و كار آینده ساز

امروزه در جوامع اطلاعاتی یک شهروند به عنوان انسان عصر اطلاعات، نیازمند یکسری توانایی‌ها می‌باشد که با کمک آنها بتواند یک كسب و كار را شروع کرده و ضمن هدایت درست آن، موجبات ییشرفت كسب و كار را نیز فراهم کند. این مهارت‌ها عبارتند از:
۱-زبان انگلیسی
۲- 1۶۳: توانایی کار با کامپیوتر + توانایی استفاده از اینترنت + آشنایی با روشها و قوانین تجارت الکترونیکی
۳- مدیریت: توان سرپرستی وراهبری
۴- بازاریابی: آشنایی با خرید، فروش، تبلیغات
۵- مالی واقتصادی: حسابداری، مفاهیم هزینه ودرآمد، آشنایی با مسائل اقتصادی
با این تفاسیر هر فردی می‌تواند با نمره دادن به میزان آشناییش با هریک از مباحث فوق، توان خود را در كسب و كارهای عصر حاضر مورد سنجش قرار دهد. از یک دیدگاه نیز، این ۵ فاکتور عنوان شده در اصل بیش از اینکه مهارت و توانایی به شمار بیایند، نیازهای ضروری انسان امروز به نظر می‌رسند.

دلایل شکست کسب وکار

موفقیت در كسب و كار هیچگاه بصورت خودبخودی ویا بر اساس شانس نیست و همانطور که گفته شد این موفقیت اصولاً به سازمان دهی و بصیرت فرد راه انداز كسب و كار بستگی دارد و تضمینی برای آن وجود ندارد.
شروع یک كسب و كار همیشه ریسک پذیر است و شانس موفقیت اندک می‌باشد. بنابر گزارش اداره كسب و كارهای کوچک در آمریکا (53۸) بیش از ۵۰% كسب و كارهای کوچک در سالهای اول با شکست مواجه شده و ۹۰% آن‌ها در ده سال اول از بین می‌روند.

۱. عدم وجود تجربه
۲. نداشتن سرمایه کافی
۳. نداشتن جایگاهی مناسب
۴. عدم وجود کنترل قوی
۵. سرمایه گذاری بیش از اندازه در دارائیهای ثابت
ع. قراردادهای اعتباری ضعیف
۷. استفاده شخصی از سرمایه‌های تجاری
۸. رشد بدون انتظار
9. رقابت
10. فروش پایین

زمینه های تحقیقاتی مناسب در کارافرینی

کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا، ایده‌ها، محصولات، و خدمات همواره در حال تغییر می‌باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می‌آورد. از این رو در یک گسترده وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان، تولید کنندگان، سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی ببردازند و به سهم خود کارآفرین باشند.
آنچه دراین رابطه اهمیت دارد این است که علیرغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی کمتر به این موضوع پرداخته می‌شود. وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از ییش مارا نیازمند یافتن زمینه‌های ییشرو در صحنه اقتصادی می‌کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می‌شود.
در این استراتژی های بازاریابی رابطه با استفاده از منابع موجود و تجربیات حاصله فهرستی از موضوعات قابل تحقیق در سطح کارشناسی ارشد (و بعضاً در سطح دکتری) بصورت بروزه تحقیقاتی یا یایان نامه یا هر گونه تحقیق دیگری بطور خاص و در سطح مشخصی باید مورد توجه قرار گیرد.

اهممیت موضوعات قابل تحقیق درکار آفرینی:

جنبه‌های اقتصادی كسب و كار
ویژگی ها ی روانشناختی وفردی
عوامل اجتماعی ونقش دولت
آموزش کارآفرینی
نقش شرکتهای کوچک
نقش استراتژی و عوامل سازمانی
تکنولوژی اطلاعات
۱- جنبه های اقتصادی كسب و كار
بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان در ایجاد كسب و كارهای جدید
مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد كسب و كار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان در صنایع مختلف
بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات کارآفرینانه شرکت ها
بررسی انواع کارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصتهای اقتصادی و نوع کارآفرینان)
بررسی شیوه‌های تأمین مالی برای حمایت از کارآفرینان
نقش کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدکاه تئوری‌های اقتصاد
رویه‌ها و روش‌های مالی در موسسسات کارآفرینی
نقش کارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال
نقش کارآفرینی و اشتغال زایی (بوسیله جوانان)
بررسی رابطه بین ارزشها و قوانین اسلامی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی کارآفرینی و مؤسسات خیریه
جهانی شدن (Globalization) و کارآفرینی
جایگاه کارافرینی در نظریات توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم

کارآفرینی در بخش کشاورزی


۳- ویزگی های روانشناختی و فردی:
بررسی علل خروج نیروهای کلیدی شرکت‌ها و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش‌های صنعت و خدمات شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات
بررسی ویژگی های شخصیتی (Traits) وروانشناسی کارآفرینان فردی (Entrepreneurs)
بررسی ویزکی های شخصیتی - روانشناسی کارآفرینان سازمانی (Intrapreneurs)
بررسی متغیرهای تسهیل کننده و نیازهای مختلف کارآفرینان در صنایع مختلف
مطالعه مقایسه‌ای و تطبیقی بین ویزکی های کارآفرینان فردی و سازمانی بین ایران و امریکا
مطالعه در خصوص ویزکی ها و انکیزه های کارآفرینان زن
نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویزکی های شخصیتی در کارافرینان


اخلاق کارآفرینی (Entrepreneurship ethics)

تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخشی صنعت و خدمات ایران
عوامل مؤثر بر تصمیم کیری توسط کارآفرینان
مطالعه مقایسه‌ای و تطبیقی بین ویزکی های کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ایران
بررسی و تطبیق ویزکی های کارآفرینان در صنعت و خدمات
۳- عوامل اجتماعی ونقش دوک:
بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف
بررسی نقش ساختارهای حقوقی وقانونی در توسعه کارآفرینی
بررسی ویژگی ها ی جمعیت شناختی کارآفرینان
بررسی نقش سیاست‌های حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکت‌های جدید
نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی
بررسی جنبه‌های قانونی و حقوقی أیجاد یک فعالیت استراتژی های بازاریابی جدید در قالب یک شرکت
نقش رسانه‌های گروهی در ترویج کارآفرینی در جامعه
ارائه الگوی شبکه کارآفرینی و ارائه آن
موانع کارآفرینی در کشورهای جهان سوم
ارتباط قانون کار و مقررات مربوطه با فرهنگ کارآفرینی در ایران
بررسی عوامل جامعه شناختی در کارآفرینی
تأثیر هنر بر استعداد کارآفرینی
۴- آموزش کارآفرینی:
طراحی دوره‌های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان در خصوص کارآفرینی
طراحی دوره‌های آموزشی در سطوح دانشگاه
مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری درآموزش کارآفرینی
ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی
ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی و ایجاد پرورشگاههای کارآفرین (Incubator) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی
۵- بررسی و آنالیز شرکت های کوچک
بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شکل گیری زنجیره‌های خدماتی - توزیعی فرانشیز (Franchise) در ایران
نقش شرکتهای کوچک در توسعه اقتصاد
بررسی و ارزیابی بروزه ها و فرصتهای کارآفرینی
نقش فرانشیز در توسعه کارآفرینی
ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین
مدیریت استراتزیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرین در تدوین استراتژی
بررسی زمینه های کارآفرینی در صنایع کوچک ایران
نقش فرانشیز در اشتغال زایی و توسعه اقتصادی


۶- نقش عوامل سازمانی
ساختارهای تأمین مالی پروژه های کارآفرینانه Capital Ventures
بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکتها رابطه مدیریت، رهبری و فرهنگ در مؤسسات کارآفرین
نقش تیم مدیریت در کارآفرینی (سازمانی)
ارتباط چرخه عمر سازمان با کارآفرینی
اثربخشی در مؤسسات کارآفرین و مقایسه با مؤسسات غیر کارآفرین
ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی
دورنمای کارآفرینی در قرن ۲۱ و ییامدهای آن برای ایران
توسعه ساختارهای زیربنایی کارآفرینی در کشور
نقش ساختار و استراتژی در مؤسسات کارآفرینی
ایجاد تیمهای کارآفرینی جهت رشد مؤسسه
جالشهای مؤسسات دارای رشد سریع و کارآفرینانه
انحلال مؤسسات و شرکتها در بخشهای مختلف صنایع
تبیین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی برپرورش کارآفرین
7- تکنولوژی اطلاعات
نقش تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصتهای کارآفرینی
فرایند انتقال تکنولوژی و فرایند نوآوری در شرکتهای کارآفرین
بررسی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی در ایران
طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی درصنعت وخدمات
طراحی سیستمهای پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی برالزامات کارآفرینی

۱۰ بهترین استراتژی بازاریابی که شرکت تان نیاز دارد

استراتژی های بازاریابی می توانند به رونق بیشتر کسب و کار شما کمک کنند. همه کسب و کارها هر سال به دنبال استراتژی های بازاریابی جدیدی هستند و این استراتژی های بازاریابی هر سال گرایش‌های جدیدی را می‌آورد و صاحبان کسب و کار می‌دانند برای این‌که رقابت‌پذیر بمانند، باید دقیقا توجه کنند که بازاریاب‌های زیرک و دانا چه می‌کنند. همان‌طور که استراتژی بازاریابی ۲۰۱۶ خود را می‌سازید، در این متن ۱۰ چیز آمده‌است که باید به افزودن‌شان به کمپین‌تان فکر کنید.

۱. محتوای درون سایتی

احتمالا سخت کوشیده‌اید تا از طریق نوشتن برای سایت‌های بیرونی و افزودن محتوا به وبلاگ خودتان، بازاریابی محتوایتان را عالی کنید. اما بسیاری از کسب و کارها از سئوی درون سایتی خودشان غافل می‌شوند. این شامل اطمینان از بهینه بودن عنوان‌ها، برچسب‌ها و متاتوصیف‌ها، و نیز استفاده از لینک‌های سایت (sitelinks) برای بهبود رتبه‌بندی‌های سرچ‌تان است.

۲. تجربه‌ی مشتری

اگر حاصل تلاش‌های استراتژی های بازاریابی بازاریابی‌تان را در چشم‌های مشتری نمی‌بینید، احتمالا رقبایتان می‌بینند. با وجود برندهایی که روی متخصصان تجربه‌ی مشتری سرمایه‌گذاری می‌کنند تا به کمک آنها تلاش‌های بازاریابی‌شان را بهبود دهند، تجربه‌ی مشتری عنوان آینده‌ی بازاریابی را گرفته‌است. از طریق ابزارهایی مانند بخش‌بندی بازار و بازخورد مشتری، می‌توانید کمپین‌هایتان را بهبود بدهید.

استراتژی های بازاریابی به معرفی خوب محصول شما کمک میکند

۳. تحلیل داده‌ها

اگر قبلا از تحلیل داده‌ها برای آگاهی از تلاش‌های بازاریابی‌تان استفاده نمی‌کردید، اکنون وقت شروع آن است. وقتی بررسی می‌کنید که هر یک از پست‌های رسانه‌های اجتماعی، مقاله‌ها، و مقالات سفید (گزارش‌های معتبر) چه تاثیری روی تعداد کلیک‌های آگهی و فروش دارد، در صورت ناکارآمدی تلاش‌هایتان، اطلاعات لازم را برای تغییر استراتژی های بازاریابی مسیر دارید. هم‌چنین می‌توانید بفهمید چه چیزی جواب می‌دهد و از آن اطلاعات برای توسعه‌ی کمپین‌های آینده استفاده کنید.

۴. بازاریابی بلادرنگ

بازاریاب‌های زیرک و دانا می‌دانند به کار گرفتن یک کمپین عام و منتظر نتیجه ماندن دیگر کافی نیست. شما با استفاده از حاصل تحلیل‌ها و رویدادهای فعلی اطراف‌تان، می‌توانید فورا در هنگام حرکت کمپین‌تان را تغییر دهید، و حس فوریت و بی‌درنگی ایجاد کنید. بازاریابی بلادرنگ پویا، و دائم در حال تغییر است، و به نحوی با مشتریان ارتباط برقرار می‌کند که بازاریابی سنتی نمی‌تواند.

۵. شخصیت ها

حتی اگر مجموعه‌ی مشتریان‌تان را به خوبی می‌شناسید، ممکن است خیلی آسان در این دام بیفتید که به جای شخصی‌سازی تلاش‌هایتان، آنها را به عنوان یک گروه ببینید. با بازاریابی شخصیت‌ها، از مشتری هدف‌تان یک تصویر ترسیم می‌کنید، و جزییاتی به آن اضافه می‌کنید‌، مانند این‌که از چه طریقی کسب درآمد می‌کند و اوقات فراغت‌اش را چگونه سپری می‌کند.

۶. اجتماع ها

تنها چیزی که از تعامل با مشتریان‌تان بهتر است، این است که از آنها بخواهید اشتیاق‌شان را به محصول شما با یک‌دیگر به اشتراک بگذارند. اگر فیس‌بوک برای محصول‌تان مناسب است، به ایجاد یک گروه در فیسبوک فکر کنید تا مشتریان در آن توصیه‌هایشان را به اشتراک بگذارند. اگر قبلا یک اجتماع مرتبط وجود داشته‌است، پیوستن به آن گفت‌وگو می‌تواند روشی فوق‌العاده برای معرفی محصول خودتان به مشتریان علاقه‌مند باشد.

۷. ویدیوها

نه‌تنها محبوبیت محتوای ویدیویی در حال افزایش است، بلکه بازاریاب‌ها در حال یافتن روش‌های نوآورانه هستند تا با استفاده از آن به مشتریان را به‌دست بیاورند. متخصصان اعتقاد دارند در ۲۰۱۶ ویدیو در هر بخش از خرید و سفر بازاریابی یک مشتری، از جمله توصیفات، ارائه‌ی محصولات و ویدیوی رویدادها نقش دارد.

۸. رهبری اندیشه

وقتی یک فرد محصولات یا خدمات مرتبط با کار شما را به‌صورت برخط جست و جو می‌کند، چه چیزی پیدا می‌کند؟ اگر اسم شما آن‌جا نیست، اکنون زمانی است که باید شهرت‌تان را به عنوان یک رهبر اندیشه بهبود بدهید. محتوای راهگشا بسازید و آن را در وبلاگ‌تان، و نیز وب‌سایت‌های بیرونی و وبلاگ‌هایکسب و کار ارسال کنید. شخصا برندسازی خودتان را به عنوان صاحب یک کسب و کار آغاز کنید. هنگامی که محتوا را ارسال کردید، در رسانه‌های اجتماعی لینک آن را به اشتراک بگذارید و همکاران‌تان را تشویق کنید با اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های رسانه‌ی اجتماعی‌شان به شما کمک کنند.

۹. بهنیه سازی موبایل

اکنون در انواع حوزه‌ها، از جمله جست و جوهای وب، کاربرد موبایل از کامپیوتر خانگی پیشی گرفته‌است. اکنون مهم است که تمام محتوایتان، از جمله نمایه‌ی سایت‌تان، و نیز رتبه‌بندی محتوایتان در موتورهای جست و جوی موبایل، برای موبایل بهینه‌سازی شود. مرتبا نام کسب و کارتان و عبارات جست و جوی مرتبط را با استفاده از گوشی‌های هوشمند و تبلت جست و جو کنید تا ببنید آیا تلاش‌هایتان نیاز به تنظیم دارد یا خیر.

۱۰. توسعه محتوا

از به روزرسانی رسانه‌های اجتماعی گرفته تا پست‌های وبلاگ، تا زمانی که مردم محتوای فوق‌العاده‌تان را واقعا نبینند، نمی‌تواند موثر باشد. در توسعه‌ی محتوا با استفاده از تبلیغات هزینه‌دار، محتوا را به افراد کاملا غریبه‌ای که در گروه جمعیتی هدف تان قرار می‌گیرند، نشان می‌دهند. اکنون بازاریاب‌ها با این امکان مأنوس‌تر هستند و کسب و کارهای کوچک به‌طور گسترده‌تر از آن استفاده می‌کنند.

اکنون کمپین بازاریابی‌تان می‌تواند از چند تکنیک بهره‌مند شود. به سادگی با سنجش تلاش‌هایتان و ایجاد محتوایی که شما را به گروه جمعیتی هدف می‌رساند، می‌توانید کمپین بازاریابی استانداردتان را به کمپینی تبدیل کنید که نتایج واقعی به‌دست می‌دهد. کسب و کارها نیز باید به دقت بررسی کنند که کسب و کارهای موفق برای برقراری ارتباط با مشتریان چه می‌کنند و سعی کنند برخی از آن استراتژی‌ها را در کمپین‌های خودشان به کار بگیرند.

استراتژی های بازاریابی در حوزه خدمات درمانی – نسخه الکترونیکی

چاپ : چهارم
شما با مطالعه این کتاب همراه با ذکر مثال ها و مواردی کاملا عینی و کاربردی با اصول و استراتژی های نوین برندسازی و بازاریابی < به معنای آگاهی رسانی درست و ارتباط موثر با مخاطبین >در حوزه خدمات درمانی از جمله اهمیت شناخت بیماران و درک تفاوت نسل ها در تغییر رفتار مخاطبین، استراتژی های بازاریابی اینترنتی و تولید محتوا، نقش مدیران و پرسنل در برندسازی مراکز درمانی و… آشنا خواهید شد.

  • پیش نمایش (رایگان) فایل
  • توضیحات تکمیلی
  • نظرات (0)

پیش نمایش (رایگان) فایل

شما می توانید مقدمه کتاب را به همراه فصل چهارم آن ( بیماران خود را بشناسید ) بصورت رایگان دانلود نموده و مطالعه نمایید.

برای مشاهده پیش نمایش، روی عکس زیر کلیک کنید:

در جست‌وجوی درمانی مناسب - نسخه نمونه - فصل چهار

فصول کتاب :
فصل اول : نقش مدیران در بازاریابی مراکز درمانی
فصل دوم : تعریف یک جایگاه رقابتی
فصل سوم : همراستاسازی کارکنان با برند
فصل چهارم : بیماران خود را بشناسید
فصل پنجم : ارتباط با پزشکان
فصل ششم : بازاریابی اینترنتی
فصل هفتم : رسانه های اجتماعی
فصل هشتم : آمیخته رسانه
فصل نهم : هوشیار باشید

طراحی استراتژی های بازاریابی

ایرمان جم


استراتژی بازاریابی چیست؟

استراتژی بازاریابی زمانی صورت می‎گیرد که شما برای فعالیت بیشتر در حوزه کسب و استراتژی های بازاریابی کار خود تصمیماتی را اتخاذ می‎کنید. این کار،گاهی با گفتگو و مذاکره با شرکت رقیب صورت می‎گیرد که فرصت افزایش فروش را در اختیار شما می‎گذارد. استراتژی بازاریابی به شما کمک می‎کند تا بر کار و هدف خود تمرکز نمایید. همچنین شیوه‎ ای را در اختیار شما قرار می‎دهد که از طریق آن می‎توانید با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید و برای بیشتر کردن میزان فروش، بهترین روش‎ها‎ را به کار ببندید .

اهداف استراتژی بازاریابی

– فرصت حفظ مشتریان و نحوه فروش محصولات را برای شما فراهم می‎کند.

-به شما کمک می‎کند تا پیامهای خود را به مشتریان انتقال دهید.

-به درک شما از مشتریانتان کمک می‎کند و نیازهای واقعی مشتری را در اختیار شما قرار می‎دهد.

-استراتژی بازاریابی بودجه و مدت زمان بازاریابی را تعیین کرده و این به شما خواهد گفت که ثمره ارتباطات شما با مشتریان تا چه میزان مطلوب است.

-استراتژی بازاریابی نگاه شما را به سمت آینده معطوف می‎نماید که این امر شما را از سرمایه گذاری‎ها‎ی بی مورد در برخی قسمتهای شرکت باز می‎دارد.

استراتژی‎ها‎ی بازاریابی

همکاری با رقیبان

مشارکت با رقبا و همکاران به معنای در اختیار داشتن منابع بیشتر، به افزایش اطلاعات و در نتیجه روشن شدن راه برای داشتن فعالیتهای موفقیت آمیز کمک می‎کند. به هر اندازه آگاهی یک شرکت از محیط پیرامون بیشتر باشد، با سرعت بیشتری می‎تواند با مشتریان ارتباط برقرار کند و در نتیجه نام تجاری خود را به آنان معرفی نماید.

استفاده از مشتریان برای تولید محتوا

با توجه به اینکه مشتریان دارای خواسته ‎ها‎ و تمایلات کم و بیش یکسان هستند، بهتر می‎توانند زبان یکدیگر را درک کنند. استفاده از محتواهایی که توسط کاربران تولید می‎شود، به معنای همراه ساختن دیگر مشتریان می‎باشد. در یک طرح تحقیقی مشخص شده که ۳۳ درصد محتواهایی که توسط کاربران تولید می‎شود، نفوذ بیشتری در تصمیم خرید مشتریان بر جای گذاشته است.

راه اندازی کمپین

راه اندازی کمپین برای اتحاد میان مشتریان یکی دیگر از راههای استراتژی بازاریابی می‎باشد. شما می‎توانید با به اشتراک گذاشتن داستان‎ها‎ی مرتبط، تبادل نظر، دادن اطلاعات در رابطه با موضوعی خاص و یا مطالب طنز و … برای مخاطبان و مشتریان موثر واقع شوید.

با افراد تاثیرگذار همکاری کنید

اثرگذار‎ها‎ یا کسانی که بر روی مشتریان تاثیر شگرفی بر جای می‎گذارند، کسانی هستند که همکاری با آنها به معنای موفقیت شما می‎باشد. شما می‎توانید از طریق ایجاد یک وبلاگ و با همکاری این افراد برای اداره آن تا مدت زمان مشخصی، برای خود اعتبار کسب نمایید. شما با اجازه دادن به این تاثیرگذاران برای به اشتراک گذاشتن محتواهای الهام بخش، مخاطبان جدیدی پیدا خواهید نمود.

برای حل مشکلات مشتریان تلاش کنید

ارائه راه حل به مشتریانی که در استفاده از محصولات با مشکل مواجهه شده اند و گوش دادن به صحبتهای آنان یکی دیگر از استراتژی های استراتژی های بازاریابی بازاریابی به شمار می‎رود. برای مثال اگر کسب و کار شمار در حیطه فروش قطعات خودرو می‎باشد، قطعا مشتریانی خواهند بود که برای کار با برخی از قطعات سوالات و ابهاماتی دارند، شما می‎توانید با دادن راه حل و اطلاعات علمی به آنان، جایگاه خوبی را برای خود کسب نمایید.

اجازه مداخله را به مشتریان استراتژی های بازاریابی خود بدهید

اجازه مداخله به مشتریان و استفاده از نظریات و راه حل‎ها‎ی آنان به معنای مهم دانستن موقعیت آنان می‎باشد. یکی از شرکتهایی که از این استراتژی استفاده کرده است، امریکن اکسپرس بوده که با ایجاد یک انجمن در بسیاری از موارد نظریات مشتریان را جویا شده است.

شرکت اپل نیز در حال حاضر یکی از شرکتهای موفق در حوزه تکنولوژی به شمار می‎رود. شاید باور نکنید که این شرکت در روزگاری با شکستهای پی در پی مواجهه شده است اما تلاش مدیران برای معرفی محصولات و نام تجاری شرکت، موجب شد تا جانی دوباره به خود بگیرد به طوری که امروزه در ردیف برترین‎ها‎ی جهان در محصولات الکترونیکی محسوب می‎شود. استیو جابز این موفقیت را مرهون استفاده از همدلی و بهره گیری از نظریات مشتریان دانست.

استفاده از کانالهای جدید ارتباطی

استفاده از کانالهای جدید از قبیل شبکه های اجتماعی جدید برای ترویج نام تجاری خود را فراموش نکنید. کلر مک درموت، سردبیر ارشد مجله سلوپروفیلو، یکی از بازاریابان موفق است که در این زمینه می‎گوید: « استفاده از کانالهای جدید برای ترویج نام تجاری، یکی از اصول پایه ای در بازاریابی به شمار می‎رود.»

درگیر شدن پرسنل شرکت در بازاریابی

به کارمندان خود اجازه دهید تا توانایی خود را به نمایش بگذارند. به یاد داشته باشید که بسیاری از قهرمانان ابتدا انسانهای عادی بوده اند اما با فراهم شدن شرایط، تبدیل به انسانهای موفقی شده اند. از این رو کارمندان شما نیز می‎توانند انسانهای موفقی باشند و در استراتژی بازاریابی به شما کمک کنند. بنابراین ارتباط سازنده و نزدیکی با آنها برقرار کنید. داشتن رابطه دوستانه با کارمندان می‎تواند وفاداری آنها را نسبت به شما، تضمین کند.

داستان سرایی کنید

بازاریابی در رسانه‎ ها‎ی اجتماعی و وب سایتها می‎تواند با داستان سرایی تاثیر شگرفی بر جای بگذارد. به عبارت دیگر داستان سرایی یکی از موثرترین روش‎ها‎ در بازاریابی محتوا می باشد.

استفاده از روش مدیریت استراتژیک

یکی از عناصر کلیدی استراتژی بازاریابی موفق درک صحیح از نقاط ضعف و قوت خود می‎باشد. طراحی یک مدل استراتژیک از نحوه عملکرد و نتایج آن می‎تواند در شناخت پتانسیل‎ها‎ و ضعفها، شما را یاری دهد.

نقاط قوت استراتژی بازاریابی

-میزان انعطاف شما در ارائه خدمات و محصولات به مشتریان

-مزایا و امتیازاتی که در نتیجه محصولات شما به مشتریان منتقل می‎شود

-داشتن دانش و تخصص‎ها‎ی لازم

نقاط ضعف استراتژی بازاریابی

-محدودیت در منابع مالی

-معروف نبودن نام تجاری و برند محصولات

-سیستم‎ها‎ی حسابداری ناکارآمد

فرصت‎ها‎ی استراتژی بازاریابی

-افزایش تقاضا از بخش بازار خاص

-استفاده از اینترنت برای دستیابی به بازارهای جدید

-استفاده از فن آوری ‎ها‎ی جدید که به شما اجازه می‎دهد کیفیت محصولات را بهبود دهید.

تهدیدهای استراتژی بازاریابی

-ظهور یک رقیب جدید

-بوجود آمدن ورژن جدید محصولات یا خدماتی که شما انجام می‎دهید، در حالی که شما با نسخه قدیمی تر کار می‎کنید

-وضع قوانین جدید دولتی که به افزایش هزینه‎ ها‎ی شما می‎انجامد

-رکود اقتصادی و کاهش تقاضا

نحوه اجرای برنامه و استراتژی های بازاریابی
نخست شرکت، استراتژی بازاریابی کلی خود را تنظیم می کند؛ سپس این استراتژی کلی، تبدیل به برنامه های اجرایی برای هر قسمت سازمان، هر محصول و یا هر نام محصول می شود. در مرحله پیاده سازی برنامه، شرکت، استراتژی بازاریابی و برنامه های خود را برای رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان به مرحله عمل درمی آورد این برنامه ها توسط کارکنان واحد بازاریابی در ارتباط با داخل و خارج سازمان صورت می گیرد. وظیفه کنترل، عبارت است از ارزیابی نتایج برنامه و فعالیت های بازاریابی، تحقیقات بازار، اطلاعات لازم و ارزیابی های مورد نیاز ما را برای استفاده در دیگر فعالیت های مدیریت بازاریابی فراهم می کند. تمام عواملی که بازار گذار باید جهت طراحی برنامه بازاریابی خود در نظر بگیرد، مورد توجه قرار دهیم. اما این موضوع بدین معنا نیست که همیشه باید برنامه ریزی را اول انجام داد؛ یا اینکه چنین برداشت شود که دیگر فعالیت ها باید پس از پایان برنامه ریزی صورت پذیرد.
با توجه به اهمیت طراحی استراتژی های بازاریابی در کسب و کار، برای انجام درست و اصولی این کار نیاز به متخصصان حرفه ای در این زمینه دارید. مجموعه ایرمان جم آماده ارائه انواع خدمات در حوزه طراحی استراتژی های بازاریابی به شما عزیزان می باشد.
برای دریافت خدمات طراحی استراتژی های بازاریابی با شماره ی تماس موجود در سایت تماس برقرار کنید.

۱۰ استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام

بازاریابی محتوایی

ابتدا اینستاگرام فقط یک پلتفرم شبکه اجتماعی بود. که کاربران آن فقط می توانستند کپشن های کوتاه نوشته و عکس ارسال کنند. اما امروزه به مکانی تبدیل شده است که تقریبا همه ی ویژگی هایی نظیر استوری، مباحثه، گیف، ویدئو و استراتژی های بازاریابی بسیاری از موارد دیگر را در خود جای داده است. به همین علت ما قصد داریم به شما استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام را، به منظور استفاده از اینستاگرام به سمت کسب و کارهای کوچک، به شما نشان دهیم. ما در اینجا قصد دارید به 10 مورد از استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام اشاره کنیم. تا شما با استفاده از آن بتوانید از اینستاگرام به عنوان منبعی برای کسب و کار بهره ببرید. زیرا اینستاگرام به یک چنین بازار کسب و کاری تبدیل شده است. هرچه میزان کاربران در این پلتفرم اجتماعی افزایش می یابد، بیش از پیش به این باور نزدیک می شویم که می توانیم از آن به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام، استفاده کنیم. شک نداشته باشید که رقبای شما نیز از همین ترفند استفاده می کنند که شما نیز قصد انجام آن را دارید. اما این که یک محتوای خوب بسازید تنها بخشی از یک ماجراست. اگر برندها بخواهند از طرف دیگران فالو شوند، و به نوعی مورد توجه قرار بگیرند باید استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام داشته باشند. تا بتوانند از حضور در اینستاگرام عایدی نصیبشان شود.

بازاریابی محتوایی در اینستاگرام

استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام

1. نشان دادن ارزش و کاربرد محصول خود

اینستاگرام اساسا یک پلتفرم بصری می باشد، یک محل عالی برای این که شما تصاویر و ویدیوهایی را به اشتراک بگذارید که نشان دهنده ی ارزش واقعی محصول شماست. اپلیکیشن سفارش غذای ریحون، یکی از برند هایی است که این عمل را به خوبی در اینستاگرام انجام داده است. بسیاری از کاربران این استارت آپ را در پیج خود به صورت هایلایت شده نشان مخاطبین خود می دهند. این مورد یکی از کلیدی ترین استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام می باشد، که شما می توانید در کسب و کار و صنعت از آن استفاده کنید.

2. محتوای ایجاد شده توسط کاربر را افزایش دهید

این که شما در شبکه ی اجتماعی مورد تایید قرار بگیرید می تواند به عنوان یک توافق بزرگ در نظر گرفته شود. معمولا مصرف کنندگان به برندها استراتژی های بازاریابی اعتماد نمی کنند اما اگر همان برند توسط مصرف کننده ی دیگری تبلیغ شود با اعتماد بیشتری به سمت آن می روند. به همین منظور باید ویدئوها و تصاویری از مشتریان خودتان که از برند شما استفاده می کنند راضی هستند بدست آورید. به این طریق می توانید اعتماد مخاطبین خود را جلب کنید. تقریبا تمام برند ها از این استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام بهره مند می شوند. مهم نیست این برندها مربوط به چه محصولاتی باشند. مثلا محصولاتی مانند کافی شاپ، خطوط هوایی، صنعت مد و یا غیره.

آموزش استفاده از هشتگ اینستاگرام به صورت کامل و جامع

3. داستان سرایی کنید

شما می توانید با استفاده از تصاویر و ویدئو ها داستان سرایی کنید. مثلا می توانید از آغاز به کار شرکت خود داستان بسرایید، و یا این که چگونه محصولتان را تولید می کنید. برخی نیز ویژگی های تیم خود را مشخص می کنند و برای برند شان شخصیت پردازی می نمایند. این ها همه از استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام است.

استراتژی های بازاریابی محتوایی

4. برنامه ریزی برای پست گذاری

این که شما در پست گذاشتن برنامه ریزی داشته باشید می تواند برای مخاطب شما جذاب و خوشایند باشد. شما می توانید از قابلیت های برنامه هایی چون insights، استفاده نموده و بهترین زمان را برای پست گذاری انتخاب کنید. وبسایت نوین هاب در ایران یکی از بهترین سرویس های زمان بندی برای پست گذاری است. شما می توانید از آن استفاده کنید. این راهکار نیز می تواند به عنوان یکی دیگر از استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام مورد توجه شما قرار گیرد.

5. با تگ کردن محصولات خود پست هایتان را قابل خرید کنید

شما با عملیات تگ کردن محصولتان به راحتی می توانید به مشتری کمک کنید. تا بدون وارد شدن به قسمت Bio، فقط با یک کلیک ساده بر روی تگ، به خرید محصول مورد نظر خود دست یابد. این یک از هوشمندانه ترین استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام می باشد.

6. در اینستاگرام به تبلیغات بپردازید

شما به چند روش می توانید در اینستاگرام به تبلیغ محصولات خود مبادرت ورزید.

الف – تبلیغات در اینستاگرام توسط قابلیت promote: این روش که تعدادی شرکت در ایران نیز به ارائه خدمات آن مشغول هستند، به شما آموزش میدهد که با انتشار پست خود برای مخاطبینی خاص، به روش فید کردن در صفحه ی اینستاگرامی کاربران به تبلیغ بپردازید.

ب – در صفحات دیگران تبلیغ نمودن: تمام صفحاتی که دارای بازدید کنندگان بسیاری هستند می توانند برای شما تبلیغ کنند. کافیست به آنها پیام داده و در مورد هزینه ی این کار با آنها به توافق برسد. پس از آن با انتشار تبلیغ شما از طریق پست و یا استوری جذب مشتری نمایید.

ج – همکاری و کمپین با آژانس های دیجیتال مارکتینگ: این روش نیز برای تبلیغات اینستاگرامی میتواند مفید واقع شود. به این صورت که شما با مشخص کردن مخاطبین تان و بر اساس بودجه ی تعیین شده، یکی کمپین برای تبلیغات محصول خود در اینستاگرام ایجاد می کنید و در یک زمان مشخص بین صد ها صفحه آن را منتشر می نمایید.

7. همکاری نمودن با اینفلوئنسرها

اینفلوئنسر چیست؟ کسانی که دارای فالوور های بسیاری هستند و قادرند بر روی آنها تاثیر گذار باشند، اینفلوئنسر هستند. ممکن است اینفلوئنسر ها یک شرکت و یا یک شخص باشند. این روش نیز می تواند یکی از هوشمندانه ترین استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام به شمار رود.

اینفلوئنسرها
8. رصد کردن معیارها یا سنجه های خود

باید بازدید ها و اشتراک گذاری های خود را زیر نظر بگیرید تا متوجه شوید استفاده از کدام یک از استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام برای شما مفید فایده بوده است. اینستاگرام خود دارای ابزار آنالیتیکز رایگان می باشد. برخی از این داده های کلیدی عبارتند از:
• تحلیل و تجزیه پروفایل خود- تعداد اکانت هایی که پست های شما را دیده اند، تعداد فالوور هایتان، نرخ کلیک هر پست شما و… .
• طبقه بندی و مشخص نمودن مخاطبین خود بر حسب سن، جنس، زمان و مکان.
• میزان دسترسی به استوری ها، ویدیوها و تصاویر خود.

9. داشتن Bio جذاب در صفحه

این مورد نیاز به خلاقیت شما دارد. باید در استفاده از کلمات خبره عمل کنید. اگر توانایی در این زمینه ندارید از بیوی رقبای خود دیدن کنید. هر کدام بیشتر شما را به خود جذب نمود، در همان سبک بیوی خود را بنویسید.

10. اضافه کردن تگ موقعیت مکانی

با تگ کردن محل کسب و کار خودتان از مشتری های محلی دعوت به دیدن نمایید. از طریق موقعیت ساز فیس بوک، موقعیت مکانی خود را ایجاد کنید و آن را در پست هایتان استفاده نمایید. یا این که به صورت استیکر در استوری های خود جای دهید. کمی درباره ی این روش جستجو نمایید و به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی محتوایی در اینستاگرام از آن بهره مند شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.