استفاده از ابزارهای مالی


مقاله نشریه
مدیریت ریسک اوراق استصناع؛ با استفاده از ابزار مالی اختیار معامله

چکیده:
اوراق استصناع یکی از ابزارهای مطرح در صنعت خدمات مالی اسلامی است که بر مبنای عقد استصناع شکل می گیرد. با توجه به توانمندی های نهفته در بورس اوراق بهادار، از طریق انتشار اوراق استصناع می توان به جمع آوری سرمایه های کوچک استفاده از ابزارهای مالی و پراکنده، جهت تامین منابع مالی لازم برای احداث و تکمیل انواع پروژه های توسعه ای اقدام نمود و موجبات گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه را فراهم کرد. اما در عین حال این اوراق شامل ریسک هایی می باشد، اندازه گیری مناسب آن ها، سرمایه گذاران را در شناسایی و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری کمک می کند، از این رو چون بازارها با نوسانات شدیدی روبرو هستند که می توانند بر فرآیندهای تولید تاثیر منفی داشته باشند، لذا ابزارهای مشتقه، شرکت کنندگان در بازار را قادر می سازد که پوششی برای ریسک های خود انجام دهند. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «حق اختیار معامله، ابزاری مناسب در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع می باشد» و این نتیجه را در پی دارد که از قرارداد اختیارمعامله می توان در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع استفاده نمود. به گونه ای که می توان ریسک های تورم و نرخ بازده را در تمامی انواع اوراق استصناع با استفاده از حق اختیارخرید و فروش و ریسک های عدم نقدشوندگی، اعتباری و سرمایه گذاری مجدد در اوراق عادی و اوراق تبدیل پذیرمعکوس استصناع را با استفاده از حق اختیار فروش مدیریت کرد.

استفاده از ابزارهای مالی مشتقه برای پوشش ریسک

شرکت ها و موسسات مالی همواره در معرض ریسک های متعددی از جمله ریسک تجاری، ریسک اعتباری، ریسک نررخ بهره و ریسک نوسان نرخ استفاده از ابزارهای مالی ارزی می باشند و از این بایت متحمل هزینه های زیادی نیز می گردد، به منظور کاهش این ریسک ها ابزارهای متعددی طراحی شده است که یکی از مهمترین این ابزارها، اوراق بهادار مشتقه می باشد. این ابزارها در اکثر کشورها برای کنترل ریسک نقش موثری داشته و به عنوان ابزاری پوششی عمل می نمایند، کشور ایران نیز در طول چند سال اخیر استفاده از قراردادهای آتی و برخی از ابزارهای مشتقه آغاز شده است بنابراین آشنایی با این ابزارها و نقش پوششی آنها در کنترل ریسک از اهمیت بالایی برخوردار می باشند و نیز این ابزارها می توانند نقش گسترده ای در اقتصاد هر کشوری داشته باشند. این تحقیق از طریق کتابخانه ای انجام شده و تلاش می نماید تا ضمن تبیین ابزارهای مشتقه، نقش این ابزارها در پوشش ریسک تحلیل گردد، ساختار این مقاله از چهار بخش تشکیل شده است، در بخش اول انواع ابوارهای مشتقه تشریح می گردد، در بخش دوم انواع ریسک تشریح می گردد و در بخش سوم نقش ابزارهای مشتقه در پوشش ریسک تشریح می گردد و در بخش چهارم تجربیات کشورهای موفق در خصوص به کارگیری ابزارهای مشتق در پوشش ریسک اشاره می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

واکاوی و پژوهش اثرات داروی فلوکسیتین بر روی لاغر شدن افراد چاق با بهره گیری از نرم افزار گوسین (مورد مطالعه: بیماران درمانگاه منطقه 19 شهرداری تهران)

برنامه ریزی استراتژیک جهت کاهش آسیب پذیری اجتماعی در مواجهه با زلزله (نمونه موردی :شهرستان دماوند)

ارائه راهکارهایی برای ساخت دیوارهای پیرامونی پانل سه بعدی و تیغه ها متناسب با اقلیم مناطق کویری و امکانات موجود و ارزیابی فنی و اقتصادی آن ها

رفع تعارض ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قراردادی با نگاهی به قانون مدنی و قانون ثبت

تهیه نقشه نفوذپذیری افقی آبخوان بر اساس گرادیان هیدرولیکی (مطالعه موردی)

check the security of cloud processing and protect the privacy of data storage in it

a complete overview of iot protocols and layers and their architecture

investigation of artificial intelligence techniques and their use in the software development process

investigation of intrusion detection technologies and systems for cloud computing networks

border collision bifurcations in one-dimensional linear-hyperbolic maps

طراحی و تولید مجموعه دادگان اخبار فارسی ihu-persiannewsdataset-javadzade-et-al دانشگاه جامع امام حسین

تحلیل احساسات توییت های فارسی چند کالسه مبتنی بر ترکیب روابط معنایی و ماشین بردار پشتیبان

بررسی عملکرد فیبر نوری در ناوبری و تقسیم طول موج چندگانه بر روی فناوری فیبر نوری پلاستیکی ( wdm-pof ) در کشتی

عملکرد کوادکوپتر با استفاده از کنترل کننده های pid ،lqr و پسخوراند خطی ساز به همراه pd

مقایسه عملکرد فیلتر کالمن ukf و ekf در مداریابی ماهواره

بررسی تأثیر ریسک سقوط سهام و سرمایه گذاران نهادی بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی تأثیر سودآوری شرکت بر افشای سرمایه فکری و ابعاد آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

راهکارهای تقویت معنویت در جامعه با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب

اثربخشی معنویت درمانی بر سازگاری زناشویی و ابعاد آن در زنان دارای روابط خانوادگی آشفته

رابطه خودکارامدی و فرهنگ سازمانی با خلاقیت شغلی کارکنان

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

استفاده از ابزارهای مالی

محل دفاع کتابخانه مرکزی پردیس 2 فنی شماره ثبت: 3223;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 74270

یکی از ویژگی های بازار نفت خام، نوسانات زیاد قیمتها می باشد که سبب ایجاد ریسک قیمت می شود. از آنجایی که در اقتصاد ایران بخش نفت سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و ریسک قیمت آن نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا می کند، لذا مدیریت و پوشش این ریسک با استفاده از ابزارها و راه کارهای موجود اهمیتی دو چندان می یابد. در این بین یکی از راه کارهایی که به منظور کنترل این ریسک به نظر می رسد استفاده از ابزارهای مالی مشتقه و ورود به بازارهای کاغذی است. داده های مورد استفاده اطلاعات قیمتی سری های زمانی استفاده از ابزارهای مالی نفت خام برنت و وست تگزاس ارائه شده در بورس نایمکس و نیز قراردادهای آتی یک تا چهار ماهه در این بورس می باشند. در این تحقیق با استفاده از روشهای رگرسیون سنتی، VAR، VECM و GARCH چندمتغیره به تخمین نسبتهای پوشش ریسک پرداخته و در ادامه کارایی این نسبتها را مورد بررسی قرار دادیم که مشخص شده کارایی پوشش ریسک ایستا در مدل VECM برای متغیرهای WTI و F1 با 93.2 درصد بیشترین مقدار می باشد. واژگان کلیدی: قرارداد آتی، نرخ بهینه پوشش ریسک، کارایی پوشش ریسک، OLS، VAR، VECM، GARCH

High volatility is one of crude oil market’s characteristics that creates price risks. Since Oil has created significant amount of GDP in Iran’s economy and therefore the price risk plays an important role in economy, managing and hedging such risks using available solutions and instruments demand much attention. Entering future markets and using derivatives seem to be a solution to control such price risks. We used WTI and Brent crude oil time series data in NYMEX and forward contracts with due date ranging between 1 - 4 months which are available in NYMEX. In this research we estimate hedge ratios using traditional regression, VAR, VECM and Multivariable GARCH, moreover we studied effectiveness of these ratios. Finally we conclude that static hedging using VECM for WTI and F1 variables with 93.2% has maximum effectiveness. Keywords: Forward Contract, Optimal Hedge Ratio, Hedging Effectiveness, OLS, VAR, VECM, GARCH

بررسی رابطه بین خصوصی سازی، استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امروزه، اصلاحات اقتصادی ازنوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود. هرچه دولت ها بزرگتر شوند، عرصه رقابت در بازارکمترمی شود، بنابراین به نظر می رسد حوزه هایی باید به بخش خصوصی واگذار گردد، تا از این طریق رقابت ایجاد گردد. با حرکت به سمت خصوصی سازی و تغییرات درالگوی رقابت و مطرح شدن تجارت جهانی، اهمیت حسابداری مدیریت به وضوح قابل مشاهده است. پژوهش حاضر مبتنی بر تئوری احتمال (CT) اندرسون و لنن (1999) است که به بررسی رابطه میزان خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی شده با تاکید بر استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت به عنوان متغیر میانجی می پردازد. داده های مربوط به ابزارهای حسابداری مدیریت مورد استفاده توسط شرکتها در طی 6 سال، از طریق پرسش نامه و داده های مربوط به خصوصی سازی و عملکرد مالی از طریق اطلاعات مندج در صورت های مالی برای 48 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که تاریخ پذیرش آن ها قبل از سال 1387 می باشد و تا سال 1392 به طور مستمر به فعالیت خود ادامه داده اند، جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار PLS نسخه 2014 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین عملکرد مالی و خصوصی سازی است که حسابداری مدیریت به عنوان متغیری میانجی باعث تشدید این رابطه می گردد. همچنین استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت، با عملکرد مالی شرکت ها و خصوصی سازی آن ها رابطه مثبتی استفاده از ابزارهای مالی دارد.

کلیدواژه‌ها

  • عملکرد مالی
  • خصوصی سازی
  • ابزارهای حسابداری مدیریت
  • مراحل تکامل حسابداری مدیریت
  • تئوری احتمال اندرسون ولنن (CT)

عنوان مقاله [English]

Investigating the relation between privatization, use of management accounting tools and the performance of financial companies accepted on Tehran’s stock market

چکیده [English]

Today, in many countries, particularly the developing countries, economic reform, such as privatization, is considered a strategic approach. The استفاده از ابزارهای مالی more governments grow, the tighter the competitions become in the market, so, it appears that some fields should be privatized in order to create competition. By moving towards privatization and the changes in competition methods and the presentation of the World Trade, the importance of management accounting is more pronounced. This research is based on the Contingency Theory of Anderson and Lenan (1999) and it investigates the relation of the level of privatization on the performance of privatized companies with emphasis on the use of management accounting tools as an intermediary variable. The data, related to management accounting tools and used by the companies during 6 years, was collected through questionnaires and the data related to privatization and financial performance was collected using the information registered in the statements of 48 accepted companies on Tehran’s Stock Market whose dates of acceptance are before 1387 and were continuously active until 1392. This data was analyzed by PLS 2014. The results indicate a positive relation between financial performance and privatization, and management accounting, as an intermediary variable, enhances this relation. Furthermore, the use of management accounting tools has a positive relation with the financial performance and the privatization of companies.

استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، کیلیدتوسعه بازار مسکن

استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، کیلیدتوسعه بازار مسکن

املاک تهران به طور بی سابقه ای در سالهای اخیر با افزایش افسارگسیخته قیمت ها مواجه شد و راه های تامین نیاز مسکن را بیش از پیش دشوار کرد. به این صورت مدل های خرید خانه از نظام پس انداز تغییر کرد و مدل هایی همچون پیش فروش رونق گرفت. منتها در کشورما استفاده از این ابزارهای بسیار کاربردی با مشکلات زیادی همراه است و باید برای ساماندهی و بهبود شرایط بازار این نوع مدل های تامین مالی به کار گرفته شود.

تقویت توان مالی متقاضیان، نیاز امروز بازار مسکن؛

فعالان بازار مسکن و متقاضیان ملکی در سالهای اخیر با استفاده از سامانه های مشاورین املاک و سایت های مسکن تمام فعالیت های خود را انجام می دهند. بدیهی است فعالیت در یک سایت مسکن میتواند ارزش­افزوده­های بسیاری برای متقاضیان و مالکان به همراه بی آورد. اما در نهایت تامین مالی برای خرید خانه مبحث مهم و اصلی متقاضیان ملکی است و باید برای این مهم که سالهاست وزنه تقاضا را سبک کرده چاره ای اندیشید.

گفتنی است این مهم نیاز به همکاری دستگاه های مختلف دارد تا بتوان با هماهنگی و حمایت از بخش خصوصی میزان تولید مسکن را تا حد قابل توجهی افزایش داد تا علاوه بر رونق در بازارمسکن، تمام بخش ­های مرتبط با این حوزه نیز ساماندهی شوند. به این صورت که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تصمیم گیری در این بخش با ایجاد بسترها و تسهیل در قوانین، راه های ابزارسازی را آسانتر کرده و راه های تامین مالی برای تولید و عرضه مسکن را هموار کنند. این امر می تواند در مرحله نخست با ارائه مجوزهای تاسیس شرکتهای لیزینگ روی دهد. در مرحله بعد هم راه اندازی ابزارهای تامین مالی دیگر که در بازارسرمایه ایجاد و مدیریت می شود نیز یکی از بهترین راهکارهای توسعه بازار مسکن و رونق بخشیدن به صنعت ساختمان به شمار می رود.

افزایش آگاهی ملکی، کیلید توسعه بازار مسکن؛

شایان ذکر است این ابزارها در بازارمسکن کشورهای توسعه یافته توانسته تامین نیازمسکن را به دغدغه فرعی مردم تبدیل کند. در حالی که مردم کشور ما یا مسکن را به عنوان سرمایه بلند مدت نگاه می­کنند و یا نخستین و سخت ترین نیاز خود را تامین سرپناه و خانه می ­ دانند. از این رو نیاز است تا با ساماندهی این بخش و فرهنگ سازی در جهت تغییر نگاه سرمایه ای به مصرفی، در کوتاه و بلندمدت این بخش را به ساماندهی برسانیم. این فرهنگ سازی با آموزش مداوم و کنترل تورم قیمت مسکن روی می دهد. گفتنی است این مهم نیز با اتحاد بخش خصوصی استفاده از ابزارهای مالی و دولتی امکان پذیر است.

گفتنی است آموزش و افزایش آگاهی ملکی مردم نیز کمک شایانی به بهبود شرایط بازار کرده و در نهایت بازاری پویا و مردمی را فراهم می کند. این مهم در بخش عرضه و فروش روی داده و مجموعه ای دانش بنیان به نام کیلید در بخش های مختلف به افزایش آگاهی ملکی مردم می­پردازد. گفتنی است کیلید علاوه بر تمام فعالیت هایی که یک سایت مسکن پویا و نوین انجام می دهد، منبع مناسبی برای دریافت اطلاعات سیاستگذاران بوده و تمام فعالین بازارمسکن و مشاورین املاک نیز با استفاده از اطلاعات و ابزارهای این سامانه دانش بنیان کسب و کار خود را توسعه می دهند.

لازم به ذکر است سامانه کیلید مشخصات قیمت تمام املاک تهران را به همراه درصد تغییراتشان در بخش اطلاعات بازار مسکن قرارداده تا تمام کاربران بتوانند در بازه­های زمانی مشخص، قیمت و نوسانات آن را مشاهده کنند. این بخش علاوه بر اینکه مردم را از شرایط بازار مسکن در محله خودشان آگاه می کند، سیاستگذاران را نیز برای اعمال تصمیم های هدفمند، متناسب با نیاز هر منطقه یاری می رساند.

جستجوی هوشمند، سرعت و کیفیت معاملات را افزایش می دهد؛

از سوی دیگر تمام متقاضیان خرید املاک تهران میتوانند از طریق ابزارهای جستجوی کیلید، در زمان کم، بهترین انتخاب ملکی را داشته باشند. این مهم با استفاده از هوش مصنوعی روی می دهد. به این صورت که کاربر تمام نیازهای خود را که شامل بازه قیمتی، متراژ، طبقه و حتی کوچکترین جزئیات می شود را در سامانه وارد کرده و هوش مصنوعی را برای پیداکردن فایلهای متناسب با مشخصه های وارد شده به کار می گیرد.

به این استفاده از ابزارهای مالی صورت فرآیند جستجو کاملا هوشمندانه شده و متقاضی با آگاهی کامل معاملات ملکی خود را انجام می دهد. همچنین استفاده از بستر کیلید شفافیت را به معاملات ملکی افزوده تا این ارزش افزوده مهم نیز در بازار مسکن به وجود آید و تمام مردم از مزایای آن بهره مند شوند. گفتنی است کیلید با تولید محتوای تخصصی از مشخصات محله استفاده از ابزارهای مالی های مختلف و انتشار آن در رسانه های معتبر و جریان اصلی، رسالت خود برای افزایش آگاهی ملکی مردم را به سرانجام رسانده است. در این راستا مشخصات کاربردی که متقاضی خرید آپارتمان در سعادت آباد باید به آن آگاه باشد را مطالعه می کنید.

استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، کیلیدتوسعه بازار مسکن

خرید آپارتمان در سعادت آباد

بدون شک یکی از محبوب ترین محله های غرب تهران سعادت آباد است. از این رو همیشه قیمت خرید آپارتمان در سعادت ­آباد بیش از سایر مناطق مجاورش بوده و برای تمام اقشار جامعه، خرید ملک، حتی اجاره خانه در این محله مقدور نیست. چراکه علاوه بر قیمت بالا، اکثر آپارتمان­های ساخته شده در دهه ۷۰ و ۸۰ با متراژ بالای صدمتر بوده و این امر ورود جوانان را برای خرید آپارتمان در سعادت آباد دشوار کرده است.

شایان ذکر است سعادت آباد نیز سالهای پر فراز و نشیبی را از نظر قیمت مسکن تجربه کرده است. بدین استفاده از ابزارهای مالی صورت طبق آمار معاملات مسکن کیلید، درمهرماه سال ۹۲ قیمت هرمترمربع آپارتمان در سعادت آباد به طور میانگین ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. قیمت خانه در این منطقه با شیب ملایمی روند افزایشی به خود گرفته و هرمتر مربع آپارتمان، پایان سال ۹۵ نزدیک به ۷ میلیون تومان معامله می­شد. اما با ورود بخش مسکن به رکود در سال ۹۷، روند صعودی قیمت­ها با شیب بیشتری همراه بود. به طوری که ابتدای سال ۹۷ قیمت خرید هر مترمربع ۹ میلیون تومان و در اسفند ماه همان سال استفاده از ابزارهای مالی ۱۷ میلیون تومان رقم خورد.

به این صورت قیمت مسکن در این منطقه همچون سایر محله ها رشد داشت و هم اکنون بخش اطلاعات بازار مسکن کیلید قیمت آپارتمان را به طور میانگین متری ۴۶ میلیون تومان ثبت کرده است.

کیلیدی برای بازگشایی تمام دربهای بسته در بازار مسکن؛

گفتنی است میزان ساخت و ساز در سعادت آباد با توجه به آمار اعلامی مرکز تدوین ضوابط، نظات و صدور پروانه­ شهرداری تهران، در ۱۴ ماه اخیر ۵۲ درصد کاهش را در صدور پروانه ساختمانی ثبت کرده که سهم سعادت آباد و منطقه ۲ در این درصد نزولی بیش ازهمگان بوده است. زیرا اکثر سازندگان، ساخت­وساز در مناطق جنوبی تهران را موجه­تر از این محله­ها می­دانند. زیرا تقاضا در بازار مسکن اینچنین شده است و قدرت خرید مردم کاهش داشته و دیگر توان خرید آپارتمان در سعادت آباد را همچون سابق ندارند.

شایان ذکر است با بررسی و رصد تعداد معاملات و قیمت منطقه ای املاک تهران، سیاستهای هدفمند اتخاذ کرد و تعداد ارائه مجوز ساخت و اعمال سیاستهای محرک را بنا بر نیاز هر محله صادر کرد. از این استفاده از ابزارهای مالی رو کیلید را می توان نه تنها یک سایت مسکن ، بلکه سامانه ای دانست که مردم، مشاورین املاک و سیاستگذاران را برای اعمال تصمیم های کاربردی راهنمایی می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.