ایندکس های ترکیبی


شاخص اچ چیست؟

استفاده از یک شاخص برای ارزیابی کار پژوهشگران درست به نظر نمی‌رسد. استفاده ترکیبی از این شاخص‌ها و با استفاده از مهمترین ابزارهای مطالعات استنادی موجود که عبارتند از وب آو ساینس، اسکوپوس، گوگل اسکالر برای ارزیابی کیفیت کار پژوهشی پژوهشگران می‌تواند کارساز باشد. در غالب تحلیل‌های صورت گرفته از عملکرد پژوهشی محققان هم در ایران و هم در خارج از ایران از سه شاخص اچ، جی، و ام استفاده شده است.

تعیین کیفیت پژوهش‌های علمی همواره موضوعی بحث برانگیز و حائز اهمیت بوده است. در این مقاله به اختصار به معرفی شاخص‌های علم‌سنجی محققان پرداخته شده است.

شاخص هرش یا اچ ایندکس (H)

شاخص (H) در سال ۲۰۰۵ توسط جرج هرش، فیزیکدان آرژانتینی ارائه شده است. هرش، شاخصی است که هم قدرت تولید علمی یک محقق و هم تأثیر علمی او را با عدد نشان می‌دهد. شاخص H یک محقق عبارت است از: H تعداد از کل مقالات (Np) وی که هر کدام حداقل H استناد داشته باشد و سایر مقالات او (Np–H) کمتر یا مساوی H (≤H) استناد داشته باشند.

این شاخص، علاوه بر اینکه برای یک محقق بکار می‌رود می‌تواند برای سنجش قدرت تولید و تأثیر علمی گروهی از محققان، یک گروه دانشگاهی، مجلات یا حتی یک کشور نیز به کار می‌رود.

مزایای شاخص هرش:

* شاخص هرش هم ارزشیابی کیفی (تاثیر یا استنادات دریافت شده) را مدنظر دارد و هم ارزشیابی کمی (تعداد مقالات) و معایب سایر شاخص‌های علم‌سنجی مانند شمارش تعداد کل مقالات یا تعداد کل استنادها را ندارد.

* شاخص هرش برآوردی قوی از تاثیر گسترده¬ی مقالات پژوهشی یک پژوهشگر ارائه می¬دهد؛ بدین معنا که مقالات کم استناد (یا بدون استناد)، یا مقالات پر استناد را از محاسبه نادیده می‌گیرد.

* وان ران در مورد شاخص هرش معتقد است که این شاخص می¬تواند معیار خوبی در ارزیابی محققانی باشد که هر چند تاثیر قابل توجهی در مشارکت علمی داشته¬اند ولی با استفاده از مجاری مرسوم علم¬سنجی کار علمی آنها فرصت نمود نیافته است.

* مزیت دیگر شاخص هرش این است که داده¬های لازم برای محاسبه به آسانی از طریق پایگاههای استنادی آی اس آی، اسکوپوس، و گوگل اسکالر بدون نیاز به هر گونه پردازش اطلاعات قابل دسترسی است.

معایب

* میزان تجمع ارجاعات مشخص نیست (مقالات با ارجاعات بسیار زیاد مشخص نمیشود). به عبارت دیگر اهمیتی به چگونگی توزیع ارجاعات نمیدهد . این مشکل با تعریف i10-index یا h10-index قابل حل است. این شاخص عبارت است از تعداد مقالات دارای بیش از 10 ارجاع.

* منابع مختلف (مانند Google Scholar- WOS-Scopus ) H index های متفاوتی را نشان می دهند و این مورد موجب اشکال در مقایسه افراد می شود.

* دانشمندان و پژوهشگرانی که به هر علت تعداد مقالات آنها بسیار کم ولی بسیار تاثیرگذار بوده¬اند، اچ ایندکس کمی دریافت می¬کنند (مانند اواریست گالوا که دو مقاله بیشتر ندارد ولی دنیای علم را با همان دو مقاله تحت تاثیر قرار داده است، در عین حال اچ ایندکس او 2 است، یا آلبرت انیشتین که اچ ایندکس برابر 4 یا 5 دارد. عکس این مساله نیز صادق است.

* شاخص اچ حداکثر ارجاعات یک فرد را نشان نمی دهد، ممکن است دانشمندی در یکی از مقالات خود 1000 ارجاع داشته و به عنوان مقاله پراستناد معرفی شده باشد ولی این مقاله تأثیری در شاخص اچ این فرد ندارد؛

* کلی و جنیون ضمن برشمردن محدودیتهای انواع شاخص¬های متداول علم¬سنجی، از جمله شاخص¬های متاثر از تعداد استنادها (مثل شاخص H) اظهار می دارند که تعداد استنادها تحت تاثیر خوداستنادی، استناد به همکاران، و پراستناد بودن ذاتی مقالات مروری نسبت به مقالات پژوهش قرار دارند. آنها به تاثیرپذیری شاخص H از محل اقامت محقق، متغیر بودن مقدار آن برای محققان رشته¬های علمی مختلف، و نوسان زیاد آن بر اثر اختلاف جزئی در مدت زمان فعالیت علمی محققان جوان و تازه¬کار اشاره می¬کنند.

* از آنجا که ارزش‌های شاخص هرش (یعنی مقالات منتشر شده و استنادهای دریافتی) در طول زمان افزایش می¬یابد، شاخص هرش یک پژوهشگر به دوره زمانی علمی پژوهشگر (یعنی سال¬های انتشار) وابسته است، بنابراین با شاخص هرش نمی‌توان افراد جوان را با محققان مسن‌ مقایسه کرد.

* تفاوت‌های مربوط به رفتار و اصول استناددهی در حوزه‌های مختلف علمی، در شاخص H در نظر گرفته نمی‌شود. عقیده بر آن است که استناددهی به طور کل تحت تاثیر عوامل وابسته به رشته است و باعث می¬شود نه تنها مقایسه حوزه-های مختلف با هم بی‌اعتبار شود بلکه حتی در درون یک رشته و بین حوزه¬های مختلف آن نیز ارزشی نداشته باشد.
شاخص H اطلاعات مربوط به جایگاه نویسنده در بین فهرست نویسندگان را در نظر نمی¬گیرد در حالیکه در بعضی از حوزه¬ها این مساله حائز اهمیت است.
با استفاده از خوداستنادی¬ها می¬توان شاخص H را دستکاری کرد و در این مورد اگر از داده¬های گوگل اسکالر استفاده شود حتی مدارک تولید شده توسط کامپیوتر را می توان برای دستکاری آن به کار برد.

شاخص G

یکی دیگر از ضعف های شاخص اچ، نادیده گرفتن مقالات پراستناد است و البته توجهی به مقالات با استناد پایین هم نمی‌کند. برای رفع این ضعف شاخص g توسط لئو اگه پیشنهاد شده است. شاخص g گونه تعدیل یافته شاخص هرش است و مبنای محاسبه آن توزیع استنادهای دریافت شده توسط مقالات یک محقق است. در این شاخص بر خلاف شاخص هرش به مقالاتی که بیشتر مورد استناد قرار می¬گیرد وزن بیشتری داده می شود.

بنا به تعریف اگه شاخص g بصورت زیر محاسبه می‌شود: اگر مجموعه مقالات یک محقق را به ترتیب نزولی تعداد استنادهای دریافتی¬شان مرتب کنیم شاخص g آن عبارتست از g مقاله¬ای که مجموع استنادهای آنها حداقل مساوی یا بزرگتر از g2 (≤g) استناد باشد. بنا به تعریف همیشه g≥H است. برخلاف شاخص H، شاخص g به تعداد کل استنادات مقالاتی که بیشترین تعداد استناد را دریافت کرده¬اند بستگی دارد.

شاخص M

پارامتر ام یکی دیگر از شاخص¬هایی است که برای کاهش کاستی¬های شاخص هرش معرفی شده است. می‌دانیم که شاخص هرش به طول مدت زمان کاری هر پژوهشگر بستگی دارد. از جمله ضعف های شاخص H این است که شاخص H نویسندگان تازه کار را به سبب کوتاه بودن عمر پژوهشی نمی‌توان با نویسندگان کهنه کار مقایسه کرد، چرا که میزان مقالات و استنادات با گذشت زمان افزایش می‌یابد. به همین جهت خود هرش برای مقایسه دانشمندان در مراحل مختلف دوره فعالیتشان، پارامتر m را عرضه کرد. پارامتر ام دستاورد تقسیم شاخص هرش بر عمر علمی یک پژوهشگر است. منظور از عمر علمی پژوهشگر شمار سال‌هایی است که از زمان انتشار نخستین مقاله او می¬گذرد.

شاخص H فردی

هرش (2005) معتقد است که ارزش¬های H در رشته¬های مختلف تفاوت‌های زیادی با هم دارند. رشته¬های دانشگاهی از نظر متوسط تعداد ارجاعات در هر مقاله و نیز متوسط تعداد مقالات منتشر شده توسط هر یک از محققان با هم فرق دارند. او پیشنهاد می¬کند که در مواردی که تفاوتهای زیادی در تعداد نویسندگان همکار وجود دارد بهتر است که شاخص H را با عاملی که نشان دهنده متوسط تعداد همکاران است نرمال¬سازی کرد. این شاخص با تقسیم کردن شاخص H بر متوسط تعداد نویسندگان شرکت کننده در نگارش مقاله که در به دست آمدن شاخص H سهم داشته¬اند به دست می¬آید و برای کاستن از تاثیر همکاری در تالیف ابداع شده و HI نامیده می¬شود. باتیستا و همکاران (2006) عنوان می¬کنند که مادامیکه مقالات با نویسندگان بیشتر، خوداستنادی¬های بیشتری دریافت می¬کنند و مادامیکه رفتار همکاری تالیف وابسته به ویژگیهای رشته¬های خاص است، شاخص H فردی می¬تواند کیفیت برونداد علمی افراد را در سطح رشته¬ها را ارزیابی کند.

شاخص H متاخر

این شاخص برای ارتقای شاخص H و وزن دادن به مقالات جدید ابداع شده است. در این شاخص به مقالات جدید وزن بیشتری نسبت به مقالات قدیمی¬تر داده می¬شود، درنتیجه به محققانی که فعالیتهای علمی متداوم و پیوسته دارند امتیاز بیشتری می¬دهد.

نتیجه گیری

کاملا واضح است که عملکرد علمی چندبعدی است و استفاده از یک شاخص برای ارزیابی کار پژوهشگران درست به نظر نمی رسد. استفاده ترکیبی از این شاخص¬ها و با استفاده از مهمترین ابزارهای مطالعات استنادی موجود که عبارتند از وب آو ساینس، اسکوپوس، گوگل اسکالر برای ارزیابی کیفیت کار پژوهشی پژوهشگران می¬تواند کارساز باشد. در غالب تحلیل¬های صورت گرفته از عملکرد پژوهشی محققان هم در ایران و هم در خارج از ایران از سه شاخص H، g، و پارامتر ام استفاده شده است.

isna header

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه راه علاج دشمنی‌ها، ایستادگی استتاکید کردند که حوادث جزیی حواس مسئولان را از سازندگی پرت نکند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد

مذاکره برای واگذاری خودروسازان در مراحل پایانی/ خروج تارا از گردونه قرعه‌کشی، به‌زودی

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ضمن تاکید بر اهمیت موضوع واگذاری شرکت‌های خودروساز، از قیمت‌گذاری کامل این شرکت‌ها خبر داده و اعلام کرد که واگذاری خودروسازان در مرحله نهایی مذاکره با سازمان خصوصی‌سازی است.

خام‌فروشی در معادن به کمتر از یک درصد رسید/ مزایده ۵ هزار معدن در سه ماه آینده

به صورت علی الحساب اعلام شد

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده

در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، افزایش حقوق کارکنان…

حسن پور:

احتمالا صولت مرتضوی به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی می‌شود

نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی گفت که طبق شنیده‌ها…

وزیر بهداشت مطرح کرد

چه کسی پاسخگوی جان‌باختن برخی بیماران به دلیل تحریم‌هاست؟

وزیر بهداشت با بیان اینکه متوقف و مسدود کردن تراکنش‌های…

خط داغ

نقد حجاریان به سیاست خیابانی/ باید به زمین سیاست وفادار ماند

سعید حجاریان در یادداشتی با عنوان "چه پی فکندن در سیل‌بارِ این بندر؟ " به اتفاقات اخیر در کشور پرداخت و تاکید کرد که همواره باید به زمین سیاست وفادار ماند زیرا عرصه سیاست به‌ویژه سیاست نرمال است که در بلندمدت سایر عرصه‌ها را از خود متأثر و فرآیندهای اجتماعی را بازگشت‌ناپذیر می‌کند.

آخرین وضعیت صدور کارت سوخت تشریح شد

روزی ۱۰ هزار دلار پاداش فیفا به باشگاه‌ها برای هر بازیکن ملی‌پوش

تقصیر «دهه هشتادی‌ها» در اعتراضات از همه کمتر است!

مذاکره برای واگذاری خودروسازان در مراحل پایانی/ خروج تارا از…

در دانشگاه باید شنیدن نظر مخالف را "فرصت" دانست

اتحاد مسلمانان نه یک تاکتیک بلکه راهبرد و استراتژی اساسی است

ابطحی: وقتی جامعه مدنی ضعیف شود، سیاست به کف خیابان می‌آید

ریاض: منتظر دور ششم مذاکرات با تهران هستیم

جزییات دور دوم مزایده خودروهای خارجی اعلام شد

آخرین اخبار

کمیسیون آموزش به موضوع دانش‌آموزان بازداشتی در ناآرامی‌های اخیر ورود می‌کند

تخریب ۵۰ اتوبوس تهران در اشوب های اخیر و ورود ۲۰۰ اتوبوس جدید از شنبه

شهادت یک جانباز ۷۰ درصد

اختلافات میان امت اسلامی نتیجه دوری از دین و قرآن است

اعطای "جایزه اهوازی" به پژوهشگران برتر در آذرماه

لایحه متناسب‌سازی حقوق هفته آینده در دستور کار مجلس

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

راستینه: زنان کشور سهم بزرگی در پیروزی انقلاب و موفقیت های آن دارند

عیدی سال آینده کارکنان چقدر می‌شود؟

انتخابات میان دوره‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

صدور نخستین گواهینامه صلاحیت ارائه خدمات در حوزه پدافند الکترونیکی

سه روز شکنجه تاجر ثروتمند برای دزدی میلیاردی

نامزدی ماهاتیر محمد ۹۷ ساله برای انتخابات پارلمانی مالزی

اعلام شرایط داوطلبان آزمون پذیرش دستیاری دندان‌پزشکی

نزول رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپا

چندرسانه‌ای

سی و ششمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی

ویدئو / تغییر مسیر یک سیارک توسط بشر، برای نخستین‌بار

ورزشی

گل‌محمدی: تلفنی با کی‌روش صحبت کردم/ وقفه لیگ موجب ناهماهنگی در تیم شد

روزی ۱۰ هزار دلار پاداش فیفا به باشگاه‌ها برای هر بازیکن ملی‌پوش

یک مقایسه میان فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر با فصل گذشته

داوران هفته نهم لیگ برتر فوتبال

"اعراب در مسیر تصحیح اشتباه استراتژیک در روابط با آمریکا"

گروسی: برق نیروگاه زاپوریژیا دوباره قطع شده است

وال استریت ژورنال: بن سلمان نمی‌خواهد برای دولت بایدن بیش از این مایه بگذارد

تلاش روسیه برای میانجی‌گری میان اردوغان و اسد

علمی و دانشگاهی

برترین دانشگاه‌های جهان برای سال ۲۰۲۳ معرفی شدند

جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان برای سال ۲۰۲۳ میلادی توسط…

خودروی متصل رونمایی می‌شود

خودروی متصل که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با…

معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی:

آیین‌نامه‌های دانشگاهی باید در مواجهه با نسل جدید تغییر کنند

معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: گاهی مطرح می‌شود ایندکس های ترکیبی که…

در یک کارآزمایی بالینی بررسی شد

استفاده از ریشه زرشک برای کاهش عوارض ترک اعتیاد

پژوهشگران در یک کارآزمایی بالینی تاثیر استفاده از ریشه زرشک را…

فرهنگی و هنری

در برنامه «تهران بیست» مطرح شد

۱۷۰۰۰ دروغ در چهار هفته اخیر گفته شده است

یک کارشناس رسانه با اعتقاد بر اینکه فضای امن مجازی را جدی بگیریم،…

تعلیق ویزای شنگن در ایران؛ شایعه یا واقعیت؟

توقف صدور ویزای شنگن در ایران تا کنون از سوی دولت‌های آلمان و…

عکسی تاریخی از دیدار ۲ رهبر پس از ۶۵ سال

برنامه «عکس‌های تکان‌دهنده» شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی‌وی…

زندانی بحرینی «نویسنده شجاع سال» شد

«عبد الجلیل السنکیس»، چهره‌ دانشگاهی و فعال سیاسی بحرینی به عنوان…

سیاسی

ذاکریان: باید راه‌های قانونی طرح مطالبات به روی مردم باز شود

یک استاد دانشگاه با بیان این اعتقاد که راه‌های قانونی پیش از…

هیاتی از بغداد برای رایزنی درخصوص حملات ایران به مواضع تروریست‌ها به تهران می‌آید

وزیر خارجه عراق اعلام کرد که هیاتی از این کشور به ریاست مشاور…

وزیر خارجه فرانسه خواستار آزادی زندانیان فرانسوی در ایران شد

وزارت امور خارجه فرانسه در پیامی جزئیاتی را درباره گفت‌وگوی وزرای…

خضریان: اروپایی‌ها مراقب حرف‌های خود باشند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به اروپایی‌ها تاکید…

اقتصادی

چرا بورس ریخت؟

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح دلایل ریزش بورس در هفته‌های…

از سوی مدیر سامانه هوشمند سوخت

آخرین وضعیت صدور کارت سوخت تشریح شد

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: در…

در کارخانه خودروهای الکتریکی جدید انجام می‌شود

فولکس واگن و خودکارسازی ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید

مدیر تولید کارخانه فولکس واگن گفت که فولکس‌واگن به دنبال خودکارسازی…

خانه در شرق تهران چند؟

چهار منطقه‌ی شرقی تهران شامل ۴، ۸، ۱۳ و ۱۴ به عنوان محدوده سکونتی…

اجتماعی

آموزش و پرورش بابت سرویس مدارس «درصد» نمی‌گیرد

رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران با بیان…

۴۰ سالگی، سن «بازنشستگی» نیست/مستمری بازماندگان دارد به "نوه و نتیجه" هم سرایت می‌کند

رئیس گروه مطالعات و رویه‌های اداره کل امور مستمری‌های تامین اجتماعی،…

هشدارهای وزارت بهداشت در آستانه روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی؛

بیماری‌های ناشی از خشکسالی و مرگ‌هایی به این علت

مدیر گروه مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت…

وزش تندبادهای موقت در تهران/کاهش نسبی دما تا فردا

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران،وضعیت جوی این استان،…

استان ها

استاندار تهران عنوان کرد

اختصاص ۲۵ میلیارد ریال برای نوسازی و تجهیز مدارس استان تهران

استاندار تهران گفت: در جریان برگزاری جلسات هماهنگی سفر رئیس جمهور به مناطق مختلف استان تهران، موضوع احداث مدرسه نیز مطرح شد و در مصوبه‌ای تاریخی ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی و تجهیز مدارس طی دو سال و نیم اختصاص یافت که قسط اول این اعتبار دریافت شده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران:

دشمن با ایران قوی مخالف است/ خشونت و کشتار انسان‌های بی‌گناه با وحدت سازگار نیست

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه دشمن با ایران قوی مخالف است، گفت: متأسفانه در حوادث اخیر عده ای آشوبگر و اغتشاشگر سیاست های شیطانی استکبار را برای تفرقه بین مردم، تجزیه ایران و نداشتن ایران قوی پیاده سازی کردند.

نماینده مردم یزد:

روستاها در برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه است

نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس با اشاره به توجه ویژه به روستاها در برنامه هفتم توسعه، گفت: همه دستگاه‌ها و شرکت ها با دهیاران و شورای اسلامی روستاها هماهنگ باشند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی فارس خبرداد:

ورود حدود ۵۰۰۰ دانشجو به علمی کاربردی‌ها در فارس

رئیس دانشگاه علمی کاربردی فارس اعلام کرد که در سال تحصیلی جدید، بالغ بر ۵ هزار دانشجو در رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی در مراکز علمی کاربردی فعال این استان مشغول به تحصیل شده‌اند یا خواهند شد.

سرویس علمی و دانشگاهی

بررسی جایگاه مؤسسات ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی؛

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

بررسی جایگاه مؤسسات ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی حاکی از آن است که در سال‌های اخیر اکثر نظام‌های رتبه‌بندی، فهرست برترین مؤسسات را بزرگ‌تر کرده‌اند و متعاقب این تغییر، تعداد مؤسسات ایرانی نیز در این فهرست‌ها بیشتر شده است. بر همین اساس؛ افزایش تعداد دانشگاه‌های ایرانی در فهرست برترین دانشگاه‌های جهان را نمی‌توان به عنوان نشانه‌ای از رشد علمی کشور دانست.

به گزارش ایسنا، نظام‌های رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌های مختلفی دانشگاه‌ها و مؤسسات را رتبه‌بندی می‌کنند. برخی از آن‌ها، مؤسسات را در سطح یک کشور بررسی می‌کنند و برخی دیگر جهانی هستند. همچنین ممکن است بر اساس ثروت دانشگاه‌ها، برتری آن‌ها در تحقیقات، موفقیت فارغ‌التحصیلان و . رتبه‌بندی شوند و یا معیارهایی مانند تعداد جوایز، بین‌المللی شدن، ارتباط با صنعت و . در رتبه‌بندی‌ها نقش داشته باشند.

ما در سلسله گزارش‌هایی با استفاده از داده‌های گزارش «نمای ۲۰۲۱» ایرانداک، به بررسی جایگاه ایران در حوزه‌های مختلف علم و فناوری و نوآوری از جمله جایگاه ایران در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی می‌پردازیم. در گزارش پیشین جایگاه مؤسسات ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی تایمز، شانگهای، کیو اس، یورپ، لایدن، یو مالتی رنک و عملکرد مقاله‌های علمی مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی‌ها مشخص شد که در سال‌های اخیر جایگاه ایران در برخی نظام‌های رتبه‌بندی، ثابت و بدون تغییر بوده، در برخی دیگر کاهش داشته و در برخی دیگر افزایش داشته است.

در گزارش فعلی، جایگاه مؤسسات ایرانی در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی از جمله؛ یو اس نیوز، دانشگاه‌های جهان، سایمگو، راوند، رتبه‌بندی پژوهشی، گرین متریک، آی تی یو، رار، نیچر ایندکس و رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی مؤسسه آموزش عالی تایمز را بررسی می‌کنیم.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»

با افزایش دانشجویانی که به دنبال ادامه تحصیل در کشورهای خارجی هستند، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان که به بررسی آوازه‌ و پژوهش‌های علمی مؤسسه‌ها می‌پردازد، می‌تواند به آن‌ها در گزینش مؤوسسه‌ها کمک کند. به‌همین دلیل رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان، برای فهم بهتر مقایسه مؤسسه‌ها در جهان ایجاد شده است.

در این رتبه‌بندی سنجه‌هایی مانند آوازه جهانی در پژوهش، آوازه منطقه‌ای در پژوهش، تعداد انتشارات، تعداد کتاب‌ها، جمع استنادها و . مورد بررسی قرار می‌گیرند.

گزارش سال ۲۰۲۲ این نظام رتبه‌بندی، ۱۷۵۰ مؤسسه برتر از ۹۰ کشور را رتبه‌بندی کرده است و بر اساس آن ۴۴ مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان قرار گرفته‌اند.

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

بررسی این گزارش حاکی از این است که تعداد مؤسسه‌های ایرانی در این نظام رتبه‌بندی، نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. تحلیل کارشناسان در سامانه نما که به بررسی جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد، حاکی از این است که در سال‌های اخیر، افزون بر پیشرفت علمی کشور جهش تعداد مؤسسات ایرانی در نظام رتبه‌بندی یو.اس. نیوز به دلیل تغییر در روش‌شناسی این نظام رتبه‌بندی بوده است. چرا که این نظام رتبه‌بندی تا سال ۲۰۱۷ تنها هزار مؤسسه برتر جهان را شناسایی و معرفی می‌کرد؛ ولی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ میلادی این تعداد افزایش پیدا کرده و به ۱۷۵۰ مؤسسه رسیده است. طبیعی است که با افزایش گستره مؤسسه‌های برتر، تعداد مؤسسه‌های ایرانی در این نظام رتبه‌بندی نیز افزایش می‌یابد.

دانشگاه‌های «تهران»، «آزاد اسلامی»، «علوم پزشکی ایندکس های ترکیبی و خدمات بهداشتی درمانی تهران»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی اصفهان» و «صنعتی امیرکبیر»؛ پنج مؤسسه برتر ایرانی در لیست برترین دانشگاه‌های جهان از منظر «یو. اس. نیوز» هستند.

بر اساس آخرین گزارش این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه هاروارد با بیشترین امتیاز، پیشگام است و دانشگاه‌هایMIT، استنفورد، کالیفرنیا-برکلی، آکسفورد، کلمبیا، واشنگتن، کمبریج، مؤسسه فناوری کالیفرنیا و جان‌هاپکینز، در جایگاه دوم تا دهم قرار دارند.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان؛ تنها نظام رتبه‌بندی است که کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان، پرستیژ اعضای هیئت‌علمی و کیفیت پژوهش دانشگاه‌ها را بی‌نیاز از پیمایش و پرسش‌نامه برای مؤسسه‌ها می‌سنجد. مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان، به صورت سالانه مؤسسه‌های گوناگون در سراسر جهان را بر پایه معیارهای کیفیت آموزش، اشتغال دانش‌آموختگان، کیفیت اعضای هیئت‌علمی و عملکرد پژوهشی بررسی می‌کند.

بر اساس آخرین ویرایش این رتبه‌بندی در سال ۲۰۲۱ میلادی؛ ۳۹ مؤسسه ایرانی در فهرست مؤسسه‌های برتر جهان حضور دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه سال اخیر، تعداد مؤسسات ایرانی در این نظام رتبه‌بندی ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورد بوده است. ولی در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال‌های پیشین، تعداد مؤسسات ایرانی جهش بزرگی داشته است. بر اساس تحلیل کارشناسان سامانه نما؛ شمار مؤسسات برتر در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است و دلیل افزایش تعداد مؤسسه‌های ایرانی در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی در این نظام رتبه‌بندی، بزرگ‌تر شدن این فهرست بوده است.

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

بر اساس آخرین ویرایش رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۱؛ دانشگاه‌های آزاد اسلامی (همه واحدها)، تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران و صنعتی اصفهان؛ پنج دانشگاه برتر ایران هستند.

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

در این رتبه‌بندی دانشگاه هاروارد پیشگام جهان است و دانشگاه‌های استنفورد، MIT، کلمبیا، پرینستون، آکسفورد، کمبریج، پنسیلوانیا، شیکاگو و ییل؛ ۱۰ دانشگاه برتر جهان هستند.

رتبه‌بندی مؤسسه‌های «Scimago»

نخستین هدف آزمایشگاه «سایمگو» یا «اسکیمگو» از انتشار لیست دانشگاه‌های برتر، رتبه‌بندی مؤسسه‌ها نیست. بلکه ارائه یک ابزار فراگیر علم‌سنجی برای مؤسسه‌ها، سیاست‌گذاران و مدیران پژوهشی است تا آن‌ها برای تحلیل و ارزیابی برون‌دادهای پژوهشی خود از آن استفاده کنند. این نظام رتبه‌بندی از فراگیرترین رتبه‌بندی‌های جهانی مؤسسه‌های آموزشی، پژوهشی و بهداشتی دولتی و خصوصی در جهان است. در این نظام رتبه‌بندی مؤسسات از نظر پژوهش، نوآوری و تاثیر اجتماعی، بر اساس ۱۳ معیار رتبه‌بندی می‌شوند.

بر اساس آخرین ویرایش رتبه‌بندی سایمگو در سال ۲۰۲۱ میلادی؛ نام ۱۶۱ مؤسسه ایرانی در میان مؤسسات برتر جهان قرار دارد. دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، تهران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی شیراز، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی ایران؛ ۱۰ دانشگاه برتر ایران در این فهرست هستند.

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

بر اساس بررسی روند سالانه تعداد مؤسسات ایرانی حاضر در نظام رتبه‌بندی سایمگو، تعداد این مؤسسات روند افزایشی داشته است.

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

تحلیل کارشناسان سامانه نما، حاکی از این است که در سال ۲۰۲۰ تعداد مؤسسه‌های برتر در این نظام رتبه‌بندی به بیش از ۷ هزار مؤسسه رسیده و از همین رو، یکی از دلایل افزایش شمار مؤسسه‌های ایرانی در این نظام رتبه‌بندی، بزرگ‌تر شدن این فهرست است.

بر اساس آخرین گزارش این نظام رتبه‌بندی جهانی، آکادمی علوم چین پیشتاز جهان است.

رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»

«آژانس رتبه‌بندی رار» به صورت سالانه به سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان، تحت عنوان رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»، بر پایه چهار حوزه کلیدی آموزش، پژوهش، تنوع جهانی و پایداری مالی می‌پردازد.

بر اساس نتایج این رتبه‌بندی در سال ۲۰۲۱ میلادی؛ ۱۲ مؤسسه ایرانی در فهرست مؤسسه‌های برتر راوند جای گرفته‌اند و دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۶۱جهانی، در این فهرست جایگاه اول ملی را کسب کرده است.

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

بررسی روند سالانه جایگاه ایران در این نظام رتبه‌بندی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۷ تعداد مؤسسات ایرانی در این نظام رتبه‌بندی تقریباً ثابت و همواره بین ۱۱ و ۱۲ مؤسسه بوده است.

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

بر اساس آخرین ویرایش نظام رتبه‌بندی راوند؛ دانشگاه هاروارد پیشگام مؤسسه‌های جهان است.

رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک»

هدف از این نظام رتبه‌بندی، آگاه‌سازی مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاهی نسبت به چالش‌های زیست‌محیطی و مصرف انرژی است. گرین‌متریک برای ارزیابی مؤسسه‌ها، پرسش‌نامه‌ای برای آن‌ها می‌فرستد. محیط و زیرساخت، انرژی و تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل و آموزش؛ معیارهایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی برای سنجش مۀسسه‌ها به کار می‌روند.

بر اساس آخرین ویرایش رتبه‌بندی گرین‌متریک در سال ۲۰۲۱ میلادی؛ ۹۵۷ مؤسسه از سراسر جهان حضور دارند و ۴۲ مؤسسه ایرانی در فهرست سبزترین‌ مؤسسات جهان جای گرفته‌اند. در میان این مؤسسات، دانشگاه زنجان در رتبه نخست ملی و ۹۵ جهانی قرار گرفته است.

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

بررسی روند سالیانه تعداد مؤسسات ایرانی در این نظام رتبه‌بندی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد مؤسسات برتر در نظام رتبه‌بندی گرین متریک به بیش از ۹۰۰ مؤسسه رسیده و این یکی از دلیل‌های افزایش تعداد مؤسسه‌های ایرانی در این نظام است.

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

رتبه‌بندی آوازه «رار»

نظام رتبه‌بندی رار، به بررسی آوازه جهانی مؤسسه‌ها بر پایه دو حوزه آموزش و پژوهش می‌پردازد و منطق آن این است که آوازه و برند مؤسسه‌ها، عامل کلیدی موفقیت و برتری آن‌ها در بازار آموزش عالی است. آژانس «رار» برای ارزیابی آوازه مؤسسه‌ها، از پیمایش‌های جهانی بهره می‌گیرد.

برای این رتبه‌بندی، مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس پیمایش‌هایی را انجام می‌دهد و داده‌های گردآوری‌شده را برای تحلیل به آژانس رار می‌فرستد. در این پیمایش‌ها اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران، مدیران مؤسسه‌ها، دانشجویان دکتری و . شرکت می‌کنند.

بر اساس آخرین ویرایش نظام رتبه‌بندی رار در سال ۲۰۲۱ میلادی؛ ۱۲ مؤسسه ایرانی در میان پرآوازه‌ترین مؤسسه‌های جهان جای گرفته‌اند و دانشگاه تهران، رتبه اول ملی و رتبه ۱۰۵ جهانی را دارد. همچنین دانشگاه هاروارد پرآوازه‌ترین مؤسسه در جهان است.

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

از سال ۲۰۱۷ تاکنون تعداد مؤسسات ایرانی در این نظام رتبه‌بندی همواره ثابت و حدود ۱۱ تا ۱۲ مؤسسه بوده است.

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

رتبه‌بندی مؤسسه‌های آکادمیک «نیچر ایندکس»

نظام رتبه‌بندی نیچر ایندکس که به صورت سالانه منتشر می‌شود، به رتبه‌بندی مؤسسه‌ها در سراسر جهان بر اساس برون‌دادهای پژوهشی با کیفیت در سال گذشته می‌پردازد. این رتبه‌بندی به بررسی بخش اندکی از برون‌دادهای پژوهشی مؤسسه‌ها می‌پردازد و برای شناخت بهتر جایگاه مؤسسه‌ها باید نظام‌های رتبه‌بندی دیگر را نیز بررسی کرد.

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

در این نظام رتبه‌بندی ۵۰۰ موسسه برتر حضور دارند و بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۱، هیچ‌یک از مؤسسه‌های ایرانی نتوانسته‌اند در میان مؤسسه‌های برتر جهان در این نظام رتبه‌بندی حضور داشته باشند. بررسی روند سالانه حضور مؤسسات ایرانی در نظام رتبه‌بندی نیچرایندکس حاکی از آن است که تنها در سال ۲۰۱۷ یک مؤسسه ایرانی (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی) در این فهرست حضور داشته است.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسه آموزش عالی تایمز»

نظام رتبه‌بندی آموزش عالی «تایمز»، مؤسسه‌های پیشروی آسیا را در پنج زمینه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها و درآمدهای صنعتی، بر اساس ۱۳ معیار ارزیابی می‌کند.

مؤسسه آموزش عالی «تایمز» در ویرایش ۲۰۲۱ مؤسسه‌های برتر آسیا، نام ۴۷ مؤسسه ایرانی را در فهرست مؤسسه‌های برتر آسیا آورده است. بر اساس این گزارش، دانشگاه «علوم پزشکی کردستان» در جایگاه نخست ملی و ۴۵ آسیا قرار دارد.

در سال ۲۰۲۱ نظام رتبه‌بندی تایمز، روی هم ۵۵۱ مؤسسه از ۳۰ کشور آسیایی در شمار مؤسسه‌های برتر تایمز رتبه‌بندی شده‌اند.

فهرست ۱۰ مؤسسه برتر ایران در این نظام رتبه‌بندی به شرح زیر است:

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

در سال‌های اخیر تعداد مؤسسات ایرانی در نظام رتبه‌بندی آموزش عالی «تایمز» جهش صعودی داشته و بر اساس تحلیل کارشناسان سامانه نما، یکی از دلایل این جهش آن است که تا سال ۲۰۱۵ این نظام رتبه‌بندی تنها ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا را معرفی می‌کرد، ولی در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ میلادی ۵۰۰ مؤسسه در شمار برترین‌ها جای گرفته‌اند و از این رو، تعداد مؤسسات ایرانی نیز در این نظام رتبه‌بندی افزایش یافته است.

چرا تعداد برترین دانشگاه‌های ایران افزایش داشته‌ است؟

به طور کل با بررسی جایگاه مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی و تحلیل‌های صورت گرفته، می‌توان گفت که افزایش تعداد مؤسسات ایرانی در این رتبه‌بندی‌ها نشان‌دهنده بهبود کیفیت این دانشگاه‌ها و مؤسسات نیست و تغییر در روش‌شناسی این نظام‌های رتبه‌بندی‌ها در افزایش تعداد مؤسسات نقش داشته است. در سال‌های اخیر، اکثر نظام‌های رتبه‌بندی فهرست برترین مؤسسات را بزرگ‌تر کرده‌اند و متعاقب این تغییر، تعداد مؤسسات ایرانی نیز در این فهرست‌ها بیشتر شده است.

AnyDesk 7.1.5 Win/Mac/Linux/Android کنترل ویندوز از راه دور

AnyDesk

انی دسک نرم افزار کاربردی که به شما امکان کنترل کامپیوتر دیگر را از راه دور را می دهد. نرم افزار AnyDesk به کاربران کمک می کند تا جهت ارائه خدمات پشتیبانی به دوستان، آشنایان و مشتریان خود از راه دور و از طریق اینترنت به کامپیوتر آنها متصل شده و مشکلات نرم افزاری آنها را رفع نمایند. نرم افزار AnyDesk بسیار کم حجم و قابل حمل نیز می باشد و برای برقراری ارتباط با سیستم مورد نظر به هیچ نوع تنظیم و پیکربندی خاصی نیاز ندارد.

 • در این نرم افزار ، تمامی رفتار هایی که فرد وارد شونده انجام می دهد توسط صاحب سیستم قابل مشاهده و کنترل است. هر کلیک و هر حرکت Mouse فرد وارد شونده ، از طرف صاحب کامپیوتر قابل مشاهده است و هر زمان که بخواهد ، می تواند کنترل را به دست گیرد و فرد وارد شونده را ، تنها با بستن نرم افزار از سیستم خود خارج کند.

سوالات متداول

بله، نرم افزار رایگان است و محدودیتی برای استفاده شخصی از نرم افزار وجود ندارد

با اجرای نرم افزار، شخصی که به سیستم شما متصل میشود تنها کنترل ماوس در سیستم شما را در دست دارد و به فایل های شما دسترسی ندارد.

بله، از طریق موبایل به ویندوز و سایر سیستم عامل ها و بالعکس میتوان دسترسی داشت.

در صورت مشکل در نصب نرم‌افزار و یا هر مشکلی در زمینه کامپیوتر و موبایل با شماره پشتیبانی 9099071461 از سراسر کشور با تلفن ثابت تماس بگیرید.برای تماس با تلفن همراه و استفاده از تخفیف 40درصدی به سایت سیسبان مراجعه نمایید

برای مشاهده لیست دانلود باید جاوا‌ اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید و یا افزونه حذف تبلیغات را غیرفعال کنید و بعد روی این قسمت کلیک کنید.

 • Windows 7/8/10/11
آموزش و سوال در مورد فایل های سایت
 • توسط نرم افزار Winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید و بعد برای نصب اقدام کنید
 • نرم افزارهایی هستند که فقط به روی سیستم عامل 32 بیتی یا 64 بیتی قابل اجرا هستند. ابتدا از نوع سیستم عامل خود مطلع شوید و سپس دانلود کنید.
 • نرم افزارهایی هستند که نیاز به نصب ندارند و از قبل رجیستر شده اند و حتی با انتقال آنها به روی حافظه USB ، امکان استفاده از آن در سایر سیستم ها وجود دارد.
 • برخی نرم افزار ها که حجم آنها زیاد میباشد جهت سهولت در دانلود به صورت Part های چند گیگی در سایت قرار داده شده است و باید همه Part ها را دانلود کنید و بعد از دانلود به روی Part 1 کلیک راست کنید و Extract Here را بزنید تا نرم افزار به صورت خودکار تمام پارت ها را به یکدیگر متصل کند.
 • در سایت سعی شده نرم افزارهایی که نحوه فعال سازی پیچیده ای دارند به همراه آموزش فعال سازی قرار داده شوند. در مورد نوع نحوه فعال سازی به گزینه نحوه استفاده از کرک ، Patch , keygen مراجعه کنید.
 • به آموزش تعمیر فایل فشرده مراجعه کنید و در صورت رفع نشدن مشکل از طریق تلگرام در ارتباط باشد
 • باید نرم افزار Microsoft Visual C نسخه ای که شامل تمام ورژن ها میشود را دانلود و نصب کنید
آموزش تعمیر فایل دانلود شده از سایت

نکته : تمام فایل‌های قرار داده شده به روی سایت سالم هستند و این مشکل یا از طرف ISP شما ( بعلت کش کردن فایل ها ) یا آنتی ویروس و بیشتر مواقع زمانی بوجود میاد که شما از دانلود منیجر کرک شده استفاده کردید ، آخرین نسخه IDM را از سایت دانلود کنید.

اگر فایلی را از soft98.ir دانلود کردید و با مشکل اکسترکت مواجه شدید ( ارور CRC یا پسورد یا damaged و یا The file is corrupt ) :

مهم : در فایل‌هایی که بصورت چند پارت قرار داده شده ، دقت کنید ورژن نرم افزار در فایل‌ها یکی باشد و شماره پارت‌ها به ترتیب باشد. انتهای فایل 1_ یا (1) نباشد

اگر مشکل حل نشد ، نرم‌افزار Winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل‌های فشرده را دانلود کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت‌ها را انتخاب کرده و گزینه Repair که در قسمت بالایی نرم‌افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن‌ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و فایل‌های جدید را Extract کنید..

- اگر در هنگام ریکاوری پیام sector recovered نمایش داده شد ، یعنی فایل به درستی تعمیر شده است.
- اگر پیام recover failed نمایش داده شد ؛ یعنی امکان ریکاور کردن وجود ندارد! پس باید فایل را دوباره دانلود کنید.

نحوه کرک کردن نرم‌افزارها

محل نصب نرم‌افزار کجاست ؟

 • فولدری است که در درایوی که ویندوز را نصب کردید و داخل فولدر Program Files قرار دارد.

محل نصب نرم‌افزار در ویندوز 7 و 8.1 و 10 و 11 کجاست ؟

 • به روی آیکون نرم‌افزار در دسکتاپ یا در منوی استارت کلیک راست کرده و روی گزینه Open File Location کلیک کنید.

محل نصب نرم‌افزار در ویندوز XP کجاست ؟

 • به روی آیکون نرم‌افزار در دسکتاپ یا در منوی استارت کلیک راست کرده و روی گزینه Properties و سپس گزینه Find Target کلیک کنید.
 • جهت قطع موقت دسترسی به اینترنت میتوانید از نرم افزار InternetOff استفاده کنید.
 • برای استفاده از کرک ، باید فایل‌های موجود در فولدر Crack را در مسیری که نرم افزار نصب شده است قرار داده و جایگزین فایل قبلی کنید.
 • برای استفاده از Patch ، باید فایل Patch را در مسیری که نرم افزار نصب شده است قرار داده و به روی فایل Patch کلیک راست کرده و روی گزینه Run as administrator کلیک کنید و سپس به روی دکمه Patch کلیک کنید.
 • برای استفاده از Loader باید فایل Loader را در مسیری که نرم افزار نصب شده است قرار بدید و برای هر بار استفاده از نرم‌افزار باید ایندکس های ترکیبی فایل Loader را اجرا کنید.
 • برای استفاده از KeyGen باید نرم‌افزار را اجرا کنید ، سپس به پنجره فعال سازی نرم‌افزار واردشوید ، فایل Keygen را اجرا میکنید و سریال تولید شده را در پنجره فعال سازی نرم افزار و قسمت مربوطه وارد نماید و در صورت درخواست نام و ایمیل ، قسمت های مورد نظر را به دلخواه تکمیل کنید.
توضیح در مورد فایل Block Host
 • برخی آنتی ویروس ها از ایجاد تغییرات در فایل Host ویندوز جلوگیری میکنند، به همین علت برای اجرای این فایل باید آنتی ویرس غیرفعال شود.
 • با اجرای این فایل، از ارتباط نرم افزار با اینترنت و سرورهای شرکت سازنده نرم افزار و تشخیص کرک یا سریال نرم افزار جلوگیری میشود.
گزارش خرابی فایل و لینک دانلود
 • دانلود فایل ها تنها با آی پی ایران امکانپذیر است . ( جهت اطلاع از فعال بودن پروکسی به این سایت مراجعه کنید ).
 • پسورد فایل های دانلود شده از سایت soft98.ir میباشد
 • برای دانلود در تلفن همراه ، روی لینک دانلود نگه دارید و در منو باز شده save link یا download link را انتخاب کنید
 • در صورت مشاهده پیغام خطا یا پسورد هنگام اکسترکت کردن فایل فشرده، به گزینه تعمیر فایل فشرده مراجعه کنید
 • در صورت مشکل در خرابی فایل و لینک دانلود از طریق تلگرام یا سامانه آنلاین گفتگو و یا تکمیل فرم زیر در ارتباط باشید

مطالب مشابه

* ' data-button_send="ارسال" data-button_cancel="انصراف" data-error_email="ایمیل وارد شده صحیح نیست" data-error_text="برای ارسال، باید فیلد اجباری را پر کنید" data-user_hash="3bbabc7ecb473ef23b3ac033d15c58054ac8dad6">گزارش خرابی فایل و لینک دانلود * ' data-button_send="ارسال" data-button_cancel="انصراف" data-error_email="ایمیل وارد شده صحیح نیست" data-error_text="برای ارسال، باید فیلد اجباری را پر کنید" data-user_hash="3bbabc7ecb473ef23b3ac033d15c58054ac8dad6">آمـوزش تعمیر فایل دانلود شـده راهنمای استفاده از فایل‌های سایت نحوه اجرای کرک , Patch , keygen قرار دادن نرم افزار در فایروال ویندوز

لیسـت نرم‌افزارهای کاربردی

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ

آسیاتک

۱۴۰۱ - ۱۳۸۹ © طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه‌ای هرگونه کپی برداری از طرح قالب، مطالب و فایل‌های تارنمای سافت‌ ٩٨ به هر نحو، پیگرد قانونی دارد استفاده از مطالب سافت ٩٨ به هر نحو، تنها با کسب اجازه کتبی از مدیریت امکانپذیر می‌باشد سافت ٩٨ توسط هاست دی ال و به روی سرورهای آسیاتکـ پشتیبانی می‌شود و دارای ترافیک نیم بها می‌باشد

AnyDesk 7.1.5 Win/Mac/Linux/Android کنترل ویندوز از راه دور

AnyDesk

انی دسک نرم افزار کاربردی که به شما امکان کنترل کامپیوتر دیگر را از راه دور را می دهد. نرم افزار AnyDesk به کاربران کمک می کند تا جهت ارائه خدمات پشتیبانی به دوستان، آشنایان و مشتریان خود از راه دور و از طریق اینترنت به کامپیوتر آنها متصل شده ایندکس های ترکیبی و مشکلات نرم افزاری آنها را رفع نمایند. نرم افزار AnyDesk بسیار کم حجم و قابل حمل نیز می باشد و برای برقراری ارتباط با سیستم مورد نظر به هیچ نوع تنظیم و پیکربندی خاصی نیاز ندارد.

 • در این نرم افزار ، تمامی رفتار هایی که فرد وارد شونده انجام می دهد توسط صاحب سیستم قابل مشاهده و کنترل است. هر کلیک و هر حرکت Mouse فرد وارد شونده ، از طرف صاحب کامپیوتر قابل مشاهده است و هر زمان که بخواهد ، می تواند کنترل را به دست گیرد و فرد وارد شونده را ، تنها با بستن نرم افزار از سیستم خود خارج کند.

سوالات متداول

بله، نرم افزار رایگان است و محدودیتی برای استفاده شخصی از نرم افزار وجود ندارد

با اجرای نرم افزار، شخصی که به سیستم شما متصل میشود تنها کنترل ماوس در سیستم شما را در دست دارد و به فایل های شما دسترسی ندارد.

بله، از طریق موبایل به ویندوز و سایر سیستم عامل ها و بالعکس میتوان دسترسی داشت.

در صورت مشکل در نصب نرم‌افزار و یا هر مشکلی در زمینه کامپیوتر و موبایل با شماره پشتیبانی 9099071461 از سراسر کشور با تلفن ثابت تماس بگیرید.برای تماس با تلفن همراه و استفاده از تخفیف 40درصدی به سایت سیسبان مراجعه نمایید

برای مشاهده لیست دانلود باید جاوا‌ اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید و یا افزونه حذف تبلیغات را غیرفعال کنید و بعد روی این قسمت کلیک کنید.

 • Windows 7/8/10/11
آموزش و سوال در مورد فایل های سایت
 • توسط نرم افزار Winrar فایل را از حالت فشرده خارج کنید و بعد برای نصب اقدام کنید
 • نرم افزارهایی هستند که فقط به روی سیستم عامل 32 بیتی یا 64 بیتی قابل اجرا هستند. ابتدا از نوع ایندکس های ترکیبی سیستم عامل خود مطلع شوید و سپس دانلود کنید.
 • نرم افزارهایی هستند که نیاز به نصب ندارند و از قبل رجیستر شده اند و حتی با انتقال آنها به روی حافظه USB ، امکان استفاده از آن در سایر سیستم ها وجود دارد.
 • برخی نرم افزار ها که حجم آنها زیاد میباشد جهت سهولت در دانلود به صورت Part های چند گیگی در سایت قرار داده شده است و باید همه Part ها را دانلود کنید و بعد از دانلود به روی Part 1 کلیک راست کنید و Extract Here را بزنید تا نرم افزار به صورت خودکار تمام پارت ها را به یکدیگر متصل کند.
 • در سایت سعی شده نرم افزارهایی که نحوه فعال سازی پیچیده ای دارند به همراه آموزش فعال سازی قرار داده شوند. در مورد نوع نحوه فعال سازی به گزینه نحوه استفاده از کرک ، Patch , keygen مراجعه کنید.
 • به آموزش تعمیر فایل فشرده مراجعه کنید و در صورت رفع نشدن مشکل از طریق تلگرام در ارتباط باشد
 • باید نرم افزار Microsoft Visual C نسخه ای که شامل تمام ورژن ها میشود را دانلود و نصب کنید
آموزش تعمیر فایل دانلود شده از سایت

نکته : تمام فایل‌های قرار داده شده به روی سایت سالم هستند و این مشکل یا از طرف ISP شما ( بعلت کش کردن فایل ها ) یا آنتی ویروس و بیشتر مواقع زمانی بوجود میاد که شما از دانلود منیجر کرک شده استفاده کردید ، آخرین نسخه IDM را از سایت دانلود کنید.

اگر فایلی را از soft98.ir دانلود کردید و با مشکل اکسترکت مواجه شدید ( ارور CRC یا پسورد یا damaged و یا The file is corrupt ) :

مهم : در فایل‌هایی که بصورت چند پارت قرار داده شده ، دقت کنید ورژن نرم افزار در فایل‌ها یکی باشد و شماره پارت‌ها به ترتیب باشد. انتهای فایل 1_ یا (1) نباشد

اگر مشکل حل نشد ، نرم‌افزار Winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل‌های فشرده را دانلود کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت‌ها را انتخاب کرده و گزینه Repair که در قسمت بالایی نرم‌افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن‌ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و فایل‌های جدید را Extract کنید..

- اگر در هنگام ریکاوری پیام sector recovered نمایش داده شد ، یعنی فایل به درستی تعمیر شده است.
- اگر پیام recover failed نمایش داده شد ؛ یعنی امکان ریکاور کردن وجود ندارد! پس باید فایل را دوباره دانلود کنید.

نحوه کرک کردن نرم‌افزارها

محل نصب نرم‌افزار کجاست ؟

 • فولدری است که در درایوی که ویندوز را نصب کردید و داخل فولدر Program Files قرار دارد.

محل نصب نرم‌افزار در ویندوز 7 و 8.1 و 10 و 11 کجاست ؟

 • به روی آیکون نرم‌افزار در دسکتاپ یا در منوی استارت کلیک راست کرده و روی گزینه Open File Location کلیک کنید.

محل نصب نرم‌افزار در ویندوز XP کجاست ؟

 • به روی آیکون نرم‌افزار در دسکتاپ یا در منوی استارت کلیک راست کرده و روی گزینه Properties و سپس گزینه Find Target کلیک کنید.
 • جهت قطع موقت دسترسی به اینترنت میتوانید از نرم افزار InternetOff استفاده کنید.
 • برای استفاده از کرک ، باید فایل‌های موجود در فولدر Crack را در مسیری که نرم افزار نصب شده است قرار داده و جایگزین فایل قبلی کنید.
 • برای استفاده از Patch ، باید فایل Patch را در مسیری که نرم افزار نصب شده است قرار داده و به روی فایل Patch کلیک راست کرده و روی گزینه Run as administrator کلیک کنید و سپس به روی دکمه Patch کلیک کنید.
 • برای استفاده از Loader باید فایل Loader را در مسیری که نرم افزار نصب شده است قرار بدید و برای هر بار استفاده از نرم‌افزار باید فایل Loader را اجرا کنید.
 • برای استفاده از KeyGen باید نرم‌افزار را اجرا کنید ، سپس به پنجره فعال سازی نرم‌افزار واردشوید ، فایل Keygen را اجرا میکنید و سریال تولید شده را در پنجره فعال سازی نرم افزار و قسمت مربوطه وارد نماید و در صورت درخواست نام و ایمیل ، قسمت های مورد نظر را به دلخواه تکمیل کنید.
توضیح در مورد فایل Block Host
 • برخی آنتی ویروس ها از ایجاد تغییرات در فایل Host ویندوز جلوگیری میکنند، به همین علت برای اجرای این فایل باید آنتی ویرس غیرفعال شود.
 • با اجرای این فایل، از ارتباط نرم افزار با اینترنت و سرورهای شرکت سازنده نرم افزار و تشخیص کرک یا سریال نرم افزار جلوگیری میشود.
گزارش خرابی فایل و لینک دانلود
 • دانلود فایل ها تنها با آی پی ایران امکانپذیر است . ( جهت اطلاع از فعال بودن پروکسی به این سایت مراجعه کنید ).
 • پسورد فایل های دانلود شده از سایت soft98.ir میباشد
 • برای دانلود در تلفن همراه ، روی لینک دانلود نگه دارید و در منو باز شده save link یا download link را انتخاب کنید
 • در صورت مشاهده پیغام خطا یا پسورد هنگام اکسترکت کردن فایل فشرده، به گزینه تعمیر فایل فشرده مراجعه کنید
 • در صورت مشکل در خرابی فایل و لینک دانلود از طریق تلگرام یا سامانه آنلاین گفتگو و یا تکمیل فرم زیر در ارتباط باشید

مطالب مشابه

* ' data-button_send="ارسال" data-button_cancel="انصراف" data-error_email="ایمیل وارد شده صحیح نیست" data-error_text="برای ارسال، باید فیلد اجباری را پر کنید" data-user_hash="3bbabc7ecb473ef23b3ac033d15c58054ac8dad6">گزارش خرابی فایل و لینک دانلود * ' data-button_send="ارسال" data-button_cancel="انصراف" data-error_email="ایمیل وارد شده صحیح نیست" data-error_text="برای ارسال، باید فیلد اجباری را پر کنید" data-user_hash="3bbabc7ecb473ef23b3ac033d15c58054ac8dad6">آمـوزش تعمیر فایل دانلود شـده راهنمای استفاده از فایل‌های سایت نحوه اجرای کرک , Patch , keygen قرار دادن نرم افزار در فایروال ویندوز

لیسـت نرم‌افزارهای کاربردی

ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ

آسیاتک

۱۴۰۱ - ۱۳۸۹ © طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه‌ای هرگونه کپی برداری از طرح قالب، مطالب و فایل‌های تارنمای سافت‌ ٩٨ به هر نحو، پیگرد قانونی دارد استفاده از مطالب سافت ٩٨ به هر نحو، تنها با کسب اجازه کتبی از مدیریت امکانپذیر می‌باشد سافت ٩٨ توسط هاست دی ال و به روی سرورهای آسیاتکـ پشتیبانی می‌شود و دارای ترافیک نیم بها می‌باشداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.