اهمیت مدیریت نقدینگی


اطلاعات برنامه های خانعلی زاده

وبلاگ حاضر مرکز تبادل اطلاعات مدرس دوره های حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش و دانشجویان می باشد.

مدیریت مالی 2 - جلسه دوم

اهمیت سرمایه در گردش

دلایل اهمیت سرمایه در گردش متنوع می باشد منتها با توضیحات داده شده می تواند شامل موارد زیر باشد :

1. دارایی های جاری با توجه به سیال بودنشان دائم در حال تغییر می باشند و به همین دلیل تغییرات مداوم آن وضعیت سرمایه در گردش را از حالت مطلوب به وضعیت نامطلوب تغییر می دهد . به همین دلیل کنترل و مدیریت سرمایه در گردش می تواند اهمیت داشته باشد .

2. با کمک اطلاعات سرمایه در گردش می توان جریان تخصیص منابع (بدهی و حقوق صاحبان سهام) به مصارف (دارایی ها) را جوری سازمان دهی کرد که برای تامین دارایی های جاری فقط از منابع کوتاه مدت استفاده نمود و منابع بلند مدت را برای تامین دارایی های بلند مدت (ثابت) مورد استفاده قرار داد.

3. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد ، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت بموقع تعهدات خود ناتوان بماند.

| سود = ب ت ک ف - فروش |

استراتژی سرمایه در گردش

محافظه کارانه (ریسک گریز) : تا می توانی پول توی صندوق نگه دار تا موقع پرداخت بدهی کسری نداشته باشیم .

متحورانه(ریسک پذیر) : تا می توانی پول را سرمایه گذاری کن تا بازدهی بیشتری بگیری . اما ممکن است موقع بازپرداخت بدهی پول نداشته باشی .

دیدگاه های تدوین استراتژی برای سرمایه در گردش به دوبخش محافظه کارانه و متحورانه تقسیم می شود :

در دیدگاه محافظه کارانه قدرت نقدینگی شرکت به شدت بالا نگه داشته می شود که در نتیجه آن ریسک ناشی از ناتوانی در بازپرداخت بدهی کاهش می باید در مقابل دیدگاه متحورانه به دنبال کسب حداکثر بازدهی از منابع موجود است منتها ممکن است دچار ریسک عدم توان پرداخت بدهی گردد. با توجه به توضیحات داده شده ، استراتژی سرمایه در گردش با توجه به اجزای آن به استراتژی های دارایی بدهی جاری تقسیم می گردد .

استراتژی دارایی جاری

دیدگاه محافظه کارانه و ریسک پذیر همچون سرمایه در گردش وجود دارد . زیرا در برخی از شرکت ها سعی میشود دارایی های جاری با ماهیت نزدیک به نقد نگه داری شوند مثل حساب بانک گواهی سپرده که این دیدگاه محافظه کارانه است در مقابل شرکت های هستند که دارایی های نقد خود را به حداقل و فروش های نسیه را به حداکثر می رساند .

استراتژی های بدهی جاری

در دیدگاه محافظه کارانه علاقه شدید به خیر نقد وجود دارد و بر خلاف آن در دیدگاه ریسک پذیر علاقه شدید به خرید نسیه وجود دارد.

نسبت سرمایه در گردش

این نسبت از تقسیم دارایی جاری به بدهی جاری مورد محاسبه قرار می گیرد . مهمترین ویژگی این نسبت وجود اجزای سرمایه در گردش در محاسبه آن می باشد . با توجه به نحوه محاسبه سرمایه در گردش می توان بیان نمود که :

الف) دارایی جاری از بدهی هایی جاری بیشتر شود یعنی نسبت بزرگتر از یک باشد سرمایه در گردش مثبت خواهد بود .

ب) اگر نسبت جاری برابر یک باشد ، سرمایه در گردش برابر 0 می گردد .

ج) در صورتی که نسبت جاری کمتر یک باشد ، سرمایه در گردش منفی خواهد بود (پول لازم) .

2) این نسبت نشان دهنده این است که چند درصد از دارایی ها امکان تبدیل شدن به نقد شدن را در کمترین زمان خواهد داشت . این نسبت بین 0 تا 1 می باشد. مهمترین ویژگی آن این است که دارایی جاری به عنوان یکی از آیتم های سرمایه در گردش در آن لحاظ می گردد.

اهمیت مدیریت نقدینگی

به تازگی رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قالب 3 پیشنهاد درطرح قانون بانک مرکزی عنوان کرد که بانک مرکزی باید مانع خلق پول بانک های غیردولتی، بنگاهداری بانک ها و حیله ربا در عملیات بانکی شود. حجت الاسلام سید حسین میرمعزی دراین باره اظهار داشت که اگر قرار است در نظام بانکی، تحولاتی رخ دهد، باید نظام بانکی ما از ربا خلاص و سرمایه های عظیم در اختیار بانک ها نیز در راستای اقتصاد و رفع مشکلات اقتصادی کشور جریان پیدا کند. وی همچنین افزود: این نقدهای سه گانه (خلق پول توسط بانک های غیردولتی، بنگاهداری بانک ها و حلیه های ربا) به عنوان خط قرمز است و به هیچ وجه، تجویز آن ها را در قانون بانک مرکزی تایید نمی کنیم و اصرار داریم در قانون بانک مرکزی عدم جواز این سه تصریح شود. رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به سه اشکال و خط قرمز این مرکز و شورای بانکی حوزوی به طرح قانون بانک مرکزی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقت کنند اکنون که باگذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی، این موقعیت پیش آمد که در قانون بانکداری تغییراتی ایجاد شود، این فرصت را از دست ندهند و این تغییرات اساسی را در قانون ایجاد کنند.

در بررسی این موضوع به گفت وگو با مسعود محمدخانی، کارشناس مسائل بانکی پر داختیم تا تاثیر جلوگیری از خلق پول بانک های غیردولتی در نظام بانکی کشوررا واکاوی کنیم.وی درپاسخ به سوال خبرنگار «رسالت» مبنی براینکه جلوگیری از خلق پول بانک های غیردولتی، بنگاهداری بانک ها وحیله ربا تا چه اندازه در نظام بانکی موثر است، اظهارکرد: با بررسی موضوع های سه گانه مطرح شده از سوی رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی شاید نخستین پرسش برای شما و سایر خوانندگان این باشد که چرایی و دلیل این سیاست ها چیست؟ آیا این سیاست های اهمیت مدیریت نقدینگی عنوان شده شاخص های پوششی درستی برای هدف های از پیش تدوین شده هستند؟

وی افزود: پیش از ورود به بحث تاثیر جلوگیری از خلق پول بانکی های غیردولتی و 3 طرح پیشنهادی باید این موضوع را روشن نماییم که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل مالی رسالت هایی دارد که یکی از مهمترین آن ها مدیریت نقدینگی در جامعه است.

محمدخانی تصریح کرد: یکی از مهمترین سازوکارهای کنترل نقدینگی، تدوین استانداردهایی همچون نرخ ذخایر قانونی برای بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی و مهم تر از آنها موسسه های مالی است. بنابراین تاکید صرف بر یک گروه از این بانک ها (بانک های غیردولتی) و موسسه های اعتباری می تواند در اجرای درست این سیاست خلل ایجاد نماید.

کارشناس مسائل بانکی همچنین خاطرنشان کرد: شایان ذکر است تا بگوییم بانک های دولتی ممکن است به واسطه نظارت بیشتر نهادهای بالادستی و اجرای رسالت های توسعه ای دولت در این فرآیند بیش از بانک های غیردولتی موثر باشند. فرآیند پرداخت های اجباری در بانک های دولتی برای اجرای اولویت های سیاستی دولت نه تنها پس از پرداخت تسهیلات بلکه پس از عدم بازگشت تسهیلات اعطاشده به چرخه تولید و میزان بالای مطالبات غیر جاری این پرداخت ها در مدیریت نقدینگی اهمیت فراوانی دارد.

او ادامه داد: از سوی دیگر بانک های غیردولتی نیز ممکن است با دور زدن قانون ها و عدم رعایت کامل چارچوب های ابلاغی در این رویکرد اثر زیادی داشته باشند.به طورحتم پرداخت تسهیلات با نرخ های بالاتر در این بانک ها می تواند موجب تنش زایی تسهیلات شود.

محمدخانی متذکر شد: افزایش تنش در حوزه تسهیلات می تواند رقابتی ناسالم میان شبکه های بانکی ایجاد کند. گفتنی است که عدم پایداری منابع در بانک ها و جابه جایی منابع در بانک ها و موسسه های اعتباری برای بانک های دولتی و خصوصی هزینه های فراوانی دارد. افزون براینکه در صورت شدت گرفتن این رقابت ناسالم ،به سبب ناپایداری منابع ، تعادل منابع و مصارف بانک ها در بازه های زمانی خاص به هم خورده و بانک ها مجبور می شوند کسری منابع خویش را با نرخ بالاتر از بانک مرکزی و یا سایر سازوکارهای قانونی هزینه زا تامین نمایند.

وی با تاکید براینکه هیچ بانکی به تنهایی توانایی خلق نقدینگی را ندارد و در این فرآیند، تمامی نهادهای پولی خصوصی و دولتی سهیم هستند، ابراز کرد: دارا بودن نگاه سیستمی و اولویت بندی فرآیند نهادهای نظارتی بر مبنای فعالیت بانک ها می تواند در این امر مهم موثرتر باشد.

کارشناس مسائل بانکی در پاسخ به سوال اینکه چرا تمایل به بنگاهداری در بانک ها وجود دارد، گفت: این موضوع را می توان از نگاه دیگری بررسی کرد و این سوال را مطرح نمود که چرا بانک ها به سراغ بنگاهداری می روند؟ از نگاه صاحب نظران بانکی و اقتصادی فقدان یک نگاه سیستمی در فرآیند هزینه و درآمد بانک ها منجر به تمایل برخی از بانک ها به خرید املاک و مستغلات شده است. این چرخه باطل در ظاهر برای حفظ قدرت نقدینگی، افزایش توان درآمدزایی و منابع مالی بانک ها است اما در اصل باعث ایجاد یک چرخه ناکارآمد در بانک ها خواهد شد.

او در پایان این گفت وگو اظهارداشت: بنگاهداری علاوه بر کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها به واسطه قفل شدن منابع تعادل در بازار مربوطه را برهم می زند و تقاضاهای غیرواقعی را نیز افزایش می دهد. همان گونه که بیان شد؛ عدم تعادل میان درآمدهای سپرده ها، نرخ تسهیلات و محدودیت های بانک ها در درآمدهای کارمزدی غیر مشاع که نشئت گرفته از خدمات و سرویس های محدود بانکی می باشد از دلایلی هستند که گاه تمایل به بنگاهداری را افزایش می بخشند. جهت دهی و مدیریت درآمدهای کارمزدی ، به روزرسانی نرخ خدمات مربوطه و شناسایی خدمات کارمزدی جدید در بانک ها می تواند به کاهش فرآیند بنگاهداری در بانک ها کمک شایانی کند.

اهمیت مدیریت نقدینگی

ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

حقایق تجربی و زمینه ی نظارتی

ادبیات و چارچوب تجربی

برآورد داده ها و تجربی

بررسی ثبات و پایداری

تفاوت در اثر نقدینگی بانک های کانادایی نسبت به بانک های آمریکایی

نتیجه گیری و پیامدهای سیاسی

The recent crisis has underlined the importance of sound bank liquidity management. In response, regulators are devising new liquidity standards with the aim of making the financial system more stable and resilient. In this paper, the authors analyse the impact of liquid asset holdings on bank profitability for a sample of large U.S. and Canadian banks. Results suggest that profitability is improved for banks that hold some liquid assets, however, there is a point at which holding further liquid assets diminishes a banks’ profitability, all else equal. Moreover, empirical evidence also suggests that this relationship varies depending on a bank’s business model and the state of the economy. These results are particularly relevant as policymakers devise new standards establishing an appropriate level of liquidity for banks. While it is generally agreed upon that banks undervalued liquidity prior to the recent financial crisis, one must also consider the tradeoff between resilience to liquidity shocks and the cost of holding lower-yielding liquid assets as the latter may impact banks’ ability to generate revenues, increase capital and extend credit.

بحران اخیر بر اهمیت مدیریت دقیق نقدینگی بانک افزوده است. در پاسخ، قانون گذاران در حال تدبیر استانداردهای نقدینگی جدید با هدف ایجاد سیستم مالی با ثبات تر و انعطاف پذیر تر می باشند. در این مقاله، نویسندگان به تجزیه و تحلیل اثر دارایی های نقد بر سودآوری بانک برای نمونه ای از بانک های بزرگ آمریکایی و کانادایی می پردازند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که سودآوری برای بانک هایی که دارایی های نقد دارند بهبود یافته است ، با این حال ، در یک مرحله داشتن دارایی های نقد بیش از یک حد معین از سودآوری بانک می کاهد. علاوه بر این، شواهد تجربی نشان می دهند که این رابطه بسته به مدل تجارت بانک و وضعیت اقتصادی متغیر است. از آنجایی که سیاستگذاران استاندارد های جدیدی را تدبیر می کنند و سطح مناسبی از نقدینگی را برای بانک ها ایجاد می کنند ، این نتایج نسبی می باشند. در حالی که بانک ها پیش از بحران مالی اخیر ، نقدینگی را کم تر از ارزش واقعی خود تخمین می زدند، مواردی از قبیل تعادل میان انعطاف پذیری در بحران های نقدینگی و هزینه ی نگهداری دارایی های نقد با بازده ی پایین باید در نظر گرفته شوند ، چنانکه مورد دوم ممکن است بر توانایی بانک ها برای تولید درآمد ، افزایش سرمایه و افزایش اعتبار تاثیر گذار باشد.

تاثیر مدیریت مالی در زندگی افراد متاهل و مجردتاثیر

کاربر گرامی ،‌توجه داشته باشید ، مقالات موجود در وبسایت ، از بستر اینترنت و جستجو در سایت های اینترنتی ( بصورت خودکار) جمع آوری شده اند، لذا لطفا جهت یافتن منابع اصلی انتشار دهنده از موتورهای جستجو کمک بگیرید.

تاثیر مدیریت مالی در زندگی افراد متاهل و مجرد

مدیریت مالی چه در حوزه شخصی و چه سازمانی از اهمیت زیادی برخودار است و حتما شما نیز به این اهمیت پی برده اید. اما با این همه گاهی اوقات در بخش های زندگی فراموش می کنیم که مدیریت امور مالی می تواند تاثیرات بسیار زیادی بر کیفیت زندگی ما داشته باشد. در این مقاله، امروز قصد داریم شما را با اهمیت و تاثیرات مدیریت مالی بر زندگی آشنا کنیم. این تاثیرات در افراد متاهل و مجرد می تواند کمی متفاوت باشد. اما به هر حال هر دو حاکی از اهمیت کنترل مسائل مالی می باشند. از همین روی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان دوره مدیریت مالی را برای دانشپذیرانی که به کیفیت امور مالی در کار و زندگی شان اهمیت می دهند و علاقه من به این حوزه هستند، تدوین کرده است، که می تواند به خوبی پاسخگوی شما در زمینه مدیریت مالی باشد. پس در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا با دلایل اهمیت مدیریت مالی و ضرورت داشتن برنامه ریزی مالی آشنا شویم.

بدون داشتن یک برنامه مدیریت مالی شخصی ممکن است با چالش های مالی زیادی در زندگی مان مواجه شویم و همین موضوع باعث می شود تعادل میان درآمد و مخارج ما از بین برود و رفته رفته ما را با مشکلات مالی بزرگتری مواجه سازد. وقتی به دنبال آزادی و استقلال مالی هستیم، مبحث مدیریت مالی شخصی از اهمیت زیادی برخوردار می شود، چرا که اگر نتوانید در زمان کسب استقلال مالی، امور مالی تان را مدیریت کنید، خیلی زود در این کار شکست می خورید. در نتیجه داشتن مهارت های مالی شخصی خیلی می تواند به شما در این زمینه کمک کند تا به خوبی تمامی امور مالی تان را مدیریت کنید و در آینده با مشکلات مالی کمتری مواجه شوید.

پس اگر شما هم به دنبال مدیریت امور مالی تان هستید باید به فکر تقویت مهارت هایی باشید که در این زمینه شما را یاری دهد. در دوره MBA مدیریت مالی موسسه فن پردازان، هرآنچه لازم است درباره مدیریت مخارج، برنامه سرمایه گذاری و پس انداز و البته انتخاب بهترین استراتژی های مالی، بدانید را خواهید آموخت. اما اجازه دهید کمی درباره مدیریت مالی بیشتر بدانیم.

مدیریت مالی در زندگی شخصی به چه معنا است؟

وقتی صحبت از مدیریت مالی شخصی می شود، در واقع تاکید و توجه بیشتر بر منابع درآمد خانواده و مدیریت مخارج می باشد. پس با کسب مهارت در مدیریت مالی شخصی می توانید پول و درآمد خود را بر اساس اهمیت مدیریت نقدینگی هزینه هایی که دارید، میزان سرمایه گذاری تان و البته در نظر گرفتن دیگر مخارج زندگی به طور کامل مدیریت کنید. این ها همه مواردی هستند که می توانید در MBA مالی موسسه فن پردازان فرا بگیرید، با این تفاوت که در شرکت در این دوره نه تنها می تواند شما را برای مدیریت مالی در زندگی شخصی تان آماده کند، بلکه از طریق آموزش های آن می توانید از این مهارت ها در کار و حرفه تخصصی تان نیز استفاده کنید.
اما دیگر مدیریت مالی در زندگی شخصی محدود به موارد بالا نمی شود و می تواند امور بانکی، بودجه بندی، برنامه ریزی مالی برای دوران بازنشستگی، برنامه ریزی برای انتخاب بهترین بیمه و غیره را نیز شامل شود. شاید این حوزه ها کمی تخصصی تر باشد اما قطعا مهارت هایی هستند که هر فرد در زندگی به آن ها نیاز دارد، با این تفاوت که اگر با تمرین و پشتکار در این مهارت ها تخصص کافی پیدا کنید می توانید از آن ها برای بهبود شرایط کسب و کار تان و یا استخدام در حوزه امور مالی بهره ببرید. پس مدیریت مالی به هیچ وجه محدود به زندگی شخصی نمی شود و یک دوره تخصصی می باشد که در هر صنایع و کسب و کاری لازم و ضروری است.

اما به هر حال با دریافت آموزش مدیریت مالی می توانید در زندگی شخص تان تمام تمرکز و حواس خود را روی اهداف مالی بلند مدت و کوتاه مدت تان معطوف کنید. کاربرد مدیریت مالی در زندگی شخصی شما می تواند در پرداخت ماهانه قبوض مختلف باشد تا برنامه ریزی بلند مدت برای دوران بازنشتگی تان. تصمیمات مالی که افراد در زندگی شان اتخاذ می کنند، می تواند روند زندگی را به شدت تغییر دهد. پس این تصمیمات باید هوشمندانه باشد و به گونه ای باشد که منجر به رشد اقتصادی شود و به کمک آن و صرفه نظر از میزان درآمد تان به تمامی اهداف مالی کوتاه مدت و دراز مدت خود دست پیدا کنید.

هرچه زودتر این مهارت ها را بیاموزید، بیشتر می توانید امور مالی زندگی و کار تان را مدیریت کنید و در نتیجه خیلی زودتر تاثیر آن را در زندگی و آینده تان می بینید. برای کسب اطمینان از این موضوع که تمام مسائل مالی تان اعم از مخارج و درآمد تان به خوبی کنترل می شود می توانید مهارت های این دوره را به کار گیرید.

بررسی اهمیت مدیر مالی در زندگی شخصی متاهلین و مجردها

هدف برنامه ریزی مالی، مدیریت درآمد، مخارج و هزینه ها می باشد، چه در سطح شخصی چه در سطح صنعتی و حرفه ای. مدیریت مالی آنقدر برای پیشبرد اهداف مالی و پس انداز ها اهمیت دارد که به جرات می توان گفت نبود آن افراد را با چالش های بسیار زیادی رو به رو می کند. در ادامه این مقاله چند مورد از با اهمیت ترین تاثیرات مدیریت مالی را در زندگی اشخاص متاهل و مجرد بررسی می کنیم.

یک: با مدیریت مالی می توانید از تحقق نیاز های مالی تان مطمئن شوید

نکته ای که باید همیشه در امور مالی مان در نظر گیریم، این است که ببینیم کی و چگونه می توانیم به اهداف مالی مان دست پیدا کنیم. به همین دلیل باید در خصوص امور مالی مان دیدگاه وسیع تری داشته باشیم و این دیدگاه تنها با کسب مهارت های خاص مدیریت مالی حاصل می شود. وقتی استراتژی های مدیریت مالی را بدانید خیلی بهتر می توانید درباره اهداف و نیاز های مالی تان فکر و برنامه ریزی کنید. به نظر شما بعد از کسب درآمد باید چه کار کرد؟ آیا باید آن پول را خرج کرد؟ قطعا این خرج کردن باید با هدف و برنامه ای خاص باشد تا درآمد تان روز به روز بیشتر شود و رفاه و آسایش بیشتری برای شما به همراه داشته باشد.
به همین دلیل باید برای درآمد خود برنامه ریزی دقیقی داشته باشید و این کار با مدیریت مالی امکان پذیر است. با یک مدیریت مالی دقیق می توانید برنامه ریزی دقیقی هم برای اهداف مالی کوتاه مدت و بلند مدت تان داشته باشید. استراتژی های مدیریت مالی نه تنها به کار متاهل ها می آید بلکه مجرد ها هم می توانند از آن ها به نفع خود استفاده کنند. متاهلین نیازمند استراتژی های مدیریتی پیچیده تری هستند چرا که قطعا مخارج بیشتری دارند. اما از طرفی مجرد ها هم بیشتر به فکر سرمایه گذاری و داشتن یک آینده مالی خارق العاده می باشند، به همین دلیل بیشتر می توانند در امور مالی خود ریسک کرده و با یک مدیریت مالی حرفه ای زودتر به نتایج و اهداف مورد نظر شان دست پیدا کنند.

دردوره MBA مدیریت مالی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان، موضوعاتی نظیر موارد زیر را خواهید آموخت:

 • نحوه بودجه بندی و تخصیص منابع مالی
 • پرداخت به موقع قبوض، اقساط و بدهی ها
 • مدیریت وام
 • آشنایی با درآمد خالص و نا خالص
 • نحوه پس انداز کردن برای دوران بازنشستگی
 • آشنایی با ارزش پول در زمان ها و دوره های مختلف
 • آشنایی با کارت های اعتباری و مزایای استفاده از آن ها
 • آشنایی با موضوعاتی نظیر تورم، رکود و رونق اقتصادی

با فراگیری مهارت های خاص مدیریت مالی می توانید در برخورد با چالش های مالی خیلی حرفه ای عمل کنید و اجازه ندهید، این چالش ها زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهند. از طرفی با مدیریت مالی می توانید فرصت های سرمایه گذاری خاص و سودمند را شناسایی کنید و از آن به نفع خود برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنید.

دو: با مدیریت مالی به راحتی می توانید درآمد خود را مدیریت کنید

اگر برنامه ای برای درآمد به دست آمده تان نداشته باشید خیلی زود منابع مالی تان کمتر و کمتر می شود و مجبور می شوید تنها برای رفع مایحتاج روزانه خود درآمدتان را خرج کنید. اما با یادگیری اصول مدیریت مالی نه تنها این مشکل را نخواهید داشت، بلکه باعث می شود جلوی هزینه های اضافی شما برای خرید های غیر ضروری گرفته شود. بنابراین با مدیریت مالی می توانید درآمد خود راه به خوبی مدیریت کنید.

با مدیریت درآمد، می توانید ابتدا درآمد خود را صرف هزینه های ضروری کنید و به مرور به اولویت های بعدی برسید. همچنین می توانید خیلی بهتر از پس محاسبه مالیات و اقساط خود برآیید و در نتیجه برنامه بهتری برای آن ها خواهید داشت.

سه: با مدیریت مالی می توانید دانش حرفه ای نسبت به بودجه بندی، مخارج و پس انداز داشته باشید

ما در دوره مدیریت مالی بر این باوریم شما با حداقل درآمد هم می توانید زندگی خوبی داشته باشید. اما اگر درآمد زیادی هم داشته باشید ولی برای آن برنامه ریزی نداشته باشید، باز هم این درآمد زیاد نمی تواند شما به موفقیتی برساند. بسیاری از افرد از آنجایی که آشنایی با دانش بودجه بندی و اصول پس انداز ندارند، هنوز موعد پرداخت حقوق شان نشده، حقوق قبلی شان تمام می شود. دلیل این امر این است که این افراد هزینه های شان بیشتر از درآمد شان می باشد که البته ریشه در همان فقدان دانش می باشد.

با شرکت در دوره مدیریت مالی می توانید خیلی ساده همین حقوق و درآمد کنونی تان را به گونه ای خرج کنید که علاوه بر پس انداز کردن، امکان صرف هزینه برای ضروریات و تفریح هم داشته باشید. رمز موفقیت هم آشنایی با برنامه ریزی و مدیریت مالی است. روش های مختلفی برای این وجود دارد که در این دوره همه آن ها را با ذکر مثال های مختلفی خواهید آموخت.

چهار: به کمک مدیریت مالی می توانید نقدینگی خود را افزایش دهید

یکی دیگر از دلایلی که افراد بسیار علاقه مند به حضور و شرکت در دوره های مدیریت مالی می باشند، این است که به کمک این دوره می توانند نقدینگی خود را افزایش دهید. وقتی به گذشته مالی خود و مخارج تان نگاه می کنید، می توانید استراتژی هایی که در امور مالی به کار می بردید را بررسی کنید و در صورتی که این استراتژی های برای شما موفقیت آمیز نبوده اند، تغییر شان دهید. اما این تغییر استراتژی چطور می تواند به افزایش نقدینگی شما کمک کند، موارد زیر می تواند در این زمینه کمک کننده باشند:

  اهمیت مدیریت نقدینگی
 • برنامه ریزی مالیاتی
 • صرفه جویی مالی
 • بودجه گذاری دقیق و استراتژیک

به کمک تمامی این موارد که البته با حضور در این دوره می توانید خیلی دقیق تر درباره آن ها بدانید، برنامه های مالی خود را به گونه ای تنظیم می کنید که در مدت کوتاهی باعث میشود، نقدینگی شما بیشتر شود. فراموش نکنید که مدیریت مالی امنیت مالی و رفاه خانواده شما را نیز به همراه خواهد داشت. پس متاهلین نیاز بیشتری به این دوره و مهارت های آن دارند تا در جوانی به کمک آن بتوانند بهترین توان خود را صرف کسب درآمد، افزایش درآمد و پس انداز کنند و آینده خود و خانواده شان را تامین کنند و نگرانی بابت مسائل مالی شان در آینده و خصوصا فرزندانشان نداشته باشند.

دوره مدیریت مالی برگزار شده در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان، از آنجایی که با منابع کاملا به روز و استاندارد تدوین شده است، گزینه بسیار خوبی برای کسب مهارت های مدیریت مالی می باشد. ضمن اینکه گواهینامه مدیریت مالی این موسسه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و دارندگان مدرک مدیریت مالی به دلیل اینکه سازمان WES کانادا (سازمان ارزیابی مدارک کانادا) هم آن تایید کرده است، می توانند هم در ایران و هم در کشور کانادا با این مدرک مشغول به کار شوند و البته از مزایای آن در زندگی شخصی شان نیز استفاده کنند.

نقدینگی چیست و چرا اهمیت دارد؟

نقدینگی بازار بر هر چیزی از تفاوت قیمت خرید و فروش گرفته تا انجام معاملات تاثیر گذار است. به همین دلیل دانستن معنای آن و شناختن بازارهایی با میزان نقدینگی های مختلف اهمیت زیادی دارد.

 • 1. اهمیت نقدینگی بازار
 • 2. نحوه استفاده از نقدینگی در معاملات
 • 3. کدام بازارها بیشترین نقدینگی را دارند؟
  • 3.1. بازار فارکس
  • 3.2. سهام شرکت های دارای سرمایه بالا
  • 3.3. منابع
  • 4.1. جفت ارزهای عجیب
  • 4.2. سهام شرکت های دارای سرمایه پایین

  نقدینگی بیانگر میزان خرید و فروش یک کالا با سرعت بالا و قیمتی پایدار است. به بیانی ساده تر، می توان آن را معیاری برای تعداد خریداران فروشندگان موجود، و میزان راحتی انجام معاملات دانست. معمولا نقدینگی را با تعداد معاملات یا حجم معاملات در حال انتظار در بازار محسابه می کنند.

  سطوح بالای نقدینگی زمانی قابل رویت است که فعالیت های معاملاتی در هر دو سوی عرضه و تقاضا بالا باشند، یعنی یافتن فروشنده و خریدار در بازار راحت باشد. اگر تعداد افراد فعال در یک بازار کم باشد و معاملات همیشه صورت نگیرند میزان نقدینگی آن بازار پایین است.

  اهمیت نقدینگی بازار

  نقدینگی بازار به چند دلیل اهمیت دارد اما دلیل اصلی آن اثر آن بر سرعت ورود و خروج به بازارهاست. معمولا ریسک موجود در بازارهای دارای نقدینگی بالا کمتر است، چرا که همیشه می توان فردی را در سوی دیگر معاملات برای خرید یا فروش پیدا کرد. این امر سبب جذب سرمایه گذاران به چنین بازاری و محبوب شدن آن می شود.

  در یک بازار با نقدینگی بالا، فروشنده ها می توانند به سادگی و بدون کاهش قیمت دارایی ها برای جذاب جلوه دادن آنها اقدام به فروش کنند. از سوی دیگر خریداران هم نیازی به پرداخت هزینه های بیشتر برای خرید دارایی مورد نظر خود ندارند.

  بالا بودن نقدینگی به معنای بالا بودن تعداد درخواست های خرید و فروش در بازار مربوطه است. این امر باعث افزایش احتمال پذیرش بالاترین قیمت ها از سوی خریداران و همچنین پایین ترین قیمت ها از سوی فروشنده ها می شود. به بیانی دیگر، تفاوت بالاترین قیمت خرید و پایین ترین قیمت فروش کم می شود.

  نحوه استفاده از نقدینگی در معاملات

  وقتی شما در حال انجام معاملات در بازارهای مالی باشید، باید قبل از هر گونه اقدامی نقدینگی را در نظر بگیرید. دلیل این موضوع ارتباط شدید پایین بودن میزان نقدینگی با افزایش ریسک است.

  اگر در بازاری نوساناتی وجود داشته باشد اما تعداد خریداران از فروشنده ها کمتر باشد، بستن معاملات و فروش دارایی خود در این بازار کار سختی خواهد بود. در چنین شرایطی ممکن است ضرر زیادی را به خود متحمل کنید یا مجبور شوید دارایی خود را با چندین قیمت به افراد متعددی واگذار کنید.

  یکی از راه های مدیریت ریسک نقدینگی استفاده از حد ضرر های تضمینی است که به شما کمک می کنند تا در زمان رسیدن به قیمت مورد نظر معاملات را ببندید. این حد ضرر های تضمینی تحت تاثیر نوسانات بازار قرار نمی گیرند و می توانند برای بازارهای بی قاعده و بی نظم بسیار مفید باشند. البته در صورت فعال شدن حد ضررهای تضمینی باید هزینه های کمی پرداخت کنید.

  مهم ترین نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که نقدینگی بازارها ثابت نیست و حالتی پویا دارد. موقعیت یک بازار از نظر نقدینگی به چندین عامل مثل حجم تریدرها و ساعت های مختلف روز بستگی دارد. اگر در بازارهای خاجی فعالیت می کنید باید بدانید که با توجه به اختلافات زمانی گاهی تعداد افراد فعال در بازار بسیار پایین است و میزان نقدینگی هم کاهش می یابد. برای مثال میزان نقدینگی پوند انگلیسی در ساعات فعالیت تریدرهای آسیایی کمتر است. همین امر ممکن است باعث بالا رفتن تفاوت قیمت های خرید و فروش به نسبت ساعات کاری اروپا شود.

  نقدینگی

  کدام بازارها بیشترین نقدینگی را دارند؟

   (جفت ارزهای اصلی)
  • سهام شرکت های دارای سرمایه بالا
  • منابع

  اگرچه این سه بازار دارای بیشترین نقدینگی هستند اما پول نقد دارای بیشترین نقدینگی است چراکه می توانید در هر زمانی از آن برای خرید هر چیزی استفاده کنید. بنابراین نقدینگی اکثر دارایی های دیگر با توجه به سرعت و سهولتی که می توان آنها را به پول نقد تبدیل کرد سنجیده می شود.

  بازار فارکس

  فارکس به خاطر بالاترین میزان نقدینگی در جهان شهرت دارد و دلیل آن هم حجم بالای معاملات و تعداد زیاد آنهاست. دولت ها، بانک های بزرگ، شرکت های بیمه، موسسات سرمایه گذاری، تریدرها و حتی افراد عادی که به سفر می روند سبب بالا بودن میزان معاملات فارکس در طول روز می شوند. طبق براورد ها روزانه حدود 5 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می شود.

  علیرغم بالا بودن میزان نقدینگی بازارهای فارکس، قیمت های موجود در آن پایدار نیستند. تعداد افرادی که جفت ارزهای اصلی را معامله می کنند سبب ایجاد ایده های گوناگونی در مورد قیمت ها می شود و همین امر نوسانات قیمتی را در طول روز ایجاد می کند. اگرچه نوسانات زیاد هستند اما معمولا قیمت ها در یک محدوده خاص قرار دارند.

  طبق باور اکثریت در این حوزه، جفت ارزهای اصلی که بیشتر از سایرین مورد معامله قرار می گیرند دارای بیشترین میزان نقدینگی هستند. یعنی جفت های دلار/یورو، پوند/دلار، و دلار/ین ژاپن دارای بیشترین نقدینگی در فارکس هستند.

  نقدینگی در فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که سبب کاهش افت قیمت، انجام سریعتر معاملات و کوچک تر شدن بازه قیمت خرید و فروش می شود.

  سهام شرکت های دارای سرمایه بالا

  نقدینگی سهام در صورتی بالا می رود که سهم ها با سرعت بالایی خرید و فروش شوند و این فرایند پایین ترین میزان تاثیر را بر قیمت سهام داشته باشد. به نقل از قانونگذاران کانادایی، سهام دارای نقدینگی به سهام گفتی می شود که روزانه حداقل 100 بار مورد معامله قرار بگیرد و حجم معاملات آن در طول روز حداقل 1 میلیون دلار باشد.

  سهام شرکت هایی که در بورس ها مورد معامله قرار می گیرند از نقدینگی بالایی برخوردار هستند. به آنها سهام سرمایه بالا گفته می شود.

  یک شرکت باید سرمایه ای بیش از 10 میلیارد دلار داشته باشد تا در میان شرکت های سرمایه بالا قرار بگیرد. معمولا ابر شرکت ها در این دسته قرار می گیرند. طبق نظریه های رایج در بازار، شرکت های دارای سرمایه بالا دارای قیمت هایی پایدار تر هستند و تریدرهای زیادی سهام آنها را خرید و فروش می کنند و این موضوع نشان می دهد که سهام آنها را می توان به راحتی تبدیل به پول نقد کرد.

  منابع

  در دسترس بودن یک بازار ارتباط مستقیمی به نقدینگی دارد. به طور سنتی این باور وجود دارد که بازارهای منابع دارایی، نقدینگی کمتری نسبت به سایر بازارها دارند، چرا که تحویل فیزیکی دارایی ها سبب سخت شدن سرمایه گذاری می شود. اما به لطف افزایش مشتقاتی مثل بازارهای CFD، آتی، ETF، و ETNS ، معاملات منابع ساده تر از گذشته شده است.

  درجات مختلفی از نقدینگی در مورد کالاهای مختلف موجود در بازار ها وجود دارد. بیشترین میزان معاملات مربوط به مواردی با بیشترین میزان نقدینگی است که در این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  نفت خام: احتمالا بیشترین میزان معاملات منابع در دنیا به نفت خام مربوط می شود و دلیل آن هم کارایی ها و راه های متنوع معامله آن است.

  فلزهای گرانبها: طلا یک فلز گران بها با میزان نقدینگی بالا به حساب می آید چون حجم معاملات آن بالاست و می توان آن را با محصولات متنوعی معامله کرد.

  شکر: شکر یکی از اجزای اصلی رژیم غذایی اکثر افراد دنیاست و میزان معاملات آن در بازار بسیار بالا می باشد. زمانی بود که آن را به عنوان طلای سفید می شناختند.

  کدام بازارها کمترین نقدینگی را دارند؟

  • جفت ارزهای عجیب
  • سهام شرکت های دارای سرمایه پایین

  جفت ارزهای عجیب و سهام شرکت های دارای سرمایه پایین از کمترین میزان نقدینگی در بازارهای مالی برخوردار هستند اما موارد دیگری نیز وجود دارد که نقدینگی کمی دارند. کمترین میزان نقدینگی به بازار املاک مرتبط است چون فرایند خرید و فروش آن بسیار زمان بر می باشد.

  جفت ارزهای عجیب

  جفت ارزهای عجیب از معامله یکی از ارزهای اصلی با ارزهای کم طرفدار بازار یا دو ارز کم طرفدار بازار با هم تشکیل می شوند. مثلا لیر ترکیه و دلار هنگ کنگ. معاملات چنین ارزهایی بسیار کم است و به همین دلیل میزان نقدینگی آنها نسبت به جفت ارزهای اصلی بسیار پایین می باشد.

  دلیل اصلی این موضوع تعداد کم تریدرهای آنهاست و معمولا همیشه بر سر قیمت آنها در بازار اختلافاتی وجود دارد. این بدان معناست که در صورت بروز یک سری تغییرات، سلیقه های شخصی تعیین کننده قیمت آنها خواهد بود و این امر سبب نوسانات شدید در قیمت آنها می شود.

  کمبود نقدینگی به معنای گسترده بودن اختلاف قیمت خرید و فروش می شود و به طور کلی اطلاعات لازم در مورد جفت ارزهای عجیب به راحتی در دست افراد قرار نمی گیرد.

  سهام شرکت های دارای سرمایه پایین

  سهام شرکت هایی دارای سرمایه پایین مربوط به شرکت هایی می شود که سرمایه آنها بین 300 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار می شود و در بازارهای بورس کوچکتر حضور دارند. نقدینگی این سهام پایین و ریسک معامله آنها نیز نسبتا زیاد است.

  سهام شرکت های دارای سرمایه پایین دائما مورد معامله قرار نمی گیرد، پس میزان تقاضا برای این سهام پایین است و این امر می تواند اثر زیادی بر بازار داشته باشد و نوسانات زیادی ایجاد کند.

  کمبود نقدینگی می تواند سبب ایجاد قیمت هایی غیر جذاب شود و فرایند خرید و فروش را برای تریدرها دشوار سازد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.