کاربرد کانال های صعودی


دوره تحلیلگر حرفه ای بورس

دوره تحلیلگر حرفه ای بورس

۹ دوره آموزشی ارزشمند مورد نیاز در بورس را از سطح مقدماتی تا پیشرفته به همراه پشتیبانی دو مرحله ای، در پکیج تحلیل گر حرفه ای بورس برای شما عزیزان آماده کرده ایم تا زندگی مالی شما را متحول کنیم.

ویدئوهای دوره جامع تحلیلگر حرفه ای بورس

تکنیکال

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری کاربرد کانال های صعودی نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس کاربرد کانال های صعودی این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.کاربرد کانال های صعودی

نوسانگیری

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نوسان گیری اختیار معامله مبتنی بر تکنیکال

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

بنیادی

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مدیریت سرمایه

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تابلوخوانی

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

لینک کانال های مرتبط با دوره

برای دسترسی به محتوای این دوره میبایست دوره را خریداری کنید

هدایای دوره تحلیلگر حرفه ای بورس

  • دوره استراتژی معاملاتی
  • پکیج فیلترهای پرایس اکشن
  • دوره نوسانگیری پیشرفته
  • دسترسی دائمی
  • پشتیبانی 60 روزه
  • ضمانت بازگشت وجه
  • آپدیت رایگان
  • امکان هدیه دوره

سرفصل های دوره؛ تحلیل بنیادی

سرفصل های دوره؛ تحلیل تکنیکال

سرفصل های دوره؛ تابلوخوانی

عضویت در کانال VIP تلگرامی

برای کسب سود در بازارهای مالی ابتدا باید دانش آن را داشته باشید به همین دلیل شما عزیزان پس از گذراندن این دوره؛ در کانال خانواده رویال به صورت رایگان عضو میشوید تا بتوانید به صورت روزانه با معاملات تیم آموزشی میلاد یزدان پور همراه شوید.

تحلیل تکنیکال گروه صنعتی بوتان (لبوتان) در نئوویو سنتر :

کانال صعودی لبوتان

در تحلیل قبلی کانال صعودی لبوتان را در تایم فریم روزانه دیدیم و برای صعود آن سه مقاومت پیش بینی کردیم و مشاهده کردید قیمت تا محدوده ی مقاومت دوم پیش رفت و با کاهش مومنتوم در کل بازار و به تبع آن در این سهم قیمت نتوانست به سقف کانال روزانه و مقاومت سوم برسد.

در صورت نیاز می توانید تحلیل قبلی لبوتان را مشاهده کنید.

در حال حاضر با دیتای بیشتری نسبت به تحلیل قبلی لبوتان را در تایم فریم هفتگی کانالیزه کردیم. سهم همچنان در کانال صعودی میان مدت خود قرار دارد و در حال نزدیک شدن به هدف کلاسیک خود در کف کانال است.

به تحلیل تکنیکال لبوتان که در تایم فریم هفتگی انجام شده است نگاه کنید :

کانال صعودی لبوتان

کانال صعودی لبوتان – لبوتان

بررسی روند :

روند کوتاه مدت نزولی و روند میان مدت تا زمانی که قیمت درون این کانال قرار دارد همچنان صعودی ارزیابی می شود.

حمایت و مقاومت :

دو حمایت بسیار مهم می تواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد :

1- ناحیه 1970 تومان ناشی از تبدیل سطح

2- ناحیه 1715 تومان ناشی از کف کانال و سطوح فیبوناچی

سیگنال خرید و فروش :

در صورتی که قیمت به کف کانال برسد ، در صورت دیدن علائم بازگشتی خرید سهم در آنجا که احتمالا در محدوده ی حمایت 1715 تومان قرار می گرید توصیه می شود. ریسک این معامله کم ارزیابی می شود.

در صورتی که قیمت به حمایت اول واکنش مثبتی نشان دارد ، با ریسک بیشتر نسبت به حالت قبلی می توان به خرید سهم اقدام کرد.

حد ضرر در هر دو حالت زیر کندل بازگشتی می باشد و حد سود مدین لاین و سقف کانال است که در صورت بازگشت در بروزرسانی های بعدی با جزئیات بیشتری به آنها می پردازیم.

توجه : تا زمانی که خط روند نزولی در نمودار روزانه به سمت بالا نشکند روند کوتاه مدت همچنان نزولی خواهد ماند.

رسم کانال در تریدینگ ویو | کانال تحلیل تکنیکال

رسم کانال در تریدینگ ویو | کانال تحلیل تکنیکال

در این ویدئو قصد داریم رسم کانال و طریقه معامله در آن را به شما آموزش دهیم. یکی از ابزارها در تریدینگ ویو parallel channel است که در این فیلم کار با آن را یاد می گیرید.

چنانچه مشکلی در اجرای فیلم دارید از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید یا روی لینک زیر کلیک نمایید.

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به رسم کانال در تریدینگ ویو بپردازیم کاربرد کانال های صعودی تفاوتی نمی کند که در زمینه ارز دیجیتال کار می کنید یا بورس ایران.

رسم کانال

کانال یکی از موضوعات مهم تحلیل تکنیکال است و هر معامله گر بازارهای مالی باید آن را یاد بگیرد.

یک کانال می تواند به عنوان یک الگو برای ادامه یک روند ثابت ، به عنوان بخشی از استراتژی پیروی از روند استفاده شود.

خطوط روند و کانال های روند، 2 از ساده ترین و موثرترین ابزارهای نمودار هستند.

آنها اساس بسیاری از الگوهای نمودار را تشکیل می دهند و بلوک هایی برای تشخیص الگوی قیمت هستند.

توانایی تشخیص و ترسیم صحیح خطوط روند و کانال های روند ، مهارتی است که هر معامله گر باید بر آن مسلط باشد. این اصل ساده است اما اغلب آن را اشتباه ترسیم می کنند.

در بخش زیر نحوه ترسیم صحیح خطوط روند و کانال های روند را به تفصیل شرح خواهم داد.

خط روند چیست؟

اولین جزء کانال ، خط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که به 2 یا چند نقطه محوری متصل می شود.

در بازارهای صعودی این پایین ترین سطح ها هستند که روند صعودی را تشکیل می دهند.

در بازارهای نزولی این قله ها پایین تر هستند و روند نزولی را تشکیل می دهند.

خطوط روند 2 عملکرد مهم را تشکیل می دهند:

آنها سطح حمایت و مقاومت را ارائه می دهند. اغلب به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت پویا نامیده می شود. این خطوط روند به معامله گران اجازه می دهد تا مناطق افزایش عرضه و تقاضا و معکوس های احتمالی کوتاه مدت را شناسایی کنند.

آنها بینشی از قدرت روند و احساسات بازار ارائه می دهند. شکست خط روند می تواند نشان دهنده وارونه شدن روند باشد.

خطوط کانال به عنوان مقاومت و حمایت عمل می کند.

کانال و تشخیص روند

ساده ترین ابزار برای تشخیص روند ، کانال است. هر چه شیب کانال بیشتر باشد نشاندهنده قدرت بیشتر روند است.

برای ترسیم خط روند اصلی حداقل به دو نقطه نیاز دارد. برای یک کانال قیمتی صعودی ، خط روند اصلی حداقل دو واکنش پایین برای رسم آن لازم است پس از کشیدن خط روند ، یک خط موازی آن رسم می کنیم تا کانال رسم شود.

برای یک کانال نزولی قیمت ، خط اصلی روند رو به پایین گسترش می یابد و برای رسم آن حداقل به دو سطح واکنش نیاز است. دو قله را انتخاب می کنیم و خط را رسم می کنیم.

اعتبار کانال

اعتبار کانال زمانی افزایش پیدا می کند که تعداد برخوردها بیشتر باشد و همچنین هر چه مدت زمان طولانی تر باشد اعتبار و اهمیت کانال بیشتر می شود.

مثلا در روند صعودی ، ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی یک نشانه از بازگشت روند است.

وقتی خط روند تا وسط کانال برود و دوباره به طرف پایین برگردد احتمال شکست روند وجود دارد.

رسم کانال صعودی در تریدینگ ویو

برای رسم کانال صعودی در تریدینگ ویو ابتدا دو نقطه در پایین را پیدا می کنیم و خط روند را رسم می کنیم و سپس یک نقطه دیگر در بالا پیدا کرده و خط موازی در امتداد آن می کشیم.

حال پس از برخورد به خط می توانید وارد معامله شوید.

چند نکته را توضیح دهم. معمولا اولین برخوردها به کانال ، حتی اگر از کانال خارج شود معتبر است و به داخل کانال برمی گردد. اما پس از چند بار برخورد کانال اعتبار خود را از دست می دهد و احتمال شکست از یک طرف وجود دارد.

تصویر زیر را ببینید. در تصویر زیر پس از چندین برخورد به کانال ، از طرف بالا شکسته شد.

دقت کنید همیشه به این شکل نیست و احتمال دارد دوباره به کانال برگردد که به آن شکست failed یا ناقص می گویند.

کانال تحلیل تکنیکال

رسم کانال نزولی در تریدینگ ویو

برای رسم کانال نزولی در تریدینگ ویو ابتدا دو نقطه در بالا یا قله را پیدا می کنیم و خط روند را رسم می کنیم و سپس یک نقطه دیگر در پایین پیدا کرده و خط موازی در امتداد آن می کشیم.

بهتر است اگر روند نزولی است فقط در قله معامله فروش باز کنیم یعنی خرید انجام ندهیم.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که کانال شکسته می شود اما دوباره به کانال باز می گردد این مسئله زیاد اتفاق می افتد با عجله وارد معامله نشوید و اگر وارد معامله شدید حد ضرر کاربرد کانال های صعودی فراموش نشود.

کانال تحلیل تکنیکال

شکست کانال

در این بخش از تحلیل تکنیکال به شکست کانال می رسیم.

در کانال صعودی عدم توانایی قیمت برای رسیدن به خط بالایی یک نشانه یا اخطار برای شکست کانال و روند است.

همچنین قیمت می تواند بالاتر رود و خط بالایی کانال را بشکند. در این صورت بعضی افراد کانال جدیدی رسم می کنند.

رسم کانال در تریدینگ ویو

به تصویر بالا که نمودار اتریوم روزانه است نگاه کنید من یک کانال رسم کرده ام که با خطوط مشکی مشخص کرده ام.

دو بار می توانستیم وارد معامله شویم که در تصویر با رنگ قرمز مشخص کرده ام، با اینکه حالت های مختلفی برای کانال بوجود می آید.

ابتدا دو نقطه در پایین را رسم کرده ام و خط روند شکل گرفته است سپس یک نقطه در بالا پیدا کرده ام و کانال را با ابزار parallel channel رسم کرده ام.

برای اولین بار با برخورد به کانال راحت می توان وارد معامله خرید شد. حال در بار دوم مشاهده می کنید که پس از برخورد به خط میانی سایه بلندی را مشاهده می کنیم که می توان با ریسک کمی وارد معامله شد اما بهترین نقطه ورود همان نقطه قبلی است که با قرمز مشخص کرده ام.

اما نکته جالب تر این است که پس از شکست که دارای قدرت زیادی بوده است دوباره به کانال برمی گردد.

نکته ای که در کانال است همین است که بارها سعی می کند از یک طرف بشکند و در 70 درصد مواقع شکست ناموفق است.

رسم کانال نزولی با parallel channel تریدینگ ویو

برای رسم کانال نزولی از طریق ابزارهای تریدینگ ویو، ابزار parallel channel را انتخاب می کنیم.

در تصویر زیر مشاهده می کنید.

رسم کانال در تریدینگ ویو

حال نقطه های مشکی را انتخاب می کنیم تا خط روند ایجاد شود. سپس نقطه روبرو را انتخاب می کنیم تا کانال نزولی رسم شود.

برای رسم کانال نزولی ابتدا دو نقط در قله پیدا می کنیم و خط روند را ایجاد می کنیم.

سپس نقطه پایین را انتخاب می کنیم و خط دوم و موازی را رسم می کنیم.

رسم کانال در تریدینگ ویو

کانال نزولی رسم شد. حال وارد معامله می شویم.

بهترین روش برای بازار نزولی ، فروش در کانال نزولی است. بهترین نقطه ها در تصویر مشخص کرده ام. همان طور که مشاهده می کنید حتی پس از شکست ، دوباره به کانال باز می گردد.

پس اولین شکست کانال دارای اعتبار زیادی نیست.

خرید و فروش در کانال

در کانال صعودی ، بهترین کار خرید است. سعی کنید بهترین نقطه ها را برای ورود انتخاب کنید اگر در ماه چند بار وارد معامله با درصد موفقیت بالا شوید بهتر از این است که دائما وارد معامله شوید و بیشتر با شکست مواجه شوید.

معامله گران معمولا در کانال صعودی در هنگام برخورد با خط حمایت یا پایین ، خرید یا buy می زنند.

بعضی معامله گران ریسک پذیر ، در هنگام نزول و پس از برخورد با قیمت مقاومت فروش یا sell می زنند.

در کانال نزولی ، بهترین کار فروش است. سعی کنید بهترین نقطه ها را برای ورود انتخاب کنید. در تصویر بالا بهترین نقطه ها را با دنگ قرمز مشخص کردیم.

امیدوارین این آموزش برای شما عزیزان مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

افزایش قیمت دلار بعد از تحریم های آمریکا /درهم به کمک دلار رفت

افزایش قیمت دلار بعد از تحریم های آمریکا /درهم به کمک دلار رفت

به گزارش اقتصادنیوز ؛ قیمت دلار در شروع معاملات نقدی امروز شنبه 19 شهریور ماه در تهران افزایش را تجربه کرد . هربرگ اسکناس آمریکایی قبل از ظهر امروز از نیمه کانال 30 هزار تومان عبور کرد و بر روی 30 هزار و 500 تومان قرار گرفت . این قیمت در مقایسه با عصر روز پنجشنبه نزدیک به 400تومان افزیش را نشان می دهد . افزایش قیمت دلار بعد از تحریم های آمریکا به نظر می رسد بعداز تحریم های جدید آمریکا علیه ایران و سیگنال های ضد و نقیض برجامی کاسه صبر معامله گران دلار به سر آمده و انتظارات صعودی بار دیگر در تهران تقویت شده است. در اکو ایران ببینید‌؛ بازار ساز وارد میدان می شود؟ عده ای از معامله گران می گفتند در صوتی که بازار ساز وارد میدان نشود ممکن است اسکناس آمریکایی به سمت محدوده 30 هزار و 800 تومان هم خیز بردارد . خروج خریدارن دلار از لاک احتیاط؟ /پیش بینی قیمت دلار امروز حمایت دلار هرات از تهران البته بازار های همسایه هم امروز از تهران حمایت کردند . نرخ دلار در هرات امروز وارد کانال 30 هزار تومان شد و تا محدوده 30 هزار و 400 تومان بالا رفت. این در حالی است که نرخ دلر هرات در روزهای گذشته پشت مرز 30 هزار تومان متوقف شده بود . درهم به کمک دلار رفت قیمت درهم نیز امروز به کمک بازار دلار رفت. نرخ حوله درهم امروز تقریبا 60 تومان بر ارزش خود افزود و به قیمت 8 هزار و 400 تومان رسید. . همچنین بخوانید سقوط قیمت با دلار ۲۲ تومانی؟ +فیلم قیمت دلار و یورو در صرافی ملی شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ خروج خریدارن دلار از لاک احتیاط؟ /پیش بینی قیمت دلار امروز قیمت دلار در بازار متشکل پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱/رشد قیمت دلار

مردی که آبروی رژیم سعودی را می برد

پایگاه خبری "میدل ایست مانیتور" در گزارشی می نویسد: «یک شهروند سعودی در تبعید می گوید: محمد بن سلمان احتمالا شخصیتی است که از اختلالات روانی رنج می برد. او سعی دارد از ابزار انرژیِ عربستان تا جای ممکن برای خود اهرم سازی کند و از آن استفاده کند. نتایج این رویکرد وی وحشتناک است و او عملا بر آن است تا موجب ایجاد ترس و وحشت در همگان شود و یک حکومتِ ترس را رهبری کند».

مردی که آبروی رژیم سعودی را می برد

به گزارش الف؛ پایگاه خبری "میدل ایست مانیتور" در گزارشی، ضمن اشاره به صدور احکام سنگین در یک ماهه اخیر علیه دو زن عربستانی که تنها اقدام به چند توییت‌زنیِ انتقادی از رژیم سعودی کرده بودند، به طور خاص به این نکته می پردازد که "محمد بن سلمان" با ایجاد حکومت وحشت در داخل عربستان، سعی دارد تا جای ممکن شهروندان سعودی را از طرح مواضع انتقادی علیه خود دور نگه دارد و در عین حال به غرب نیز این پیام را برساند که اگر سعی داشته باشد علیه این کشور موضع گیری کند، باید امکان استفاده از منابع انرژی عربستان در بحبوحه بحران انرژی جهانی را از سرِ خود بیرون کند. موضوعی که موجب شده تا بن سلمان در عربستانِ کنونی هر آنچه می خواهد، بدون توجه به تبعات اقدامات خود انجام دهد.

میدل ایست مانیتور در این رابطه می نویسد:

«تنها چند ثانیه طول می کشد که شما به عنوان یک فرد، یک پُست توئیتری را منتشر کنید، با این حال، برای یک زن در عربستان سعودی این توئیت، به صدور حکم 45 سال زندان برای وی ختم شده است! حکمی که بسیاری از شهروندان عربستانی را شوکه کرده است. "نورا بنت سعید القحطانی" از سوی محاکم قضایی عربستان متهم شده که از ابزار اینترنت جهت نقض نظم عمومی استفاده کرده است(بواسطه توئیت زنی های انتقادی از رژیم سعودی).

پیشتر یک بانوی دیگر سعودی با نام "سلما الشهاب"، نیز با حکمی مشابه مواجه شده بود. مساله ای که تا حد زیادی حاکی از نقض شدید حقوق زنان در پادشاهی سعودی است. اضافه بر این ها، شکی نیست که این احکام قضایی مستقیما مورد تایید محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز هستند.

تردیدی نیست که صدور احکام اینچنینی به تدریج جامعه عربستان را به نقطه جوش خواهد رساند و قیامی عمومی را در آن سبب می شود. در واقع شهروندان سعودی شدیدا از این وضعیت خسته شده اند و بحران نارضایتی از رژیم سعودی در آن ها حالتی انباشتی به خود گرفته است. با این همه باید توجه داشت که این مسائل همگی نتیجه مستقیم حاکمیتِ یک مرد در عربستان هستند: "محمد بن سلمان".

بن سلمان از این وضعیت کاملا لذت می برد زیرا با تمامی اقدامات غیرانسانی که وی در عربستانِ کنونی انجام می دهد، رهبران زیادی در جهان حاضر نیستند که در برابر وی بایستند. حتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که زمانی قول داده بود رژیم سعودی و شخص بن سلمان را به دلیل نقششان در کشتنِ جمال خاشقچی به یک رژیم مطرود در عرصه بین المللی تبدیل کند هم نشان داد که حاضر است حرف های خود را پس بگیرد و بار دیگر با بن سلمان در مقابل دوربین های تلویزیونی و خبرنگاران عکس گرفت و گفتگوی دوستانه ای را انجام داد.

بایدن که عنوان قوی ترین فرد روی کره زمین به عنوان رئیس جمهور آمریکا را یدک می کشد، در جریان سفر اخیرش به عربستان، دقیقا شبیه به یک عروسکِ خیمه شب بازی و بازیچه عمل کرد و به بن سلمان مشروعیتی را داد که خودش هم آن را باور نمی کرد. این مساله حقیقتا برای رای دهندگان آمریکا و به طور کلی مردم این کشور تحقیر آمیز و ناراحت کننده بود و بدون تردید این مساله در کاهش محبوبیت مردمی بایدن در آمریکا نیز تاثیرگذار بوده است. در این میان برخی دیگر از تحلیلگران نیز گفته اند که بایدن در سفر اخیرش به عربستان به نمایندگی از کلیه رهبران غربی، خود را در برابر فردی نظیر بن سلمان، تحقیر کرده است.

در این نقطه باید پرسید که این مسائل چه ارتباطی با احکام سنگین قضایی دارند که اخیرا برای "نورا بنت سعید القحطانی" و "سلما الشهاب" صادر شده است؟ در پاسخ باید گفت که اکنون بن سلمان مخصوصا با توجه به تحولات مرتبط با جنگ اوکراین و چند برابر شدنِ نیاز جهان به منابع انرژی عربستان(در سایه تحریم های روسیه) متوجه شده که می تواند هر آنچه می خواهد را بدون کاربرد کانال های صعودی هرگونه مزاحمتِ بین المللی برای خود انجام دهد. در این میان نقطه قابل تامل که اکنون ماهیتی آشکار نیز به خود گرفته این است که برای رهبران غربی مسائلی نظیر احترام به حقوق بشر و صلح و ثبات در خاورمیانه، در قیاس با دغدغه های انرژی آن ها، از اولویت ثانویه برخوردار است و آن ها عملا همه این ایده‌آل ها و آرمان ها را به جریان نفتِ عربستان و تامین انرژی خود فروخته اند.

در شرایط فعلی، بر اساس آنچه بسیاری از فعالان حقوق بشری می گویند، زندان های سعودی پُر شده از منتقدان رژیم عربستان و شخصِ محمد بن سلمان. در این میان بسیاری از شهروندان سعودی از ترس اینکه احکام سنگین قضایی علیه آن ها صادر نشود، سعی می کنند از شبکه های اجتماعی امن استفاده کنند و یا هر چه سریع تر از قلمرو کشورشان خارج شوند.کاربرد کانال های صعودی

در عرصه بین‌المللی نیز نفرت از عربستان سعودی صرفا به دلیل اقدامات و رویه های یک نفر که همان محمد بن سلمان باشد به شدت در حال افزایش است. در این میان روزنامه نگارانِ وابسته به بن سلمان و رژیم سعودی نیز هر کاری را انجام می دهند تا افراد منتقد نظامِ سیاسی عربستان را افرادی شیطانی و بی اخلاق جلوه دهند.

در این رابطه یک شهروندان سعودی که به شرط ناشناس ماندن با میدل ایست مانیتور سخن گفته می گوید: "عربستان سعودی سال ها پس از حادثه 11 سپتامبر به دلیل آنکه شمار قابل توجهی از عاملان این حادثه از شهروندان این کشور بودند، در وضعیت بدی از حیث نگاه افکار عمومیِ بین المللی به خود به سر می برد. با این حال اکنون بار دیگر عربستان با یک چنین مساله ای رو به رو شده است. این مرتبه محمد بن سلمان موجب ایجاد تصویری تاریک و سیاه از عربستان نزد افکار عمومی بین المللی شده است".

در این میان یک نکته اساسی را باید مد نظر قرار داد: آنچه بر سرِ القحطانی و الشهاب آمد، هیچ ارتباطی با توئیت زنی های آن ها نداشته است. رژیم سعودی با این اقدام خود سعی داشته پیام هایی را در چندین لایه برای مخاطبانی خاص ارسال کند. در این راستا این رژیم سعی داشته به غرب بگوید که مواضع آن در مورد نقض حقوق بشر در عربستان را تحمل نمی کند و البته سعی کرده این پیام را نیز به رهبران غربی بدهد که اگر بنا باشد آن ها به سرکوبگریِ وی اعتراض کنند، هیچ تردیدی در بستن شیر انرژی به روی آن ها به خود راه نخواهد داد.

در این رابطه یک شهروند سعودیِ در تبعید می گوید: "محمد بن سلمان احتمالا شخصیتی است که از اختلالات روانی رنج می برد. او سعی دارد از ابزار انرژی عربستان تا جای ممکن برای خود اهرم سازی کند و از آن استفاده کند. نتایج این رویکردِ وی وحشتناک است و او عملا بر آن است تا موجب ایجاد ترس و وحشت در همگان شود".

آنچه مواردی نظیر صدور احکام سنگین برای دو زن عربستانی که به تازگی صادر شده نشان می دهد این است که اساسا بن سلمان هیچگونه مخالفتی علیه خود را تحمل نمی کند. انجام این قبیل اقدامات تا حد زیادی چهره واقعی رویه ها و رفتارهای بن سلمان را که همواره سعی داشته تصویری مدرن را از کشورش نشان دهد، عیان می سازد.

بن سلمان همان فردی است که به دلیل اِعمال سیاست هایی نظیر تسهیل رانندگی برای زنان و یا اعطای پُست‌های رده بالا به آن ها در مشاغل دولتی، مورد تحسین غرب قرار می گرفت. رویه هایی که اکنون پوچ بودنِ آن ها به اثبات رسیده است. او اکنون عملا به فردی تبدیل شده که قدرت و نفوذ جهانی عربستان را در راستای منافع خود هدر می دهد. در این میان وی بر به طور خاص بر زنانی تمرکز کرده که رژیم وی را هدفِ انتقاد قرار می دهند.

در این راستا بسیاری می گویند که بن سلمان باید از منابع و امکانات عربستان در راهِ مثبت آن استفاده کند. وی باید به جایِ فرستادن زنان بی گناه به زندان که صرفا چند توئیت در انتقاد از نظام سیاسی سعودی منتشر کرده اند، کنشگری مثبتی را به عنوان یک رهبر سیاسی از خود به نمایش بگذارد و در سمتِ درست تاریخ بایستد. در این میان بسیاری بر این باورند که اگر وی حماقت نکند، قطعا به این توصیه گوش خواهد کرد».اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.