ارزش زمانی پول چیست؟


حال فرض کنید مبلغی وجه نقد در آینده به ما پرداخت خواهد شد و می خواهیم ارزش فعلی آن را محاسبه کنیم. با این محاسبه می توانیم تشخیص دهیم که قدرت خرید میزان مبلغی که در آینده بدست می آوریم برابر با قدرت خرید چه مقدار وجه نقد در زمان حال است. برای محاسبه ارزش فعلی مبلغ مشخصی در آینده، از فرمول زیر استفاده می کنیم.

آموزش ارزش زمانی پول یا TVM

ارزش زمانی پول چیست؟ این جمله‌ای است که در بورس بارها و بارها آن را می‌شنویم.

قبل از هر چیز اجازه دهید کمی درباره تعریف قیمت دارایی و ارزش دارایی صحبت کنیم.

قیمت هر دارایی مبلغی است که برای خرید آن در زمان حال باید بپردازیم، مثل قیمت یک ساندویچ همبرگر.

قیمت یک ساندویچ همبرگر را سی سال پیش ۱۵ تومان و در حال حاضر ۳۵ هزار تومان در نظر می‌گیریم.

در این مثال یک کالا با مقداری پول در طی زمان مقایسه شده است و دو معیار سنجش داریم.

 • مقدار پولی که می‌پردازیم.
 • مقدار کالایی که دریافت می‌کنیم.

قیمت در واقع معادل پولی یک کالا است در صورتیکه بخواهیم مالک آن شویم.

اما ارزش یک کالا مجموع مقدار مطلوبیتی است که در صورت مالکیت یک دارایی به دست می‌آوریم.

این مطلوبیت صرفا مادی و نقدی نیست بلکه ممکن است غیرمادی یا غیرنقدی نیز باشد.

ارزش هر دارایی مجموع تمام دریافتی‌های ما (نقدی یا غیرنقدی) در صورت مالکیت یک دارایی است.

پس ارزش یک دارایی ناشی از مطلوبیت و انتظارات افراد است بنابراین می‌تواند در افراد مختلف، متفاوت باشد.

ارزش زمانی پول چیست؟

برای پول هم می‌توان ارزش تعیین کرد و ارزش پول در زمانهای مختلف تغییر پیدا می‌کند.

مثلا ارزش یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی در حال حاضر و در ۳۰ سال قبل هرگز یکی نیست.

این تفاوت در ارزش پول در زمانهای مختلف بخاطر قدرت خرید آن است و توسط نرخ بهره قابل سنجش است.

نرخ بهره عامل تبدیل ارزش فعلی به ارزش آتی و ارزش آتی به ارزش حال پول است.

با استفاده از نرخ بهره ارزش زمانی پول را در زمان دلخواهی در آینده می‌توان محاسبه کرد.

همچنین ارزش فعلی مبلغ معینی پول در آینده، با استفاده از تنزیل قابل محاسبه است.

مثلا با هزار تومان فعلی میتوان ۵ واحد کالا خرید ولی ممکن است ۴ سال بعد فقط بتوان ۲ واحد از همان کالا را خرید.

به عنوان یک سرمایه‌گذار در بورس نیز، ما عناوین مختلفی درباره ارزش زمانی پول می‌شنویم.، مثل؛

 • ارزش زمانی دارایی
 • ارزش زمانی سرمایه
 • ارزش زمانی سود پیش‌بینی شده
 • ارزش زمانی سود تقسیمی

همه این عبارات به ارزش زمانی پول اشاره دارند و مورد استفاده سرمایه‌گذاران بورس هستند.

در حقیقت با دخالت دادن نرخ بهره خواهیم توانست ارزش پول را در زمانهای متفاوت تعیین نمائیم.

ارزش زمانی پول یا Time Value Of Money

فرمول زیر ارزش زمانی پول را در حالت کلی نشان می‌دهد.

ارزش زمانی پول

در این فرمول متغیرهای مختلف عبارتند از:

FV = ارزش آینده پول = Future Value of Money

PV = ارزش فعلی پول = Present Value of Money

n = تعداد دوره های ترکیب در سال

مثلا ارزش سود ۳۰۰ تومانی فعلی یک شرکت، ۴ سال بعد با نرخ بهره ۲۲ درصد معادل ۶۶۴ تومان است.

اگر در بورس فعالیت داریم، باید در درجه اول یاد بگیریم که چطور اصل سرمایه خود را حفظ کنیم.

محاسبه ارزش زمانی پول به ما کمک می‌کند بدانیم سرمایه اولیه ما در هر زمان چه ارزشی دارد.

سود کردن و کسب بازدهی در بورس یعنی، پولی بیشتر از ارزش زمانی آن در آینده بتوانیم کسب کنیم.

برای مثال ارزش آتی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پول در سال آینده با نرخ بهره ۲۰ درصد معادل ۱۲۰ میلیون تومان است.

حال چنانچه سرمایه‌گذاری تا سال آینده سرمایه خود را به ۱۲۰ میلیون تومان برساند، با توجه به تورم فرضی ۲۰ درصدی، تنها ارزش سرمایه خود را حفظ کرده است.

اما در صورت کسب سود ۳۵ میلیون تومانی تا سال آینده، مبلغ ۱۵ میلیون تومان هم بازدهی علاوه بر ارزش زمانی سرمایه خود نیز به دست آورده است.

ارزش زمانی پول و راهکاری برای مدیریت آن

ارزش زمانی پول یا(Time Value Of Money) ، همواره با موضوع چگونگی مدیریت پول به منظور نگهداری یا تبدیل آن به دارایی مطرح می‌شود و در اصطلاح به حفظ ارزش کارآیی پول در گذر زمان، ارزش زمانی پول گفته می‌شود.

اختصاصی آگاه پرس – در ادامه سلسله یادداشت های «سواد بورسی»، در این ارزش زمانی پول چیست؟ یادداشت به معرفی «ارزش زمانی پول و راهکاری برای مدیریت آن» می پردازیم.

تورم بیش از حد سال‌های اخیر و کاهش ارزش پول ملی، سبب شده است که پس‌انداز کردن دیگر مانند سابق کارایی نداشته باشد. زیرا پولی که امروز پس‌انداز می‌کنید، تا ماه یا سال بعد ارزش خود را از دست می‌دهد و دیگر کاربرد گذشته را ندارد.
به همین منظور بهتر است که این وجه وارد بازارهای مالی بشود تا حتی اگر نتوانست سود چندانی را عائد سرمایه‌گذار کند، حداقل ارزش خود را حفظ کرده و همچنان کاربرد داشته باشد.

ارزش زمانی پول را می‌توان مدیریت کرد و به تعبیری قابلیت مدیریت شدن دارد. به عنوان مثال اگر شما ده میلیون تومان پول داشته باشید؛ می‌توانید تصمیم بگیرید که با آن طلا بخرید یا در بانک با سود ۱۸ درصد سپرده‌گذاری کنید یا این که وارد بازار بورس کرده تا در صورت داشتن استراتژی معاملاتی صحیح، در طی یک سال ارزش دارایی شما حداقل دو برابر شود.
از بین موارد نامبرده شده بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در بازار بورس است، زیرا علاوه بر نقدشوندگی بالای این بازار، بورس یکی از بهترین انتخاب‌ها برای حفظ ارزش دارایی در طول زمان است.

شایان ذکر است که مدیریت ارزش زمانی پول، دارای قوانین و فرمول‌های خاص خود است که نرخ بهره ساده و نرخ بهره مرکب از این دست فرمول‌ها هستند. مبلغ سودی که به اصل پول تعلق می‌گیرد را نرخ بهره ساده می‌گویند و به مبلغ سودی که بر اساس فرمول (اصل پول + سود انباشته قبلی) محاسبه می‌شود نرخ بهره مرکب گفته می‌شود.
برای محاسبه ارزش زمانی پول، همواره نرخ بهره مرکب در نظر گرفته می‌شود. زیرا سرمایه‌گذاران دائماً در حال دریافت سود و تزریق مجدد سود خود در بازارهای مالی هستند و بنا بر این اصل باید نرخ بهره مرکب محاسبه شود. ارزش زمانی پول طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

FV = PV (1+i) ^ n

 • FV = ارزش آتی پول (Future Value of Money)
 • PV = ارزش فعلی پول (Present Value of Money)
 • i = نرخ بهره (interest rate)
 • n = تعداد دوره (number of periods)

اگر با همان دارایی ده میلیون تومان بخواهید در بازار بورس و به عنوان مثال با سود حداقلی ۳۰ درصد، به مدت یک سال فعالیت کنید نرخ بهره شما به این صورت محاسبه می‌شود.

FV = 10.000.000 (1+30%) ^ 1

۱۳.۰۰۰.۰۰۰ = ارزش آتی پول

این عدد نشان دهنده این مفهوم است که پس از یک سال، ۳ میلیون تومان به دارایی ارزش زمانی پول چیست؟ شما اضافه می‎شود. حال اگر یک سال تعلل کنید و این پول را وارد بازارهای مالی نکنید؛ در محاسبه مجدد متوجه می‌شوید که به میزان ۲٫۵ میلیون از ارزش پول‌تان کاسته شده است و در واقع ۱۰ میلیون سرمایه شما، به ۷ میلیون تقلیل یافته است.

نکته دیگر این است که، برای انتخاب بازار مناسب سرمایه‌گذاری، علاوه بر ارزش زمانی پول، بهتر است به مواردی مانند میزان ریسک سرمایه‌گذاری، درصد نقدشوندگی، بازه پرداخت سود، دانش مالی و میزان ریسک‌پذیری خودتان نیز توجه داشته باشید.

ارزش زمانی پول

پول دارای ارزش زمانی است. وجه نقدی که شما امروز در دست دارید با همان میزان پول در یک سال دیگر دارای ارزش های متفاوتی هستند. معمولا پول نقد به علت وجود تورم ارزش خود را از دست می دهد. ما جهت تصمیمات مربوط به مصرف، پس انداز، قرض دادن و قرض گرفتن نیاز به محاسبه ارزش زمانی پول داریم. علت اینکه یک موسسه مالی بعد از اعطای وام به مشتری خود پول بیشتری طلب می کند کاهش ارزش پول در طول زمان است. به این مبلغ اضافه که علاوه بر اصل سرمایه پرداخت می شود بهره می گویند. این بهره بصورت درصد سالیانه بیان می شود. بهره می تواند تفاسیر مختلفی داشته باشد.

1-سود بدون ریسک: شما می توانید هر زمان که تمایل داشته باشید وجه نقد خود را در بانک سپرده و یا در اوراق با درآمد ثابت شرکت ها سرمایه گذاری کرده و به سود بدون ریسکی دست پیدا کنید.

2-هزینه فرصت: زمانیکه یک سرمایه گذار دست به سرمایه گذاری می زند این نرخ بهره بدون ریسک را از دست می دهد.

پولی که الان در دست داریم در آینده دارای ارزش دیگری است که به آن ارزش آتی گفته می شود. همچنین وجهی که در آینده قرار است دریافت یا پرداخت کنیم در زمان حال می تواند قدرت خرید متفاوتی داشته باشد که به آن ارزش فعلی گفته می شود.

ارزش آتی مبلغ ثابت

فرض کنید مبلغ 1،000،000 تومان را می خواهیم در بانک سپرده کنیم. میزان بهره 20% می باشد. بعد از یک سال چند تومان در حساب بانکی خود خواهیم داشت؟

یک میلیون بعلاوه 20 درصد از یک میلیون تومان برابر می شود با یک میلیون و دویست هزار تومان.

1،200،000 =(0.2+1) × 1،000،000

بنابراین اگر بخواهیم ارزش آتی یک مبلغ ثابت را برای یکسال دیگر محاسبه کنیم از فرمول زیر استفاده می کنیم:

در این فرمول FV ارزش آتی، PV ارزش فعلی و r نرخ بهره اعلام شده سالانه می باشد.

حال فرض کنید مبلغ یک میلیون تومان برای دو سال سپرده شود. در این حالت در سال دوم، 20 درصد به رقم یک میلیون و دویست هزار تومان اضافه می گردد. بدین ترتیب کل وجه در پایان سال دوم برابر است با: 1،440،000 =(0.2×1)×1،200،000

همانگونه که مشاهده شد مبلغ بهره در سال اول 200،000 تومان و در سال دوم 240،000 تومان است. چرا که علاوه بر بهره اصل سرمایه، بهره سود سرمایه نیز اضافه شده است. بنابراین بهره هر دوره بیشتر از بهره دوره قبل خواهد بود که به آن بهره ارزش زمانی پول چیست؟ مرکب گفته می شود. جهت محاسبه ارزش آتی چند دوره از فرمول بالا استفاده می کنیم. تنها کاری که باید انجام دهیم نرخ داخل پرانتز را به توان تعداد دوره ها می رسانیم.

ارزش فعلی مبلغ ثابت

حال فرض کنید مبلغی وجه نقد در آینده به ما پرداخت خواهد شد و می خواهیم ارزش فعلی آن را محاسبه کنیم. با این ارزش زمانی پول چیست؟ محاسبه می توانیم تشخیص دهیم که قدرت خرید میزان مبلغی که در آینده بدست می آوریم برابر با قدرت خرید چه مقدار وجه نقد در زمان حال است. برای محاسبه ارزش فعلی مبلغ مشخصی در آینده، از فرمول زیر استفاده می کنیم.

اگر از اعداد مثال بالا استفاده کنیم FV برابر با 1،440،000 تومان، r برابر 20% و N برابر 2 سال می باشد. با جایگذاری اعداد در فرمول ارزش فعلی، رقم یک میلیون تومان بدست می آید.

ارزش آتی اقساط مساوی

گاهی اوقات مبلغ ثابتی در چند دوره پرداخت می شود و پس از چندین دوره مبلغی یکجا به سرمایه گذار باز پرداخت می گردد. نمونه این نوع پرداخت، برخی از بیمه های عمر و سرمایه گذاری می باشد. در این حالت برای اینکه بدانیم ارزش آتی مجموع پرداخت هایی که در زمان های مختلف پرداخت شده اند چقدر می باشد از فرمول ارزش آتی اقساط مساوی استفاده می کنیم. این فرمول به شکل زیر می باشد.

در این فرمول، A مبلغ هر قسط می باشد.

ارزش فعلی اقساط مساوی

بر خلاف ارزش آتی اقساط مساوی که ارزش اقساط مساوی در آینده را محاسبه می کند، فرمول ارزش فعلی اقساط مساوی مشخص می کند که مجموع پرداخت هایی ثابت در پایان چند دوره برابر با چه مبلغی در امروز می باشد. فرمول ارزش فعلی اقساط مساوی به شرح زیر است.

بیشترین استفاده از فرمول ارزش فعلی اقساط مساوی جهت محاسبه مبلغ هر قسط وام می باشد.

فرض کنید شما یک وام 50 میلیون تومانی 3 ساله با باز پرداخت فصلی دریافت کرده اید. نرخ بهره سالانه این وام برابر با 20% می باشد. حال می خواهید مبلغ هر قسط را محاسبه کنید.

در اینجا PV که مجموع ارزش فعلی اقساط مساوی است که برابر با 50 میلیون تومان می باشد. تعداد اقساط باز پرداخت وام با N نمایش داده می شود. اقساط این وام، 3 ساله و در هر سال 4 بار پرداخت می شود. بنابراین N برابر با 12 ( 3 ضربدر 4) است. حرف لاتین r، بهره هر دوره را نشان می دهد. بهره سالیانه 20% تقسیم بر 4 شده و بدین ترتیب، بهره هر دوره پرداخت برابر با 5% می باشد.

حال با جایگزینی اعداد و مجهول قرار دادن A، مبلغ هر قسط برابر با 5،641،000 تومان خواهد بود.

نرخ بهره موثر سالانه

اگر در مثال های بالا درصد بصورت سالانه اعلام شود اما پرداخت ها بصورت میاندوره ای باشد متغیر N ضربدر تعداد دوره ها و متغیر r تقسیم بر تعداد دوره های پرداخت می شود. فرض کنید N دوساله و r برابر 20% باشد. اما پرداخت ها بصورت سه ماهه انجام شود. بنابراین در یک سال چهار بار پرداختی خواهیم داشت. در این حالت دوره های پرداخت (N) برابر 8=4×2 و میزان بهره (r) برابر با 5%=20/4 خواهد بود. هر چه تعداد دوره های پرداخت بیشتر می شود درصد بهره سالیانه بالاتر خواهد بود که به آن نرخ بهره موثر سالانه گفته می شود. نرخ بهره موثر سالانه از فرمول زیر قابل محاسبه است.

تعداد دوره های پرداخت در سال ^(نرخ بهره در هر میان دوره +1 ) = نرخ بهره موثر سالانه

بیشترین بهره زمانی به سرمایه گذار پرداخت می شود که محاسبه بصورت روز شمار باشد. گرچه ممکن اجازه برداشت سود بهره، روزانه نباشد.

ارزش فعلی پرداخت مادام العمر

همچنین ارزش فعلی یک پرداختی مادام العمر برابر است با: PV= A/r در این فرمول A مبلغ هر قسط می باشد

از این فرمول می توان برای محاسبه ارزش باز خرید مستمری بازنشستگی و برخی سهام ممتاز با سود ثابت استفاده کرد.

ارزش زمانی پول یکی از پیچیده ترین مباحث مالی است که به وفور در تصمیم گیری های اقتصادی از آن استفاده می شود. در اینجا تنها مباحث پایه ای مربوط به این موضوع مطرح شد تا بتوانید در تصمیمات مالی خود، ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و از منابع خود بهینه تر استفاده کنید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 13

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

خطوط روند، حمایت و مقاومت

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

مقالات ISI ارزش پول : 96 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

ارزش زمانی پول در علم اقتصاد، وجود نقدی است که در آینده به طور یک‌جا، یا به مرور، دریافت (یا پرداخت) خواهد شد. پول، هرچه زودتر دریافت شود، دارای ارزش بیشتری است. این اصل اساسی در امور مالی، نشان دهنده آن است، که از محل دریافت پول، می‌توان بهره کسب کرد. یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در امور مالی این است که، پول دارای ارزش زمانی است. این در حالی است که بگوییم، در زمان حال، پول در دست، ارزشی بیش از پولی که انتظار می‌رود در آینده دریافت شود، خواهد داشت، زیرا یک دلار دریافت شده در زمان حال را می‌توان سرمایه‌گذاری کرد، به‌طوری که در زمان آینده، بیش از یک دلار خواهد شد و بطور خلاصه ارزش زمانی پول را می‌توان این گونه تعریف کرد: یک دلار امروز، ارزشی بیش از یک دلار فردا دارد.

در این صفحه، تعداد 96 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع ارزش پول آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

۱۳- ارزش فعلی با تابع PV

تابع PV در اکسل نشان دهنده میزان سودآوری در سرمایه گذاری ها می باشد. این تابع به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که بتوانند میزان سودآوری را محک بزنند.

تابع PV یکی از توابع دسته مالی در اکسل به شمار می رود که ارزش فعلی سرمایه را بر اساس دوره پرداخت با توجه به میزان نرخ بهره ثابت محاسبه می کند. در واقع تابع PV نشان دهنده ارزش زمانی پول می باشد. بدین معنی که دریافت مبلغی در امروز، ارزش بیشتری از مبلغی مشابه در آینده داشته باشد.

تابع PV در اکسل:

تابع PV در اکسل کاربرد های مختلفی در سرمایه گذاری دارد مانند ارزیابی سهام، مدل سازی های مالی، بیمه، ارزش گذاری برای اوراق بهادار، وام های بانکی و … که بجز حوزه های مالی، از آن برای تجزیه و تحلیل ارزش فعلی نیز استفاده می گردد.

ساختار تابع PV در اکسل: ([PV(rate, nper, pmt, [fv], [type=

Rate: میزان نرخ بهره

Nper: تعداد دوره های پرداخت

Pmt: مبلغ کل قابل پرداخت برای هر قسط

Fv: مقدار ارزش زمانی پول چیست؟ مانده نقدی است که پس از آخرین پرداخت، پرداخت می شود که در صورت وارد نکردن مقداری در این قسمت، مقدار (۰) فرض می گردد.

Type: زمان پرداخت وام در این ارزش زمانی پول چیست؟ قسمت وارد می گردد که وارد کردن آن اختیاری می باشد و اگر عدد ۰ در این قسمت وارد شود یا هیچ عددی وارد نگردد، پرداخت‌ در پایان هر دوره انجام می گیرد. همچنین اگر عدد ۱ وارد گردد، پرداخت در ابتدای هر دوره انجام می شود.

چند نکته درباره تابع PV:

 • اگر مقداری را که باید وارد تابع نمود، واریزی باشد، بایستی علامت آن منفی انتخاب شود.
 • وارد نمودن ۳ آرگومان اول اجباری و همچنین وارد کردن ۲ آرگومان آخر اختیاری می باشد.
 • اگر هر کدام از ورودی های تابع، عددی (اسکالر) نباشند، تابع با خطای !VALUE# مواجه می گردد.

مثال: با نرخ بهره 20 %

سال جریان نقدی (CF) (PV) ارزش فعلی
0 235,000,000 235,000,000
1 38,000,000 31,666,667
2 69,000,000 47,916,667
3 88,000,000 50,925,926
4 100,000,000 48,225,309
5 148,000,000 59,477,881
برای شرکت در دوره های آموزشی امکان سنجی با اکسل می توانید با شماره 09127976106 تماس حاصل فرمایید .

اشتراک گذاری:

https://comfar.co/?p=1486

دکتر ساعی نیک حسین ساعی نیک هستم دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی از ۱۵ سال گذشته در زمینه انجام انواع طرحهای توجیهی و آموزش نرم افزار کامفار و اکسل به صورت مداوم با سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی و دانشگاهها همکاری می کنم. بعد از اجرای ۴۰۰۰ ساعت آموزشی قصد دارم شیوه نوینی از آموزشهای امکان سنجی را از طریق این وب سایت و شبکه های اجتماعی پر مخاطب ارائه نمایم. با من همراه باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.