اوراق بهادار بدون ریسک


بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک، اندازه شرکت و صرف ریسک بازار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای بیان می کند که ریسک کل یک دارایی به دو بخش ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک و ریسک شرکتی یا ریسک غیر سیستماتیک تقسیم می شود. این مدل معتقد است تنها ریسک سیستماتیک در بازده های سهام قیمت گذاری می شود و ریسک غیر سیستماتیک از طریق تنوع سازی از بین می رود و بنابراین در یک بازار کارای سرمایه قیمت گذاری نمی شود. به هر حال مدل های دیگری وجود دارند که ریسک غیر سیستماتیک را نیز قیمت گذاری می کنند. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و بازده، تأثیر ریسک غیر سیستماتیک، صرف ریسک بازار و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1387 می باشد. در این پژوهش سه فرضیه طراحی گردید که با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره ارائه شده توسط درو و دیگران (2004) آزمون شد و بمنظور کاهش همبستگی بین متغیرهای مستقل، از روش تشکیل پرتفوی استفاده شده است. از آنجایی که اندازه و ریسک غیر سیستماتیک شرکت های نمونه در طول زمان تغییر می کند و تشکیل پرتفوی ها بر مبنای اندازه و ریسک غیر سیستماتیک شرکت های نمونه در ابتدای هر سال انجام شده است، بنابراین شرکت های نمونه در تمام سال ها در یک پرتفوی معین نیستند و از یک پرتفوی به پرتفوی دیگری نقل مکان می کنند. به همین دلیل برای هر سال تخمینی جداگانه انجام شده است. در این پژوهش به منظور تخمین اجزای هر مدل از تکنیک داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیات از روش مقطعی استفاده شده است. با توجه به پژوهش های مقطعی و حسابداری در زمینه پرتفوی، تحلیل فرضیات پژوهش سالانه انجام می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک غیرسیستماتیک و صرف ریسک بازار بر مازاد بازدهی سهام تاثیر مثبت و اندازه شرکت بر مازاد بازدهی سهام تأثیر منفی دارد (در تعدادی از سال ها). کلید واژه ها: ریسک غیر سیستماتیک، اندازه شرکت، صرف ریسک بازار، مازاد بازدهی سهام.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی قیمت‌گذاری صرف نقدشوندگی، اندازه، ارزش و ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) تنها ریسکی را که توسط بازار قیمت‌گذاری می‌شود، ریسک سیتماتیک می‌داند. همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ، علاوه بر شاخص ریسک سیستماتیک نشان می‌دهد که ریسک اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز توسط بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. در این تحقیق در کنار سه عامل ریسک که فاما و فرنچ به بررسی آنها پرداخته‌اند، ریسک نقدشوندگی و قیمت‌گذاری آن توسط سرمایه‌گذار.

عوامل تعیین‌کننده ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین‌کننده ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل‌ ادعاهای احتمالی است. در راستای این هدف،ابتدا مدل نظری مربوط به عوامل تشکیل دهنده بتا معرفی و این عوامل در قالب سه دسته اصلی ویژگی‌های شرکت، اختیار رشد و نرخ بهره بدون ریسک (از عوامل اقتصاد کلان) ارایه گردید. سپس به منظور آزمون عملی این مدل، 80 شرکت اوراق بهادار بدون ریسک واجد شرایط از میان .

تاثیرکیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش، تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران بررسی شده است. بدین منظور و بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، از تفاوت میانگین بازده حاصل از استراتژی انتخاب شرکت‌های با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکت‌های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، در محدوده زمانی سال‌های 1376-1387 استفاده شده است. کیفیت اقلام تعهدی هر شرکت برمبنای مدل فرانسیس و همکاران (2005).

بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش‎بینی سود مدیریت است. بدین منظور دو فرضیه ارایه شده است. فرضیه‌های مزبور وجود روابط معنادار بین خطای پیش‎بینی سود و بازده غیر عادی سهام و همچنین خطای پیش‎بینی سود و ریسک سیستماتیک را بررسی و آزمون کرده‌اند. همچنین برای کنترل اثرات سایر عوامل تأثیرگذار بر مدل، متغیرهای کنترلی نظیر اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و شاخ.

تعامل ریسک سیستماتیک با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از عوامل تعیین کننده بازدهی سهام شرکت ها، آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، به ویژه ریسک سیستماتیک است. ریسک سیستماتیک با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و بازدهی بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده‌های پانل شرکت‌ های منتخب است. انتخاب این روش برای اولین بار در این موضوع از این جهت حائز اهمیت ا.

آزمون اثر غیر خطی اندازه شرکت بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در چند دهه اخیر با گسترش روز افزون بازارهای سرمایه، بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام به یکی از مهم‌ترین و پر بحث‌ترین موضوعات مدیریت مالی تبدیل شده است. در این بین عامل اندازه شرکت یکی از اصلی‌ترین عواملی بوده که در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از بین شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 70 شرکت در طی سال‌های 1387 تا 1394 انتخاب شده است. جهت آزمون این فرضیه، ا.

سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود – بهترین سرمایه گذاری سال ۹۹

سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود

در فرآیند انجام سرمایه گذاری های مختلف، باید تا به حال متوجه شده باشید که چقدر ریسک پذیر هستید. اصلا ریسک پذیر هستید و یا ریسک گریز؟ این مقاله مناسب آن دسته از دوستانی هستش که خیلی اهل ریسک کردن روی سرمایه خود نیستند و دنبال یک جای مطمئن برای سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود می گردند. این افراد هیچوقت درگیر ناملایمات بازار های مالی نمیشوند، سرمایه آن ها از دست نمی رود و خیالشان از بابت سرمایه خود راحت است. سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود در چه زمینه هایی هست؟ در این مقاله قصد داریم تا به این سوال پاسخ بدیم و به این بپردازیم که سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود با چه شرایطی و در چه زمینه ای و به چه صورتی انجام میشه و میزان سودی که میده چقدره. پس با سایت کد بورسی همراه باشید.

سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود

همیشه سرمایه گذاری کم ریسک یا بدون ریسک، دغدغه عده زیادی از مردم بوده و هستش. در واقع افراد زیادی در جامعه ما علاقه‌ ای به خرید سهام با ریسک بالا ندارند و قصد دارند، سرمایه خود را در جایی قرار دهند که ریسک پایینی برای آن ها به همراه داشته باشد و سود مشخصی نیز از آن کسب کنند. در این مطلب راهنما بنا داریم، ۲ روش مرسوم سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود در بازار سرمایه ایران رو براتون شرح بدیم. پس با کد بورسی همراه باشید.

با کاهش نرخ سود بانکی، این سوال که “پولمو کجا سرمایه‌ گذاری کنم؟” برای افراد با ریسک پذیری پایین ایجاد شده است. کم شدن نرخ سود بانکی، موجب شد تا سرمایه‌ های سردرگم به‌ صورت ناخواسته وارد بازارهای پر ریسکی مانند؛ بورس، طلا و ارز شود و مردمی که اطلاعات مناسبی از نوسانات این بازارها در اختیار نداشتند، ضرر کنند. جالبه بدونید که در بازار سرمایه ایران شرایط مناسبی به منظور سرمایه گذاری کم ریسک و بدون ریسک به وجود آمده است تا افراد قادر باشند از آن بهره مند شوند.

 1. اسناد خزانه اسلامی (اخزا)
 2. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

در حقیقت دو روشی که الان گفتیم، از روش‌ های رایج سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود در بازار بورس ایران به حساب می آید که در ادامه به توضیح هر کدام از آن ها می پردازیم :

سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود در اسناد خزانه اسلامی (اخزا)

اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در واقع همان اوراق بدهی هستند که دولت به ازای بدهی خود به پیمانکاران می دهد. شایان ذکر است که این اوراق از سررسیدی برخوردار هستند و دولت متعهد می‌ شود در تاریخ سررسید مبلغ اسمی آن را به دارنده اوراق پرداخت کند. مبلغ اسمی هر ورق اسناد خزانه در هنگام سررسید معادل ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

اسناد خزانه اسلامی (اخزا)

در هنگام خریداری اسناد خزانه اسلامی بزرگ‌ ترین دغدغه افراد، پرداخت مبلغ اوراق در هنگام سررسید به وسیله ناشر به شمار می رود.

اما چه تضمینی وجود دارد که دولت در هنگام سررسید، مبلغ مذکور را پرداخت نماید؟ جالبه بدونید که پرداخت سود و اصل اسناد خزانه در اولویت نخست دولت هستش و این بدین معنی است که دولت قبل از صرف هزینه‌ های دیگر، اول نسبت به تسویه اسناد خزانه اقدام می کند. پس با این تفاسیر، اوراق خزانه اسلامی با ریسکی پایین و نزدیک به صفر، قابل‌ استفاده برای تمامی سرمایه گذاران عزیز خواهند بود. همچنین با توجه به این‌ که اسناد خزانه جزو اوراق بدهی محبوب بازار سرمایه به حساب می آید، ریسک نقد شوندگی آن‌ ها نیز بسیار کم خواهد بود و سرمایه‌ گذاران هر زمان که قصد به فروش رساندن آن‌ ها را داشته باشند، تقاضا برای خرید این اوراق وجود دارد. در مورد ریسک نقد شوندگی در ادامه توضیح میدیم.

سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود

چگونه اسناد خزانه بخریم؟

به منظور خرید اسناد خزانه یا همان اخزا، می باست کد بورسی داشته باشید. بعد از دریافت کد بورسی مثل خرید سهام در سامانه معاملاتی کارگزاری‌ ها، قادرید به خرید اسناد خزانه با نماد اخزا اقدام نمایید . این نکته را در خاطر داشته باشید که همه نمادهای اخزا یک هفته قبل از سررسید متوقف خواهند شد. در تاریخ سررسید نیز مبلغ اسمی اوراق معادل ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر ورق به حساب دارندگان اوراق اسناد خزانه اسلامی واریز خواهد شد.

آیا اسناد خزانه اسلامی ریسک نقدشوندگی دارند؟

در واقع ریسک نقدشوندگی بدین معنی است که شما اوراق بهادار را در بازار خریداری کنید و در زمان فروش در پیدا کردن خریدار یا نقد کردن اوراق دشواری داشته باشید. برای اینکه خیالتون رو راحت کنیم باید بگیم که اوراق اسناد خزانه‌ اسلامی روزانه حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان در فرابورس مورد معامله قرار می گیرد، پس ریسک نقدشوندگی برای این اوراق حدودا صفر است و مطمئن باشید که به راحتی قادر به نقد کردن اوراق خود در هر زمانی که میخواهید، خواهید بود.

سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

روش دیگری که در این مقاله برای شما عزیزان در نظر گرفتیم، روش سرمایه گذاری کم ریسک در بازار سرمایه و در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت است. به همان شکل که میدانید، صندوق ها به ۳ گروه تقسیم بندی می شوند :

 1. صندوق سرمایه گذاری در سهام
 2. صندوق سرمایه گذاری مختلط
 3. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

لازم به ذکر است که صندوق های با درآمد ثابت، سرمایه افراد را جمع‌ آوری می کنند و در قبال سرمایه گذاری اشخاص به آن‌ ها سود از پیش تعیین شده ای را پرداخت می کنند. صندوق های با درآمد ثابت موظفند حداقل ۷۰ درصد از دارایی خود را به اوراق با درآمد ثابت مانند اخزا یا سپرده بانکی اختصاص دهند و مابقی را نیز در سهام و حق تقدم سهام سرمایه گذاری انجام دهند، در نتیجه با سرمایه گذاری در صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت، اغلب در طول سال ۱ تا ۲ درصد بیش‌ تر از سود بانکی نصیب سهامداران خواهد شد؛ ولی در کنار این مسئله، روزشمار بودن سود صندوق‌ های درآمد ثابت یکی دیگر از مزیت‌ های آن در برابر سپرده های بانکی است.

نحوه پرداخت سود صندوق های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت

جالبه بدونید که صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به ۲ شیوه میان سرمایه‌ گذاران سود تقسیم خواهد کرد. بعضی از صندوق ها مثل صندوق امین یکم، سود به وجود آمده را ماهانه میان سهامداران تقسیم بندی می کند و در پایان هر ماه یا ابتدای ماه بعد، سود اختصاص یافته را به حساب بانکی سرمایه گذاران واریز خواهد کرد. نوع دوم صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت مانند صندوق یاقوت، سود به وجود آمده خود را در قیمت هر واحد به نمایش خواهد گذاشت و روزانه قیمت هر واحد صندوق افزایش پیدا خواهد کرد. این را مد نظر قرار دهید که در این نوع صندوق های سرمایه گذاری پرداخت سود ماهانه وجود نخواهد داشت.

روش خرید صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

به صورت کلی صندوق ها از لحاظ شیوه خرید و فروش به ۲ دسته تقسیم بندی می شوند که به شرح زیر است :

 1. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)
 2. صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال

در اولین مورد یعنی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، با داشتن کد بورسی و به وسیله سامانه معاملاتی کارگزاری‌ ها، قادرید برای خرید واحدهای صندوق اقدام کنید و توجه داشته باشید که فرآیند انجام آن دقیقا مثل فرآیند خرید و فروش سهام خواهد بود. همینطور برای خرید واحدهای صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال می بایست به صورت حضوری و از طریق دفاتر صندوق ها با ارائه مدارک هویتی و مبلغ مدنظر به منظور سرمایه گذاری اقدام نمایید.

تضمین سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

بخاطر اینکه خیلی از افراد اطلاعات مناسبی در این مورد ندارند، این سؤال پیش می آید که چه تضمینی برای اصل پول و سود آن در صندوق های سرمایه گذاری وجود خواهد داشت؟ در جواب باید گفت که صندوق های سرمایه گذاری به‌ شکل مستقیم زیر مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار هستش و در حقیقت همه وجوه واریزی و سرمایه‌ گذاری شده بر اساس محدودیت‌ های به وجود آمده به وسیله سازمان بورس، در بازارهای مالی تحت نظارت این سازمان سرمایه‌ گذاری قرار خواهد گرفت.

از نکات دیگری که باید آن را در نظر داشت، میزان شفافیت صندوق های سرمایه‌ گذاری است. در واقع همه صندوق‌ ها ملزم هستند که همه اطلاعات با اهمیت مانند؛ میزان دارایی‌ های خود را در سایت صندوق به اطلاع تمامی مردم برسانند. از طرف دیگر و با توجه به وجود بازار گردان در صندوق های سرمایه گذاری، ریسک نقد شوندگی آن‌ ها نیز بسیار کم خواهد بود.

 • با توجه به امیدنامه، هر کدام از صندوق‌ ها سیاست متفاوتی را لحاظ می کنند و میزان و شرایط سوددهی گوناگونی خواهند داشت. سوددهی صندوق‌ ها میتواند ماهیانه، ۳ ماهه، ۶ماهه و یا سالیانه باشد. در صورتی که این تقسیم سود به صورت سالیانه صورت پذیرد، میزان افزایش سرمایه بیشتر از حالت تقسیم سود ماهانه می باشد.
 • برخی از صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری قابلیت های خاصی برای سپرده‌ گذاران در نظر میگیرند. برای مثال اعطای تسهیلات بسته به میزان مبلغ سرمایه‌ گذاری. سرمایه‌ گذاری در صندوق‌ های درآمد ثابت می تواند به عنوان ضامن در دیگر فعالیت‌ های مالی به حساب آید.
 • صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت اغلب ضامن نقدشوندگی و جبران خسارت احتمالی دارند و معمولا بانک‌ها، بیمه‌ ها و یا نهاد‌های سرمایه‌ گذاری بزرگ از آنها پشتیبانی خواهند کرد.
 • پرداخت سودی ثابت که معمولا بیشتر از سود پرداختی به وسیله بانک‌ ها است.
 • حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم
 • ریسک بسیار کم

سرمایه گذاری کم ریسک و پرسود

کلام آخر

همانطور که دیدید در این مقاله به دو شیوه سرمایه گذاری بدون ریسک و کم ریسک اشاره داشتیم. با کاهش نرخ سود بانکی، این‌ که آگاه باشیم سرمایه خود اوراق بهادار بدون ریسک را کجا و چگونه سرمایه گذاری نماییم، دغدغه بسیاری از مردم است. اسناد خزانه اسلامی (اخزا) و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ۲ شیوه رایج و مطمئن به منظور جایگزین کردن سپرده های بانکی محسوب می شود. اشخاص با ریسک‌ پذیری کم قادر هستند در کنار استفاده از ریسک پایین‌ تر نسبت به سپرده‌های بانکی یا سرمایه گذاری در بازارهایی مانند بازار ارز و طلا، از بازده بهتری نیز نسبت به سپرده‌ های بانکی بهره‌ مند شوند.

اگر هم با توجه به فعل و انفعالات بازار بورس ایران، بر این باورید که این بازار میتواند بستر مناسبی برای سرمایه گذاری شما عزیزان باشد، از طریق لینک زیر قادر به دریافت کد بورسی خواهید بود. در نظر داشته باشید که برای خرید اسناد خزانه اسلامی و یا سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، نیاز به دریافت کد بورسی دارید که میتوانید از طریق لینک زیر به دریافت کد بورسی رایگان اقدام کنید :

درصورتی که تمایل دارید تا وارد بازار بورس شوید و به سرمایه گذاری های کم رسیک مانند خرید اسناد خزانه اسلامی و سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بپردازید، میتوانید از طریق لینک زیر ( ثبت نام سریع و رایگان ) اقدام به ثبت نام نمایید. راهنمایی و آموزش بورس نیز به صورت رایگان بعد از ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد.

روش‌های کسب سود ماهانه بدون ریسک

در این مقاله برخی از روش‌های متداول سرمایه‌گذاری‌های با بازدهی ثابت ماهانه با کمترین ریسک معرفی شده است.

وقتی یک فرد تصمیم به سرمایه‌گذاری پول مازاد خود داشته باشد، راهکارهای متعددی را پیش روی خود خواهد دید؛ از سرمایه‌گذاری‌های سنتی چون طلا و سکه و مسکن گرفته تا روش‌های مدرن‌تری چون سرمایه‌گذاری در رمزارزها. اما خیلی از افراد ریسک‌گریز هستند و توان پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در جایی که احتمال زیان و کم شدن سرمایه را داشته باشد، ندارند. این افراد در جست وجوی سرمایه‌گذاری در گزینه‌هایی هستند که سودی ثابت و قطعی و با اطمینان از عدم کاهش سرمایه اولیه دریافت کنند.

در ادامه برخی از روش‌های متداول سرمایه‌گذاری‌های با بازدهی ثابت ماهانه با کمترین ریسک را معرفی می‌کنیم.

سپرده‌های بانکی

به دلیل اطمینان از کسب بازدهی ثابت در زمان افتتاح حساب، سپرده‌های بانکی حجم زیادی از سرمایه‌های افراد در ایران را به خود جذب کرده است. سپرده‌گذاری در بانک و دریافت سود ماهانه به عنوان یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک در نظر گرفته می‌شود. مهمترین ویژگی سپرده‌گذاری در بانک سود تضمینی و قطعی آن است اما به دلیل رابطه معکوس بازدهی و ریسک، این شیوه سرمایه‌گذاری در بلند مدت جزو کم‌بازده‌ترین نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

میزان سود سپرده بانکی

میزان سود یا نرخ بهره بانکی بر اساس ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی، مشخص و ابلاغ می‌شود. سرمایه‌گذاری در بانک به دو دسته سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود و سود هر کدام از این موارد نیز با هم متفاوت است.

در سپرده کوتاه مدت، سپرده‌گذار می‌تواند هر زمانی که اراده کند سپرده خود را برداشت کند. به همین دلیل بانک نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای استفاده از این وجوه داشته باشد و لذا کمترین میزان سود را به این نوع سپرده‌ها می‌دهد.

در سپرده‌های بلندمدت حداقل یک ساله، بانک‌ها می‌توانند برای استفاده از وجوه سپرده‌گذاران برنامه‌ریزی مناسب‌تری داشته باشند و لذا سود بالاتری به این نوع سپرده‌ها داده می‌شود. در صورتی که فرد سپرده‌گذار قبل از سررسید بخواهد پول خود را برداشت کند، با نرخ شکست جریمه شده و سود او کمتر از سود قرارداد اولیه خواهد شد.

اوراق با درآمد ثابت در بورس

سرمایه‌گذاران در این اوراق در بازه‌های زمانی معینی مبالغی را به عنوان بازدهی دریافت و در تاریخ سررسید این اوراق نیز می‌توانند اصل سرمایه خود را دریافت کنند. همانطور که اشاره شد این نوع سرمایه‌گذاری نیز در بازار بورس برای افرادی مناسب است که ریسک‌گریز هستند و یا می‌خواهند بخشی از پورتفوی خود را از نوسانات بازار ایمن کنند.

این نوع اوراق در بازار بورس به دو دسته اوراق بدهی و گواهی سپرده تقسیم می‌شوند. مکانیزم عمل هر کدام از این دو گروه متفاوت است اما در عمل هر دو سودهای بدون ریسکی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد.

از انواع اوراق بدهی در ایران می‌توان به طور مثال به اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی(اخزا) اشاره کرد.

اوراق مشارکت نوعی اوراق بدهی است که انتشار آن صرفا برای پروژه‌های خاص و توسط دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای معتبر انجام می شود. لازم به ذکر است که نرخ بازدهی سالیانه اوراق مشارکت را عموماً چند درصد بالاتر از نرخ سود سپرده بلندمدت یک‌ساله بانک‌ها تعریف می‌کنند تا از این طریق سرمایه‌گذاران اعم از حقیقی و حقوقی به سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت رغبت نمایند.

اوراق خزانه اسلامی یا اخزا یک ابزار مالی برای تسویه بدهی های دولت به طلبکارانش است. دولت این اوراق را به قیمت کمتر از ارزش اسمی به افراد واگذار می‌کند و در سررسید به قیمت اسمی خریداری می‌کند و اختلاف قیمت روز اول و قیمت سررسید معادل سودی است که فرد دریافت می‌کند. طلبکاران پس از دریافت اخزا می‌توانند آن را در بازار بورس به دیگران واگذار کنند. لذا زمانی که شما اخزا را خریداری می‌کنید، طرف حساب شما دولت است و بانک مرکزی نیز ضامن بازپرداخت آن خواهد بود.

گواهی‌های سپرده اوراقی است که عموما توسط بانک منتشر می‌شود و سود و اصل سپرده آن نیز توسط بانک تضمین می‌شود.این گواهی‌ها به صاحب حساب این حق را می‌دهد تا سود سپرده را دریافت کند. یک گواهی سپرده دارای تاریخ سررسید و یک نرخ سود ثابت است که می‌تواند با هر عنوانی توزیع شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مانند موارد قبل مناسب افرادی است که نمی‌خواهند ریسک سرمایه‌گذاری در سایر بازارها را داشته باشند، اما می‌خواهند تا حد ممکن بالاتر از سپرده‌های بانکی سود دریافت کنند. از طرفی دانش و یا زمان کافی برای خرید و فروش اوراق با درآمد ثابتی چون اوراق مشارکت، اخزا و گواهی سپرده‌های بانکی را ندارند.

صندوق‌های با درآمد ثابت، وجوه سرمایه‌گذاران خرد را جمع‌آوری کرده و تجمیع می‌کند و سپس عمده این وجوه را در ابزارهای با درآمد ثابت مانند اوراق خزانه، اوراق مشارکت و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند، سود این اوراق را دریافت می‌کنند و به صورت دوره که عموما ماهانه است به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌کنند.

در واقع سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها راحتی و امنیت سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و سود بالاتر اوارق بهادار با درآمد ثابت را با هم تلفیق کرده‌اند، چون هم سود بالاتر از بانک را دریافت می‌کنند و هم نیاز به خرید و فروش اوراق مختلف برای بهینه کردن سود خود ندارند و تمام این فعالیت‌ها را مدیران صندوق انجام می‌دهند.

کدام صندوق را انتخاب کنیم؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعددی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت مشغول هستند و اکثر آنها موارد مثبتی که برای این صندوق‌ها بر شمردیم را دارند. اما در نهایت شما باید از بین این موارد یک مورد را انتخاب کنید. در انتخاب یک صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، تجربه مدیرانی که صندوق را مدیریت می‌کنند و ثبات در بازدهی از جمله موارد مهم است.

گروه مالی کاریزما

کاریزما قدیمی‌ترین نهادی است که در سال ۱۳۹۰ مجوز شرکت سبدگردان کاریزما را به عنوان اولین نهاد مدیریت دارایی افراد را بر عهده گرفت.

کاریزما به واسطه تجربه و تخصص حاصل از سال‌ها فعالیت در بازار می‌تواند به عنوان یک واسط امین، مدیریت سرمایه افراد را بر عهده بگیرد.

گروه کاریزما در حال حاضر مدیریت بیش ۱۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه چندین هزار نفر از سرمایه‌گذاران را بر عهده دارد و بزرگترین صندوق با درآمد ثابت قابل معامله کشور را مدیریت می‌کند.

این شرکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعددی دارد.

 • صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما
 • صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما
 • صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما
 • صندوق قابل معامله سپهر کاریزما با نماد کاریس
 • صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کمند

از موارد مطرح شده دو صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما و صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کمند (بزرگترین صندوق قابل معامله کشور) از نوع صندوق‌های با درآمد ثابت هستند. مشتریان این دو صندوق به ترتیب ۲۶ ام و ۱۶ام هرماه سود سرمایه‌گذاری خود در این صندوق را دریافت می‌کنند.

علاوه بر اینکه بازدهی کسب شده توسط صندوق‌های کاریزما، بالاتر از سپرده‌های بانکی است، سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها با نرخ روزشمار محاسبه می‌شود. به این معنا که نیاز نیست مانند سپرده‌های بانکی تا حتما تا انتهای هر ماه سرمایه خود را برای دریافت سود نگه دارید و می‌توانید حتی پس از یک هفته نیز با دریافت سود آن ۷ روز از صندوق خارج شوید.

همچنین برخلاف سپرده‌های بلندمدت بانکی نرخ شکستی نیز برای سرمایه‌گذاری شما در این صندوق‌ها وجود ندارد.

برای اطلاع از نحوه شروع سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها می‌توانید به پورتال سرمایه‌گذاری گروه مالی کاریزما به نشانی charisma.ir مراجعه کنید.

اوراق بهادار چیست؟ نحوه خرید آن به چه صورت است؟

ثبت نام در بورس اوراق بهادار

ورقه یا برگه بهادار برگه‌ای است اوراق بهادار بدون ریسک که پشتوانه مالی داشته باشد و بشود آن را به دیگران منتقل کرد. اسکناس کاغذی شاید ملموس‌ترین و آشناترین برگه بهادار باشد. پس هر برگه‌ای که ارزش مالی داشته باشد و بشود دست‌به‌دستش کرد نمونه‌ای از اوراق بهادار خواهد بود.

اوراق بهادار را یک نهاد یا سازمان خاص صادر و منتشر می‌کند که به این نهاد اصطلاحا «صادرکننده» اوراق گفته می‌شود. نکته دیگر درمورد اوراق بهادار این است که نظام مالی کشور این اوراق را تضمین کرده است. ارزش اوراق بهادار (تقریبا مانند ارزش هر چیز دیگری) ثابت و پابرجا نیست و فرایند عرضه و تقاضا قیمت این اوراق را تغییر می‌دهد. حتی اسکناس (یا پول) هم ارزش ثابت ندارد و اگر در یک نظام اقتصادی مقدار پول زیاد شود (اصطلاحا پول چاپ شود) ارزش آن کاهش می‌یابد.

بعضی از اوراق بهادار مانند سپرده بانکی عمل می‌کنند و صادرکننده آن تضمین کرده است که بعد از گذشت مدتی (مثلا نه ماه یا یک سال) ارزش ریالی این اوراق مثلا بیست درصد افزایش خواهد یافت. این اوراق ممکن است در بازار اوراق بهادار هم دادوستد شوند و در نتیجه تقاضای زیاد قیمت‌شان بالاتر برود. بنابراین معامله‌گران با خرید و نگهداری این اوراق ممکن است از دو طریق بازدهی کسب کنند؛ افزایش معادل ریالی اوراق در تاریخ مشخص یا افزایش قیمت این اوراق در نتیجه تقاضای زیاد.

نکته: اوراق بهادار در ردیف دارایی‌های نامشهود قرار می‌گیرند. دارایی‌های مشهود به آن دسته از دارایی‌ها گفته می‌شود که فیزیکی و ملموس باشند (مانند ماشین و خانه و …) و دارایی‌های نامشهود آن دسته از دارایی‌ها هستند که ملموس نباشند (مثل برند تجاری، سرقفلی مغازه و اوراق بهادار).

انواع اوراق بهادار کدامند؟

به‌طور کلی در بازار سرمایه سه نوع اوراق بهادار داد و ستد می‌شود: اوراق حقوق صاحبان سهام، اوراق ابزارهای مشتقه و اوراق بدهی. هر کدام از این اوراق ویژگی‌های خاص خودشان را دارند و برای خرید و فروش هر کدام‌شان باید به‌دقت با جزئیات مربوط به هر کدام آشنا باشیم. دیگر اینکه هر کدام از این سه نوع اوراق بهادار به چند دسته تقسیم می‌شود.

اوراق صاحبان سهام

رایج‌ترین اوراقی که در بازار سرمایه اوراق بهادار بدون ریسک معامله می‌شود اوراق صاحبان سهام (یا همان سهام) یک شرکت است. این اوراق را اکثر فعالان بازار خرید و فروش می‌کنند به این امید که قیمت این اوراق بعد از خرید آن‌ها افزایش پیدا کند و با فروش این اوراق در بازار کسب سود کنند. روش دیگر برای کسب درآمد از طریق این اوراق این است که بخشی از سهام یک شرکت را بخریم و نگهداری کنیم و هر سال بعد از برگزاری مجمع سالانه، سود مجمع آن را دریافت کنیم (این سود در واقع حاصل فعالیت‌های شرکت طی سال مالی قبل است).

وقتی شرکتی در بازار سرمایه ایران پذیرفته می‌شود، سازمان بورس ارزش کل این شرکت را مشخص می‌کند و قیمت سهام این شرکت بر اساس این ارزش مشخص می‌شود. سپس بخشی از سهام این شرکت در بورس عرضه می‌شود و فعالان بازار می‌توانند این سهام را بخرند یا بفروشند. بعد از این عرضه و تقاضا باعث می‌شود که قیمت این سهام بالا یا پایین برود. اگر تقاضا برای سهام این شرکت بالا باشد، قیمت این اوراق افزایش می‌یابد و اگر به هر دلیلی عرضه سهام شرکت در بازار بالا برود، قیمت آن افت خواهد کرد.

سهام عادی، سهام جایزه، حق تقدم خرید سهام، سهام ممتاز، سهام بی‌نام، سهام بانام و … انواع اوراق صاحبان سهام هستند که هر کدام ویژگی‌ها و جزئیات خاص خودشان را دارند.

نکته: در بازار سهام ایران، معامله‌گران غیر از سهام معمولی، بیشتر با حق تقدم خرید سهام و سهام جایزه سروکار دارند. به همین دلیل بهتر است کسانی که تازه وارد بازار سرمایه می‌شوند، قبل از هر چیز نکات و جزئیات مربوط به این نوع اوراق بهادار را یاد بگیرند.

اوراق ابزارهای مشتقه

ابزارهای مشتقه یکی دیگر از انواع اوراق بهادار هستند که خرید و فروش آن‌ها هم می‌تواند منجر به کسب درآمد شود. البته دقت داشته باشید که شرایط خرید و فروش این نوع اوراق با سهام معمولی کمی متفاوت است. مثلا برای معامله بعضی از این ابزارها علاوه بر داشتن کد بورسی، باید نزد کارگزارتان بروید و تعهدنامه‌های خاصی را امضا کنید. گذشته از این، خرید و فروش این نوع اوراق بهادار نیازمند دانش و مهارت به‌مراتب بالاتری است.

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های اوراق مشتقه در مقایسه با اوراق صاحبان سهام این است که اوراق مشتقه خودشان ارزش مالی ندارند و ارزش مالی آنها وابسته به دارایی یا کالایی است که این اوراق از آن مشتق شده‌اند. برای مثال ممکن است اوراق مشتقه‌ای داشته باشیم که با پشتوانه طلا، نفت یا زعفران صادر شده باشد (مثلا قراردادی بین خریدار و فروشنده زعفران منعقد شده باشد که طبق آن خریدار تضمین کرده است که زمان مشخصی در آینده مقدار مشخصی زعفران را از فروشنده بخرد). ارزش این اوراق به نوسان قیمت طلا، نفت یا زعفران بستگی دارد.

انواع قراردادهای آتی، سلف، اختیار معامله (اختیار خرید و اختیار فروش) و قرارداد معاوضه ذیل اوراق مشتقه قرار می‌گیرند. انواع مختلف اوراق مشتقه در بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بازار خارج از بورس (OTC) داد و ستد می‌شود.

اوراق بدهی

اوراق بدهی یکی دیگر از انواع اوراق بهادار هستند که خرید و نگهداری آن‌ها یکی از روش‌های متداول برای سرمایه‌گذاری است. این اوراق در مقایسه با سهام شرکت‌ها ریسک کمتری دارند و بازدهی‌شان هم به همان نسبت کمتر است. بنابراین سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که تا حدی ریسک‌پذیری دارند، کمتر سراغ این اوراق می‌روند و اگر بروند فقط بخش کوچکی از سبد سرمایه‌گذاری‌شان را به این نوع اوراق اختصاص می‌دهند. این اوراق که به‌نوعی سود تضمین‌شده دارند، برای افراد و نهادهای ریسک‌گریز مناسبند که می‌توانند با کمترین ریسک ممکن، کمی بیشتر از سپرده بانکی بازدهی بگیرند.

اما منظور از اوراق بدهی چیست؟ به زبان خیلی ساده، گاهی اوقات که شرکت‌ها و سازمان‌ها طرح خاصی برای اجرا در دست دارند، پول لازم برای اجرای کامل این طرح در اختیارشان نیست. این شرکت‌ها و نهادها می‌توانند برای تامین نقدینگی لازم، اوراق بدهی منتشر کنند و این اوراق را در بازار بفروشند و به این ترتیب پول مورد نیازشان را به دست بیاورند. ناشران اوراق بدهی در مقابل تضمین می‌کنند که در زمانی مشخص (مثلا یک سال دیگر) اصل پول را به همراه مقدار مشخصی سود به خریداران اوراق برگردانند.

منظور از اوراق بهادار ترکیبی چیست؟

طی سال‌هایی که بورس و بازار سرمایه رشد و توسعه پیدا کرده است، همواره شاهد پیدایش ابزارهای متنوع مالی بوده‌ایم. بعضی از این ابزارها را نمی‌شود به‌راحتی در یکی از سه گروه بالا (سهام، ابزار مشتقه و اوراق بدهی) جا داد، زیرا ممکن است هم‌زمان بعضی از ویژگی‌های دو گروه را داشته باشند. برای مثال «گواهی سهام» اوراق بهاداری است که مطابق با آن یک شرکت به دارنده اوراق این اختیار را اوراق بهادار بدون ریسک اوراق بهادار بدون ریسک می‌دهد که در یک بازه زمانی مشخص، بخشی از سهام شرکت را با قیمت مشخص خریداری کند. به چنین اوراقی در اصطلاح «اوراق ترکیبی» می‌گویند.

سهام ممتاز یکی دیگر از این نوع اوراق است که هرچند باید آن را در دسته اوراق صاحبان سهم جا بدهیم، اما از آنجا سود ثابت و مشخص هم به آن تعلق می‌گیرد، به اوراق بدهی هم شباهت دارد. در واقع سهام ممتاز نوعی سهام است که شرکت پرداخت سود به این سهام را در اولویت قرار می‌دهد.

نکته: تا همین سال‌های اخیر شرکت‌هایی که سهام ممتاز داشتند نمی‌توانستند وارد بورس یا فرابورس شوند. اما از سال ۱۳۹۸ این امکان فراهم شد که چنین شرکت‌هایی هم بتوانند در بورس حضور داشته باشند. شرکت آریا ساسول که اوایل سال ۱۳۹۹ در فرابورس عرضه اولیه شد، نخستین شرکت ایرانی است که سهام ممتاز دارد و سهام عادی آن به‌صورت عمومی معامله می‌شود.

سررسید اوراق بهادار به چه معناست؟

همان‌طور که گفتیم اوراق بهادار انواع مختلفی دارند که هر کدام‌شان ویژگی‌های خاص خودش را دارد. بعضی از این اوراق (مانند اوراق قرضه یا اوراق مشارکت) سررسید دارند؛ یعنی اینکه در تاریخی مشخص تسویه می‌شوند و ارزش ریالی این اوراق به همراه سود احتمالی به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.

دقت کنید که اوراق بهادار صاحبان سهام شرکت‌ها سررسید خاصی ندارند. این اوراق که همان سهام شرکت‌ها هستند، بدون سررسید خاصی معامله می‌شوند. پس قبل از اینکه اوراق بهاداری را خریداری کنید، باید درمورد جزئیات مربوط به سررسیدشان اطلاعات کافی داشته باشید.

نحوه معامله اوراق بهادار

برای خرید و فروش انواع اوراق بهادار باید کد بورسی داشته باشیم و از طریق سامانه آنلاین یکی از کارگزاری‌های بورس برای معامله اقدام کنیم. در اینجا مراحل ثبت‌نام در بورس و خرید و فروش اوراق بهادار در بورس را به اختصار مرور می‌کنیم؛

۱. باز کردن حساب در یکی از کارگزاری‌های بورس و دریافت کد بورسی

برای افتتاح حساب در کارگزاری می‌توانید به‌صورت آنلاین یا حضوری اقدام کنید. در این مرحله، پس از پر کردن فرم‌های مربوطه و ارائه مدارک لازم، کد بورسی دریافت خواهید کرد.

۲. ثبت‌نام در سامانه سجام

سامانه جامع اطلاعات مشتریان یا سجام سامانه‌ای است که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با هدف ایجاد بستری یکپارچه و فراگیر برای ارائه بهتر و سریع‌تر خدمات به سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. ثبت‌نام در این سامانه برای شروع معاملات در بورس ضروری است.

۳. دریافت نام کاربری و کلمه عبور پلتفرم معاملاتی کارگزاری

بعد از ثبت‌نام در این سامانه باید چند روزی منتظر بمانید تا احراز هویت‌تان تایید شود و بعد از آن نام کاربری و کلمه عبور برای ورود به سامانه آنلاین کارگزاری را دریافت کنید.

۴. سپری شدن زمان تعیین‌شده برای آغاز معاملات

در حال حاضر طبق قوانین جدید سازمان بورس، هر شخصی که تازه کد بورسی دریافت می‌کند، تا یک ماه نمی‌تواند معامله‌ای انجام بدهد. پس بعد از دریافت کد بورسی، باید یک ماه صبر کنید تا امکان معامله در بورس را داشته باشید. پیشنهاد می‌کنیم در این بازه، یادگیری مفاهیم مربوط به بورس و سرمایه‌گذاری را شروع کنید و با الفبای خرید و فروش اوراق بهادار آشنا شوید.

۵. واریز وجه به حساب معاملاتی در سامانه کارگزاری

برای اینکه بتوانید اوراق بهادار خریداری کنید، باید حساب کارگزاری‌تان را شارژ کنید. پس پولی را که برای خرید سهام یا سایر اوراق بهادار در نظر گرفته‌اید، باید به حساب معاملاتی‌تان در سامانه کارگزاری منتقل کنید. این حساب متعلق به خود شماست و هر وقت اوراق بهادار بدون ریسک که لازم بدانید می‌توانید به این حساب واریز یا برداشت کنید.

نکته: بعضی از کارگزاری‌ها این امکان را در اختیار مشتریان‌شان قرار می‌دهند که یک یا چند حساب بانکی را به سامانه معاملاتی متصل کنند. در این حالت دیگر لازم نیست حتما حساب کارگزاری را شارژ کنید و می‌توانید مستقیما از طریق حساب بانکی متصل به سامانه کارگزاری اوراق بهادار بخرید.

۶. ورود به سامانه معاملاتی و خرید سهام و اوراق بهادار دیگر

بعد از اینکه در کارگزاری حساب باز کردید و ثبت‌نام‌تان در سامانه سجام تکمیل شد، می‌توانید با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که کارگزاری در اختیارتان می‌گذارد، وارد پنل معاملاتی شوید و در ساعت‌های فعالیت بورس (معمولا بین ۹ صبح تا ۱۲:۳۰) سفارش خرید سهام شرکت دلخواه‌تان را ثبت کنید. کارگزاری شما سفارش‌های خریدتان را به هسته معاملاتی سازمان بورس ارسال می‌کند و بعد از اینکه دستور خریدتان انجام شد، تعداد سهام‌تان را به بخش پورتفو اضافه می‌کند.

۷. فروش اوراق بهادار

برای فروش اوراق بهادار هم باید از طریق سامانه معاملات کارگزاری اقدام کنید. برای فروش هم باید در ساعت‌هایی که بورس فعال است دستور فروش‌تان را ثبت کنید تا پس از ارسال سفارش شما به هسته معاملات سازمان بورس، دستور فروش‌تان اجرا شود. بعد از فروختن اوراق بهادار، مبلغ حاصل از فروش این اوراق به حساب‌ معاملاتی‌تان در کارگزاری اضافه می‌شود.

نکته: برای اینکه اوراق بهادار بخرید، حتما نباید کد بورسی داشته باشید. برای این کار روش غیرمستقیم هم وجود دارد. در این روش، می‌توانید سراغ یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بروید و پول‌تان را در اختیار این صندوق بگذارید. در روش غیرمستقیم، ابتدا باید در سایت یکی از این صندوق‌ها حساب کاربری باز کنید و بعد از فعال شدن این حساب، تعدادی از واحدهای این صندوق را بخرید.

جمع‌بندی
یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری خرید اوراق بهادار است. این روش سرمایه‌گذاری اگر همراه با دانش و مهارت کافی باشد، می‌تواند بیشتر از سود بانکی بازدهی داشته باشد و جذابیت اصلی خرید و فروش اوراق بهادار هم همین است. اوراق بهادار انواع مختلفی دارند و خرید هر کدام‌شان با ریسک مشخصی همراه است. انواع اوراق بدهی که سود تضمینی دارند معمولا کم‌ریسک‌ترین اوراق هستند و اوراق صاحبان سهام شرکت‌ها بیشتر اوقات ریسک بالاتری دارند.
بهترین و سریع‌ترین راه برای معامله اوراق بهادار هم مراجعه به کارگزاری و افتتاح حساب و دریافت کد بورسی است. هرچند با خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانید به‌صورت غیرمستقیم در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنید.

بدون ضرر در بورس سرمایه گذاری کنید

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با نگاهی به ریزش‌های بی سابقه‌ای که در یک سال گذشته برای بازار سرمایه اتفاق افتاده است و با توجه به شرایط به وجود آمده به دلیل بی اعتمادی عمومی نسبت به بورس، می‌توان اوراق مشارکت را به عنوان یکی از ابزارهای مالی بدون ریسک به سرمایه گذاران معرفی کرد.

اوراق مشارکت

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وحید قاسمی افزود:سرمایه گذاران اوراق مشارکت به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ بورس از ریزش‌های قیمتی سال پیش در امان بودند.

وی در رابطه با اوراق مشارکت افزود: اوراق مشارکت، یکی از انواع اوراق‌های بهادار اسلامی رایج در بازار مالی رسمی کشور است؛ که برای نخستین بار در سال ۱۳۷۳ منتشر شد. اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی (یک میلیون ریال در این چند سال اخیر) و برای مدت معین (دو تا پنج سال) از سوی ناشر برای تامین مالی طرح‌های مختلف انتفاعی چاپ می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: ناشر می‌تواند دولت یا شرکت‌های وابسته به آن، مانند شهرداری ها، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های سهامی عام و خاص و یا شرکت‌های تعاونی باشند.

وی افزود: برجسته‌ترین ویژگی و برتری اوراق مشارکت نسبت به دیگر اوراق بهادار، ضمانت پرداخت سود است. دارنده اوراق مشارکت اطمینان دارند که سود معین و تضمین‌شده‌ای را به‌عنوان سود علی‌الحساب، در بازه‌های زمانی مشخص (عموماً سه ماهه) دریافت می‌کند و در نهایت در زمان سررسید اوراق یا به زبان ساده تر، پایان عمر تعیین شده اوراق، مبلغ اسمی یا همان اصل مبلغ خریداری شده به سرمایه گذاران پرداخت می‌شود.

قاسمی اظهار کرد: در اینجا به این نکته پی می‌بریم که سرمایه گذاران اوراق مشارکت به عنوان یکی اوراق بهادار بدون ریسک از اعضای خانواده بزرگ بازار سرمایه از ریزش‌های قیمتی پیش آمده در بورس در امان بودند، چون ناشر اوراق مشارکت شان به آن‌ها تضمین پرداخت اصل مبلغ سرمایه گذاری شان را داده است.

این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: یکی دیگر از مهمترین دلایل رغبت سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی، به سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، نرخ بازدهی بالاتر نسبت به سود سپرده بانکی است. چرا که عموماً نرخ بازدهی سالیانه اوراق مشارکت را بین ۳ تا ۶ درصد بالاتر از نرخ سود سپرده بلندمدت یک ساله بانک‌ها تعیین می‌کنند.

قاسمی در رابطه با انواع اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت دو نوع است، ساده و مرکب، اوراق مشارکت ساده از متداول‌ترین نوع اوراق مشارکت به شمار می‌رود که دارنده آن سود حاصل از مشارکت را به ترتیب مورد توافق، در مواعد مقرر دریافت می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در سررسید ورقه تنها حق مطالبه مبلغ اسمی اوراق را از ناشر دارد. این اوراق پس از انتشار، در آن تغییری صورت نمی‌دهد و در نهایت منجر به استرداد اصل سرمایه و سود حاصل از به کارگیری در پروژه به صاحب ورقه می‌شود که در این فرض صاحب ورقه با شرکت در یک پروژه خاص شریک است که پس از اتمام پروژه رابطه اش اوراق بهادار بدون ریسک با شرکت قطع می‌شود.

قاسمی عنوان کرد: در اوراق مشارکت مرکب، دارنده آن علاوه بر دریافت سود مشارکت در سررسید اوراق می‌تواند مبلغ اسمی ورقه را مطالبه کند یا اوراق خود را با سهام تعویض یا به سهام تبدیل کند. پس اوراق مشارکت مرکب به دو صورت منتشر می‌شوند: اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام، که توسط شرکت‌های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت‌های پذیرفته در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می‌شود. اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام که توسط شرکت‌های سهامی عام منتشر و در سررسید یا زمان مشخص افزایش سرمایه به سهام شرکت‌های موضوع طرح اوراق مشارکت تبدیل می‌شود.

وی افزود: لازم به توضیح است که اغلب اوراق مشارکت‌ها از نوع ساده است و اوراق مشارکت‌هایی نظیر «قابل تبدیل به‌سهام» و «قابل‌تعویض با سهام» چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

قاسمی در رابطه با وضعیت مالیاتی این اوراق گفت: اوراق مشارکت معاف از مالیات بوده و می‌توان آن‌ها را از طریق بانک‌ها یا کارگزاری‌های بورس خریداری کرد. حداقل مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، یک میلیون تومان است برای خرید ۱۰ برگه اوراق مشارکت آنچه مسلم است با چنین سرمایه‌ای در هیچ کدام از بازارهای رقیب مانند مسکن، خودرو یا سکه نمی‌شود، سرمایه گذاری کرد. یکی از محاسن اصلی بازار سرمایه همین قابلیت جذب سرمایه‌های خُرد است.

وی افزود: از مزیت‌های دیگر اوراق مشارکت، قابلیت معامله پیش از سررسید است. اگر از بانک، اوراق خریداری شده باید به بانک عامل اعلام شده و مراجعه شود و اگر هم از طریق کارگزاری بوده، به آسانی با یک کلیک توسط حساب آنلاین معاملاتی به شخص سرمایه گذار فروخته می‌شود. سرمایه گذار برای فروش اوراق مشارکت از طریق بورس باید تاریخ پرداخت سود علی الحساب را حتماً به خاطر داشته باشد، تا در فروش با مشکل بزرگی مواجه نشود، چرا که طبق قانون بورس، نماد معاملاتی اوراق مشارکت سه روز پیش از موعد پرداخت سود بسته می‌شود و یک روز بعد از پرداخت سود بازگشایی می‌گردد. نمادهای مشهد، صینا، اجاد، اخزا، البرز و امید از نمادهای اوراق مشارکت در بورس و فرا بورس هستند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.