تشکیل سبد سرمایه‌گذاری


چگونه یک سبد سهام کم ریسک بسازیم؟

تشکیل سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش ترکیبی بر پایه شاخص های بنیادین و تکنیکال

در موضوعات مالی سبد سهام را میتوان به معنی یک ترکیب و یا یک مجموعهای از سرمایهگذارها دانست که به وسیله یک موسسه و یا یک فرد نگهداری میگردد انتخاب سبد سهام بهمنظور حداکثر سازی بازده سود و در عین حال حداقل سازی ریسک یکی از اصلیترین دغدغههای سرمایهگذاران در بازارهای مالی است مسئله بهینهسازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایهگذاری هنگامی که وضعیت و محدودیتهای دنیای واقعی در نظر گرفته میشود به سادگی با استفاده از شیوههای دقیق ریاضی قابلحل نمیباشد در این پژوهش با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه به انتخاب و بهینهسازی سبد سرمایهگذاری سهام پرداخته شده است بدین منظور با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمتی شرکتها طی سالهای تا بر اساس میانگین ارزش بازار سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند و با استفاده از نسبتهای مالی استخراج شده از صورتهای مالی و شاخصهای تکنیکالی محاسبه شده از روند قیمتی سهمها طی بازه مورد بررسی سبدهای سهام در اندازههای 5 10 و 20 سهمی تشکیل گردیدند سپس در چهار حالت مختلف این سبدها با یکدیگر مقایسه شدند حالت اول که مبنای ورود سهمها به سبد سرمایهگذاری بر اساس بیشترین میانگین ارزش بازار بوده است و در حالتهای دوم سوم و جهارم بر اساس رتبهبندی امتیاز بنیادی و تکنیکالی بوده است نتایج نشان میدهد که استفاده از ترکیب مجموع نسبتهای بنیادی و شاخصهای تکنیکالی نسبت به حالت استفاده منفرد از هرکدام از آنها و همچنین نسبت به حالت اول عملکرد بهتری دارد همچنین به عنوان نوآوری در این پژوهش مدل سرمایهگذاری سه هدفه طراحی شده است در این مدل از تابع مجموع امتیاز بنیادی و تکنیکالی تابع شاخص اولویت سهمها به صورت مستقیم در راستای بیشینهسازی سود سبد سهام تشکیل سبد سرمایه‌گذاری استفاده شده است نتایج نشان میدهد با استفاده از تابع شاخص اولویت به عنوان یکی از متغیرهای اصلی مدل میتوان سبدهای سهام با عملکرد بهتر و بازدهی بالاتر تشکیل سبد سرمایه‌گذاری از شاخص بازار سرمایه تشکیل داد در واقع با استفاده از مجموع امتیاز سهمها در تشکیل سبد سهام میتوان با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به آینده و وضعیت شرکتها سبد سرمایهگذاری با استراتژیهای مختلف را تشکیل داد

اهمیت و لزوم سبدگردانی در سرمایه‌گذاری به سبک نیک‌اندیشان

با نگاهی به آمار و ارقام بیان شده در مورد بازده سرمایه‌گذاری نیک‌اندیشان در سرمایه‌گذاری‌ها متوجه می‌شویم که در بازه زمانی ۳٫۵ سال به سودی معادل ۲٫۶ برابر سرمایه می‌رسند و این بازگشت سرمایه نرخ بازده داخلی معادل۲۷ درصد را به ما نشان می‌دهد؛ حال باید این سوال را پرسید؟ آیا در تمام سرمایه‌گذاری‌ها این اعداد و ارقام حاصل می شوند؟

به طور حتم باید به این نکته دقت کرد که این بازگشت و این نوع مقایسه بسیار گمراه‌کننده و فریبنده است چرا که همیشه نگاه کردن به میانگین‌ها بسیار خطرناک است. باید برای درک درست از اتفاقات سرمایه‌گذاری و میزان نرخ بازده در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، قدری دقیق‌تر و جزئی‌تر نگاه کنیم.

جدول توزیع نرخ بازده توسط سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش[۱]

با نگاهی به جدول توزیع نرخ بازده توسط سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش در می‌یابیم ، بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌ها هرگز بازگشتی ندارند و سرمایه اصلی به‌طور کامل با شکست روبه‌رو خواهد شد و فقط ۷٪ از سرمایه‌گذاری‌ها به خروجی با نرخ بازده بالای ۱۰ برابر می‌رسند.

ازآنجایی‌که فقط یکی از ده سرمایه‌گذاری تقریباً تمام نرخ بازده‌ها را پوشش می‌دهد، نیک‌اندیشان باید از رویکرد سبدگردانی (سرمایه‌گذاری روی چند طرح مختلف) برای جلوگیری و کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده کنند.

سبدگرانی

سبدگردانی یا مدیریت پورتفوی [۲] هنر و علم تصمیم گیری در مورد ترکیب سرمایه‌گذاری در شرکت‌های متنوع، و تطبیق سرمایه‌گذاری‌ها با اهداف سرمایه‌گذار، تخصیص دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی و هماهنگ کردن بازدهی و ریسک با اهداف سرمایه‌گذار است. سبدگردانی به معنی تعیین اولویت‌ها و استفاده از فرصت‌ها در زمان انتخاب بین گزینه‌های سرمایه‌گذاری و درنتیجه کسب بازدهی در مقابل پذیرش ریسک به منظور حداکثرسازی بازدهی ریسک سرمایه‌گذار است.

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد سرمایه‌گذار در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه، سهام‌هایی مناسب تخصص خود در حوزه استارتاپی را تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، درمورد خروج از سرمایه‌گذاری یا ادامه سرمایه‌گذاری در راندهای بعدی تصمیمات لازم را می‌گیرد.

گام اول در تشکیل سبد سرمایه‌گذاری طرح‌ریزی آن تشکیل سبد سرمایه‌گذاری است که می‌تواند به‌عنوان برنامه‌ای گسترده از خواسته‌های سرمایه‌گذار شامل نیازها، اهداف، محدودیت‌ها، منبع تأمین مالی و شرایط سرمایه‌گذار باشد که اساس و بنیان تشکیل سبد سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد. برنامه مکتوبی که این طرح‌ریزی را کنترل می‌کند بیانیه خطی مشی سرمایه‌گذاری[۳]نامیده می‌شود.

عناصر کلیدی سبدگردانی

کلید اصلی فعالیت سبدگردانی ترکیب بلندمدت دارایی‌های یک سبد است. فلسفه تخصیص دارایی‌ها بر این اساس است که دارایی‌های مختلف به طور همزمان و هماهنگ حرکت نمی‌کنند، برخی دارای نوسان بیشتری هستند و سرمایه‌گذار با هدف بهینه‌سازی ترجیحات ریسک و بازدهی سرمایه‌گذار که در مقاله قبل به آن اشاره شد، در ترکیب مختلفی از دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. در این بین سرمایه‌گذاران با سطح ریسک پذیری بالاتر، سهم بالاتری به سهام دارای نوسان بالاتر و نرخ ریسک و سود بیشتر می‌دهند و سرمایه‌گذاران با ریسک پذیری کمتر، سبدی از سهام‌های کم نوسانتر و با امنیت بیشتر تشکیل می‌دهند.

تعداد سرمایه‌گذاری‌ها در سبدگردانی

حال سؤال مهمی که بسیاری از نیک‌اندیشان به آن می‌اندیشند این است که چند شرکت را باید در سبد سرمایه‌گذاری‌هایشان داشته باشند؟ پیشنهاد عمومی و رایج برای سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کانادایی ۲۰ شرکت است. اما دکتر واد بروکس معتقد است سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش در سبد سرمایه‌گذاری به ۴۰ شرکت نیاز دارند تا شانس ۹۵% برای به دست آوردن نرخ بازده داخلی ۲۷% را به دست آورند. وی همچنین تخمین می‌زند،داشتن سبدی از سهام که شامل ۲۰ شرکت است، شانسی مابین ۶۰ تا ۷۰ درصد پیروزی و موفقیت برای رسیدن به نرخ بازده داخلی (IRR) ۲۷% را ایجاد خواهد کرد.

در نهایت بطور کلی پیشنهاد می‌شود نیک اندیشان بهتر است در شرکت‌هایی وارد شوند که علاقه و تخصص شخصی شان در آن بیشتر است و سبد سهام شان را در همان حوزه توسعه تشکیل دهند و به مدیریت آن بپردازند.

تهیه و تنظیم: سمانه خصاف

۱- برگرفته ازکتاب راهنمای عملی سرمایه گذاری در استارت آپ ها،حسین شکرریز،نمودار ص۱۸

چگونه تشکیل سبد سرمایه‌گذاری یک سبد سهام کم ریسک بسازیم؟

چگونه یک سبد سهام کم ریسک بسازیم؟

چگونه یک سبد سهام کم ریسک بسازیم؟

چگونه یک سبد سهام کم ریسک بسازیم؟ موضوع بسیار مهمی است که شاید برای همه افراد سوال باشد که سبد سهام و پرتفوی چیست و چگونه میتوان یک سبد سهام کم ریسک در بورس تشکیل داد؟ همه افرادی که در بازار بورس فعالیت می کنند با پرتفوی یا سبد سهام آشنا هستند. در پست های گذشته بسیار در مورد سبد سهام یا پرتفوی صحبت کردیم. هدف کلی از تشکیل سبد سهام یا پرتفوی کاهش ریسک و ضرر برای سرمایه گذاری در بورس و فرابورس است. اما چگونه یک سبد سهام کم ریسک بسازیم؟ سوال بسیاری از افراد و صاحبان سهام در بازار بورس است. در این پست قصد داریم موضوع سبد سهام کم ریسک را بررسی کنیم.

سبد سهام کم ریسک

سبد سهام کم ریسک

سبد سهام کم ریسک

صاحبان سهام میتوانند سبد سهام خود را به هر نوعی که دوست دارند تشکیل دهند اعم از: سبد سهام پرخطر، سبد سهام کم‌خطر، سبد سهام مبتنی بر سود سهام، سبد سهام سفته‌بازان. سبد سهام عبارت است از تخصیص دارایی خود میان چندین سهم، به‌صورتی که ریسک سرمایه‌گذاری ما را کاهش دهد. اما در این قسمت از پست ما فقط سبد سهام کم ریسک را مورد بررسی قرار میدهیم.

سبد سهام کم ریسک:

باید گفت که در این روش از سبد سهام کم ریسک، در این سرمایه گذاری ضریب بتا کم است و نوسانات قیمت هم معقول و معمول است و در واقع سهام چرخه ای هستند و تحت تاثیر متغیرهای خارجی و اقتصادی هستند. باید گفت که بهتر است در این راستا شرکت های بورسی را انتخاب کنید که لوازم و مواد اولیه و اساسی یک خانه را تامین میکند زیرا مزیت سرمایه‌گذاری در سهام کالاها و خدمات ضروری این است که حاشیه امنیت بیشتری در بحران‌ها و رکودهای اقتصادی دارند.

چگونه یک سبد سهام کم ریسک بسازیم؟

برای اینکه سهامداران و سرمایه گذاران بتوانند یک سبد سهام کم ریسک تشکیل دهند کافی است که دانش و اطلاعات بورسی را خوب فرا تشکیل سبد سرمایه‌گذاری گرفته باشند تا بتوانند مانند تحلیلگران حرفه ایی برای خود یک سبد سهام مناسب و کم ریسک تهیه کنند تا از سرمایه و دارایی خود به صورت کامل در مقابل ضررها حفاظت کنند. داشتن برنامه و پلن مشخص برای معاملات و خرید و فروش خود بسیار میتواند در این راستا به صاحبان سهام کمک شایانی کند.

در قسمت فوق به این موضوع اشاره کردیم که با تشکیل یک سبد سهام متنوع میتوانید یک سبد سهام کم ریسک را تشکیل دهید که این اولین گام شماست اما باید به این نکته هم اشاره کنیم که تشکیل یک سبد سهام متنوع میتواند مضراتی هم داشته باشد مانند اینکه، هرچه تعداد سهام های تشکیل دهنده سبد از تنوع بیشتری برخوردار باشند، صاحب سهام باید کارمزد بیشتری را پرداخت کند پس برای جلوگیری از این مورد بهتر است که سرمایه خود را به صورت برابر تقسیم کنید یا به عبارتی دیگر در این حالت توزیع وزن سرمایه درون سبد سهام بورس کاملا یکنواخت است و هیچ تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد.

با بررسی وضعیت شرکت های مورد نظر و با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی میتوانید سهام شرکت های معتبر را به منظور تشکیل سبد سهام کم ریسک پیدا کنید و انتخاب کنید.

بهتر است که همیشه آگاه باشید و وضعیت بازار و بورس جهانی را مورد بررسی قرار دهید زیرا اتفاقاتی که در بازار جهانی رخ میدهد تاثیر مستقیم بر بازار کشورها دارد.

اینکه از شرکتی سهام خریداری کنید بسیار مهم است، برای انتخاب شرکت باید گزینه های مختلفی را مورد بررسی قرار بدهید. یکی از روش ها استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی است.

سبد سهام یا پرتفوی چیست و چه کاربردی دارد؟

پرتفوی (portfolio) یا سبد سهام مجموعه‌ای از سهام است که با امید کسب سود، در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید. با ایجاد یک سبد متنوع که بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، می‌توانید به یک سرمایه ‌گذار مقاوم‌تر تبدیل شوید. به این دلیل که اگر یک بخش تحت تأثیر قرار گیرد، سرمایه گذاری ‌هایی که در بخش‌های دیگر انجام می‌دهید، لزوماً تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.

ساختار سبد سهام یا پرتفوی

هنگام تشکیل یک سبد سهام، مهم است که از قبل آن اهداف خود را در نظر داشته باشید. به این ترتیب فرآیند تصمیم‌گیری شما بر خلاف احساسات توسط عقل هدایت می‌شود. به طور کلی باید در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری بر روی سهام مختلف بدون توجه به علایق شخصی نسبت به یک نماد می‌تواند شما را به موفقیت نزدیک‌تر کند. به عنوان مثال وقتی شما فقط بر روی یک سهم مشخص بر اساس اینکه شما در گذشته سودهای خوبی از آن کسب کردیده‌اید، نمی‌تواند تضمین کننده سود شما در آینده باشد؛ چرا که ممکن است سهم شما روند مثبت قبلی را دنبال نکند و شما را با ضررهای هنگفت غافلگیر کند. ولی اگر شما در سبد خود تنوع مختلفی از سهم‌ها را داشته باشید از بروز چنین اتفاقی جلوگیری خواهید کرد.

اهداف و جدول زمانی را مشخص کنید

استراتژی سرمایه‌گذاری شما باید جنبه‌هایی از شخصیت شما را در بر بگیرد. اگر به طور کلی مضطرب هستید و سهام خود را هر روز چک می‌کنید، ممکن است بهتر باشد که در سهم‌های کم‌تری سرمایه‌گذاری کنید. شما همچنین باید در نظر بگیرید که چه مدت قصد دارید سهام خود را نگه دارید. بازار از نظر تاریخی روند صعودی دارد و این باعث می‌شود شرط بزرگی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت باشد؛ اما در کوتاه مدت می‌توانید از نوسانات طبیعی در بازار استفاده کنید.

ریسک به ریوارد را در نظر بگیرید

اینکه چقدر می‌توانید در برابر ریسک مقاومت کنید، نه تنها به سلیقه شما، بلکه به میزان سرمایه شما نیز بستگی دارد. اگر در مراحل ابتدایی سرمایه‌گذاری خود قرار دارید، می‌توانید ریسک بیشتری را بپذیرید؛ به این دلیل که زمان بیشتری برای جبران خسارات خود خواهید داشت.

ریسک به ریوارد را در نظر بگیرید

اهداف سرمایه‌گذاری شما چیست؟

با جواب دادن به این سوال شروع کنید: چرا سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ این مبلغ شامل کدام بخش از سرمایه شماست؟ برای یک خرید مهم مانند خانه یا ماشین است؟ حق و حقوق بازنشستگی است؟ و سوالاتی از این قبیل؛ بنابراین با چشم باز تصمیم بگیرید و با این علم وارد سرمایه‌گذاری شوید که چه مدت می‌توانید این مبلغ را در بازار حفظ کنید و یا اینکه قدرت ریسک پذیری سرمایه شما چقدر است. معقول‌تر این است که خالص دارایی خود را سرمایه‌گذاری نمایید. برای شروع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهترینند. چرا که کارگزاری‌ها سبد سهام (پرتفوی) شما را بر اساس حجم سرمایه‌گذاری شما و قدرت ریسک پذیری شما می‌چینند.

در همین حال اگر شما سودهای خود را پس انداز کنید، ممکن است به دلیل تورم در واقع ارزش خود را به مرور از دست بدهد؛ بنابراین قرار دادن پس انداز در بورس اوراق بهادار امری منطقی است زیرا سرمایه‌گذاری شما با گذشت زمان رشد می‌کند. اگرچه، مجدداً در کوتاه مدت می‌توانید نوساناتی را انتظار داشته باشید. انواع مختلفی از سهام وجود دارد که می‌توانید در آن سرمایه‌گذاری کنید. آن‌ها بر اساس ریسک، بازده سرمایه‌گذاری و نوسانات آن‌ها دسته‌بندی می‌شوند. سهامی را شما انتخاب می‌کنید بستگی به تحمل ریسک، سبک سرمایه‌گذاری و کیفیت تحقیق شما دارد.

انتخاب صنایع و سهام متنوع

برای اینکه بتوانید مدت زمان بیشتری در بازار دوام داشته باشید و آسیب کم‌تری از اتفاقات جانبی بازار داشته باشید، سعی کنید سبد خود را از صنایع مختلف تشکیل دهید. برای مثال می‌توانید سبد خود را از شرکت‌های نوپا تشکیل دهید؛ چرا که زیرا احتمال رشد آن‌ها به نسبت سهم‌هایی که در گذشته به سقف قیمتی رسیده‌اند بیشتر باشد. مثال دیگر می‌تواند سهم شرکت‌های هلدینگی باشد چرا که این سهام کیفیت کلی بازار سهام را ردیابی می‌کند. وقتی بازار خوب پیش می‌رود، آن‌ها نیز با روند بازار پیش میروند؛ ولی در روند نزولی معمولا دچار نوسان کم‌تری می‌شوند. این نوع سرمایه ‌گذاری تشکیل سبد سرمایه‌گذاری ‌ها پرریسک هستند زیرا بازار مستعد نوسانات کوتاه مدت است، اما اگر آن‌ها را در زمان مناسب خریداری کنید، بازدهی مطلوبی خواهند داشت.

صحبت پایانی در رابطه تشکیل سبد سرمایه‌گذاری با پرتفوی یا سبد سهام:

با وجود اینکه انواع مختلفی از سهام برای انتخاب وجود دارد، انجام تحقیق و پرورش خودآگاهی نیز بسیار مهم است. به این ترتیب شما می‌دانید که بر روی چه چیزی می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید و چه عواملی را برای سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید. آموزش و خودشناسی مهم‌ترین عواملی هستند که تشکیل سبد سرمایه‌گذاری قبل ورود به بازار سرمایه و تشکیل یک سبد سهام یا پرتفوی باید روی آن سرمایه‌گذاری کنید.

پیش‌بینی وضعیت بورس 6 مهر 1401 / مدیریت بحران

برای امروز طبیعتا باید بازاری متعادل، مثبت و البته کم‌حجم را داشته باشیم. از آنجایی که هنوز اطمینان کافی نسبت به خاتمه یافتن روند نزولی کسب نشده و از طرف دیگر به تعطیلات بعدی می‌رسیم، بعید است برای امروز رشد بااهمیت و محکمی را در بازار داشته باشیم؛ هر چند که امیدواریم فضا به گونه دیگری پیش برود.

پیش‌بینی وضعیت بورس 6 مهر 1401 / مدیریت بحران

1) پیش‌بینی بازار .

بورس24 : در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار دوشنبه بهتر از سطح انتظار ظاهر شد و در یک بین‌التعطیلی و در شرایطی که بازارهای جهانی حال و روز خوشی ندارند، شاهد رشد حدود 6 هزار واحدی شاخص و همچنین قد کشیدن 0.4 درصدی نماگر هم‌وزن بودیم. برخی معتقدند موج حمایت‌ در بازار نمایان شده اما هنوز اطمینان نسبی و کافی برای برگشت تمام عیار ایجاد نشده و هنوز ضعف در ارزش معاملات به خوبی پیدا است. نکته مثبت در بازار دوشنبه، فشار تقاضای دقایق ابتدایی، عرضه نسبی در ساعت دوم و محکم شدن بازار در یک ساعت پایانی بود که اگر چندین مرتبه همزمان با افزایش حجم معاملات تکرار شود، می‌توان درخصوص تغییر مسیر بازار نظر قطعی داد. از گوشه و کنار شنیده می‌شود اتاق‌های فکر و بحران متعددی تشکیل شده تا فضا از این حالت خارج شود.

برخی معقتدند افت‌های عجیب دو سال گذشته سبب سرخوردگی معامله‌گران شده و لذا در گام نخست باید بازار از نظر روحی و روانی برای تغییر مسیر آماده شود. شاید نامه رئیس سازمان بورس به معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص بررسی شرایط تشکیل سبد سرمایه‌گذاری کنونی بازار و ارائه برخی پیشنهادها برای مدیریت نااطمینانی‌ها و همچنین تشکیل یک کارگروه منسجم در سازمان جهت مدیریت ریسک تصمیمات در مورد پیش‌نویس لایحه بودجه 1402 در روحیه‌سازی بازار موثر باشد. یکی از بزرگترین مشکلات بازار این است که دولت درک صحیحی نسبت به آثار تصمیماتی که می‌گیرد، ندارد.

اما برای امروز طبیعتا باید بازاری متعادل، مثبت و البته کم‌حجم را داشته باشیم. از آنجایی که هنوز اطمینان کافی نسبت به خاتمه یافتن روند نزولی کسب نشده و از طرف دیگر به تعطیلات بعدی می‌رسیم، بعید است برای امروز رشد بااهمیت و محکمی را در بازار داشته باشیم؛ هر چند که امیدواریم فضا به گونه دیگری پیش برود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.